Opknapbeurt TIPS Jan van Gelder vordert snel van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding-Schoolvoeding J Oia voormeubelen CIC OL21II1pARKWEG201SCHIEDAM l^ollen Ingezonden INGEZONDEN - DE SCHELP - Het wachtschip van het Zeekadetkoips sJacob van Heerns- kerck' dat in de Voorhaven van Schiedam ligt, krijgt een opknapbeurt. Melk gezond. Scholen meewerken. Wensen. Speciaalzaak voor Reform- en Dieetprotluklen H. HOFLAAD Winkelcentr. „Prelude" Bachplein 597 - Schiedam Telefoon 70 64 85 voor dejKerst Wat kun je plan ten? Foot* al (/in Verzekerinyen Hypot he ken Fin an cierinyen A. Waalewtjn1 Heeft U al gezien??? DE MAGNEET Laat ons adviseren betreffende Uw drukwerk. U kunt er veel geld mee verdienen. Rotterdamsedijk 279 Telefoon 26 68 66. Toen het schip vorig jaar een dok- beurt kreeg, konstateerde men sleehts een klein aantal zwakke plekken in het bodemvlak. Direkt werden deze gerepareerd en werd tevens besloten haar een grote beurt te geven zodra ze weer op haar oude plaats zou liggen. Over- tollige elektriciteitsleidingen, wa- terleidingen en onnodige obstakels werden door de kadetten zelf ver- wijderd. Het schip is hierdoor en- kele centimeters hoger komen te liggen. De brand-, bik- en las- werkzaamheden werden door de kadetten zelf verricht. Gewerkt is er in vaste werkgroepen die alien een eigen deel van het schip heb ben. Zo krijgen de kadetten met van alles te maken. Een vaste wasplaats aan boord zal eindelijk na jaren een feit worden. Ook stromend water in de kombuis zal voor de ,,kok" een prettige verbe- tering zijn. (Momenteel moet hij nog steeds met emmertjes water lopen). Het rekreatieruim zal in de komende wintermaanden opge- In tegenstelling met ons oniringende landen verstrekken onze scholen bijna nooit maaltijden aan de leerlingen. Wei is er vaak gelegenheid om iets te eten of te drinken. Leerlingen die van veraf komen kunnen in grote scholen in de kantine keus maken uit koeken, snoep, repen en frisdranken. Leerlingen blijken, volgens onderzoek goede afnemers. Toch weten ze dat ze meestal niet gezond eten en drinken. Maar wat moet je? Meenemen van huis is niet aantrekkelijk. Melk geldt nog steeds als de meest gezonde drank bij het middageten Daarom heeft het Ministerie van Landbouw en Visserij na haar subsidie in 1971 voor koelkisten, nogmaals subsidie gegeven voor 450 koelapparaten op middelbare scholen. Hopelijk wordt daardoor het aantal leerlingen (tot nu toe 20%) dat melk of een variatie daarop drinkt groter. Brood blijkt ook minder vaak van huis meegenomen te worden. Het gevolg hiervan is dat men op on- gezond voedsel overstapt. In een tijd waarin men voortdurend praat over het voorkomen van hart- en vaatziekten zouden de scholen moeten meewerken en hun keus moeten uitbreiden met sandwiches of broodjes met ge zond beleg. Zolang het bij wensen blijft zal men in elk geval thuis moeten praten en overleggen wat het beste is. Met iets meer moeite kan men moeilijkheden en ziektenkan- sen in de toekomst verminderen. Daarnaast zou men kunnen aan- dringen op een andere sortering drank en voedsel. De gebruikers weten dikwijls wel dat ze niet het beste kiezen. Scholen kunnen ervoor zorgen dat ze wel een goede keus maken. a. v. k. knapt worden. Tussen de hopen weggesloopt (maar later toch nog te gebruiken materiaal) staat een tennistafel waarop, zij het met moeite, nog gespeeld kan worden. In het grote verblijf wordt buiten de zaterdagen om hard gewerkt aan de „toko", een plaats waar frisdranken e.d. gekocht kunnen worden. Aktie genoeg dus aan boord van dat grijze schip. Eind oktober zullen de sloepen weer uit het water gehaald wor den voor de jaarlijkse beurt. Er wordt uiteraard niet alleen ge werkt aan het schip, zeilen, roeien en sport nemen een belangrijke plaats in het programma in. Jongens in de leeftijd van 12i/2 jaar en ouder die interesse hebben aan dit waterwerk deel te nemen zijn van harte welkom. Inlichtingen kunnen ingewonnen worden onder de telefoonnummers 26 30 01 en 71 03 49 of aan boord van de Jan van Gelder, te berei- ken via de poort van de scheeps- werf I.H.C. Gusto. Normaal gesproken bloeien bollen in een kamer pas in januari, fe- bruari. Maar voor een bloemen- versiering met de kerstdagen kunt u nu geprepareerde bollen kopen die vroeg bloeien. De bollen moe ten dan wel tijdig geplant wor den. Begin oktober ilevert de minste risico's op. Tulpenbollen moeten in verse grond gezet worden met de neus omhoog. Ze hebben water nodig en een koele en donkere plaats. In een huis met centrale verwar- ming wordt er om de pot een plastic zakje getrokken. Als de neuzen 6-8 cm. lang zijn mogen ze uit hun schuilplaats ge haald worden en in een warm en licht vertrek verder groeien. Hyaelnten kunnen zowel in aarde als in grint en water gekweekt worden. Ze vragen dezelfde be- handeling als de tulpen. Kleine hyacinten mogen al de kamer in als hun neus 5-6 cm. lang is. Als u bollen op glas wilt kweken moet u zware bollen nemen en de ruimte tussen bol en water niet groter maken dan 1-2 mm. Als de bloemknop boven de bol voelbaar is mag hij de warmte in. De eerste week moet er dan een papieren mutsje over de neus geplaatst worden om te voorkomen dat de bloemstengel kort blijft. Een paar suggesties: Tulpen: Brilliant Star, Due de Berlin en Joffre. Hyacinten: Romeinse hyacintjes en Paperwhite narcissen. Als men om de 3-4 weken vanaf begin oktober tot januari een schaaltje met bollen vult, kan men straks een hele tijd van de lente binnenshuis genieten. a.v.k. ASStJRANTIEKANTOOR Bachplein 248 - Schiedam Telefoon 70 61 58 Wandelende over de Gerrit Ver- boonstraat werden mijn ogen ge- boeid door een wonderlijk bouw- werkje, hetwelk dienst moest doen als wachthuisje bij de bushalte. Heus, mensen, U moet dat eens gaan zien. Een aardig, gezellig en ludiek geval. Het heeft inderdaad iets weg van een schelp. Men kan in deze schelp gezellig de tijd af- wachten totdat de bus komt. Bij slecht weer blijft men droog en gezeten op de bank kan men door de aan beide zijden aangebrachte ruitjes, patrijspoortjes, de bus aan zien komen, of weg zien rijden Daar heeft de Gemeente-Schiedam goed aan gedaan door nu eens over te gaan op de „hippe toer", Het „schelpje" verlevendigt het stadsbeeld en dat heeft Schiedam heus wel nodig. Wat zou het fijn zijn, als wij, in Schiedam-Noord, ook een paar van die oesters kregen. Het zou onze wijk op bijzondere wijze verfraai- en en veraangenamen. In onze tijd van zakelijkheid, van staal en beton, van eentonigheid en dorheid van bouw, doet zo'n wacht-schelp op eens de zon weer schijnen ook al schijnt die niet Geineente-werken van Schiedam, wij, in Schiedam-Noord houden ons beleefd aanbevolen capk. Geacht bestuur, Mag ik u hartelijk danken voor de prachtige plant, ontvangen ter ere van mijn 65e levensjaar! Het is veel te erg. Ik ontvang nu al jaren zoveel hartelijkheid van de vereniging Groenoord, via mevrouw Vis, die me regelmatig een gezellig be zoekje brengt, en dan nog heerlijk fruit meebrengt uit uw naam! Nogmaals mijn hartelijke dank en de beste wensen voor u alien. (naam bekend bij de redactie). Jaren van komen, jaren van gaan Met gedachten naar Cafe de Halve Maan Waar het vroeger jaren zo gezellig was Met boerderij en weilanden en het groene gras Kethel en Spaland komt nooit meer terug De spoelingwagens over de Blauwe Brug V.m. Kethel en Spaland dagelijks geeerd Met het Dorp en de Poldervaart gewaardeerd Helpt mee voor behoud met Reddende Hand Spaart het dorp van v.m. Kethel en Spaland Moge wij medemensen dit aanvaarden Voor behoud van RET-bussenhalte voor bejaarden Daarin blijven wij zeker sterk De bushalte bij de R.K. Jacobus van Meerdere kerk Wat er thans staat beschreven Met de wens dat deze RET-bus nooit wordt opgeheven Helpt alien daar aan mee van Jong tot Oud Dat ook vele jaren moge blijven Sint Radboud Ik ben thans negen en zestig jaar v.m. Kethel en Spaland blijf ik dankbaar Dankbaar zal ik steeds u weledele Heer blijven Met deze wens dat u mij terug kan schrijven. A. H. van Asten, Dam 38 b, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Groenoord Akkoorden | 1973 | | pagina 9