rH - ■- uwN^rvetal winkel I J. H. MEERMAN 45% besparing! 100% veiligheid! r ...eacetm UE&%*.mzxi3voo/>ON$ GEHQkxekl, Fa. van den ###f> MEER WAARD KES FOLDER I VLUG's BROOD NATUUR- LIJK BAKKERIJEN Vraag de Vervetal-folder met de 85 §chte kleurstalen. Gratis natuurlijlc. UwVervetal-specialisti Grootveld vervetal F. J. ELDERHORST G. KRABBENDAM .J magneel drukwerk trek! tel.: 26 84 66 - 26 61 IS GARAGE LANDMAN „GROENOORD" ALLE AUTOVERHUUR zonder chauffeur Vrij weekend, een auto huren, kost nu maar f 27,50 de eerste 100 km vrij. van vrijdagavond 7 uur tot maandag 8 uur v.m. verloskundige NOOTEBOOM AUTOBANDEN N.V. Groenoord-akkoordengeeftdejuisfetoon aan. i x--x,-X^ a 5 *ti/f ZEGEL Vraag onze speciale VRAAG ONZE BEZORGERS KES-ZEGELS BEZORGING DOOR DE GEHELE STAD SCHIEDAM: BROERSVEST 45 - TELELFOON 26 06 25 VLAARDINGEN - v. HOGENDORPLAAN - TEL. 34 52 53 VAN DE WARME BAKKE Kleur- festijn in Schildersbedrijf Meeuwensingel 11, telefoon 26 7748 verf voor vakwerk complete ivonin^inrichtinf meubelen, bedden, tapyten en behang Jozef Orelie.ingel 19 Schiedam Telefoon 15 10 92 Borodinlaan 54 Mgr. Nolenslaan 698 lelefoon 262357 VOOR IEDEREEN! BROERSVEST 54 SCHIEDAM Daf en Peugeot dealer voor Schiedam Noordmolenstraat 17 Tele!oon266233— 265607 BART VERHALLENPLEIN 11 SCHIEDAM TEL 260647 AUTOVERZ.Lage premies, Ned. maatschap- pijen, Nw. Priv6rijders direct 400/0 korting. NOCLAIM snel 4O0/o. Inzittenden verz. incl. chauffeur v.a. f 15,Wij verhalen Uw W.A. schaden. BROMFIETS: W.A. verzekering direct klaar, wordt ook bezorgd. GLASVERZ.; v.a. f 1,75pervertrek.min.f9,— LEVENSVERZ.: Waaidevast; premievrij en ziektegeld na 3 mnd. ziekte. Zelfs ziektegeld v.a. 3e dag mogelijk. Ook voor de huisvrouw en kinderen speci ale polis tegen laagste premies in Neder land. Vraag inlichtingen BEL 260647 Vrijblijvend *m m# Service,tatlon Nw. Mafhenesserstr. 66 Schiedam, Tel. 263314-263898 Spreekuur donderdags 2-4 uur Boerderij Landvreugd daarom verkoop ik mijn klanten banden Kerklaan 17, Kethel, Telefoon 26 00 69

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1970 | | pagina 4