SSS»". Essss wm otenoEHtKORRELS Pi»M I mmim yppl ifi l&£« LUW.HOKÖW1 iSs— ül« K%*5£ §S™1# ass liffiWl KE£3* IfiSfiE gpïisl k#'I s»=isP MKSfr' «^JSTsSEs ?svr&r SrtE«=S jMf^g LSftg: ISo£S3lSWï" tS§Ml§ Sm- SSSwajsa KffaasarassL' s=SI,V1H sFw S KS3S |ct£SH r«l-- ®f^g?5£ 5BM SSH; rCnCHiS sa&BP «K «Srlt-Ks s?rfa.1£H EffSriS NOG MEER L00DSB00TJES ELDERS IN DIT BLAD bu xiAvü.^oüüa DONDERDAG 10 FEBRUARI TE KOO'J em!ndik!e ^FL^SS?- 1« 4 2.M. ^"SSSSiS Le~- 36 es»®® Adv.esbureau Zodiak (mevr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 12