VRIJ ENTREE Zaterdag 10 augustus en de daarop volgende dagen MEUBELSHOW bij DE MEUBELMEESTERS« direct van fabriek Straatweg 45-47 - Rotterdam de nieuwste modellen 59.50 tHt is het... ooh voor U! Enorme spieyelstunt A. PADMOS De hier afgebeelde grote schaalfauteuil op chroom draaivoet met nylon velours krijgt U zaterdag tegen inlevering van deze advertentie voor Consfructiewerkers-lassers en leerling Constructiewerlcers-lassers gemeente schiedam leerling-verpleegsters adspirant leerling verpleegster gemeente ziekenhuis Geslepen PASSPIEGEES 32 x ioa cm. f 17.25 A. Nooteboom Fabriek van Wegtransportmiddelen N.V. vraagt voor haar afd. Hydr. Kippers Sollicitaties aan: A. Nooteboom Fabriek van Wegtransportmiddelen N.V. Afd. Hydr. Kippers Strickledeweg 23 Tel. 15 2166 Schiedam Voor het binnen afzienbare tijd in gebruik te nemen nieuwe ziekenhuis worden gevraagd Meisjes die voor of op 1 februari 1951 geboren zijn en in het bezit zijn van het uio-diploma of gelijkwaardige opleiding (als a.v.v. I en II of inas) hebben, kunnen op 1 September a.s. deelnemen aan een nieuwe opleiding tot gediplomeerd verpleegster Salaris 1e jaars f 284,—, 2e jaars f 308.—, 3e jaars f 380,— plus toelage voor onregelmatige dienst, kost, inwoning, bewassing, geneeskundige verzorging, verpleegsterskleding, 6°/o vakantietoelage. Na behalen diploma wordt het salaris f 684,— en hoger. Vijfdaagse werkweek, 2 x per maand reiskosten boven f 2,50 voor bezoek aan ouders. Zij die jonger zijn en in het bezit van ulo-diploma of gelijkwaardige opleiding kunnen worden geplaatst als Belangstellenden kunnen zich schriftelijk of telefonisch (010-269126) wenden tot de adjunct-directrice, Nassaulaan 75 Worden door ons t/m 20 augustus geheel GRATIS geplaatst U belt 2614 99 en wij komen! Winkelgalerij Mgr. Nolenslaan 510 Vrijdagsavonds geopend

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1968 | | pagina 4