Parijs speelt belangrijke rol ook in Amerikaanse komedies r Zeventigjarige Phons Dusch wordt op 12 juli gehuldigd DON GIOVANNI WERD KNAPPE MAAR GEEN IDEALE VERTOLKING 6 o. <Je töê V3N dEZe Deze week in de bioscopen Gevonden voorwerpen Oplossing puzzel PE HAVENLOODS DONDERDAG 1 JULI 1965 13 Schiedam. Zestien instrumentale solisten maken nog geen kamerorkest, vier wereldbe roemde instrumentalisten vormen nog geen kwartet. Dit geldt eveneens voor opera-ensemble. De acln Italiaanse knap, hoewel niet vlekkeloos. Maar hei geheel was laswerk, waarin de naden nog te zien waren. De spirituele kracn- ten uit Mozart's muziek waren nog te onvoldoende losgemaakt om deze SAmdat men de ware, spirituele humor nog altijd alleen in Frankrijk denkt te kunnen vinden, wordt een filmkomedie bij voorkeur in la douce France gesitu eerd, wat voor een film van Franse ma- k e i i j nog zo ongewoon niet is, maar voor een Amerikaanse klucht toch geen condi tio sine qua non zou moeten zijn- Gershwin's „American ln Paris" heeft in dertijd echter zoveel opgang gemaakt, dat er in elk seizoen filmploegen uit de Sta tes in de vllle lumière opereren, op Moni- martre, bij de Saoré Coeur of op de Champs Elysées. „Funny Face". „Paris when it sizzles" en „Te rijk om los te lo pen" het zijn slechts een paar voor heelden van luchtige Amerikaanse films, die hun toevlucht tot Parijs zochten om de intrige een pikant tintje of een pitto resk aspectje te geven. In de kleurige komedie „The art of love" („De kunst van het liefhebben") van Norman Jewison, die door Lumiere wordt vertoond, speelt Dick van Dyke (van TV- faam) de Amerikaanse schilder Paul Sloan, die in Parijs een minimum aan succes boekt. Hij wil dan ook zijn palet aan de wilgen hangen en repatriëren naar zijn rijke verloofde Laurie (Angie Dickin son). Zulks tot ontsteltenis van zijn land- genoot, de auteur Casey Barnett (James Garner), die ook nooit iets verkoopt en op Pauls zak leeft. Ten slotte besluit het tweetal dat Paul maar een pseudo-zelf- moord moet plegen, omdat dode schilders nu eenmaal beter verkocht worden dan levende. Casey schrijft een roerend af- scheidsmanifest en Paul springt in de Seine, maar precies op 'n zandschuit, die onder de brug doorvaart, samen met een meisje, Nikki (Elke Sommer), dat wanho pig was geworden, toen haar baas al te aanhalig werd. Paul verbergt zich en in derdaad komt er nu vraag naar zijn schil derijen, maar Casey wordt nu van moord op zijn vriend verdacht. Hij wordt gear resteerd en tot de guillotine veroordeeld, waarvan Paul hem op het nippertje redt door weer boven water te komen. En zo als dat dan in zulke kluchten gebeurt: Laurie loopt over naar Casey en Paul wordt het eens met Nikki. poed lachen is het altijd bij regisseur VJ Gilles Grangier en zijn favoriete ac teur Fernatidel, zeker nu in „La cuisine au beurre" (als „Met z'n neus in de boter" in Studio 62) Bourvil als zijn part ner is aangewezen. Als krijgsgevangene opera-sterren, die in het kader van het de gehele linie Mozartiaans te laten klin- van de Duitsers in de tweede wereldoor log is Fernand Jouvin (Fernandel) in een vreemde situatie verzeild geraakt. Hoewel wettig getrouwd in het Zuidfran se dorpje Martigues, is hij in Tirol blijven steken bij een volumineuze Brünhilde, wier echtgenoot na tien jaar gevangen schap in Siberië echter terugkeert, zodat Fernand op zijn beurt huiswaarts gaat. In Martigues is zijn plaats evenwel inge nomen door een ambitieuze Normandiër, André (Bourvil, die in werkelijkheid An- dré Raimbourg heet), die niet alleen het kwijnende eethuisje van de luierende Fernand heeft omgetoverd ln een drukbe zocht, exclusief visrestaurant, maar bo vendien Fernand's vrouw Chnstiane heeft ingepalmd. Hij is zelfs in eer en deugd met haar getrouwd, want Fernand was allang als vermist opgegeven en zijn naam prijkt met vergulde letters op het monument voor de gevallenen. Adminis tratief is Fernand dus dood, lijfelijk niet en omdat hij een roerend verhaal ophangt van zijn ontberingen als krijgsgevangene in Siberië, wordt hij als welkome gast ontvangen. Om André in zijn rechten te handhaven, moet Fernand eerst in een vrijwillige scheiding toestemmen, maar hij heeft het veel te goed bij zich „thuis", waar hij kan doen en laten wat hij wil. Met André staat hij op vriendschappelij ke ft ARENA: Goud v rsers, 14 3.. n de giftige i J mamba, 14 j. OO CINEAC-Beurs: De zwarte tulp, 14 j. best of Cinerama -prolO.aJ. 0£0vond; Ali het net> oor Scotland Fair Lady Holland Festival Mozart's Don Giovanni hebben gespeeld, vormden die avond nog niet het briljante ensemble waarmedo een ideale Mozart vertolkt moet worden Voeg daarbij een dilettantisch acterend Kamerkoor en een ln onvoldoende thea terklank musicerend orkest, dan is het beeld getekend van wat alleen maar een sterrenbezetting vocaal en instrumentaal vermag tot stand te brengen. Zeker, stuk voor stuk waren de solis ten grote zangers en acteurs; zong ook het Nederlands Kamerkoor zijn partij ken. En dit mag men toch van een ster- ren-opera bezetting wel verwachten- De acteurs, die Mozart nog het dichts benaderden waren Mariella Adani als Zerlina, Leonardo Monreale als haar bruidegom Mazetto, Luigl Alva als Don Ottavio, Renato Capecchi als Don Gio vanni en Paolo Montarsolo ais Giovan ni's knecht Leporello. Hoe betoverend en charmant was Zer lina in haar aria „Batti, batti bel Ma- setto", wanneer zij poogt de argwaan van Masetto weg te nemen. En hoe bril. voet en gaat hij vissen en „jeu de boules" beoefenen, alsof er geen gemeenschappe lijke echtgenote bestaat. Totdat er op een kwade dag een auto uit Tirol voor de deur staat en Fernand's bedrog uit komt Eveneens van Franse origine is „La Tulipe noire" in Cineac-Beurs, vrij naar Alexandre Dumas, maar niet zo vrij alsde Nederlandse versie, die anno 1921 hier tot stand kwam onder leiding van Maurits Binger met Annie Bos en Eduard Verkade in de hoofdrollen. Die „Zwarte Tulp", merkwaardiger wijze in „Knauers Buch vom Film", toch een be trouwbaar handboek, onder Dumas ver meld als „Engel./Hollnad Hollandia Pic tures", handelde namelijk over het dra matische lot van de ongelukkige gebroe ders Johan en Cornelis de Wit. Met gees tige dialogen van Henri Jeanson heeft Christian-Jasue, één van Frankrijks veel- zijdigste regisseurs (hij verfilmde zowel „Madame Dubarry" en „Nana" als „Na thalie" en „Babette s'en va t'en guerre", dus historie en komedie) niettemin zijn prestatie van „Fanfan la Tulipe" niet kun nen herhalen. Gedeeltelijk lag dit aan zijn hoofdrolspeler Alain Delon, een veel „gladder" jongen dan de btreurde Gérard Philipe, die indertijd als één brok on stuimigheid en levenslust zo'n onvergete lijke indruk maakte. Maar Christian- Jaque heeft toch kennelijk ook zijn vat op zo'n spektakelstuk met bonte kostu mering, wild sabelgekletter en jeugdige overmoed verloren, wat ook niet zo'n wonder is, wanneer men bedenkt dat de ze ex-journalist, ex-decorateur en ex-as sistent van Juüen Duvivier ondertussen veertien jaar ouder is geworden en de 61 nadert. Zo ziet men Alain Delon ruiter - bravour en degengevechten ten beste ge ven in zijn dubbele rol. Want hij is niet alleen Guillaume de Saint-Preux, alias de mysterieuze zwarte Tulp, die het op de adel gemunt heeft, omdat het hem voordeel brengt. Hij is ook diens twee lingbroer Julien, door Guillaume te hulp geroepen, zolang een houw over zijn lin kerwang, hem door de degen van „La Mouche", luitenant-generaal van de poli- m^r'wo1' De ^ode kaperkapitein, J volgende^do: Klokslag middernacht,^ 14 i. ooo 7.a- en zo-mi: Boeven CORSO'1'CINEMA: M; GRAND: It'^li^nad mad mad man/ world (prol.) 14 j- OOO j HARMONIE: do t.m. zo: Bloedige j zonsondergang, 14 j. <X> ma t.m. wo: De vogels, 18 J. OOO j j KRITERION: Une femme mariée (pro- long.) 18 j. OOO f, ft LUMIERE: De kunst van het lief- A 1 A A METRO: Verleiden PASSAGE: Vliegende duivels, 14 J. OO PRINSES: James Bond 007 contra dr.p j No (prol.) 18 j- OOO vr- en za-nacht: Thérèse, de begeerde j za-Uen ^o-mi: Laurel en Hardy ln Wonderland, a.l. REX: vanavond: Wereld van plezier,- vr t.m. wo: De tijger van de 7 zeeën, t ft STUDIO '62. To catch a thief, a.l. OO t y THALLIA: Goldfinger (prol.) 18 3 OOO 't VENSTER: Liefdesparen (prol.) 18 j. f J VICTORIA: vanavond: De maagden- bron, 18 j <K>0 r vr t.m. wo: Topkapl, 14 3. £00 J volgende do: Les llons sont lacher. 18 j za-, zo- en wo-mi. Charlie Chaplin- festival OOO ft première t OOOO - Fernandel en Bourvil in Gilles Gran- gier's komedie „Met z'n neus in de boter" (in Studio 62) tie ln het onrustige Frankrijk aan de vooravond van de bestorming van de Bastille, bezorgd, zijn verborgen idendi- teit in de aristocratische kringen waar in hij vooral met de dames verkeert, kan verraden. Julien strijdt echter tegen de adel uit revolutionaire overtuiging. Het is ten slotte Guillaume, die gehan gen wordt en Julien, die als Zwarte Tulp herrijst en met hem kan de inmiddels ontketende Franse revolutie niet anders dan slagen In Arena weer eens een kleurig pseudo- klassiek spektakel uit de Italiaanse mammoetstudib's, waar Griekse tempels permanent staan opgesteld voor lopende band-produkties, vaak onder Amerikaan se vlag. Zoals ook „Goud voor de heer sers" i „Gold for the Caesars") van André de Toth, naar de gelijknamige roman van Florence A. Seward. De film speelt zich af in het jaar 90, wanneer in opdracht van de Romeinse Consul Maximus van Spanje een brug voltooid wordt, die toe gang geeft tot het bergland, dat ln naam Romeins gebied is, maar dat in werke lijkheid wordt beheerst door de barbaar se Kelten. Architect en bouwer van deze brug is de jonge, begaafde slaaf Lacer (Jeffrey Hunter), die in contact komt met de bekoorlijke beschermelinge van Maximus, Penelope (Mylène Demongeot) Maar deze verwende vrouw wil haaf moeizaam verworven positie niet prijs geven voor een leven in armoede met Lacer. Deze is inmiddels belast met de technische uitvoering van het plan, om het oude Phoenicische goud, dat in Kelti sche mijnen ligt verborgen, door een ex peditie onder bevel van centurio Rufus (Ron Randell) aan Maximus (Massimo Girotti) uit te laten leveren. Er wordt een zware dam gebouwd, want de mijnen blijken achter een enorme waterval te liggen, en die speelt een belangrijke rol in de beslissende slag tussen Romeinen en Kelten, waarmee de film een specta culair einde krijgt. net JNeaenanaS IvamerKOOr zijn pari.j Aan. vinnv rharrmnonp-arin" van behoorlijkenl speeldehet ^sidenüe Or- jgg ^nnf^^J^XVheeft kest de instrumentale partij technisch ar-a mio tesoro lntant0.. ln Mn prachtige Mozart-atijl gezongen. In de ze kring was Montarsolo met zijn aria „Madamina, il catalogi a queatro", waar in hij Elvira alle veroveringen van zijn meester opsomt, wel een klasse apart. Ilva Ligabue als Donna Elvira en Lui- sa Basabalian als Donna Anna, die wel over hoge vocale kwaliteiten oeschlkken, stonden in haar stemtype en voordracht nog het verst van Mozart verwijderd. Vermelden we tot slot Antonio Zerbini. die als de stenen Commendatore in de slotscène een angstwekkende spanning wist op te roepen. Doch met het vaak te straf en nadruk kelijk spelend orkest Mozart Is geen Beethoven en het gemis aan een vloeiende versmelting van soej en stem men op het toneel was er niet de hoogst denkbare eenheid en overeenstemming bereikt, die Mozart's muziek typisch Mozart maakt, wat men van een super bezetting toch zeker wel mag verwach- 'in. Door de mededeling in het programma, flat om technisch-organisatorische rede nen de regisseur Virginio Puecher en decor-ontwerper Luciano Damioni geen artistieke verantwoordelijkheid van de voorstelling op zich konden nemen, moe ten wij ons van nadere beoordeling ont houden. De dirigent Carlo Maria Giulüii heeft onder deze omstandigheden gedaan wat hij kon en alle medewerkenden tot een opvoering weten te inspireren, die veel te bewonderen heeft gegeven. IDO EYL Gevonden: Te bevragen aan het Hoofd bureau van Politie te Schiedam, dagelijks van 85 uur, behalve op zaterdag en zondag: Plastic regenjas; damesschoen (1.); badtas met inh.; portefeuille met inh.; sporttas, radiootje, sportschoenen en lege flessen; snelbinders; riempje; manchetknoop; dameshaafdschoenbos sleutels; vulpen; drie sleutels; vier sleutels in étui; step; kinderfietsje; kin derpistooltje. Te bevragen bij de vinders: Vulpotlood en twee ballpoints in étui, Slavenburg, Troelstralaan 175; ring met sleutels, Blok, v. Ostadelaan 40; kettinkje met kruisje, Egberts, Aleldastraat 89a; kinderringetje met monogram, Wegen, B. H. Gretelaan 247; dameshorloge, Janse, J. v. Stolberg straat 7; herenhorloge. Lelieveld, Maas straat 21; oorbel; Scholten, Rijnstraat 33a; bedelketting, Kijlstra, Dr. Schaep- mansingel 66; pop, De Koning, Newton- straat 10a; pop met cape, Bitter, Ooster straat 45; beer (speelgoed), v. Katwijk, L. Nleuwstraat 33b; stepje, v. d. Hoeven, Julianalaan 46; visstoeltje, Boekhout, Fazantlaan 58; brillenkoker, Hollander, W. Pastoorstraat 22; trapper, in doos Störman, Nw. D ami a an 721; dwerg papegaai, Zwet, Havendijk 164 (na 12 ui); damesparaplui. Bur. Huisvesting, West molenstraat 26; diplomatentas met inh., ft U betaalt een gedeelte bi] aan koop (ook op mantels naar maat) waarna wij uw mantel deze zomer gratis bewaren. U betaalt bij afhalen het restant. Door uw bont in een speciaal zaak te kopen krijgt u: ft Deskundige voorlichting, betrouwbare service en volledige garantie. ft Credietservice mogelijk. Bontmantels In elke prijsklasse. Grote sortering bontstola's tegen r aantrekkelijke prijzen. Nieuwe Binnenweg "fTQ Rotterdam I/O Ifby 's-Gravendijkwal) Tel. 234577 VERNIEUWER VAN KOORREPERTOIRE <►00 eoed 0O middel ,,Ik kom zo juist terug van Israël. Fantastisch. Wanneer je van histori sche monumenten en gebouwen houdt en de oude opgravingen een levende taal tot je spreken dan raak je ge woonweg niet uitgekeken in dit won derlijke land". Met deze woorden ontving Phons Dusch ons in de ar tistiek en voornaam ingerichte jlat aan de Mariniersweg 3c. Merkwaardi ge controverse in de persoonlijkheid van deze bijna 70-jarige. Phons Dusch, de grote vernieuwer van het koorrepertoire, die hem tot ver over onze landsgrenzen bekendheid heeft ge geven, raakt in vervoering door wat Is raëlische archeologen aan historische waarden uit de bodem van het heilige land hebben opgegraven. Dit verklaart waarom Phons Dusch in zijn 41-jarige loopbaan als koordirigent zowel Buxtehu. de, Bach, Hfindel, Haydn, Mozart en Schubert trouw is gebleven als zijn drang naar vernieuwing hem in contact heeft febnacht met de werken van Britten, 'rangaix, Orff, Bret en. vele andere eigentijdse componisten. Veelbeivogen leven Het is een veelbewogen leven geweest, dat Phons Dusch in de wereld der her scheppende muziek heeft geleid. Te Zut- fen op 13 juli 1895 geboren, voelde Phons Dusch zich reads zeer jong aangetrokken tot de muziek. Zijn eerste pianolessen ontving hij toen hij 5 jaar was van zijn vader Joseph Dusch. Na zijn studie bij Peter van Anrooy (instrumentatie) en Julius Röntgen (piano) werd deze voort gezet op het Conservatorium te Aken (1912), welke studie reeds na een jaar bekroond werd met de diploma's solo- spel piano en orgel. Hierop volgde zijn aanstelling als pia no-leraar aan het Held Conservatorium te New York, waar hij tevens organist werd aan de Mathias Church in dezelfde stad. In 1914 naar Holland teruggekeerd voor een tijdelijk bezoek werd ook hij eraan herinnerd dat het dragen van 's ko- nings wapenrok urgenter was dan zijn terugkeer naar het nieuwe vaderland. Dus werd de jonge dienstplichtige prompt ingedeeld bij de afdeling Militai re Censuur, welke vaderlandse taak hij gedurende de gehele mobilisatie 1914-1918 stipt vervulde. Van deze bevoorrechte positie wist Phons Dusch dankbaar gebruik te ma ken om les té gaan nemen bij Dr. Johan Wagenaar voor compositie en bij Evert Cornelis voor piano, welke studie hij la ter bij Carl Friedberg te Braunschweig en Robert Casadesus te Parijs voltooide. Na de demobilasatie vestigde de heer Dusch zich in Rotterdam, waar hij spoe dig een aanstelling kreeg als hoofdleraar piano aan het Toonkunst Conservatorium en aan de Kerkmuziekschool te Utrecht. Roeping Doch van zijn roeping werd hij zich eerst bewust toen hij in 1924 tot dirigent werd benoemd van de Rotterdamsche On derwijzers Zangvereniging (R.O.Z.). Van af die tijd gaat het Gradus ad Parnassum, bergopwaarts. In 1938 volgt Phons Dusch Bernard Diamand op als dirigent van de Chr. Oratorium ver. „Excelsior", over welk koor hij in zijn jubileumjaar 1965 reeds 27 jaar de scepter zwaait. Na de tweede Wereldoorlog komen nog de benoemingen los van dirigent bij de Toon kunstkoren te Breda, Tilburg en Dor drecht, waarmede tevens aan zijn succes vol optreden als solist en piano-begelei der van vele beroemde solisten een defi nitief einde komt. Met hart en ziel kon Phons Dusch zich nu wijden aan zijn ideaal: de vernieuwing van het koorrepertoire. „Er is durf toe nodig deze vernieuwing door te zetten", zegt Dusch, „daar vele weerstanden hij het publiek en ook bij de koorleden moes ten worden overwonnen. Maar ik heb ge loot in mijn ideaal, wat mij de kracht heeft gegeven door te zetten. Het resultaat hiervan is, dat van de 53 avondvullende koorwerken, die ik tot nu toe met „Excelsior" heb uitgevoerd, er 26 gewijd zijn aan moderne en eigen tijdse componisten. Veel dank ben ik hierin verschuldigd aan Evert Cornelis, die op mijn vernieuwings-aspiraties gro te invloed heeft gehad", voegt Phons Dusch in alle openhartigheid daar aan toe. nog de hobble's van Phons Dusch en zo zien wij hem onder de deelnemers van de 18e autoralley van Monte Carlo (1931), de aytorit Luik-Rome en de Tulpen-ral ly 1950. Deze straks 70-jarige, wiens progres sief artistieke arbeid door Frankrijk, Zweden en Nederland reeds is erkend in de vorm van de ridderorden Officier de l'Académie, Officier de l'Instruction publique, beide uit Frankrijk, Officier in de Wasaorde van Zweden en de Penning van de Leuve uit Rotterdam, d.enkt cr voorlopig niet aan op zijn laufteren te gaan rusten. Een landelijk Ere-Comitè zal 12 juli a.s. de 70-jarige feestelijk gedenken voor al hetgeen hij voor het Rotterdams mu- ziekcultureie leven in het bijzonder en voor de Nederlandse toonkunst in het al gemeen heeft gedaan. Die gedenkwaar dige dag zal voor de nimmer aflatende en ijverig werkende musicus en dirigent slechts een adempauze betekenen; een mijlpaal, die de start weer voorbereidt voor een nieuwe étappe in zijn vrucht baar en scheppend leven. Onderzoek naar situatie op gevaarlijk kruispunt Naar aanleiding van de dodelijke on gelukken die plaats vonden op het kruis punt Burg. KnappertlaanWarande, heeft het raadslid drs. J. H. Simons (P.v.d.A.) vragen gesteld aan het colle ge vaU burgemeester en wethouders. Hij informeerde, of dit punt aan een ver keerstechnisch onderzoek kan worden onderworpen. Hierop hebben B. - en W. het volgende geantwoord: „Naar het ons wil voorkomen kan hier niet gesproken worden van een bijzonder gevaarlijk kruispunt. Het verkeer komen de uit de Warande merendeels plaat selijk verkeer en derhalve ook bekend met de situatie ter plaatse kan uit de aanwijzingsborden zien, dat het een voorrangsweg moet kruisen. Het kruis punt is ruim en overzichtelijk. Wannee - de normale voorzichtigheid wordt be tracht, die nu eenmaal in het ,'iuidige verkeer noodzakelijk is, is dit kruispunt o.i niet gevaarlijker dan welk ander kruispunt in de traverse Burgemeester Knappertlaan". Desondanks heeft ons college oesloten de verkeerssituatie rondom dit kruispun' aan de Verkeerscommissie voor te leg gen met het verzoek/ ons haar oordeel hieromtrent kenbaar te maken", aldus burgemeester en wethouders- DUIVENSPORT De Schiedamse vereniging „De Vrij heid" hield twee wedvluchten van Cha- teauroux, 600 en van Tergnier 264 km. De eerste 25 prijswinnaars Cateauroux waren: 1, 12 W. v. d. Windt; 2, 3 C. Lems; 4, 15 J. v. Rossum 5, 6; M. Put ters; 7, 8, 19, 23 W. de Winter; 9 J. v. d. Ent: 10 A. Limborg 11, 18 20 Th. Wil- lems; 13 C. Koogje; 14 M. Krommen hoek 16, 21 W. Poort; 17 Pi Verlinde; 22 G. v. 't Hoff; 24 H v. d. Steen 25; A Houtsma De eerste 25 prijswinnaars Tergnier 1 J Duijmel 2 M Krommenhoek 3 D Bakker 4 5 8 11 19 J Doejaren G 7 L Tromp, 9 F. de Potte 10 J v d Windt 12 M Putters 13 W Poort 14, H v d Steen 15, N Hager 16 G v d Hoff 17 D Ram 18 23 25 W de Winter 20 C Sems 22 24 P Pols. weg;- herenportemonnee met inh., Klein- heerenbrink, Dr. Boslaan 34; herenpor temonnee met inh., Klaasse Goereese- straat 8; portemonnee met inh., Marconie- straat 19a; knipportemonnee met inh. Postkantoor, Tuinlaan; damesportemon nee met inh., De Zet, Anth. Muijsstraat 71tas, witte laarzen, boek en fototoestel, Gouweleeuw, Franklinstraat 19b; school tas met boeken, Bastiaanse, Dam 5; knip portemonnee met inh., Zuidema, Edison- straat 59a; jongensjas, Meijer, Putters- hoeksestraat 56a; kinderjack, Zeevaart, Boerhaavelaan 37a; kinderschoentje (r.), Noordijk, Mariastraat 27; nylon jack, v. d. Mast. Oosterstraat 90; schoenen ln doos, Martijnse, Vlaardingerdijk 15; kin dervestje, v. Berkel, Talmalaan 54. Volleyballers sluiten hun toernooi met succes af De teams van de Schiedamse Volleybal club -hebben hun nederlaagtoernooi met succes afgesloten. ZVC uit Rotterdam, bekerwinnaar uit 1964, sliot nu de rij van acht deelnemende verenigingen. Dames 2, na zeven wedstrijden nog ongeslagen, kreeg helaas klop van ZVC 2, dat een sterk en jeugdig team had af gevaardigd (1—2). Dames 1 speelde zeer goed en won met 3—0. Heren 2 en Heren eveneens met 3—0. Ook de lagere teams besloten hun toernooien met goede resultaten. Hier volgen de uitslagen: Dames SVC 3—iDOP 1 2—1; SVC 4— AMJV 3 0—3; SVC 5—AMJV 4 2—1. Heren: SVC 4—AMJV 3 0—3: SVC 5— AMJV 4 2—1SVC 6—DOP 1 2—1. Meisjes: SVC a—DOP a 1—2; SVC b— DOP b 2—1. Ja ngens: SVC c—ZVC b 3—0 (reglementair): SVC d—DOP a 3—0; SVC a—ZVC a 1—2. SVC start wederom op 3 september. Kermis in Ketliel Tot en met zaterdag 3 juli wordt, uit gaande van de Oranjevereniging Wil- helmina té Kethel, op het terrein Rip een kermis gehouden. Horizontaal: 1 raam; 4 Laban; 9 slok; 11 olm; 12 variant; 13 Ido; 14 bestek; 15 wankel; 16 tor; 17 ork; 18 pee; 19 ket sen; 20 retour; 23 bal; 24 iet; 25 O(ost) N (oord) O(ost); 26 rek; 27 er; 28 ver vangen; 30 ge; 31 kano; 32 aak; 33 ader; 34 eb; 35 deelnemer; 36 le; 37 rijp; 38 tel; 39 lijn; 40 rel; 41 nomade; 42 ingaan; 43 uil; 44 nog; 45 elk; 46 balkon; 48 blaker: 49 ere; 50 notaris; 51 ene; 52 rats; 53 lenig; 54 arts. Verticaal: 1 robe; 2 ale; 3 Amstel; 4 lak; 5 A(nti) R(ev.); 6 bier; 7 Aa; 8 N (oord) N (oord) W(est); 9 likeur; 10 ode; 11 kolk; 12 versie; 13 taptoe; 14 tot; 15 neo; 17 ontvallen; 18 kronkelig; 19 karabijn: 20 eer; 21 eng; 22 regelen; 23 beker; 28 kerel; 28 vod; 29 aan; 30 nar; 31 etalon; 32 eed; 33 mijn; 34 Engels; 37 poulet; 40 rakker; 41 mik; 42 a la: 43 ober; 44 Oran; 45 bres; 46 ara; 47 nol; 48 big; 49 ent; 50 te; 51 R(omanum) I(mperium). Hoogtepunten muzikale loopbaan? „Mijn eerste op treden als piano-solist bij het Residentie Orkest met het 5e piano-concert van Beethoven en enkele dagen later mijn eerste uitvoering van de Matthaus Pas sion met „Excelsior" en het Residentie- Orkest, die tegelijk mijn proefdirectie betekende voor de vaste aanstelling, die een jaar later in 1938 volgde. Een aar dige bijzonderheid is dat de laatste uit voering van de Matthaus Passion met „Exeelsior" tevens mijn 80e is geweest Autoriidttn «n fotonraforon riin varder Duits mannenkoor zong in Schiedam Na het concert in 1963, dat het Konink lijk Schiedams Mannenkoor „Orpheus" in Eszlingen (Duitsland) gaf, is een cul turele band ontstaan tussen de vrijwel even grote steden Eszlingen en Schiedam, een band die zich demonstreert in we derzijdse concerten. Het contact heeft ook tot resulaat gehad, dat er een jeugd-ui- wisseling i.v ontstaan. Het ligt in. de be- tot resultaat gehad, dat er jeugd-uit- te breden tot andere landen zoals Neth in Wales, Unide in Italië, Vienne in Frankrijk en Norrköping in Zweden. Ditmaal was Schiedam voor een be zoek aan de beurt. Tijdens een ontvangst door het gemeentebestuur van Schiedam, constateerde burgemeester Roelfsema dat in het nieuwe Europa ook op cultu reel gebied banden gelegd zullen worden, die van betekenis zijn voor de verdere ontwikkelingen op dat terrein. Namens het gemeentebestuur van Esz lingen, sprak de secretaris de heer Erich Braun, die de overeenkomsten tussen zijn woonplaats en Schiedam aanstipte. Na een korte toespraak door de voorzitter van het bezoekende koor, de heer Ri chard Hirschmann, zongen de koren m de aula enkele liederen, 's Avonds werd in de Grote Kerk een concert gegwr» L>'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 13