Middenstand 2 Geheugensteun 49 ct A. SIMONS Alles is goedkoper bij A. Simons Bavaria *7*ils Sigaretten vervolg pug. Dubbele sperciebonen 1/1 blik Merk Sleutels van 63 ct voor Maximaal 4 blikken per klanf 39 ct 98 ct 129 Orange Drink Vruchtensinas Normaal per beker 35 ct Nu 5 bekers voor NIEUWE OOGST Doperwtjes met jonge worteltjes inhoud pot 720 gr van 89 ct voor QUICK UP Per ties 55 ct Nu 14 dagen lang 3 gezinsflessen Ko drinkt het ook! UN0X SMAC Inhoud 200 gr Normale prijs 123 ct Kapucijnders Hollandse en 2 1/1 blikken Bruine Bonen E M M l| de Sinas voor m W de slanke lijn Puikbeste bloemige Eigenheimers en Dores 5 kilo 79 ct in gratis draagt as EX0TA 3 (lessen limonade-gazeuse of 2 (lessen vruchtenlimonade LET OP! Bij ons nog steeds SUPRA KOFFIE Woensdag Panklare rode kool 15 ct 500 gr Donderdag en vrijdag Panklare worteltjes 29 ct 500 gr met gratis pieterselie De Groenfehandel voor Groenoord en omgeving Laan van Bol'es 27 oude boerderijen en arbeiderswoningen groepen zich rond de historische kerk, die momenteel een grondige restauratie ondergaat. Wie verder wil, kan de kant op van Schipluiden of Delft. Hier wemelt het van prachtige boerderijen en fraaie polderlandschappen. Vergeet de zicht- bare nabijheid van de oprukkende stads- uitbreidingen van Schiedam, Vlaardin- gen en Delft en geniet van de landelijke rust zolang het nog kan. Want over eni ge jaren zullen die steden n6g weer meer boerderijen en landerijen aan hun gulzige landhonger ten prooi laten val- len. Ons practische advies: Laat de auto thuis en ga te voet of met de fiets! Want pas dan kunt u van de aanwezige schoonheid ten voile genieten. Naar aanleiding van onze artikelen DE JEUGD VAN GROENOORD VERLANGT MEER en GROENOORD EN DE MID DENSTAND NOG GROOT VRAAGTE- KEN! zijn enorm veel reakties gekomen en het is dan ook haast ondoenlijk om al deze reakties nu te plaatsen. Wij voelen ons echter wel verplicht om bepaalde misverstanden uit de weg te helpen. Dat wij door het plaatsen van deze artikelen op de tenen van ver- schillende winkeliers in Groenoord en Kethel zijn gaan staan was vooruit te voorzien. Wij hadden echter niet ver- wacht dat alleen de onschuldige midden- standers zouden reageren. Wij bieden dan ook onze excuses aan, aan alle middenstanders in Kethel wan- neer zij hebben gedacht dat wij hen op enigerlei wijze mochten hebben bena- deeld. Onze grieven betreffende het uit- buiten van een Monopoliepositie ging hoofdzakelijk uit naar de Super-Markt de Cooperatie aan de Laan van Bol'Es. Wij hopen dan ook een verklaring te krijgen waarom het verschil in prijzen zo enorm groot moet zijn op verschillende artikelen. Wij hadden ons er terdege van over- tuigd dat de enorme hoeveelheid klach- ten die wij binnenkregen inderdaad ge- grond waren en hadden gehoopt door ons vorige artikel een waarschuwing te laten horen dat een reaktie van dit groot- winkelbedrijf een einde zou maken aan de misverstanden betreffende de slechte service, hoge prijzen en lange wacht- tijden voor de kassa's. Tot nu toe heb ben wij niets gehoord en leek het ons unfair alle Groenoord winkeliers over een kam te scheren. Groenoord heeft ook een sigaretten- automaat en wel bij de Groenten en Fruithandel Simons aan de Laan van Bol'Es. Het is een twee gulden automaat en de heer Simons zal beperkt door de mogelijkheden toch trachten een zo'n goed mogelijke sortering sigaretten in deze automaat onder te brengen. SCHOLEN Openbaar G.L.O. Willem Gehrelsschool, Peter van Anrooy- laan 1, tel. 157079. Hoofd: G. J. van Praag, Delflandseweg 492. Burg. Verveenschool, Nachtegaallaan 2, tel. 260252. Hoofd: G. J. van Amerongen, Burg, van Haarenlaan 1025, tel. 261084. Prot. Chr. G.L.O. Dokter Sauerschool, Ed. van Beinum- laan 61. Hoofd: P. D. As, lependaal 36, tel. 159154. R.K. G.L.O. St. Jacobusschool, Joppelaan 2. Hoofd: P. J. Beekman, Kerkweg 38, tel. 01808-292. St. Martinusschool, lepenlaan 45, tel. 268470. Hoofd: M. van Akkeren, Heinsiusstr. 26. Mgr. Bekkersschool, Ed. van Beinum- laan 64, tel. 157380. Hoofd: G. A. H. M. Poels, Jozef Orelio- singel 31. Kleuterscholen Openbaar Schiedamseweg 65, tel. 269609, Hoofd: Mej. J. Mookhoek, P. van Anrooylaan 2, tel. 260979. Peter van Anrooylaan 5, Hoofd: Mej. C. A. Corbeau, Rotterdamsedijk 174, tel. 263869. Prot. Chr. Kon. Julianakleuterschool, Schiedamse weg 65, tel. 155685, Hoofd: Mej. M. M. Beuker, Kievitslaan 14. Dr. Sauerkleuterschool, Ed. van Beinum- laan 65, tel. 155658, Hoofd: Mej. C. J. Erwich, Crooswijksestraat 120a, Rotter dam. R.K. St. Theresiaschool, Perenlaan 5, tel. 265091, Hoofd: Mej. W. van Noort, Kon. Emmaflat 16. Bernadetteschool, Ed van Beinumlaan 66, Hoofd: Mej. M. van Dijck, Daltonflat 68, tel. 150348. TAXI-STANDPLAATSEN Joh. Straussplein en Laan van Bol'es. Brievenbussen en telefooncellen Telefooncellen: Ed. van Beinumlaan/hoek Jozef Orelio- singel. Laan van Bol'es. lepenlaan. Johan Straussplein. De Biestraat 2 (In postkantoor Kethel). Brievenbussen: Laan van Bol'es. Ed. van Beinumlaan. Joh. Straussplein De Biestraat. Kerklaan Burg. Verveenstraat Polderweg R.K. Kerk Kandelaar. KRUISVERENIGINGEN EN CONSULTATIEBUREAUS Het Groene Kruis: seer. C. Dubbeld, Kerkweg 12, tel. 265378. Wijkgebouw: Schiedamseweg 31, tel. 267393, Zr. C. W. van Dalen. Spreekuur: woensdag van 15.15 tot 16.15 uur, magazijn maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur. Consultatiebureaus: voor zuigelingen woensdag 15.1516.00 uur, voor kleu- ters iedere tweede en vierde dinsdag van de maand na oproep. Kraamcentrum: iedere eerste donderdag van de maand van 14.0015.00 uur. Dieetspreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van 15.0016.00 uur. Gezinszorg: adm. E. v. d. Pas, Kersen- laan 1tel. 262679. Leidster: Mevr. L. Phaff-Timmers, Meeu- wensingel 106, tel. 263920. Het Wit-Gele Kruis (R.K.): Seer.: Mevr. E. M. Hellwig-Kuipers, Va- leriusstraat 40, tel. 260892. Wijkgebouw: Kerkweg 8, tel. 266280. Wijkverpleegster: Zr. N. A. Remijn. Consultatiebureaus: voor zuigelingen woensdag 14.3015.30 uur, voor kleu- ters 1e en 3e dinsdag van de maand 9.45—10.45 uur. Kraamzorg 3e donderdag van de maand 14.00—15.00 uur. Uitlening verpleegartikelen: maandag en vrijdag 18.00—19.00 uur, woensdag 13.00 14.00 uur. Spreekuur dietiste: eerste maandag van de maand 14.0015.00, alleen op dok- tersadvies. GENEESKUNDIGE HULP, ARTSEN TANDARTSEN, APOTHEEK ETC. Huisarts: P. van der Kuy, Noordeinde 5, tel. 265282. Keel-, neus- en oorarts: H. B. Symens, Schiedamseweg 111-113, tel. 262549. Tandarts: J. Salentijn, Stadhouderslaan 79, tel. 267385. Houdt spreekuur in Wijkgebouw Groene Kruis, Schiedamseweg 31. Apotheek: Apotheek Kethel, Schiedamseweg 41 f, tel. 269927. Rusthuis: Bejaardentehuis Spaland, Willem An- driessenlaan 2, tel. 262934 (N.H.). E.H.B.O.: Kon. Ned. Ver. E.H.B.O., afd. Kethel. Seer.: Mevr. M. J. Nefkens, Fr. Haver- schmidtlaan 52, tel. 268612. Docent: De heer Van Rijsinge, arts. Kath. Nat. Bond voor E.H.B.O., afd. Kethel. Seer.: G. M. van Slobbe, Groeneweg 6. Docent: G. Sterk van de Weg, arts. Heilgymnastiek en massage: Mej. E. Kievit, Willem Pijperstraat 63, tel. 267473. J. de Vries, lepenlaan 57, tel. 267910. 49ci Azet Hollandse appelsap Flesinhoud 0.60 liter Druivensap Rood van zongerijpte druiven Flesinhoud 0.60 liter Nieuwe Oogst Aardbeien 1/1 blik van 159 voor n Groko-produkt 98- 59- 98- 89- 1.00 Voor dorstige kelen Kratinhoud 24 flessen van 6.25 voor 5-98! Extra aanbieding Alleen bij ons Normale prijs 77 ct 98- Ook Melita maling. FILTERZAKJES No. I 40 ct. No. II 49 ct. 1.69

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1968 | | pagina 3