HANG 4547, Rotterdam. Hachinale [UllDEIt 11 ill', Gij, die hoest N. KATHR C' s lllStlMfllTJIS, A DRIES SEN". LEESBIBLIOTIIEER 0. J. BLOMMENDAL. J. VAN DER TAR SC Co. Van af 1 December worden TIJDELIJK de volgende Wijnen en Gedistilleerd aangeboden V. Voor slechts 5 gulden: B. Voor si eel its gulden: C. Voor slechts IO gulden: Molenstraat 26, DELFT. I n ROTTERDAM. I# TSTE KEUZE! Dsmisaisons, Winterjasssn, Costuums, Regsnmantels Wmtemantels, Baai, Bsver, Manafacturen, StoiTen, stc Mcubelen, Bodden, Dekens, Lampen, Spiegels, Rachels, etc. Allerweff© bekroond! Atom verkrijgbaar. Supplement van de Catalogus Amerikaansche en Orgels. ter kennismak is de meest ersterkende drank voor Bloedarmen, Zwakken en Herstellenden. Aanbevo- len door alle geneeskundigen van naam. drop nit de blikken trommel <ii96) Groningen. ALOM VERKRIJGBAAR. Verschenen HOLLANDSCHE en FRANSCHE VAN Hooge BoezemRotterdam, JT Geillustreerde Prijscouranten gratis verkrijgbaar. Bericht zijne geachte clienteele de ontvangst van een groot assortiment in de fijnst be- werkte Pciterijen, zooals: Moifen, Boa's Cols militaires, BelerinesHeerenen Barnes Hut sen, bonten Randen in alle soorten en breedtenalsmede eene groote sor- teering in Garneeringen, Sealskin JPluche, Marabout en JPassementerieen, JST.BReparation aan Bonticerh worden zeer net en spoedig uitgevoerd. (119?) V< ffljj Uuofd-Agent te Rotterdam-. J. A. VAN OLFFEN llnringvliet 69. puik voorhanden bij de bel ende Agenten nader en te hevragen bij tirnia 1. C. liAHDEIl. te Hoogeveen Opnieuw ontvangen de eerste qualiteit Zwitsersche Hor- loy.es, alsook de goedkoopste soorten. Zilveren Dames Horloges f 10 Gouden Dames Gonden Heeren Zilveren Heeren a 10 o Eene van de aeste Inrichtingen van ous land van Horloges. Garantie van twee tot vijf jaar. Passage !Vo 12, Rotterdam. B.J. A. VAX DIJK. gebruik: van 10 Elk slukje drop hee/1 den rorm van een ziltende kat. VOORTREFFELIJK REUKWATER. Men lette steeds op den naam J. C. BOLDOOl V DER VAN A. 1 liter 1 flesch der fijuste OUDE KLARE, in origineele literkruik en verpakking, der firma Hulstkamp Zoon Molijn (bekroond). Gewone verkoopprijs f 1.20. zeer fijne SiROOP VAN PUNCH, der bekende firma Van Zuylekom, Levert Co. (bekroond). Gewone verkoopprijs 1.30. 1 u gei'mporteerde fijne FRANSCHE COGNAC, de la maison Octave Per.et, Limoges. Verkoop prijs f 2. 1 h gei'mporteerde SPAANSCHE SHERRIWIJN. Cadixechte kwaliteit. 1 geimporteerde SPAANSCHE W1TTE PORTWIJN van echte kwaliteit. 1 flacon PERKINS SANITARY ESSENCE (bitterextract). 1 flesch geimporteerde SPAANSCHE WITTE PORTWTJN, van eerste kwaliteit. Verkoopprijs /2, 1 CHATEAU DE CANTEMERLE, zeer fijne roode Wijn. Verkooporijs f 1.80. 1 PETITE BOURGOGNE. Verkoopprijs 1.20. 1 CHAMPAGNE, van zeer goede kwaliteit. 1 flacon PERKINS SANITARY ESSENCE (extract voor bitter). 6 flesschen van den algemeen bekenden BORDEAUXWIJN v Dulamon Blanquefort". Verkoopprijs 6 flesch /4.80, 34 per anker. 2 Geimporteerde SPAANSCHE SHERRI gerenomiueerde kwaliteit. Verkoopprijs 2 flesch 2.60. 2 Geimporteerde COGNAC van fijne kwaliteit. Verkoopprijs de 2 flesch /3.40. 2 SIROOP VAN PUNCH, der bekende firma Van Zuylekom, Levert Co. (bekroond). Verkoopprijs de 2 flesch /2.60. 1 flacon EAU DE COLOGNE Parfumerie (Maison Neuve). 1 flacon PERKINS SANITARY ESSENCE (Bitterextract). (1233) t 'fi jtpws 5 v'W, -.paSfe.- i 'Iv1','' -i t >1 a 17 25 BOLDOST' CACAO IN S. Van Lier 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 4