V$ AGA 1 HAVENWERKERS U.T.S.-er TEKENAAR CONSTRUCTEUR Willem Bree Zoon HAVENBEDRUF BURGER N.V. BIJVERDIENSTE IN AVONDUREN L. SMIT CO'S scheepswerktuigkundigen m A. DE HOOP - ROTTERDAM ADM. MEDEWERK (ST)ERS SERVICE-MONTEUR N.V. RAVERO TIMMERLIEDEN BETONWERKERS GRONDWERKERS hout geeft houvast schavers zagers bestekzoekers j timmerlieden Abraham van Stolk Zn. ADMINISTRATIEF ASSISTENT (E) Ongeschoolde kracht DE HAVENLOODS DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1 Bij ons is nog plaats voor: of die daarvoor wensen te worden opgeleid. Minimum leeftijd: 21 jaar. Inlichtingen: maandag t.m. vrijdag 8.30 uur v.m. tot 16.45 uur njn. en 's zaterdags 8.30 uur tot 12.00 uur v.m. IJsselstraat 7, Rotterdam, telefoon 23 89 58. ERVEN LUCAS BOLS - BEDRIJF SCHIEDAM biedt: aan mannen en vrouwen (o.a. werkstudenten, kleine zelfstandigen, gepensioneerden), die overdag niet in loondienst werkzaam zijn, een aantrekkelijke beloning voor werkzaamheden, te verrichten in de distilleerderij gedurende de avonduren, gelegen tussen 8 en 12 uur, op de eerste 5 werk dagen van de week in de maanden oktober, november en december 1965. De aanmelding kan als volgt geschieden: a) telefonisch onder nummer 26.09.40; b) overdag aan de distilleerderij, Groenweegje nr. 13 te Schiedam; c) na 18 uur aan het woonhuis van de bedrijfsleider, Schie nr. 40 c te Schiedam. INTERNATIONALE SLEEPDIENST vraagt voor haar vloot van 20 MODERNE ZEESLEEPBOTEN in bezit van Diploma A of Voorlopig Diploma. Goede arbeidsvoorwaarden. Persoonlijke of schriftelijke sollicitaties met opgave van opleiding en ervaring te richten aan: L. SMIT Co's INTERNATIONALE SLEEPDIENST Govert van Wijnkade 48, MAASSLUIS. Telefonische inlichtingen: Rotterdam 010-26 48 65 Maassluis 01899-22 22 N V ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF Willingestraat 2 - Tel. 010-279600 zoekt voor haar te Rotterdam gevestigde, groeiende dochter N.V. „Installatiebedrijf voor Meet- en Regeltechniek" met kennis van pneumatische meet- en regel- apparatuur. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan de afde ling Personeelszaken Willingestraat 2 Rotterdam-Z. Telefoon 279600, toestel 46. N.V. HANDELMIJ. WARMOND, Botersloot 11, Rotterdam, tel. 11.91.80 i bij voorkeur i.b.v. prak- Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres MIELE MAATSCHAPPIJ H.V. voor zijn binnendienst in Rotterdam Voor deze funktie is vereist: 1. Diploma V.E.V.-monteur of gelijkwaardige opl. Brieven onder 7517 aan het bur. v. d. blad R. MEES ZOONEN ASSURANTIËN Stadhuisplein 9, Rotterdam vraagt ENIGE MEDEWERKERS voor de afdeling TRANSPORTSCHADE. Het bezit van MULO- óf HBS-diploma en eventueel assurantiediploma strekt tot aanbeveling. Geboden wordt een afwisselende werk kring met toekomstmogelijkheden. Belangstellenden wordt verzocht zich te wenden tot de afdeling Personeelszaken, Blaak 10, Rotterdam (tel. 010-11.10.40, toestel 240). SCHEEPVAART EN STEENKOLEN MAATSCHAPPIJ N.V. - ROTTERDAM zelfstandige werkzaamheden een gedipL Boekhouder (mnl. of vrl.) met ervaring. Leeftijd tot 45 jaar; b. een administratieve medewerkster pl.m. 18 jaar; c. een typiste met kennis van Duitse taal d. jonge medewerkers (mnl. of vrl.) e. medewerkster uitsluitend voor het opbergen van correspon* Voor halve dagen (ochtenduren). Eigenhandig geschreven brieven met vermelding van funktie. zenden aan Parklaan 22 of postbus 1006, Rotterdam. vraagt Tot aanbeveling strekt: ervaring met publiek, stratenkennis, enige talenkennis. Schriftelijke sollicitaties aan: N.V. RAVERO - POSTBUS 921 - R'DAM Bij de N.V. HET SPOORWEGBOUWBEDRIJF is plaatsingsmogelijkheid voor Hout heeft een goed verleden j v en geeft houvast voor een uitstekende toekomst. Abraham van Stolk Zoonen, I modern sedert 1727, heeft plaats voor geroutineerde Mannen en jongens, die hiervoor opgeleid willen worden, zijn eveneens welkom. Ook voor vrouwen met ondernemingszin bestaan onverwachte en interessante mogelijkheden. Schoon werk, gezond werk, uitmuntende sociale ver- L zorging, gunstige c.a.o., spaarregeling met aanmoedi- gingspremie, regelmatig medisch onderzoek, gezellige 1 cantine, enthousiaste personeei-vereniging. Koninklijke Houthandel N.V. - Abraham van Stolkweg 74 - Rotterdam - Tel. 235400 TYPISTE •met ruime type-ervaring en bij voorkeur ij bezit van de diploma's MULO en typen. Leeftijd tot ca. 35 jaar. Salaris tot maximaal f522.. per maand. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER vac. no. 5-2255/3316 in het bezit van het diploma MULO (bü voor keur H.B.S.). Leeftijd tot 30 jaar, voor het verrichten van "er- schillende administratieve werkzaamheden, voortvloeiend uit het toezicht op de naleving van o a. ae Arbeidswet en de Veiligheidswet. Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring tot max. f595.- per maand. Genoemde salarissen zijn exclusief eventuele huurcompensatie ad f35.90 en 4 pet. vakantie toelage. A.O.W.-premie voor Rijksrekening Mondelinge sollicitaties aan het adres Westzee dijk 114, van maandag t.m. vrijdag van 9-12 en van 1416 uur of na telefonische afspraak ook buiten deze uren (tel. 135060). Schriftelijke sollicitaties onder het bij de ge wenste functie vermelde vac.no. (in linker bovenhoek van brief en env.) zenden aan het Bureau Personeelsvoorziening en Bemiddeling van de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mau- ritslaan 1, 's-Gravenhage. Uit het goede hout gesneden. Wij s de auto-monteur die trots is op het merk waar voor hij werkt. Die trots is op zijn vakmanschap Vaak is het klassewerk waarvoor hij zijn werk zaamheden verricht de maatstaf van zijn be kwaamheid. VOLVO is klasse! zoeken de monteurs-hulpmonteurs magazijnbediende auto-electriciens en plaatwerker die er prijs op stellen voor deze klassewagen te werken in onze bedrijven te Rotterdam en Schiedam. perser machinestiksters leerl. mach.stiksters Goede verdiensten, prettige werkkring. Aanmelden H. v. d. Heuvel, Hoogstr. 28, tel. 127961 0. W. I. Schlenker R. I. Bicker taarten Van Overzee Co. gepensioneerde kracht ROTTERDAM* Zaagmolenkade 39-42 - Te). 44420—86885 SCHIEDAM: Bokelweg 72 Showroom: Goudsesingel 121, tel. 12 9548Tel. 15 32 33 Nederlandse Economische Hogeschool spoedige indiensttreding: Leeftijd tussen 2030 jaar. Salaris volgens rijksregeling. Sollicitaties schriftelijk te richten aan de admini strateur, Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam-6. voor opleiding in het zuurstof vulstation. Pretl^g klein werk, dat U geheel zelfstandig kunt uitvoeren. Behoorlijk loon, met premies. Gratificatie 4% vakantietoeslag. Vergoeding voor bedrijfskleding. Opname in pensioenfonds. Persoonlijke, schriftelijke of telefonische afspraak bij de bedrijfsleiding van de N.V. Ned. Gas-Accumulatormij. AGA Overschieseweg 25 Telefoon 15.05.44 "^15.1)7.39

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 10