Pastoor Vismans 'Het Vaticaans Concilie had zulke grote openingen gemaakt naar de nieuwe tijd, dat er nauwelijks meer een passende deur was, die enige warmte en geborgenheid gaf.'Aldus pastoor P.M. Vismans in 1992 in een terugblik op het jaar 1967, waarin hij het priesterambt op zich nam. 262 Links: Op 15 augustus 1956 vierde Reinerus Johannes Joseph Reijnen, sinds 1944 pastoor van de Sint- Lidutna-parochie en deken van Schiedam, zijn veertigjarig priesterschap met een Heilige Mis in de Frankelandsekerk aan de Nieuwe Haven. (Foto Maltha/GA Schiedam) Hieronder: De eerste Heilige Communie is voor katholieke jonge meisjes een belangrijke gebeurtenis. Mooi gekleed in een 'trouwjurkje' en met een 'bruidsboeket'. (GA Schiedam) Geheel onder: Pastoor Wilhelmus Gerardus Vet vestigde zich op 23 juli 1962 in Kethel. Hij zou er bijna zes jaar blijven, tot 5 april 1968. (Foto Maltha/GA Schiedam) Een missaal was niet te vinden en met blaadjes overal vandaan maakte je een heel moderne viering. Een pasgewijd pastoor moest zich wel verzetten tegen de gevestigde kerkelijke orde. Voor kapelaan Vismans kwam de omslag toen zijn pastoor uit het ambt en in het huwelijk trad. Hij besefte dat hij moest kiezen, en hij koos voor een kerk, waarvan de deur ook dicht kan, om warmte binnen te houden. Als een instrument van heil ging hij de kerk zien, met de paus in het ambt van Petrus als zijn grote inspirator. Zo ijverde hij, in de Marthakerk in Den Haag en in de Singel kerk in Schiedam, voor het behoud van het oude. Niet alleen streefde hij naar een zekere restauratie in de liturgie en de devotie, hij zette zich als geen ander in voor het behoud van de Singelkerk in Schiedam. Andere kerken uit de 19de eeuw waren al verdwenen of in andere handen overgegaan en veel van de erfstukken uit die kerken waren nu in 'zijn'kerk terecht gekomen. Belangrijkste daarvan is wel het geestelijk erfgoed van Liduïna; vandaar die andere naam, de Liduïnakerk. Dat de paus deze kerk het predikaat 'basiliek'gaf, was mede de verdienste van pastoor Vismans die met de promotie van de kerk er ook zelf een titel bij kreeg. De pastoor van een basiliek is immers een monseigneur!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Ach Lieve Tijd (tijdschrift) | 2001 | | pagina 16