aflevering aardappelen OUDE BONNEN Vrijdag en Zaterdag 22^ JVERE'C^aUe VaTdeT VEEDE. Broersvest ILMER, BeUerl.straatBN^ - kORden bek°men' W°rdt In verband met het feit dat ^etjK^m van deoude volgende bekend gemaakt: Onderstaande winkeliers zullen op v»Ie volgende ovde b— 297 - 298 - 284 - R 27 - R 38 - R 39 - 285 - R 28. 293 297 en 298 zal 2 kg- en op de bonnen Op de bonnen 297 en 298 worde„ verstrekt. ooc «07 u 18 R 39 en R 28 1 Kg- 284 en 285, R 27, R 38, Qp GEWEZEN, dat ALLE Nogmaals wordt er me gebruik maken van de CONSUMENTEN, ™\*°°™J?JaaxdapPelboTmen en rantsoen- Centrale Keuken, verplicht j vond> bij hun leverancier bonnen wekelijks, tutor 1 o vervolg Zal onder geen enkele VOORUIT in te leveren. In het vervo g voorwaarde nalevering geschreden. Links: De Vereniging tot Behartiging van de Belangen van de Nederlandse Aardappelhandel (VBNA) leverde tijdens de Tweede Wereldoorlog de dagelijkse aardappel aan de detailhandel. (GA Schiedam) Hierboven: Vanaf midden 1944 kregen particulieren geen kolen meer. In de koude winter van 1944/45 gingen Schiedammers dan ook zelf op zoek naar kolen, zoals hier op de Rotterdamsedijk. (GA Schiedam) Geheel boven: Op 2 juli 1941 trouwden de in de Kreupelstraat wonende voorslager Johannes Cornelis Driel en Margaretha Noordijk. (Foto A. Maltha/GA Schiedam)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Ach Lieve Tijd (tijdschrift) | 2001 | | pagina 20