Correcties Colofon Ondanks de zorg die aan deze uitgave is besteed, zijn hier en daar fouten in de tekst geslopen. Bovendien hebben lezers ons op enkele verbeteringen opmerkzaam gemaakt. Hieronder zijn per pagina de meest storende onvolkomenheden verbeterd. 12 bijschrift, lees: ...de Brede Marktsteeg in 1864. 14 bijschrift linksonder: in de 13de eeuw bond men al houten schaatsen met glij-ijzers onder. 31 bijschrift, lees: Het gezelschap staat voor het klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis aan de Warande. 37 bijschrift bovenaan de pagina, lees: .een gezicht op Schiedam vanaf de Overschieseweg. 41 bovenste bijschrift rechts, lees: Op de eestzolder verhit men de mout om het ontkiemen te stoppen. Daarvóór moet het steeds gekeerd worden. 56 gebruikte afkortingen, lees NMG: Nederlands Gedistilleerd Museum De Gekroonde Brandersketel. 56 bijschrift achterpagina: De miniatuurflesjes zijn eigendom van de Stichting Miniatuur verzameling B.J. de Jongh. 71 één na onderste regel, in plaats van Westkousdijk lees: Westzeedijk. 75 streamer, lees: Wilton-Fijenoord. 81 bovenste bijschrift, lees: ...Vélocipèdeclub Swift. 89 middelste bijschrift, lees:De stalen band die tussen het stuur en het achterwiel gespannen is, diende als steun voor het zadelkussen. 102 meest rechtse tekstkolom, 7de regel van onderen, leesna een fusie in 1997 met 105 bovenste bijschrift, lees: Er lag 17.000 kilo kopra (vruchtvlees van de kokosnoot)... 107 middelste bijschrift, lees .en was van 1581 tot 1859 hoofdwacht... 108 middelste bijschrift, lees: ...waar zich later de scheepswerf Gusto vestigde. 123 de bovenste foto is door de fotograaf afgedrukt in spiegelbeeld. 128 meest linkse tekstkolom, 7de regel van onderen, in plaats van 18de-eeuwse lees 19de-eeuwse. 128 bovenste bijschrift, leesHovingh. 161 onderste bijschrift, lees: Al in 1925 werd de toren gesloopt... 171 onderste bijschrift, lees: In 1952 opende levensmiddelenhandel Albert Heijn zijn eerste zelfbedieningszaak in Nederland op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de Oranjestraat. 207 bovenste bijschrift, voor Portret naar. lees: Litho door C.W. Mieling naar W. Troost. 213 bovenste bijschrift, lees: ...Jan van Diggelen fotografeerde deze Oranje festiviteiten in 1898. 228 bijschrift rechtsonder, voor de klok van de Grote Kerk lees: een staand horloge. 238 bijschrift rechtsonder, lees voor Cord Hendrik: Cord Heinrich. 244 linker kolom, 9de regel van onderen, lees in plaats van: die woonde in het bejaarden huis van de Sint-Liduïnastichting aan de Nieuwe Haven: die woonde in Huize Liduïna in de Sint Liduinastraat. 253 bijschrift rechtsmidden, lees: Bedevaart gangers uit België staan voor Westvest 58, jaren 1950. 'Ach Lieve Tijd - 750 jaar Schiedam' verscheen onder redactie van Jef Jansen, Siebrand Krul, Harriët Kruse, Ser Louis, Laurens Priester, Henk Slechte en Frederieke Verheijen. 'Ach Lieve Tijd - 750 jaar Schiedam' is een uitgave van Waanders Uitgevers, in samenwerking met het Gemeentearchief Schiedam. Vormgeving: Roelof Koebrugge bNO Druk: Waanders Drukkers, Zwolle ISBN: 90 400 1396 6 (complete set) 20012002 Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Links: Op 9 september 1979 was er een grote demonstratie tegen de aanleg van rijksweg 19 (nu de A4) tussen Delft en Schiedam. Raadslid Herman Noordegraaf sprak de menigte toe: 'We leven in een berm beschaving temidden van de voorbijrazende auto's. Vroeger was de mens een holbewoner, nu wordt hij een berm bewoner.' De Schiedamse Volksmuziekgroep "tSnierken'wisselde zijn woorden en die van anderen, waaronder boer Fransen van de Woudweg, de enige voorstander, af met muziek. In maart 1980 besliste de Tweede Kamer tegen aanleg van deweg.(FotoM.Kooij/ GA Schiedam) Rechts: Nico Nijman startte in 1912 een wasserij in Rotterdam, die uitgroeide tot drie vestigingen waarvan er twee in Schiedam. Ten tijde van het zestigjarig bestaan wasten de wasserijen aan de Stadhouderslaan en de Warande 150.000 kilo vuil goed en stoomden ruim 25.000 stuks bedrijfs kleding. (Foto A. Wapenaar/ GA Schiedam) Op de omslag: Wie op zoek was naar een bouilloir of theeketel op een bijpassend komfoor als Sinterklaascadeau ging in 1892 naar de winkel van H. Meeuws, Hoogstraat 135. In dit 'Speciaal magazijn van Lampen en Huishoudelijke Artikelen' was een breed assortiment aan petroleumlampen verkrijgbaar. Meeuws ging de strijd tegen het gaslicht in huisvol overtuiging aan. (GA Schiedam) 296

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Ach Lieve Tijd (tijdschrift) | 2001 | | pagina 26