mcclinette HAVENWERKERS \jcm scUod? Hu geld BEKWAME CHAUFFEUR BIJRIIUER 1 chauffeur CHAUFFEUR POMPBEDIENDE VERKOOPSTERS a) een ervaren of aankomend verkoopster b) een flink meisje Flinke schoonmaker leerling loodgieters VAAR KOMPAS Havenloods DE HAVENLOODS DONDERDAG 1 JULI 1965 N.V. NEDERLANDS TRANSPORT BUREAU, ROTTERDAM heeft mogelijkheden tot aanstelling in vaste dienst van Ook ongeschoolden komen in aanmerking en maken in het bedrijf een opleiding mee. Sollicitaties aan haar terrein Waalhaven N.Z., Sluisjesdijk, telefoon 27 26 80. Walenburgerweg 130 - Rotterdam vraagt beschaafde WERKSTERS voor het schoonhouden van het moderne kan. toorgebouw. Werktijden: hele of halve dagen nader overeen te komen. Goede werkkracht&ft kunnen rekenen op een goed uurloon. 's Zaterdags is het bedrijf gesloten. Sollicitanten kunnen telefonisch een afspraak ma ken met de afdeling personeelszaken, telefoon 284650, toestel 29. blouses kousen lingerie lumpers rokken peignoirs vraagt VRL. KANTOORBEDIENDE Leeft ij (7: 15-18 jaar voor lichte administratieve werkzaamheden. Wij bieden: prettige werkkring goed salaris 5-daagse werkweek Met eventuele vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Aanmelden dagelijks van 9-12 uur en van 15.00- 17.00 uur, le Middellandstraat 111, 2e etage, of telefonisch onder nummer 23.11.50. IN.V. GEKRO te Rotterdam-Noord vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar ophaaldienst: een in het bezit van rijbewijs B C D en E en I Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de afd. Personeelszaken, Bovendijk 132, R'dam. Tel: 18 0120. Het GEMEENTE-ENERGIEBEDRIJF vraagt voor de afdeling OPENBARE VERLICHTING enkele monteurs en hulpmonteurs voor onderhoudswerk in de buitendienst. Vereist: diploma L.T.S. en ervaring als onder houdsmonteur. Leeftijd in het algemeen tot 45 jaar. Persooniijke aanmelding: maandag t/m vrij dag van 9 tot 17 uur en elke dinsdagavond van 7.30 - 9 uur bij het bureau Personeelvoorziening, kamer 333, Stadhuis Coolsingel, Rotterdam. WACO-BETON N.V. KRIMPEN a. d. IJSSEL Wij vragen voor onze modern ingerichte beton- warenfabriek waar rioolbuizen en grote beton elementen worden gemaakt: ENKELE GOEDE WERKNEMERS wu bieden: O een goed aanvangsloon O moderne sociale voorzieningen O werk in een goede sfeer m. werkmethoden die steeds verbeterd worden O een moderne cantine O cursus voor vakopleiding Wij vragen: medewerkers, die prijs stellen op een langer dienstverband. Bij voorkeur mensen uit de Krimpener- waard en de omgeving daarvan. Inlichtingen worden zowel overdag als 's avonds gaarne verstrekt door de produktiechef, de heer J. Dob. overdag IJsseldjjk 161, 's avonds IJsseldijk 163 b. Telefoon (01895) 2547 - 2548. tegelijk profiteren van onze bekende Vakopleiding Confectie Industrie. Dat kan als U bij ons Dart leert U tijdens werktijd alles wat later in Uw gezin van pas komt, zoals: babyverzorging opvoeden van kinderen practisch huishouden Voor ieder meisje een volledige, typisch -4 vrouwelijke opleiding bij de N.K.I. Aanmelden dagelijks: Berkelselaan 97, Rotterdam,8 Tef. 287060 N.V. NEDERLANDSCHE KLEEDING INDUSTRIE v/h Peek Cloppenburg n.v. wordt. In open envelop met postzegel ven 8 ct. gefrankeerd zenden een: N.V. Nederlendsche Kleeding Industrie, Berkelselaan 97, Rotterdam I Woonplaats N.V. AANN. MIJ. „DE ZANDPAAL" West Sidclinge 32 te Rotterdam, tel. 010-15 40 61 Met spoed gevraagd: voor een 6-tons vrachtauto met hydraulische laad- en los-inrichting. Sollicitaties te richten bovenstaand adres „C0-0P VOORUITGANG" Bij onze melkinrichting hebben wij een vakature voor eeu in het bezit van rijbewijs B-C-D-E. Bij de garage hebben wij een vakature voor een Kent u onze zeer gunstige arbeidsvoorwaarden al? Een functie in ons bedrijf betekent: goede salariëring 3 weken vakantie 4 pet vakantietoeslag 4 pet kerstgratificatie 5-daagse werkweek 7 vrije zaterdagen en 13 vrije maandagen per jaar aantrekkelijke personeelskorting. Hebt u interesse? Er zijn nog enkele vacatures zoals: Ervaren, Aankomende en Leerling voor diverse afdelingen. In de levensmiddelensector is plaats voor: voor de afdeling chocolaterie. voor het aanvullen der vakken en andere algemene werkzaamheden. Verder vragen wij voor spoedige indienst treding een Voor een persoonlijk onderhoud ontvangen wij u gaarne dagelijks in ons filiaal, Hoog straat 177, Rotterdam, desgewenst kunt u ook een telefonische afspraak maken met de filiaal-directeur nr. 010115980. Machinefabriek Bavo GUSTOWEG 71 SCHIEDAM vraagt jongelui tot 18 jaar voor opleiding tot draaiei bankwerker constructiewerker Opleiding voor bemetel examens is mogelijk- Sollicitaies schriftelijk of mondeling aan boven staand adres of telefonisch no.: 26 94 90. J. B. VAN HEUST EN ZONEN N.V. fabrlkaiite van de bekende plaatstalen Biedt aan verantwoordelijke jonge mensen enige functies aan, o.m. CONTROLEUR voor de Interne Accountantsdienst BOEKHOUDERS voor diverse sectoren van de administratie, zoals debiteuren, crediteuren, calculatie, lonen en salarissen. Noodzakelijke opleiding is MULO en Boekhoud-diploma Maximum leeftijdsgrens is 25 jaar. Ligt uw interesse meer op het commerciële vlak Wij zoeken nog aankomende en geroutineerde ASSISTENTEN (mnl. en vrl.) voor de Verkoop-administratie. Accuratesse en een goede schoolopleiding vereist. Geboden wordt een goed salaris, studietoelage en een zelfstandige functie. Gegadigden kunnen solliciteren bij: J. B. VAN HEIJST EN ZONEN N.V. O Schriftelijk aan Postbus 1010, Den Haag, O Persoonlijk aan het adres: Cruquiuskade 6-7, Den Haag, dagelijks van 9.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, behalve zaterdags. O Na telefonische afspr. met onze chef Personeelszaken, tel. 184630, toestel 121. i de inwerkperiode, Landelijk erkend Installeur, Chr. van der Hoeven, le Tuinsingel 10, Schiedam, vraagt of jongens ter opleiding, die in ons be drijf via het leerlingstelsel opgeleid worden tot een goed vakman. Telefoon 264088 en 267574. Wü H. MÜLLER CO. N.V. WESTERLAAN 1 - ROTTERDAM vraagt voor spoedige indienst treding: NETTE SERVEERSTER Leeftijd 16 tot 23 ja<vr. NETTE JONGEMAN voor hef verrichten van loop werk en eenvoudige kantoor werkzaamheden. Leeftijd 15 tot 18 Jaar. Sollicitaties te richten aan afdeling Personeels' zaken, Postbus 770, Rotterdam. COOPRA - ROTTERDAM Coöperatieve Inkoop-Vereeniging van Metaal-lndustrieelen G.A. te Rotterdam vraagt voor indiensttreding op zo koet mogeiijfce termij* ERVAREN TELEFONISTE Zij dient in staat te zijn een moderne 16-lijnetv<entrale accuraat en vlot te bedienen. In verband met de internationale telefonische contacten is een behoorlijke spreekvaardigheid In de moderne talen gewenst. HULPTELEFONISTE zo mogelijk reeds bekend met het bedienen van moderne teléfoonapparatuur. Sollicitante moet bereid zijn administratieve en/of typewerkzaamheden te verrichten Enige kennis van de moderne talen strekt tot'aan beveling. Met eventuele vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties schriftelijk dan wel telefonisch te richten aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 232, Haring vliet 72, Rotterdam. Telefoon 11 29 60, toestel 39. MANPOWER vraagt voor ult- 'zending voor korte of langere tijd (STENO) TYPISTES PONSTYPISTES TELEXISTES ADMINISTRATIEVE KRACHTEN op elk gebied

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 12