Naamloos De kleine held lkfiOrZ«m.De kwalifeitsfandpasta 'rdTw jam's t,Corvette Sting Ray 1966" bij SmÉI Sehiedamse autohandel Agenda Schiedam WETSTEYN V'J' lAanbouwkeukens droom DONDERDAG 20 JANUARI 1966 Schiedam GOUDEN VERTELLINGEN JTe" van de leden van de nieuwe orde. de Schie dammer C. S.. verscheen woensdagmorgen voor de kan tonrechter om zich te verant woorden over het feit dat hij fnet zijn brommer over een voetpad had gereden. Welis waar was het een klein voet paadje geweest, een vijftig meter lang tegelpaadje tussen de struiken waarop niemand ooit liep. maar voetpad is voet pad en brommer, brommer en hoe verlaten het één en hoe langzaam ook het ander, naar de mening van de dienaren der Hermandad zijn terecht beide nipt te rijmen met elkaar. PABllTO! INTUSSEN,OP DE BINNENPLAAT^, \4Ski 'N SAW MIGUEL, MAKEN DE PICA CO RS ZICH KLAAR VOOR DESTRUD DIT PAARD HEEFT Klos TLT-tA Wlv-ai' =T3mperamemt, pacog*'pHpJ TOCH VER<9TANDk3 VAM PABUTO OM VAST VOOIS- UIT TE LOPEN IK WBET HET MAAP DOEN MET VERTROUWEN, HOOP V—-ENÉÉn CILINDER/^ „Ik kon niet anders", ver dedigde U. zich., „het was in opdracht van mijn baas. Ik moest met het zand naar een brandende vuilstortplaats om te helpen die te blussen." Dat doet er allemaal niets K3ËNËPAALTDPRES, If^yVANUIT DE LOSE TOE' LgTIEg AANKONDIST .'SLjPU1 LESSEN CAT HET EERSTE PAARD I CONQUISTADOR IS c^t vervloekte faaed .NAN WEL EVEN WACHTEN} :l IKGANAAR'TSTIEREN-/ iVgEVeCHT KUREN 1 jtfU- iïm m He+ behoud van Uw tan den WurliTzer 20 januari: Musis Sacrum 20 uur SG. Toneelwed strijd: „Utile Dulci" met Wie hel eerst lacht". Wijkcentrum 20 uur B.V. „Juventus"- Algemene vergadering. Magnalia Dei Kerk 20 üue Ned Chr Vrouwenbond, afd. Schiedam-Nieuw- Nieuwlandd: Ledenvergadering Chr. Soc. Belangen 20 uur Rhetorica: Spreekcursus. Sursum Corda 20 uur Centr. Kerkeraad: Bijéénkomst Sursum Carda 20 uur D.V.O.: Bijeen komst, 21 januari Grote Kerk 20 uur Orpheus: Concert. Chr. Soc. Belangen 20 uur Chr: Besturen bond: Vergadering. Sursum Corda: 20 uur Reisver. „De Drie hoek": Vergadering. Sursum Corda 20 uur S-V.V. „Martinit": Ledenvergadering. Tivoli 20 uur De Magas: Dansgvond. 22 januari: Arcade 20 uur Gusto's Muziekvereniging: Coneert-feestavond. R.K: Parochiekerk v. d. J. de Dooper 19.30.jlur Oecumenische Raad van Ker ken en R.K. Kerk: Gebedssamenkomst. Musis Sacrum 20 uur Per Ver Gebr Vincent: Feestavond. Sursum Corda: 14 uur Wandelsportver. ..Schiedam-Zuid"Bestuursvergadering Tivili 20:30 uur Schied. Jazz Sociëteit ..Guillaume": Bijeenkomst. 23 januari: Arcade 20 uur R K. Instuif.' Dansavond. Arcade 20.30 uur Oud-leerl. sociëteit van Spiefingshnek Lyceum: Bijeenkomst APOTHEKERSDIENST De dienst vangt aan vrijdagavond 6 uur. Dienst apotheek Gouka, Groene- laan 127. telefoon 268035. Beierlandsestraat 2a Groenelaan - Schiedam) 010-26.51.16 (financiering mogelijl met recht van koop OC m v.a. «.O.p.mnd. zonderee rste storting Demonstraties van de modellen 1986 te Rotterdam dag van 10 tot 4 uur door onze Wurlitzer-organist Joop Walvis. Bij aanschaffing van een orgel 3 MAANDEN GRATIS ONDERRICHT. Enorme sortering HORIZONTAAL: 8 nadeel 9 smeltglas 12 vrucht 13 lichaamsdeel 15 ader i 17 gravure 19 grondsoort 20 vreemde munt 21 zoon van Noach 224 26 daarna j 24 scheepseigenaar 26 zie 22 27 adellijke titel 30 lomp 'f 31 pips 33 schaakstuk 35 zoutachtig vocht r 364-38 profeet 37 deel van (galg: vloer 38 zie 36 39 verkoop 42 verbouw f 45 toevlucht M6 huisdier 48 werkelijk 49+52 binnenste 50 in gebruik geven 52 zie 49 53 voegwoord 54 aanw. v.n. woord 55 strafwerktuig 56 vrijgevig 57 aanw. v.n.woord 58 steenmassa 59 soort antilope 60 gereed 18 graanafval 21 inkeping 23 handvat 25 keeper 26 onb. v.n.woord 28 kaartenboek 29 mist 31 drinkgerei 32 keur 34 sap 35 zaadje 40 flink 41 grote massa 43 achting 44 vis 46 kookgerei 47 kleur 50 onhandig 51 vreemde taal 53 soorl speer met recht van koop 1 m - zonder eerste storting Letwel: hoge inruilwaarde voor Uw oude PIANO of ORGEL. Vraag folders en inliohnngen over de nieuwe serie 1966 b(1 de Wurlltzer-lmporteur:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 2