Op de oude kotter voelt Nelly zich in haar element SUKIYAKI EN TEMPURA: IE LOOPT IN DE GATEN Als er met gevist wordt, is mets met haar gedaan: BRflun Japanse gerechten voor Hollandse magen KRATZ pygn. COUPONBOEKJES reductie betere plaatsen j vrije keuze TOT 1 NOVEMBER I DAGELIJKS VERKRIJGBAAR I de ROTTERDAMSE SCHOUWBURG H Nelly aan het stuurrad. Haar vader hoeft er niet demonstratie Nieuive tienermode: Teenbeot Looi't 66 Het maandblad voor tieners en twens Teenbeat lanceert deze maand een nieuwtje op modegebied: De Teenbeat Look 66. In samenwerking met de Rotterdamse couturier Henk Wichers wordt een spe ciale mode voor tieners gelanceerd, waarvan het zwart-witte blokmotief wel het belangrijkste kenmerk is. Nog voor Kerstmis zullen de tieners zich een ech te Teenbeat-jurk kunnen aanschaffen. De verkoop van de Teenbeat-kleding zal gewoon in de winkels plaats vinden. Naast de Teenbeat mode in kleding (jurken, tassen, 'petten enz.j is deze week ook de verkoop begonnen een speciale parfum ZWARTE SCHIJF Handelmaatschappij Joh. de Heer NV heeft, met de uitgave van een 33-toeren instruktieplaat met bijbehorend lesboek je voor de gitaar een unieke gedachte uitgewerkt. Op een zeer eenvoudige ma nier heeft de samensteller de leerstof verwerkt en zo zal men spelenderwijs aan een afgeronde zelfstudie kunnen be ginnen. Hoe komt de firma De Heer in dit geval de afdeling Noorder Muziekhan del. op het idee om op deze kostbare manier servRe te verlenen? De heer J. A. de Heer heeft gemeend de verkoop van gitaren hiermede te kunnen stimu leren. „Niemand zal het bedrag van het boekje en de plaat in de verkoopprijs van onze gitaren terugvinden. Die prij zen blijven beslist onverandert. Het is louter een service en wij vonden het wel leuk dit voor ons publiek te doen Voorlopig zijn er 250 van deze bijzon- dere gitaarcursussen in voorraad en ie- dere koper van een gitaar ontvangt een t gratis exemplaar. De firma hoopt hier- mee aan een bestaande behoefte te vol- doen en probeert de zelfwerkzaamheid op muziekgebied te stimuleren. in stand 239-240-241 op de FEM IN A. niet. het u/nrrl+ ^Jf u wilt of niet, het wordt plete benenparade deze winter! De rokken ruimschoots boven de knie voor wie durft (en mag) en de benen gesto ken in de meest bizarre bekleding ooit gezien. Blommen op het been, ruiten, strepen, kanten motieven en bovenal grof haak - en breiwerk, gecombineerd met een trui van eender makelij. Kousen zelf breien lijkt me een hele klus, maar in speciaalzaken en waren huizen liggen ze nu al te koop. Zelf kou sen naaien schijnt ook te kunnen, al kan ik het u niet uit ervaring aanraden. Maar het recept is simpel knip een goed passende kous, liefst met naad, van ach teren open en knip dit model na in een elastische stof, bijvoorbeeld jersey. De naad van achteren sluiten men een steek die enige ,rek" verdraagt, dus of met de band, met een speciaalsteek op de naaimHine. Gemaakt uit dezelfde stof van dffilouse, bent u van top tot teen in de mode. g. JAPAN heeft ee met exotische Nederlandse keuken bereid kunnen worden en die ons zeker zullen smaken, gaat zitten En daarbij behoeft men beslist niet eten. bang te zijn, dat die gerechten te ..scherp" zouden zijn of op een andere SuklVakl manier onze Westerse tongen zouden keur van gerechten goed met een vork doen. Net zoals nie- joegen, het geheel door elkaar mengen die ook m de mand zal verwachten, dat u de poten en nog ongeveer drie minuten laten de tafel afzaagt en op de grond stoven. De groente mag beslist niet te sukiyaki te gaan lang gestoofd worden, want ze moet er nog fris uilzien. De sukiyaki wordt op gediend met droge rijst. In het kommetje, waarin de Japanners bestrijden. Niets is minder" waar. JJN daarmee zijn we aan het eerste °pSChe^ <en Een maaltijd in Japan is tevens een recept toegekomen. Sukiyaki is een een rauw, geklutst TdaTifTT'nad gezelligheidsbijeenkomst. Men zit rond- echt gezelligheidsgerecht, dat in Japan het vQcfa t" laag tafeltje, meestal het enige °P taiel 2eiI wordt klaargemaakt. Maar heerlijke sa Ljju, t„ man-neer men bang is voor spetters op - de pan zorgt 1 meubelstuk Tempura tafel, dan kan het gerecht ook keuken worden bereid. Het recept, dat wij hieronder geven is afgestemd op de ANDER bekend gerecht is de Nederlandse smaak, aangezien verschil- tempura een visgerecht. In Japan lende originele ingrediënten byu. bestaan de zogenaamde tempura-bars, bepaalde groenten in ons land niet waaraan men dit gerecht kan eten. Het verkrijgbaar zijn. gerecht bestaat uit verschillende cis- Voor vier personen heeft men voor soorten: stukjes kabeljauw-, schelvis-, sukiyaki nodig: ongeveer 300 gram ma- schol- of tongfilets van drie bij drie ger rundvlees in zeer fijne reepjes ge- centimeter en/of grote garnalen. Voor sneden, zout, circa drie eetlepels olie, de saus heeft men nodig: drie dl water, 1 dl bouillon (van water met een nisgraten of een kleine wijting of schei- bouillontablet)1 dl niet zoete sojasaus v*s uh wortel, peterselie, zout, peper, »r het (ketjap asin), een eetlepel suiker, vier laurierblad, een kwart dl sojasaus, on- doen. kleiiie preien, twee a drie uien, een Oeveer tien radijsjes of twee bolletjes dan allemaal, evenals het paprika, ongeveer driehonderd grain sember. Voor het beslag neemt men stokjes. Chinese- of savoyekool, vijftig gram 1 ei' veertig gram (vijf-en-een-halve de knieën. Op de tafel staat een pruttelende pot. waarin de maaltijd wordt bereid. Voor elke eter staan twee kommetjes. Een daarvan wordt gevuld met droge rijst en de andere is bestemd eten uit de gezamenlijke pot in Dat geschiedt x zelf, met Het klinkt misschien vreemd, want champignons of 150 gram taugé, ten slotte zijn wij er e zijn wij er meer aan gewend Het gerecht wordt ai„nint sarnaien wassen en laten uitlek- maakt dit Oosterse eetgerei, dat i maaltijd een stuk aan gezelligheid wint. IZllIreZlT^feToT^ntlrtln? dren9,en met de Oraten of"de""vis"en Het eten met stokjes houdt namelijk in, maken en in rppnip*vnHd**» n kruvden en zachtjes een half uurtje dat men niet de kans krijgt te gaan schoonmaken wassen in nltikip* 6 .?Je% laten trekken. De bouillon zeven en schrokkenMen is gedwongen het eten (ook het malse groent deel) n'lnn vermetl?en met de sojasaus. De gewas- met kleine stukjes tegelijk naar demand maals wassen. De champijnons^oassen ITET^ °f de *f"mb£ kleh' smjden D° - - sneller geneigd is een adempauzete inwrijven met zou? el iT'de hete oTe wZt°e7elVlHet nVu\ het eten met stokjes niet zo bouillon sïlTen Tdke^tlloe T de ingewikkeld als men het op het eerste en het vlees in nnnevee-r r» e9.en beslag halen (op de schuimspaan) gezicht zou denken. In feite is het een Zr Ltel wZ^hTvSINZ^Z eJl de >"te "lie vlug handigheid, maar wanneer men er be- kant TaT de ZÜ' I hchtbru™ bakken. De stukjes vis of zwaar tegen heeft om zonder deskundige paprika en kool toevoegeTdom d?s?L °arnalen uit de olie halen- laten uitlek leiding met deze manier c l^gen en ZZnllZ d?kZdlLZ'ZïlTdeT™" V DODS DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1965 CJTAARCURSUS OP oudere zus is heel anders. Die krijg j« onder geen beding aan boord's. Maar Nelly is als het ware op de kot ter opgegroeid. Toen zij vier jaar was, maakte zij haar eerste reisje. De school vakanties bracht zij van het begin tot aan het einde aan boord door. ..Nelly kan de zee niet missen, hoe overdreven het misschien ook klinkt", zo zegt vader Vermeulen. „In de wintermaanden houdt ze niet op met zeuren van: wan neer gaan we nou weer varen? Maar in de maanden dat de moeite op zee niet wordt beloond, blijven we natuurlijk bin nen. Het lijkt dan wel of Nelly ziek wordt. Zij voelt zich ongedurig, wil bijna niets eten en kan maar slecht slapen. Verleden jaar hebben we zelfs de dokter er bij geroepen. Die begreep wel dat Nelly weer naar zee verlangde. Zodra jullie weer kunnen vissen, gaat ze zich wel weer de oude voelen, zei hij. En dat was inderdaad waar". Alle schippers en vissers die de haven van Breskens van tij'd tot tijd aandoen, kennen het potige vissersmeisje. Op haar afgetrapte klompen en in haar vuurrode zeiljack is zij rond de haven een beken de verschijning. Elke middag loopt zij in de vismijn tussen de vissers rond te stappen. „Ik hoor graag dat een ander een goede vangst heeft gehad", zegt zij. En op de visserijband is haar stem een bekend geluid. Want het bedienen van de radio behoort ook tot de taak van de erpge visserin (of visseres, hoe moet je haar noemen?) op de Nederlandse visse- rijvloot. Je zeventienjarige Nelly Vermeulen uit Breskens wist het al toen zij op de huishoudschool in Schoondijke nog leerde naaien en koken: zij wilde zo gauw mogelijk naar zee. „Als ik mijn diploma heb, ga ik elke nacht met je mee", beloofde zij haar vader. En zij heeft woord gehouden. Sinds juli 1962 vaart zij elke avond tegen middernacht met de Breskens 10 de haven uit. Nee. zij is geen lastige sta-in-de-weg, want zij neemt actief deel aan de garnalen vangst. Haar vaste taak is de dertig jaar oude kotter „Johanna" naar de visgronden te varen. Totdat het schip twaalf tot twintig mjjl uit de kust is, staat zij aan het roer. Haar twee jaar jongere broer Rein zou haar plaats wel eens willen overnemen, maar hij krijgt daar bijna nooit de kans toe. Terwijl de Br. 10 naar de visgronden koerst, hebben vader en zoon Vermeu len dus de handen vrij om het vismate- riaal in gereedheid te brengen. ..Ik hoef verder nergens toezicht op te houden", zegt vader Vermeulen. ,.Ik vertrouw Nel ly het roer beter toe dan aan welke an dere knecht ook". Maar zodra de netten over boord gaan. komt Nelly de stuurhut uit. want daar moet zij ook aan meehelpen. Zij helpt ook bij het binnenhalen en bij het sorte ren van de vis en bij het koken van de garnalen kortom: zij is met haar ze ventien jaren aan boord een volledige knecht. „Ik zou haar niet graag missen", zegt vader Vermeulen. „Als zij er mee op zou willen houden, zou dat voor ons niet anders dan een ramp zijn. Want dan zou ik moeten omzien naar een knecht en u weet: als je een oud schip hebt, krijg je beslist geen personeel. Zonder Nelly zou den wij gedwongen zijn aan de wal te blijven liggen". Aan boord van elk schip valt ook werk te doen dat voor vrouwen beter geschikt is dan voor mannen. Denkt u maar aan het zetten van koffie en thee. „Maar ik kan Nelly niet zo ver krijgen dat zij die taak op zich neemt", vertelt haar vader. „Ik heb aan boord wel andere dingen te doen", zegt zij. Ook als wij naar Scheve- ningen varen, moet ik voor de warme pot zorgen". Veertien uur /O verricht Nelly op de Br. 10 uitslui- tend mannenwerk. Elk etmaal is zij op z'n minst veertien uur in touw s nachts twaalf uur tot de volgende mid dag twee uur. Wat zeeziekte is, weet zij niet. „Al staat het schip op z'n kop of op z n kont, het maakt voor haar geen verschil", aldus de trotse vader, haar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 13