Veertig jaar erbij Maaswater. Bewoners van huizen die nog geen aansluiting hadden, kochten water van het drinkwaterleidingbedrijf. Binnen twintig jaar waren nagenoeg alle woningen aangesloten op de waterleiding. De groei ging zo snel dat tijdens uren van groot verbruik de waterdruk duidelijk verminderde. Dat was vooral op zaterdag het geval, wanneer de straatstenen een beurt kregen van de Schiedamse huisvrouwen. In 1899 kondigde het Waterbedrijf zelfs een 'schrob verbod' af. Na 1900 vond door betere voeding en hygiënische omstandigheden, en een grote inspanning in de strijd tegen infectieziekten een spectaculaire daling plaats van de zuigelingensterfte en een even fabelachtige stijging van de levensverwachting. Tussen 1900 en 1950 daalde de sterfte onder kinderen tot één jaar van dertien op iedere honderd naar drie, en weer vijftig jaar later is het percentage gezakt naar vijf per duizend. Kon een Schiedammer in 1900 bij geboorte rekenen op een leeftijd van veertig jaar, in 1950 was dit meer dan zeventig jaar, terwijl in 2000 geboren meisjes een levensverwachting hebben van 80,6 en jongens van 75,5 jaar. Net zoals overal in Nederland richtten in Schiedam particulieren, daartoe gestimuleerd door de overheid, consultatiebureaus voor zuigelingen op. In 1917 kwam de neutrale Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen tot stand die een bureau inrichtte in de Sint-Joris Doelen, in 1929 gevolgd door één in de Gorzen aan de Leliestraat 1, in 1950 door één in Schiedam-Oost aan het Edisonplein etcetera. Er kwamen protestants- christelijke en rooms-katholieke Hierboven: Lantaarn opsteker Ridderus J. van Rhijn gaat omstreeks 1917 een gloeikous vervangen in een gaslantaarn op de hoek van de Schoolstraat en de Nieuwe Haven. (GA Schiedam) Linksboven: Drukkeren uitgever Hendrik Adriaan Marius Roelants (1827- 1907) kort voor zijn dood. Bijna iedere Nederlander kreeg drukwerk van Roelants in handen. De kaartjes voor trein, tram, metro, bioscoop, dieren tuin, museum en zwembad kwamen uit de door hem opgerichte drukkerij. (GA Schiedam) Links: Flanerende Schiedammers in de Hoogstraat op een zomerse dag in 1905. Links achter de bakkers wagen is de winkel van vruchten-en wijn handelaar Leenmans te zien. (GA Schiedam) 288

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Ach Lieve Tijd (tijdschrift) | 2001 | | pagina 18