Londac |sbode Éstta Dominee Pantekoek In de geschiedenis van kerkelijk Schiedam heeft een aantal markante geestelijken interessante sporen nagelaten. Zo iemand is dominee Frederik Carel Antonius Pantekoek die in april 1862 vanuit Charlois als vijfde hervormde predikant zijn intrede deed in Schiedam. I Links: Oogstfeest in de Grote Kerk 'De hele kerk rook naar appels en bloemen. Een enorme vlakte vol fruiten kleur. Gedachten dwaalden weg van de woorden van de dominee, zou de hemel er zo uit zien? Na de dienst brachten we de boeketten en het fruit naar zieken en bejaarden'. (Foto Breur/ GA Schiedam) Hieronder: 'Ditmaal 28.400 oliebollen voor de Opstandingskerk' kopte het Rotterdamsch Nieuwsblad op 2 januari 1962. 'Dankzij dit prachtige resultaat kan weereen bedrag van ongeveer/ 2.000,— Zijn roem was hem vooruitgesneld, want nadat hij 'onder den toevloed van eene ontzaggelijke schare'in Charlois zijn afscheidspreek had gehouden, preekte hij op de avond van zijn bevestiging in de Grote Kerk voor 'eene schare zoo talrijk dat het kerkgebouw ze nauwelijks konde bevatten'. Pantekoek was populair en kreeg regelmatig beroepen. Toen hij in februari 1863 van de kansel af meedeelde dat hij een beroep naar Rotterdam had afgewezen, bood de hervormde gemeente hem een prachtig zilveren theeservies aan 'ten blijke van zijne ingenomenheid met het bestuit onlangs doorZ. Eerwaarde genomen, om voor het eervol beroep naar Rotterdam te bedanken'. Een paar maanden later bleek een beroep naar Amsterdam toch te verleidelijk. Op 3 april 1864 nam hij afscheid en weer kon de kerk nauwelijks de schare gelovigen bergen, die afscheid kwam nemen van de 'gevierden leeraar'. Pantekoek bevestigde in juli 1864 zijn opvolger Frangois Haverschmidt uit Den Helder. Pantekoek was een actieve en vrijzinnige predikant, die in Schiedam een paar belangrijke initiatieven heeft genomen. Zo richtte hij in oktober 1862 de zendingsvereniging Paulus op, waarvan vooral jongelui lid werden, en kort voor zijn vertrek in 1864 het Zanggezelschap Godsdienstzin, waarmee hij de kerkzang wilde verbeteren. 58e Jaargang No. 2978 25 Januari 1952 Verschijnt Vrijdags Hervormd Kerkblad voor Schiedam en Kethel Plaatselijk Redacteur: Ds A. Hoffman, Schiedam, Ratgebouw „De Grens", Telefoon K 1800-68722 Agentschap voor Schiedam E. Kuhn, Lorentzplein 6 b, Telefocn K 1800 65852 Uitgevers: Maessluissche Boekhandel Drukke'ij, Noordvliet 47 —49a. Tel. K 1899-369. Giro 22244 £8»" -A? Eindredacteur voorpaginaDs. P. J. de Bruijn, Kethel Kerk van Schiedam de spanningen hoog op. Eén van de drie predikanten, ds. Cornelis Vonk, zegde in 1944 het vertrouwen in de Synode op; veel ouderlingen en diakenen volgden hem en de scheuring was een feit. De minderheid noemde zich de Vrijgemaakten, omdat ze zich niet meer door het synodaal-kerkelijk juk gebonden voelden. De pijn van deze scheiding trok dwars door gezinnen, scholen, kantoren en verenigingen: collega's spraken niet meer met elkaar en verenigingen op gereformeerde grondslag vielen in tweeën uiteen. Toch bleef de Gereformeerde Kerk groeien. In 1960 bouwde ze de Goede Havenkerk op een prachtige plaats aan de haven in 'Zuid', later de Provinciale Bibliotheekcentrale. In 1963 volgde in Nieuwland de Magnalia Deïkerk. Revolutionair was de bouw van een 'Jeugdhaven' in de benedenverdieping. worden afgedragen voor de schulddelging van de Opstandingskerk'. (Foto Maltha/GA Schiedam) Linksonder: In 1895 verscheen de eerste aflevering van De Zondagsbode, nieuws blad van de hervormde gemeenten in Schiedam en het Westland, vanaf 1947 alleen voor die in Schiedam en Kethel. Het blad heeft tot 1979 bestaan. Hervormd Schiedam, de opvolger van De Zondagsbode, en het gereformeerde Schiedams Kerkblad gingen in 1995 op in het Schiedams Kerknieuws. (GA Schiedam) 268

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Ach Lieve Tijd (tijdschrift) | 2001 | | pagina 22