1 s iffl Nieuwe kerken pastoor E. Robben de laatste mis in deze kerk. Voor één gulden kocht de Volle Evangeliegemeente van Johan Maasbach, een pinksterkerk met veel leden uit Antilliaanse en Surinaamse bevolkingsgroepen in Schiedam, Spijkenisse en Hoogvliet dit kerk gebouw. De rooms-katholieke parochie van Schiedam bleef lang sterk groeien. De gezinnen waren groot, arbeiders bleven van overal komen om hier werk te zoeken in de brandersindustrie, en de stad had aantrekkelijke voorzieningen voor roomse gelovigen. Twee nieuwe katholieke kerken kwamen er. De eerste was in 1859 de Frankelandsekerk aan de Nieuwe Haven, een herkennings punt voor ieder die de stad richting Vlaardingen wilde verlaten. De Frankelandsekerk is gesloopt, omdat de gelovigen de kosten van onderhoud en restauratie niet meer konden opbrengen, en vervangen door luxe flats. De tweede katholieke kerk was in Boven: Kinderen van het Schiedamse woonwagen kamp vonden de kerststal minstens zo mooi als hun leeftijdgenootjes elders in de stad. (Foto Maltha/GA Schiedam) Rechtsmidden: Aalmoezenier Van de Akker van Kethel vond het geen enkel probleem om de handen uit de mouwen te steken tijdens de hooimaand. (GA Schiedam) Rechtsonder: De machtige pilaren van de Havenkerk waren voor tekenaar Rien Poortvliet dezelfde als die Simson in het bijbelverhaal omduwde waardoor de tempel instortte en vele Filistijnen doodde... (Tekening uit: 'Van de hak op de tak' door R. Poortvliet) katholieken. Toen heetten ze Jansenisten, nu staan ze bekend als oud-katholieken. Hun kerk aan de Dam heet nog steeds 'Huis te Poort'. De grote stroom van katholieke nieuwkomers aan het eind van de 17de eeuw en het begin van de 18de eeuw verklaart dat Schiedam, anders dan de buurtsteden Rotterdam en Vlaardingen, een tamelijk rijk rooms leven heeft gekend. Toen in 1798 de grondwet van de Bataafse Republiek alle kerken gelijke rechten gaf, bloeide de katholieke kerk in Schiedam op. Zodra de vrijheid om kerken te bouwen verleend was, maakte men plannen voor de bouw van een eigen 'grote' kerk. Tussen 1822 en 1824 bouwde men naar ontwerp van architect A. Tollus een neoclassicistische hallenkerk aan de Lange Haven, die behoorde tot een categorie kerken die men waterstaatskerken noemde, omdat ze werden ontworpen door ingenieurs van Waterstaat. Men wijdde de kerk aan Johannes de Doper, de stads- patroon, en gaf hem de toepasselijke naam Havenkerk. De rijkdom van de katholieke Schiedamse notabelen ziet men hier weerspiegeld in ornamenten, beelden en houtsnijwerk, en het alziend oog in de driehoekige timpaan van de voorgevel lijkt de parochianen in de gaten te houden. In 1967 celebreerde - v, 261

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Ach Lieve Tijd (tijdschrift) | 2001 | | pagina 15