Foto Niestadt slechts 159,- een Keetjuffrouw lOaaidvbou f 10,- korting TYPISTE Martens' prijzen zijn met vakantie martens confectie Direct 20°/0 korting Foto Niestadt f 10,- korting prachtige regenmantels sjawl kado deux piece of broekpak plus leuke blouse kado Vesten 10°/o korting zomerse japonnen parade 10%) korting zomermantels 169,50 voor 119,50 £n daar b( nog gecn lu „DE MAGNEET" drukkers uitgevers HET INSTITUUT VOOR PSY CHOLOGISCH MARKTONDERZOEK n.v. EXAKTA SPIEGELREFLEX CAMERA, Prisma zoeker f 295,- Idem met D.D.L, prisma f 395,- EXAKTA VX 500 SPIEGELREFLEX Goede apparatuur tegen halve prijs Rotterdamsedijk 413 - Schiedam Telefoon 26 96 06 N.V. BOUW- AANNEMINGSBEDRIJF Lange Kerkstraat 60, Schiedam voor onze directiekeet,. woningbouw Woudhoek-Zuid (achter het Bachplein) gevraagd voor direct. Sollicitatie ter plaatse of op bovengenoemd adres. Rofterdamsedijk 279, Telefoon 26 86 66, Schiedam legt f 10,— bij Uw vakantiegeld. Tegen inlevering van onderstaande bon op Uw: GEBOORTEKAARTJES VERLOVINGSKAARTJES HUWELIJKSKAARTEN We ruimen op vanaf donderdag 13 juli ROTTERDAMSEDIJK 415 - SCHIEDAM Wat daat WijkverenSging Kontakten met insi Hierdoor inspraak meepraten over: Deelname aan en si Aktiviteiten voor d Aktiviteiten voor bejaarden en zieker Algemene aktiviteii Stuur snel e aan postbus Schiedam, t.n Wijkver. Grot Velen gingen reeds voor Steun d Wijkvereni doe het voor nu voor uitzonderlyk lage prijs, met Oreston lens 1.8, Ook nog eiikele stuks: Wij geven o.p alle mertken Foto- en Filrncamera's, dia- en filmprojectoren, Electronen-flitsers, Vergrotings-apparaten enz. enz. Zie oak onze Opruiimings-etalage. Bij aankoop van: GEBOORTEKAARTJES VERLOVINGSKAARTJES HUWELIJKSKAARTEN Bent u diegene die alleen daar wil werken waar inspraak een reele betekenis heeft en met mede- zeggensohap uitgebreid wordt geexperimenteerd Zo ja, wilt u dan de onderstaande advertentie eens lezen Wij zoeken een Wij verwachten van haar een goede beheersing van de Nederlandse taal. Haar werk zal voornamelijk bestaan uit het typen en nalezen van rapporten, voorstellen en vragenlijsten. Wij menen dat daarvoor een opleid'ing op M.A.V.O.- niveau noodzakelijk is en natuurlijk een type-diploma. Leeftijd vanaf 18 jaar. Inlichtingen en sollicitaties: Mevrouw A. E. van Beek, Nieuwpoortweg 2, Schiedam, Telefoon (010) 15 31 88. Ons kantoor is vlafebij het station Schiedam-Rotterdam-West. geldig van 19 juli tot 1 September Vanaf donderdag 13 juli zijn ze afwezig. VOOR DRIE WEKBN. Om te worden vervangen door enorm lage prijzen: OPRUIMINGSPRIJZEN Op deze wijze hoopt Martens van zijn zomeropruiming een grandioze oprutming te maken. SPECIAAL VOOR U. gegarartdeerd waterdioht voor een zomers dun opruimings- prijsje leuke bijpassende Goed zittende van een uitstekende stof. Dubbele verrassing: aantrekkelijk opruimingsprijsje we hebben een enorme kollektde, met V-:hals en ronde hals. Een ding hebben ze gemeen: op beide rekken vol vindt u bij ons, in alle mogelijke maten, kleuren en dessins, allemaal met bijzonder leuke modellen, voor een fijn prijsje: van 1. politie 2. gemeentewerken 3. plantsoenendienst 4. gemeenteraadsleden 5. Schiedamse Gemeen; 6. Raad voor Jeugd ei 7. Raad voor Bejaardei 8. schoolhoofden 9. ouderkomite's 10. winkeliers in Schie (Kethel en Groenooi 11. Schiedamse Bedrijfsi 12. verkeersvoorzieninge: 13. groenvoorzieningen 14. speelvoorzieningen 15. bijzondere bebouwir 16. busroute en busfrek 17. klokken in Schiedan 18. 'kunstwerken in Scl 19. zitbanken. 20. stichting voor samen 21. werkgroep Woudhoe 22. Anti-Bulderbaan akt 23. Financiele steun aai en Orpheus 24. Jeugdinstuif „De Tr 25. Jeugdinstuif op zatei (6-12 jaar). 26. postzegelklub 27. Sinterklaasfeest 28. Koninginnefestiviteit< 29. disco-aansant op z 30. bejaardentocht 31. vakantieweek voor 32. kerstmiddag 33. kerstpakket 34. bejaardensoos 35. breng eens een zoni 36. kerstzangavond 37. toneelklub ..Groeton 38. geven van informatif via Groenoord-Akkoi I 39. organiseren van kon 40. koninginnebal 41. carnavalsfeesten 42. wijnfeesten 43. ibineo-avond 44. schaken 45. bridgen en klaverjas 46. jeugdhandbaltoernooi 47. jeugdvoetbaltoernooi 48. bu&jertoernooi 49. indoortraining voor 50. indoortraining voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1972 | | pagina 6