CHARLES AZNAYOUR: J Met de Franse sla$ Paarden Vrouwen Drank Rolls Royce Even uitluisteren George Szell en het Cleveland orkest George Brassens laat zich niet wegdrukken ifcfc DE HAVENLOODS DONDERDAG 1 JULI 1 Muziek van Franse bodem Het is de vroegere koorknaap Char les Aznavour die nu nog vaak. in allerlei avonturen, door déze Az navour overleefd wordt. Als de verhalen waar zijn heeft hij de diepste ar moede gekend en mocht hij veel van het bittere van het leven slikken. Hij was koorknaap, deze Armeniër, een koor knaap met een gefloerste stem die het wel deed, ook bij de vrouwen, waarin een brok leed voor Aznavour opgesloten ligt. Hij is vrouwenliefhebber en hater tege lijk, maar als hij zingt vallen deze twee werelden van hem af en is hij alleen zichzelf. Totdat zijn ster gaat stijgen en hij minder moeite hoeft te doen om met zijn stem het publiek te boeien. Dan ko men die' oude, in het verleden gekweekte gevoelens, weer boven. Dan is hij dè char meur en de verraderlijke liefhebber, dan is hij de man die tussen zijn vrienden in een armoedig Armeens kroegje de gewo ne jongen uithangt, terwijl buiten zijn chauffeur met de Rolls Royce wacht. Carles Aznavour wejrd een begrip en een begrip werd een wereldnaam! Maar niet het begrip alleen want wie nu denkt dat deze veertigjarige zanger chansonnier dit alles heeft kunnen op- bouwen met een toevallige goede en aparte stem komt bedrogen uit. Hij heeft voordracht. De meeste liedjes die hij zingt schrijft hijzelf, naar hij zegt, van af zijn zeventiende jaar. Als erfenis uit .«en onmiskenbaar talent en gevoel voor dat, door vele overdreven verhalen over laden, verleden staat daar zijn zoon in levende lijve. Patrick Aznavour is veer tien en zijn bestaan werd terwille van de moeder verborgen gehouden. H!ij wordt opgevoed in het Armeens College te Parijs. Dit eerste huwelijk van Azna vour werd door de armoede een misluk king. Patrick brengt samen met zijn halfzusje Patricia (uit Aznavour's eerste ■f f M m f 9 9 «,j* JOHNNY CASH: "Oranje Blossom Special" - "All Of God's Children Ain't Free" CBS 1.588. Johnny Cash behoeft nauwelijks nade re introductie. Deze markante Coun try en Western zanger weet met zijn genre muziek een veel groter publiek dan alleen de C W fans te boeien. Na zijn "It Ain't Me Babe" (CBS 1.566), nog groter steeds op de "ge wone" en C W hitparades, levert Johnny Cash de knappe prestatie om direct weer een, wellicht nog betere, opvolger te hebben. Ook "Oranje Blossom Special" ver toeft n.l. op beide hitparades en rukt snel op naar de top. (Nu no. 3 op de C &W hitparade). Johnny zingt dit nummer, ondersteund door gitaren en een mondharmonica, die het geluid van de stoomfluit van een locomotief imiteert, dë "Orange Blossom Special". Zelfs de sax in de begeleiding heeft een typisch C W geluid. "All Of God's Children Ain't Free" heeft een serieuze inhoud. Het is een typische Country blues, met een psychologisch tintje. Een single van klasse, een Johnny Cash plaat Decca BU 70008 Johnny and Jones. Voor de liefhebbers inJoseph, Jo- f seph, Onder moeders paraplu, Mijn- j heer Dinges en de Slangenbezweerder. Wie kent ze niet (die boven of in de buurt van de veertig is) de kleine Max Kannewasser en zijn vriend Nol j van Wezel? Dit plaatje zal de oude herinneringen wakker houden, i The Liverbirds gebracht door Fontana - (149 526 STF) met Diddley Daddy, Leave all, Your loves en In the past. Gitaren en lange haren, plaatje voor onze teenagers. 12134 The Nashville Teens in The lit tle bird en Whatcha gonna do? Jeug dige liefhebbers zullen deze plaat jes draaien tot de groeven versleten Decca brengt Caterina Valente (no. D 19662) met Und dan kam der Mon- denschein en Morgen wird's schoner sein. Haar platen zijn van een goed niveau en zij blijft van een heleboel mensen dé grote favoriet. Rob de Nijs van dezelfde maatschappij (no. 10248) in: Het meisje dat niet kan vergeten en de Nederlandse versie van King of the road. Nog altijd de grote man tussen de jeugdige vaderlandse ster ren. Fijne stem die routine krijgt en hoorbaar verbeterd is. Roger Miller op Philips (320193 BF) met zijn succes Engine, engine num ber 9 en The last word in lonesome is me. Een single die de tiener niet zal willen missen ook al wordt dit nummer soms tot vervelens toe uitgezonden door Veronica. JOHNNY CASH huwelijk) zijn vakantie door bij zijn der in diens fraaie villa in Galluis bij Parijs. Naast het dynamische leven dat Char les Aznavour kent beheersen hem nog andere hartstochten. Hij is een groot liefhebber van drank en paarden en het is een gelukkige omstandigheid dat hij nu veel geld heeft want voor die twee lief hebberijen moet hij een aardige veer la ten. In zijn geweldige Rolls Royce kan hij letterlijk en figuurlijk verdrinken. In de wagen zijn iiwee bars ingebouwd en de aanwezige drankvoorraad zou voldoen de zijn voor een kleine Parijse bistro. Een kordate Napolitaanse chauffeur rijdt hem overal heen. De eerste keer dat deze man in dienst van Aznavour reed, schuurde hij met het achterspat bord langs een paal. Aznavours reactie was: "Ach, ik kan je niets verwijten om dat ik zelf verleden maand mijn Ferrari in de soep heb gereden". Toen oude vrienden hem eens vroegen om hij, nu hij zo rijk is, niet een grote Amerikaan kocht in plaats van een stijve Rolls Royce, zoals gebrui kelijk in zijn kringen, antwoordde hij, "Als ik een Amerikaan heb is die na twee jaar weer oud en zit bovendien gauw vol met baldadigheidskrassen, mijn Rolls daarentegen gaat minstens 10 jaar mee en de mensen blijven er eerbiedig bij staan kijken". De wagen heeft iets meer dan NF 300.000,— gekost. In 1946 engageert Edith Piaf hem en ont slaat hem in 1950, ze vindt hem een ge niale lamstraal". In 1951 maakt hij alleen nog liedjes maar zingt ze niet meer. Juliette Greco zingt van hem o.a. "je hais les dimanches" n wint hiermee de jaarlijkse prijs van de Eddy Barcday. In '59 speelt hij schillende films zonder daar in te zingen. Twee jaar geleden begon hij in New York Engelse liedjes te zingen, nadat hij eerst Engels had geleerd. Er komen voortdurend nieuwe platen op de markt, uitgebracht door zijn eigen platenmaat schappij. (Verleden jaar vierde hij met veel drank zijn 4 miljoenste plaat). Verleden jaar is Aznavour 1 cm ge- Of de mens Aznavour al of niet ge groeid. Hij wil trouwen met een mooi slaagd is laten we in de midden één ding Zweeds meisje en is nu bezig om zich van is zeker zijn platen worden verkocht, zijn vrouw te laten scheiden. Zijn affaire Kortgeleden is een nieuwe kassette uit- met het Nederlandse meisje, dat hij in gebracht door Ducretet-Thomson (voor het vliegtuig mee wilde nemen, beweert Nederland N.V. Grammofoonlpaten Maat- hij te zijn Vergeten, hij heeft nooit meer schappij CNR). De prijs van deze kasset- iets van haar gehoord. te, met opnieuw opgenomen oude sukses- Met de Franse slag gaan we door het platenpark van onze Europese zuiderbu ren en vergeten daarbij niet Michel Le grand chante et s'accompagne. Uit gebracht door Philips (nummer 434.896 BE) vier heerlijke nummertjes die het best doen. Les grands imusiciens, La val se des lilias, Qui es-tu? en Marion ne m'aimait pas. Michel Legrand heeft een goede stem en dat hebben liefhebbers al kunnen konstateren in zijn vorige pla ten. Christine Fontane wordt uitgebracht door Palthé haar nummers: II est une heure, Plus jamais, Concert 5 Grena- dex en Tout prés de ta blonde. Christine ontving een gedegen opvoeding in het op strenge leefregels 'ingestelde gezin van een Parijze rechter van instruktie. Ze krijgt pianolessen van haar moeder en toont reeds op jeugdige leeftijd een dich terlijke aanleg. Twaalf jaar oud schrijft zij haar eerste chanson en wil na haar gymnasium-studie naar het öonservatori- um, hetgeen aanvankelijk op sterk verzet van haar ouders stuit. Ze gaat rechten studeren en kort daarop trouwt zij met een medisch student. Vier zoons worden haar deel en tussen de huishoudelijke be slommeringen vindt zij toch nog tijd voor haar oude liefde: het schrijven van chan sons. Later gaat zij ook zelf zingen en zij debuteert daarna in "Trois Baudets", waar groten als Gréco, Mouloudji Sauvage en Salvador hun eerste schreden op het pad der muze hebben gezet. Beluister dit jonge, knappe moedertje, zij hééft het! (nr. AEH 5005). Van dezelfde maatschappij de stijlvolle zanger Enrico Macias in L'ami fidele ^n Les filles de mon pays. (Palthé GH 1019) Bovema te Heemstede heeft met dit plaat je weer eens raak geprikt. CBS (EP 5642) komt met de Franse Canadees Claude Levéillée hij zingt: Fre deric, Ne dis rien, Avec nos yeux en Par dela les ages. Hier kan met recht ge sproken worden van een poëet, een dichter van het chanson. Naast Brei, Fer- ré en Brassens eist hij een plaatsje op. Zijn chansons zijn gevoelig en sterk, fijne sfeervolle melodiëen. Hij schrijft warm, nummers van Charles Aznavour, is f 55,50. Wij noemen nummers als: une enfant, heurex avec des riens, tot jamais, liberté, poker, plus bleu que tes yeux, merci mon dieu, moi j'fais mon rond, ton beau visage, a propos de pom- mier, il pleut, sur la table. Een fantastisch zingt levendig. Hier een kans eens ken nis te maken met Claude die chansons brengt die in de herinnering blijven. Maurice Fanon a la jésus wordt uitge bracht door CBS <EP 5637) zingt met het orkest Joss Baselli A la jésus, II y a si peu de temps, Paris-Cayenne en Jaques Machin. De man die de Grand Prix du Disque de L'Académie Charles Cross 1963 won zingt op een' aparte ma nier en heeft vele pijlen op zijn boog die hem tot de vakartiesten stempelt. „ppenstift-met-smaakj e-geschie- opgediend door Ronnie Tober in: Verboden vruchten en zonder jou. Dat enge Amerikaanse accent zeggen som- f migen, gaat nu eindelijk een beetje weg. Anderen vinden dit juist be- koorlijk. Hoe het zij Ronnie zal zijn weg wel vinden. Philips (JF 327 860). f B. Steneker (Philips) JF 327859) zingt zijn Danny Boy en Jealous heart op een gevoelige wijze. Een plaat die past in de favorieten expres serie. f THE RIPCHORDS: "Don't Be Scared" - "Bunny Hill" CBS 1.589. The Ripchords vertegenwoordigen het f beat-element in deze gevariëerde CBS release. Met hun grandioze hits "He- j re I Stand" (vocaal) en "Karen" (in- strumentaal) toonden ze al ontegen- t zeggelijk hun klasse. Hier zijn weer 2 van die opvallende nummers. "Don't Be Scared", getipt als de opvolger van "Here I Stand" is een streng num- mer. Toch is dit strenge ritme geen 'f belemmering voor improvisaties van gitaren én zang. "Bunny Hill'^Jnstru- mentaal met "shaking" gitaren heeft een veel rustiger indruk. Heel apart is de honky tonk piano begeleiding, waar de gitaren frappant op inhaken, i Kortom, een uitstekende tienerplaat, zeer geschikt voor dansparties. C THE RIPCHORDS Nauwelijks is een half jaar verstreken na het bezoek van George Szell aan ons land, of Nederland had alweer het voor recht deze wereldberoemde dirigent te Philips brengt onder nummer B 77.894 de langspeler Brassens. Goede wijn be hoeft geen krans, maar Nederlanders zijn geen wijndrinkers en daarom van hieruit enig eerbetoon aan de-zanger-met-de- eerlijke-stem. Een plaat die elke liefheb ber laat genieten met nummers als: Les copains d'abord, Saturne, La tondue, Le petit joueur de Fluteau, Le 22 septem- bre, Les deux oncles, Vénus callipyge, Le mouton de PaAurge, La route aux 4 chansons, Les 4 z'art en Le Grand Pan. Aan de contrabas Pierre Nicolas, gitaar Barthélémy Rosso. De reeds grijzende George Brassens heeft een buigzame stem die zich niet laat wegdrukken door de moderne sound, die tegenwoordig óók in het Franse chan son gaat doordringen. Hij blijft zichzelf en zingt onverstoorbaar de hem zo eigen chansons. Zijn warme stem brengt ver kwikkelijke rust en zal de liefhebbers van het échte ctianson niet teleurstellen! begroeten. 24 juni concerteerde GEORGE SZELL en het CLEVELAND ORKEST in Amsterdam. Het concert vond plaats in het Concertgebouw en het programma omvatte Wagner's Vorspiel "Meistersin- ger von Nürnberg", het "Concert voor Piano en Orkest, Op. 38" van de progres sieve veelbelovende componist S. Barber, die vooral door zijn polytonale escapa des de aandacht op zich vestigt en tot slot wordt F. Schubert's Symphonie No. 7 (9) in C uitgevoerd. In het Kurhaus te Scheveningen concerteerde Dr. SZELL en het CLEVELAND ORKEST 25 juni met Rossini's Ouverture "La Gazza La- dra" Symphonie No. 3 van P. van Men- nin, Mozart's Concert voor Piano en Or kest in C. KV 503 en de Symphonie No. 4 in d, Op. 120 van R. Schumann. Dr. SZELL maakte zijn debuut in de Verenigde Staten op 1 maart 1941, als gastdirigent van het N.B.C. Symphonie Orkest op uitnodiging van Arturo Tos- caninL De engagementen volgden el kaar snel op; zo concerteerde hij met de orkesten van Boston, New York, Phila delphia, Chicago, Los Angeles, Detroit en Cleveland. Van 1942 tot 1946 was hij vast dirigent van de New York Metropo litan Opera. In deze periode dirigeerde hij o.a. "Salome", "Der Rosenkavalier", "Tannhauser", "Die Meistersinger", de volledige "Ring", Don Giovanni" en "Otello". In 1946 werd Dr. SZELL diri gent van het CLEVELAND ORKEST. Eveneens was SZELL één van de vaste dirigenten van het Concertgebouw Or kest te Amsterdam en is sinds 1949 regel matig gastdirigent in Salzburg. Ook an dere Europese Festivals, o.a. te Milaan, Wenen, Zurich en het Holland-Festival, konden regelmatig op de komst van de ze begenadigde kunstenaar rekenen. SZELL is tevens componist en hij be werkte enkele werken van andere com ponisten voor orkest, o.a. het door Sme- tana voor strijkkwartet gecomponeerde "Uit mijn leven". Dr. SZELL heeft talrijke onvergetelijke opnamen aan de uitgebreide CBS-cataio- gus toegevoegd. Opnamen die ongetwij feld een éven onuitwisbare indruk zul len maken als SZELL's concerten in het Holland Festival 1965.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 9