Burgerlijke Stand Rechtsboven: De meisjes in het Weeshuis der Hervormden op de Lange Achterweg mochten tijdens hun verblijf in het weeshuis, mits niet bekend als lui of van slecht gedrag, bij rijke Schiedammers ais dienstmeisje gaan werken. Daarvoor kregen ze vanaf 1886 bij het meerderjarig worden een uitzet mee, een complete uitrusting kleren en linnengoed. Het zou dan ook niet verbazen als de meisjes op de foto van omstreeks 1900 hieraan bezig zijn. Breien was een verplicht vak voor meisjes en er stond vroeger heel wat 'op de pen'. (GA Schiedam) Rechtsmidden en -onder: Toen het Sint-Jacobs- gasthuis nog een oude mannen- en vrouwenhuis was, gebruikte men de kelder niet alleen om te koken maar vooral ook om te wassen. Dat laatste is niet te vergelijken met het gemak waarmee dat tegenwoordig gaat. In grote tobben reinigde men de (onder)kleren van de bewoners, waar veel wateren bleekmiddel aan te pas kwam. Met grote houten stampers werd de was in de tobben bewerkt, een zwaar werk. Na het drogen, 's zomers op de bleek en's winters binnen, moest alles nog gemangeld (uitgewrongen), gestreken en opgevouwen worden. Tenslotte stapelde men alles netjes in de linnen kamer soort bij soort op, en daarna begon het werk opnieuw... (Foto Schneider/GA Schiedam) ingevoerde wettelijke verplichting alle schoolkinderen in te enten, steeg het percentage gevaccineerden fors, en nam het aantal gevallen sterk af. Pokken zijn nu over de hele wereld uitgeroeid. Op 8 mei 1980 is de vaccinatie afgeschaft. De kenmerkende sporen op armen en benen van de pokkenprik komen alleen nog bij Schiedammers van boven de 25 voor. Wissel ging naar het stadhuis op de Grote Markt om de geboorte van zijn dochter aan te geven bij een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Hij en zijn vrouw waren er eerder geweest, bij het in ondertrouw gaan, op hun trouwdag en bij de aangifte van hun overleden kinderen. De wettelijk voorgeschreven registratie door de gemeente van deze belangrijke gebeurtenissen in het dagelijks leven was een maatregel die de Fransen na de inlijving van Neder land bij Frankrijk invoerden. Voor grote delen van Nederland gebeurde dit in 1811, zo ook in Schiedam. Voor die tijd registreerden kerkelijke instellingen de datum van doop, trouw en begrafenis van hun eigen lidmaten en parochianen. Dit gebeurde vanaf ongeveer 1560. Gewesten, steden en dorpen waren alleen in het geval van belastingheffing 283

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Ach Lieve Tijd (tijdschrift) | 2001 | | pagina 13