enkele nette jongedames assistent expediteur VLAK- en RONDSLIJPERS SCHAVERS METAALDRAAIERS FREZERS CONSTRUCTIE BANKWERKERS VOORWERKERS RAMEN MONTEURS ERVAREN VERKOOPSTERS AANK. VERKOOPSTERS LEERLING-VERKOOPSTERS LEERLING-ETALEUR KANTOORBEDIENDE (Vr.) ONDERHOUDSBANKWERKERS SLAGERS VERKOOPSTERS Chauffeur KLEERMAKERS PERSERS STRIJKSTERS LEERLING-PERSERS Af -> STALER RAMER CONSTRUCTEUR AANKOMEND TEKENAAR CONTROLEUR MANNELIJKE KRACHT VAAR KOMPAS a. DECLARANT b. ASS. DECLARANT MAGAZIJN- PERSONEEL CHAUFFEUR MNL. ADM. KRACHT STOKER J. B. VAN HEUST EN ZONEN N.V. fabrikante van de bekende plaatstalen wij zoeken voor de verspanende bewerkingen op de afdeling Gereedschapmakerij de afdeling Stalen ramen De loon-indeling geschiedt op werkklasse-basis met premie op tariefniveau. Goede sociale voorzieningen, waaronder bedrijfskleding, uitkering uit de winst, studiekostenbijdrage etc. Jongeren en aankomende vaklieden zullen in de gelegenheid worden gesteld verder te worden opgeleid. Voor mondelinge sollicitaties kunt u dagelijks, behalve zaterdags bij ons terecht van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 16 uur aan het adres: Cruquiuskade 6-7 te 's-Gravenhage. Ook 's avonds gelegenheid te solliciteren na telefonische afspraak, no. 070-18 46 30, toestel 139. Wij zoeken: CONFECTIE-AFDELINGEN BABY-AFDELING LINGERIE-AFDELING Een actieve jongen met Interesse voor dit vak ont vangt een all-round opleiding. voor afwisselende werkzaamheden. Goed kunnende typen. Vijf-daagse werkweek. U kunt mondeling of schriftelijk solliciteren. Indien u telefonisch een afspraak wilt maken bel dan no. 116340. W Korte Hoogstraat 30 - ROTTERDAM FERRO ENAMELS (HOLLAND) N.V. E EMATLLEEB-, ROTTERDAM-7 VAN HELMONTSTRAAT 22 POSTBUS 6088 In onze TECHNISCHE DIENST belast met vernieuwing, onderhoud en reparatie van fabrieksinstallaties bestaat plaatsingsmogelijkheid voor enkele aan wie wij In verband met de gevarieerde werkzaamheden de volgende eisen stellen: bezit van tenminste LT.S.-diploma redelijke praktijkervaring lassen leeftijd circa 25 jaar Voor Inlichtingen en kennismaking met ons bedrijf kunnen belangstellenden zich dagelijks tussen 9 en 17 uur ver voegen op de afdeling Personeelszaken. Tel. 010-254647 MOEDERMAATSCHAPPIJFERRO CORPORATION CLEVELAND. OHIO. USA gevraagd. VLECO, Noordmolenstraat 75, Rotterdam gevraagd voor lichte stads-expeditie, voor middaguren 13.30 17.30 uur. Tel- 23-67-36 BERVOETS' CONFECTIE-ATELIERS ESSENBURGSINGEL 28 heeft plaats voor: ook leerlingen en aankomende kleermakers voor het lichte werk. ontvangen een opleiding. IETS GOEDS t Aanmelden: Essenburgsingel 28 (5 min. van het C.S.) tussen 85 uur. Vraagt u naar de heer A. Benner, telefoon 23.52.15. DE ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPU K.V. gevestigd te Rotterdam vraagt voor spoedige indiensttreding een jongste bediende voor haar afdeling Personeelszaken. U.L.O. diploma vereist. Mondelinge sollicitatie aan haar kantoor, Heijplaat- straat 21 (maandag t/m vrijdag van 8-17 uur), brieven te richten aan De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V, Postbus 913, Rotterdam. J. B. VAN HEUST EN ZONEN N.V. fabrikante van de bekende plaatstalen heeft voor jongelui, die vooruit willen, plaatsingsmogelijkheden, o.a. voor de Stalen ramen tekenkamer met H.T.S.-werktuigbouw of overeenkomstige opleiding. voor de Machine-tekenkamer met L.T.S. of U.T.S. opleiding en zo mogelijk enige praktijk-ervaring. Candidaten, d de militaire dienstplicht vervuld hebben, genieten de voorkeur. voor de interne Accountantsdienst t ervaring en/of voor het Archief Schriftelijke sollicitaties te richten aan afdeling Personeelszaken van J. B. van Heust en Zonen N.V., Postbus 1010 te 's-Gravenhage. Voor mondelinge sollicitaties kunt u dagelijks behalve zaterdags, bij ons terecht van 9.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur aan het adres Cruquiuskade 6-7 te 's-Gra venhage. a telefonische afspraak, no. 070 - 18 46 30, iiiiiniisiiiiiiiiiitiiiiiiiiiHiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHii! Luchtvracht- en Expeditiekantoor Lucht haven Rotterdam vraagt voor spoedige indiensttreding: Brieven onder no. 7540 bureau v. d. blad. DE HEFBRUG GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN vraagt voor haar afdeling ADMINISTRATIE in de leeftijd van 15—18 jaar. Zij, die een eenvoudige schoolopleiding gevolgd hebben, kunnen reeds solliciteren en ontvangen salaris volgens C.A.O. en een premietoeslag per uur. Zaterdags vrij Wij bieden buiten dit salaris: Jaarlijkse tantième, 15 dagen vakantie per jaar, 4 vakantietoeslag per jaar, aanwezigheidspremie. N-V.STUWADOORS MAATSCHAPPU DOQÖCLÜC^in cpciicjDcacosss In een prettige werksfeer, waarin U zich direct thuis voelt, kunnen wij aan ffted (gehuwd geen bezwaar) met type-ervaring en MULO-diploma goede kansen bieden op de afdeling facturering. U verdient een goed loon met uitstekende arbeidsvoorwaarden in een modern en zonnig kantoor gebouw. Sollicitaties aan onze afde'ing Personeelszaken, Schie- haven 15, Rotterdam, telefoon 25 96 60, toestel 56 of 59. A. STOLK Expeditie- en Transportbedrijf N.V. vraagt voor spoedige indiensttreding: a. EXPEDITEUR bekendheid met de overslag van veevoeders en granen, alsmede beheersing van de Engelse en Duitse taal is vereist. b. ADMINISTRATIEVE KRACHT voor controlewerkzaamheden. Enige kennis van internationale expeditie is gewenst. Ook gepen sioneerden komen eventueel in aanmerking. c. (STENO).TYPISTE N-V. C0SHAM Heemraadssingel 161 - Rotterdam - Tel. 254955 vraagt voor spoedige indiensttreding adm. medewerker (ster) op onze afdeling internationale expeditie. 2 expeditie-krachten i uitvoerende werkzaamhe- Reimann, Stok Kersken's Ver- Exp- Bedr N V Glashaven 8A, Rotterdam, Telefoon 136010 vraagt voor spoedige indiensttreding voor afdeling inklaring. Leeftijd 2023 jaar. Reiskosten buiten Rotterdam worden vergoed. Zaterdags vrij. Persoonlijk aanmelden na tel. afspraak of schriftelijk (postbus 920, Rotterdam). Ie ELECTROMONTEURS MONTEURS HUIPMONTEURS AFWISSELEND WERK WACHT U. Aanmelden bij: Eiectrotechnisch Installatiebureau MERWESTROOM N.V, Voorstraat 450 - Dordrecht - Tel. 0 1850-4900 HELDERS van de WALL n.v. COOLHAVEN 200 VPOSTBUS 459 ROTTERDAM oekt voor spoedige indiensttreding: afdeling IJZERWAREN i GEREEDSCHAPPEN. Aanmelding dagelijks tussen 930 en 1630 uur. Desgewenst kan telefonisch (no. 25.69.00 - toestel 133) een afspraak gemaakt worden voor een onder houd in de avonduren. Sollicitatiebrieven te zenden aan de afdeling Per soneelszaken: COOLHAVEN 200 - ROTTERDAM. ldebekendcstoUu^ gH vraagt voor haar afdeling Export §g Leeftijd ca. 25—30 jaar. MULO-opleiding vereist Onder leiding van de Exportcorrespon- dent zal deze functionaris belast worden met de behandeling van de buitenlandse onderdelenverkoop en het bijhouden van de administratieve gegevens. Sollicitaties sdhriftelijk aan ons adres, Marconistraat 10. Chemisch Reinigingsbedrijf Scheper vraagt voor spoedige indiensttreding een ELEKTROTECHNISCH BUREAU UCHTMAN N.V. vraagt: Aank. elekfro-fechnisch tekenaar Elektromanteurs Hulp- en Leerling elektromonteurs Opl. volgens het V.E.V.-leerlingenstelsel is aanwezig, dagelijks van 9 uur tot 18 uur aan weg 26. Telefoon 15.53.00.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 11