LEZERS-SERVICE rar^'s-^viaj» - UOIN DERDAG 10 FEBRUARI 1966 kunnen ook telefonisch worden opgegeven onder nummer 13 2170 toestel 92 of 93. Ze worden geplaatst in de gehele Rotterdamse editie Schiedam met een oplage van 179.850 exem plaren. Prijs tot en met 10 woorden 2.50, iedere 5 woorden meer 1.25. Over 2 kolommen ll/ï X de prijs. Maximum aantal woorden 40. Boven 40 woorden 40 cent per m.m. Nummejrbrieven worden (uitsluitend op ver zoek) 4 X per week toegezonden tegen 50 cent vergoeding voor porto en administratiekosten. Meisjes en Jongens, vak wifilen Ieren, in een gezel lig bedrijf en daarnaast goed betaald worden, melden zich Mj de N,V. C. JVagner, het schoonhouden directie- Aanmelden directie-keet. Mus» en de Winter, Eduard v. Beiilnmniaan. Schledam-Kethel. Leerling verkoopster gevraagd PERSONEEL GEVRAAGD telbrechtastraat 42. Rotterdam, telefoon 23-17 31. Electro-techniseh bedrijf B. en W. Schweer» Westerstr. 75-79, tel. 1*5340 vraagt aank. en volw. monteurs voor alle afdelingen Goed loon. Prettige werkkring. Aanmelden aan bovenst, adres Wij vragen leerling verkoop ster v. kunsthandel. Soil, te richten aan Klatembeek, To- in SO. R.dam-Ov. Decora. Op modern ingericht gordijnatelier kunnen enige leerlingen geplaatst worden om in het vak te worden opge leid. Afwisselende werkkring. Hoog loon. Met vakantieaf spraken wordt rekening gehouden Aanmelden Iedere werk dag van 10—12 en van 2—5 uur. Decora v.d. Bos. Hoogstraat 20, Botterdam tel- 131497. l"/j dag. Ballegooyen-de' Jong, Statersingel Wc. Tel. 2806)26. Gevr. werkster 1 of 2 ocht. gezin 3 pers. Mevr. Rijn. Burg. Meinesz- Zelfstandlge huish. hulp wij- dag. Mevr. Ringers, Schied. dl Uk 162. Tel. 1-28360. Bewakingspersoneel gevraagd voor de nachtdienst. Zeer ge schikt voor kleine zelfstandigen (leeftijd 30«0 Jaar). Aanm maandags t/m vrijdags van 8—5 uur (event, ook ln de avond uren na tel- afspraak): De Nachtveiligheidsdienst, Beukels- dijk 178. Botterdam, *-*~* tgrsinge] 4. Tel. 132323. Groothandel in parfumerieën vraagt nette meisjes (±lSJ-> voor het verpakken vain parfumerieën. Licht werk. Zaterdags vrii- F. L. Vollemans Zonen NV, Groothandelsgebouw C3, telefoon 118577. toestel 274. Electromonteur voor burger- werk en reparaties aan huis houdelijke apparaten niet ouder Ligtvoet, Kerstroosstr. Loodgietersbedrljf W. J. Aertgeerts vraagt loodgieters voor burgerwerk Liefst met rijbewijs. Aanm- Zaagmolenstraat 184 van 9—uur- Na 6 uur tel. 243952. huidige medewerksters zoeken a 18 jaar- Zij zal tevens belast t enige lichte adm. werkzaamheden. Tevens vaardig typiste van plm. 20 jaar. 1 t enige Gevraagd nette hulp in de h uishouding voor hele d agen in klein germMevr. Vrijenlhoek, -Ijk 28. Tel. 2281901. J zal belast net eiuge ucnue adm. werkzaamheden. Naast een goed lalaris uitstekende sociale voorzieningen. 45-urige werkweek Kleding korting e d. Soli. mondeling na telefonische afspraak worden op korte termijn behandeld idhr. Brand Meijer). Peek c Cloppenburg NV. Hoogstraat 2 In verband met huwalljk van een onzer mede wei zoeken wij een pienter meisje van plm. 18 jaar voc magazijn. Naast een goed salaris uitstekende sociale zieningen. 45-urige werkweek enz. Kleding korting e.- mondeUng na telefonische afspraak worden op korte termijn behandeld (dhr. Brand en dhr. Meijer I. Peek Cloppenburg NV. Hoogstraat 200. tel. 111-780. CARL HEINRICH NV, Postbus 8150 Rotterdam. Import en Groothandel ln Sport- en Kampeerartikelen, vraagt voor spoedige Indiensttreding flinke kracht, leeftijd 1822 jaar, die belast zal worden met de debiteuren- en crediteuren- admlnistratie. Schrift «olücltatles aan bovengenoemd adres. Groothandel in tabaksfabrikaten vraagt Jongedame 18 tot 20 laar voor eenvoudig kantoorwerk. Prettig en afwisselend werk voor behoorlijk salaris. Soil, na tel afspraak- NV de Heem raad, Heemraadsstraat 60. Gevraagd voor uitbreiding van onze fabriek fijn plaatwerkers, bankwerkers/draaiers, koelmonteurs, leerlingen voor boven genoemde functies. Soil, dinsdag 15-2, avonds tl>®8en 7 en 9 uur. Kolff en Co n v-, Goudseslngel 228, tel. 120424. Schoenmagazijn v. Beek v. d. Assem, vraagt voor haar filiaal Peppelweg 124-126. verkoopsters en leerling-verkoopsters, hoog loon, 5 daagse werkweek, tel. 188378. na 8 uur tel. 181178 >r Werkende Jongens, vraagt met event, vervanging- >.i.d. gewenst. Uitsluitend Mr. H Willemse Huis, Tehuis voor Werkende Jongens, v een leidster die in staat is om in samenwerking mei collega een jongensgroep te lelden. Opl. gewenst met i zakelijk. Liefst schriftelijke sollicitaties enz. re, Nieuwe Binnenweg 201. t t verzend gereedmaken van cliënte- i linoleumafdeling Prettige werkkring, goed ularis, 5-daagse werkweek. Leeftijd van 20 tot 25 jaar. Kon. Banketbakkerij J. v. el. 231320, vraagt eer tot verkoopster slijperij, b keUcamver. spoed gevraagd chauffeur bi'j een klein Tevens enkele artister echtpaar. Het adres is RJensz, Zuilenstraat 23. Breda. net meisje voor kof- sdhoonhou- kantoorruimte werkster. Aanmelden Baan 26 of telef „Oo-op Vooruitgang" heeft ln verschillende wijken plaats broodverkopers. - ...„.—ijkhedien voor een goed inkomen. Aantrekkelijke werk tijden. bovendien een 5-daag- se werkweek. Zij die niet over ervaring beschikken worden door ons opgeteld. Aanmel ding: Nieuwe Binnenweg 271'. tel. 251174. weigen® huwelijk van hulp, aardig meisje in- of 1. Mevr. Hoey Smith, Groene Wetering 46. tel. 139654 Gevraagd als hulp in de huls houding aardig net mens,je in gezin met 3 kieine kinderen, eventueel 3 dagen per week. Mevr. Dille. Ribeslaan 17. Te- lefoon 186425 Gevr. meisje ln de huishou ding. zelfst. kunnende werken. Mevr. De Winkel Grindweg 202. Hiltegersberg. Tel. If"" 2 o-dht. of 1 hele dag. Telefoon Hulp gevr. voor - p.w. Mevr. Kappers, Ph Ving- hoonstr- 188. AJexamderpoJder, telefoon 200972 zelfbediening Maas dam. Telidersweg 2(23. S'broek, vraagt een verkoopster en een Jongen voor wimkefwerk. Gevr. een nette leerling koopster. Drogisterij de Pan- Burg. Boumannlaan 156, 24S699, na 6 uur 273788 of 223727. Permanentrlce leerling kapster -ovraagd door Dameskapsaion Knoll. Bergweg 334b, Rot- terdam. telefoon oaO-341274. evraagd werkster 1 da-g per e bus 68. Gevr. vriendelijk intelligent meisje lm drogisterij-parftrme- om tot verkoopster O™* ie worden. Prettige w kring 5 daagse werkw Schipper. Beniihirizerslr. 9. Tandarts vraagt iemand vooi bijhouden van de adhvini- _'ie. Brieven ondier nr. 246 Reel. bur. B. Knol N.V. Mat- hendsserlaan 318. R'dam. Gevr werkster li dag per week. Papaverlaan 3, SCHIE- BROEIK. Tel. 225820. Gevr. onderhouds-metselaar Goed loon. Aannemersbedrijf. A. v.d. Linden. Kleiweg 815 Tel. 240409. Gevr. werkster voor of 3 haive dagen. Tel MiddeHandsplein 30b. Gevr. bekwaam metaaldraaler Maohfabr. Gevr. Va,n der Veen Sbhiestir. 28-38. R'Aam-C. Telef. Ouddorpweg 14, tmod hulp l.d. huish. Kindermeisje, Intern of in gezin. m. kl kdndie- 'tei? Nstte werkster gevr .Woensdag, middag 2-5 of n avond v. 5-8. p keer. Lisplein 21. Gevr. nelte werksters. Aanm „BSTORO" ScihoonmaakbedT Jufferste. 12, R'dam. of bij de Voor het verzorgen en onderhoud van onze aquarium, vogelafdeling z.oeken wij een net, beschaafd meisje van 15 a 16 jaar, dat tot verkoopster wil worden opgeleid. Zeer prettige werkkring en 5 daagse werkweek. Van Doorns Wester Vogel- en Aquariumhandel, Vierambachtsstraat 104, Rotterdam, telefoon 234266. mffi" Voor onze herensalon zoeken wij een jongste tot kapper wil worden opgeleid. Tevens is er in onze dames salon nog plaats voor Herenkapsalon J- F v. Rotterdam, telefoon 251684. Gevr. werkster i Hoog K flinke huish. hulp, nieuw schoolgeb. Vijfd. w.w.. hoog Tei 134746. Wie heeft de moed mij te 1 hulp in klein pension. Pin schoterlaan 27- Japonnen-atelier ln het b' naaister die in staat is ei een ervaren kracht hoog Confa. Oostzeedijk meisje v. 5 hele vt. dag en nacht, t'endljk, Lieven de 1 R'diam, tel. 204706. n aantrekkelijke voorwaarden. Gevraagd een ervaren tandarts-assistente, Brieven met uitvoerige inlichtingen, verlangd referenties onder nr. 245 Reel. Bur- Knol NV, laan 310, Rotterdam. Gevraagd nette werkster, elke dag van 1-30 tot 5 30 uur. Eventueel vrijdags de hele dag. Baartz v. Hall School, Koningsveldestraat 14. Noord. Merison NV, le MiddeUandstraat 111-113, tel. 256940, vraagt spoedige indiensttreding van kantoorpersoneel. Gevraagd voor spoedige indiensttreding hulp in de huis houding voor de ochtenduren. Aanmeldingen liefst 'a mor- gens bjj M. E. Tims. Bergsingel 106, Rotterdam, tel- 283870. Gevraagd werkster ln gezin. Werkuren nader overeen te komen, f3 per uur. Prettige werkkring. Mevr. Schoen- maeckers, Mathenesserlaan 462b, Rotterdam, tel. 258309. In onze kleine, moderne borduurafdellng ln het Centrum Rotterdam, hebben wij momenteel plaats voor een handige jongedame vanaf 15 jaar ter opleiding tot machineborduurster. Enige tekenaanleg strekt tot aanbeveling. Bijzonder leuk. gevarieerd werk en direct al goede verdiensten. VEBUTEX, Baby- en Kleuterconfectie. Kipstraat 7b, Rotterdam, tel. 0,10- 12-7164. Gevraagd door werkende v flat, een nette 6 uur 127942- week, telefoon Expertise- en Ingenieursbureau L. Th de Beyer, Scheeps- en Werktuigkundig experts, Schiekade 105, Rotterdam, tel. 38.22.51 en 28.09.95 vraagt steno-typiste Nederlands-Leeftijd tot 30 jaar Gevr. cementvloerenleggers en opperlieden. Tel. 0 10-153038- j (géén bandsysteem) anmejden van 9—5 uur Eras- - telefoon 240315 Op onB modern en prettig kan toor aan het Stadhuisplein Rotterdam is plaats voor ge en aktleve medewerkers lui en vr 1 Onze voorkeur hen die kunnen Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelsza ken van R Mees Zoonen, Assurantiën. Stadhuisplein Rotterdam. |H brorduseitraat 132, ns vanaf 16 jaar ge vraagd, hoog loon. vatenhandel J. C. van Zwet, Gerard Sohol- tenstraat 97a. Rotterdam. Te lefoon 265509. Aanmelden toestel Inl; Bureau „Cum—La Postbus 113, Hilversum. Verzekering» Mij ln Centrum Rotterdam vraagt: ge—** neerde typistes (boekhoi chine National cash), eventueel met verkorte werktijd. Telef Inlichtingen 010—111720. Verzekertngs MIJ. L. R'dam vr. emge Jongelui vc archief en postkamer. Tel. i lichtingen 111720, toestel 1 kt: typistes Jke administ Bijverdienste, gevr. voor ultz. (steno)typistes Ned. en-of mod. talen, fakturistes !.d. kantoor personeel Hoog honorarium Wtnstdellng. Ver Stenotypistes, Westzeedijk n6. R'dam, telef. 135135. vr. nette werkster 1 r p.w. 9-12 u. Mêvr. Van Overbee- Bergscheiaan 2416, R'dam Rest. v. Sittiert, vr. avond k Juffrouw voor het sehoonhou- i trappenhuis (donder- vrijdag). A. Snoek, Ma riniersweg 22c, "™A*r' week. Mevr. De Ble- lorDs®. Versteriaan 17, na 5 uur tel. 181950. :tte werkster voor kl. enkele uren per week. Garage De Sohie, Aelbrecht®- kade 5ö, R'dam. Dameskapsaloni Wera, Uitweg 3, tei. 183978, vr. aankomend Gevraagd hulp voor 3 uu week bij dame alleen, toon 217544. Gevr. werkster 1 dag (9 tot 3 per week. Loon f 12. Me- Pifl-Klein jan. Beukels- Mevr. Pa#m, Leerjongen gevraagd. Maison *>rs. Walentourgerweg 110, on 248086-2i34ti06. 74, R'diam-Centr. re 3 j-onge kinderen wfl ais zij en net zo goed werkt. Wij zijn Ned. berv. en hebben een mooie kamer t«r - Werkster Gevr- bij bej. dame n tegen 1 of eerder. Hulp in de huishouding of huishoudster teiS-en slaarkameir. Veel vrij ook weekends. Mevr. C B Viseer. Wolfferasperger Grens- flat, R'daimsedijk 13, %dup Pers. bezoek graag na spr aak iel. 010265874 Gevr. huish. hul] of middag p.w. 1 Groot, Essenl lefoon 239778,, Maashaven 10b, tele- Gevraagd 1 maart meisje en nacht wegens bulw da tegenwoordige, gezin 4 personen. Tel. 152487 Baikjaan 18. Gevr. v. ocht. p.w. in gezin zonder land. eer vrouw Lingen. gel 136. R'dawv. T zeusi. werKsrer, z ooit Essenlaan 77. tel. 144884. Werkster gevr. 3 x p.w. Liefst ma. dd, en vrijdag v. 9-1 uur. Loon f 2.50 p.u. Mevr. Ketting, Pergolesiliaan 12, ITberg, telef. Bromfietsbanden met schoonheidsfoutjes. Guldens goedkoper. DKW-bromflets, r voorradig. Natuurlijk bij De Rijwielfavoriet, del ongekend sohde t< föón 23 77 90UW k°Cht' SchledamSeWe* ISSSSShuV'■.'Xii nul Wü hebben weer enige door inruil verkregen! ttI 24,1044. bromfietsen o.a. BaUvus, Berini, Puch, Solex- Geheel nage- zien en gerevideerd. Fa. Maatje. Rotterdamse Rijweg 9-11 Overschle, telefoon 15 44 U. toestel PUCH-fans opgelet! Dikke bocht f 8.95, demper vanaf f 15, JET demper f25. Voor een pijlsnelle PUCH dlv. racecarbu- voorradig! De Rijwielfavoriet, Schiedamseweg 77, telefoon 237790. beloning! Staat er in uw omgeving mijn gestolen ai Citroën ID 19, kleur grijs met zwart dak. Kengc 51-73 Gelieve dit aan de politie te melden- D. v. d. Töi Oostzeedijk 153, Rotterdam, telefoon 133004. gure jaargetij winterweer is Serax anti-slip Tape, voor de voetpedalen kend e Voorhoeve JoDfetrich, inelijke of vrouwelijke hulp v. postverzorging. Bekend uitkomst. Zelfplak- te bevestigen, past zonder rubberdop- model of merk per- vrachtwagen. Met volledig» gebrulks-aanw. per compl. set. Voor de gebr. Korting Serax eenvoudige Boekh. Voorhoeve Dietrich, NV. Nieuwe Btor.'enweg '-51140 vraagt vw BM de dag of de een mannelijke of vrouwelijke hulp voor die r bediening van offsetmachine. Gevr. 1 maart meisje en nacht., wegens huwelijk van het tegenwoordige. Gezin va personen. Tel. 152487. Proi sor Bolklaan 18 Gevraagd gezellige hulp in huishouding, 15 i 16 Jaar,' 9 tot 2 uur, zaterdags vrij. gezin met baby van 7 wek Genegen ook eri. s muddl, op_te passen. BeSen na 3 1 Nieuw, gebruikt, gecoverd gj R-,jarn telefoon tisanse Rotterdam 1 Hoogstr 111, Flevogebouw Tel 010— 120749, 120754. de Rustenibung. gedeeltelijke toon. ^Aanm. vr. huis- gehele of ■ak. Goed dÜT. of later winkeljuffr. j.: Van VMet Brood en Banketbakkerij Raadhulspelin 60. Krimpen a.d, IJsseltelef. Hulp l.d. huish. Aanm: Brood en Banketbakkerij Van Vliet, Raadhuisplein 60, Krimpen ad. IJssel. tel. 04895-2388. Gevr. Jong meisje v. halve 1gn en werkster 2 otiht p w 2,50 p.u. Mevr. Philip, tele foon 288921. voor het schoon- mijn nieuwe wo ning, 1 ochtend per week. niel maandag en vrijdag. Mevr Koornwinder, N oordsingel 179b td. 21371'5 Hulp gen f45 "p.w! Óek gesChiikt gepensioneerden Pers. malden Cafetaria Okddo, Di.rkztraat Rotterdam. Gevr. Hulp i.d. hulshouding. Werktijd nader overeen te ko men. Gezin 2 personen. Mevr. Ruelens, v. Beuningenstr 14. BMJdorp, tel. 282080. Als eerste huis-aan-huisblad in Nederland is „De Havenloods" in 1966 een unieke service aan zijn lezers begonnen. Ieder gezin (ook inwonend) dat binnen ons verspreidingsgebied woont en waarvan de woning is voorzien van zijn naambordje behoort iedere week „De Havenloods" te ontvangen. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gmaakt. Gelukkig is ons bezorgerskorps van uitstekende kwaliteit, maar mocht er één van hen een steek laten vallenwij maken die fout weer goed Indien u onze krant niet ontvangen hebt, kunt u onze service- dienst inschakelen, die ervoor zorgt dat de krant zo snel mogelijk wordt nabezorgd. Bel in dat geval vóór vrijdagmiddag 12 uur 13 21 70, toestel 99 en „De Haven loods" komt op tafel. DIREKTIE Kaptien Mobylette mod. - lMf* prijs met automat, koppel. Ba-rten's rijwiel- en motor be- drijf Bergweg 82. tel. 244044. Berini de beste bromfiets. Be rini gar. en Bar ten's, service waarborgen u veilig en voord, brommen. Batten*® rijwiel- en motor-bedr. Bergweg 82. telef. ^„„.notie! een voord, veilige diuurz. fiets. Enorm ae®>rtim. in u.itv. en kleur. Bij Barlen's rijwiel en nwtorbedT. Bergw. il. 241044. handel Waa®, Tel 1160U. Rot- 2e hands rijwielen. Dames he ren, jongens- en meisjestijwie. Rozenlaan 2. zaterdagsmiddags geopend rdtb, g.a.n. De KlerkstT. 29, Alexanderpolder Voor betrouwbare I xe auto's kijken bij Biesheuvel. Ruilen en finan- Terbregscheweg 238, café) Let op he' juiste adres. Tel 201154 bgg 125008 schulfdak. 1 Dames- en herensportrijwiel, SKngen, va. f65.-. Dames-, heren-, jongens. mersjesrljw f 50,-. Nic. Za&straat 45a, C. iperij Sport 1 sloopauto's en «c Tel 143771 z..g.an. bromfietsen: Puch. Rap, Magneet, Berini, Solex dlv. andere v a- f50,. Nic sit 43a. Tel. 281837. f200,-, Batarvu® f. f 150,-, RAF f IOO.- Alle ■r goede staat. Vink"- f Tel 242178-173484. Intuilwagen Triumph E - 'S8 Ruime 5 persoons Loopl prima f450. Garage v. Dom burg, Molenwaterweg 23-25. i.o?'— -r.l «iMSU echtpaar zoekt woonruim- let keuken of woning zen- vergunning. Br. o nr. but. v.d. Wad of telefoon 150148^ Gevr. 2 a3 kamerwoning voor echtpaar zonder kinderen. M«n 90 jr., vrouw 50 jr. in bezit van buurmaehtlging en urgen- tiBvetklarisig. Huur 30,- 100. Overname geen bezwaar, eleven J. Uytten'broek. Wil- :m Barendrtraat 11-a. Aangeb, origine*lfabr_ wagen voor neamei Nieuw f 400,-. n eind T960. km. 59WKL gcede motor', pas nagekeken, mr.g ter inzsge^Pr'Js f Tel 127852 vragen naar Van Leenen. Telefoon 236230. Tel. 139980 Demonstratie Trahant 601 garantie 10.000 km Meur Trabant 601 Kleur grijs, schaap, Matti.diif. ding voor enkele hele- of halve dagen per week vtx den. Tel. 1871970. H'l Gevraagd meisje voor beie c_ -'Te dagen in de huishouding si zelfstandig kunnen goede condities ein haarverzorgmg. Mevr. Grumd, Voorschoterlaan Telefoon 12270S. Gevr, betrouwbare hulp voor onderhoud praktijkruimte, gang. - - Straatweg 274. Hiliegersberg. Meisje gevraagd oP klein ate lier Maison Wouters, Walen- burgerweg 140, telefoon 246066 en een leuk, pittig 2 „rechterhanden," - 19 jr. liefst RK. als hulp i.d. huish. Wfj hebben ee- uigende dochter v. 3 jr e schoolgaand jongetje va 8 jr. Wij wonen in H'toerg een huis dat niet te klein is maar ook niet tie groot. Als je "30 uur tot 5 uur bi'j ons helpen (bebalVe zater dags) geven we je f 45 p.w. Je i«ta extra's verdienen avonds soms op 1 MSjft slapen (In kamer). Vertier zouden graag willen dat je in Augus tus meegaat naar IUiië. Voor ied'er half jaar dat je bij ons bemt krijg je een week vakan. **- Het is geen gouvernante- n" doch je zult het naar Je hebben. Voel je er voor? Schrijf dan even briefje ond. nr. 8630, bur. Gevraagd: Accurate Jongeda- dame met uito of gelijkwaar dige opleiding. Goed kunnende typen. Sollicitaties schriftelijk f telefonisch: N.V. Machine- ibriek Stoomketelmakerij v.h. Ingetee Co.. Jacob Cats- laa-n 18, Schiedam. Tel. 040— 167724. kantoorkracht g stencilmachine e.d. Ge lijke dagtaak. Br our. blad. Net meisje ca. 15 jr. v huteh. wzb bij^ gerin Gew. flinke werkster vc week. Mevr. Carlier, 30, H'berg. Tel. mtipiylaan Gevraagd werkster v Meineszlaan 18 c per 14 Molen- Welke binder of bindster wil n in gezellige btoemen- Persoonlijk aanmelden gevraagd voor enkele en of dagen per week in jong gezin met baby. Mevr_ Nette leerling verkoopster ge vraagd in levensmiddelenbe- drijf Prettige werkkring. bejaard r halve dagen. De Jager. E«senburg- singel Gevraagd leerlinz verkoopster - 'on en, Co. bab -artikelen kinderkleding, tel. 289242. Burg. Baumano'laao 130,/ Over- Gevraagd een werkster v ochtenden per week in groot handel heren confectie. J. Meerschwam NV, Butgsrstein- 22, R'dam-Centrum. Tel. Mevr. Erhardt, Adr. Mitoer- Gevr. werkster Gevraagd slijper in galvanisch loonbedrijf omtrek Schiedam. Tel. 's avonds na T uur 242987 of brieven onder nr. 8854 bur. blad. Gevraagd werkster v Aanmelden: SWgter, 's-Graven- weg 131. Niemverkerk a. d. IJssel, tel. 01903—2282. Banketbakkerij c. t Helmer, fl. verkoopster, leeft bov. 24 jr. liefst met vak bekend, 3 d. werkw. Voor goede kracht f80 tot flOo p.w. tevens 3e bediende of leerling. Aanmel den Franaelaan Gevr. nette werkster Mein kantoor, werktijd derling overleg. Aocountants Gevraagd een werkster in werktijden nader over- ,e komen. Burg. de ViHe Nteuvesingel 55. tel. 168823. nette zelfst. werkster in moderne fflat, c.v. Maand., dteud. en vrijdag van 9 tot 1 donderdag van 9 tot 4 u. Gevr. werkster vooi per week Mevr. Lijster laan 56. tel. breidt het korps vas te havenarbeiders nog verder uit. Vraag een® inlichtingen. Elke werkdag bij Thomsen s Havenbedr., Pfeter de Hooch- Of tel. 233460. Inlicht. tel. 112189. meisje in de huish. uur. zat, vrij. Aan- ...svr. v. Nieuwkerk, Duivenrfceinstr. 17, tel. 1" 1 tel. s Randstad heeft nooit (steno typistes, facturisfes. ponstypis tes en telexistes genoeg Da gelijks geopend van 9—5 uur en zaterdags van 9—12 uur. Randstad. Tel. 254720 Welke hulsvrouw heeft enige uren per week over om tegen vergoeding bij bejaarden te helpen? Aanmelden U.V.V. Oostzeedijk van 9 tot 2 uur of telefonische afspraak 130877 Op mod, loopwerk e; voor koffiezetten, senv. kant. werkz. Muiler jr. Wm. I Boo thia an 13 tel. 1417064. schoonheidssalon. VHI terdags vrij. Mevr. Opree SI- moois. HtellgerHeelaan 21 (Kleiweg) 2 kamerflat werkster gevr. Gevraagd een fUn dige verkoopster, kerij Teurhngs, tomermaanden. Trabant motor^en ^«enN .v-fSSSSSS Aangeb. yM1!**1 maart hulp gevraagd met 3 schoolgaande jongens hond en kat, andere hulp aanwezig. Mevr. Lam bert, Rozenburglaan 102. Rot- terdam. Tel. 123864. Gevraagd meisje plm. 17 ji voor de dag, eventueel ook wonend. Beschaafd in d® gang. Jean Korft. Mathenesser- Berini doe het zelf. Alle org. i onderd. uit voorr. lever- en gratis advies. Schaik Co. Zi.r.dap brommer Te koop aangeb. zeer mooi® -olex Oto plm. 1V« jaar oud f. Hoogland, le Pijnadfcerstr. Crescent bb. motor 8 pk. tank. norm. staart, z.g.i Gedr. dé Klerksir. 29. Herensportfiets met handrem en vorsnellinig z.g.a.n. Kern, NolensstT. 21b, Rid, tel. 249604. Stortenbeker. GladioImsstT. 9a. TE HUUR GEVRAAGD Blijdorp ofN As. moeder zoekt vrije etag of 2 kamers met keuken, evei tiueel bij gezin dat bereid 1 vrije keuken in Liefst Rechter Maasoever. Brieven 0. nr. dit blad. Jong a.s. echtpaar zoekt be hoorlijke woning. Tel. 133837. -- 6 uur Jongeman zoekt gezellig kosthuis of kamer In Schie dam of R'dlam-Noord. Brieven onder nr. 8644 bur. v. d. blad. ,s. echtpaar zoekt vrije inwo- Ing met keuken en tollet. H. Bszemer, Gordelweg 97c, :1. 241456 of M. Assendorp, Gordelweg 53d. Tel. 244811. Welke huiseigenaar heeft te huur kleine benedenwoning of flat met Hft, ntet oj zonder - te huur. Huur var van f ISO,-. Inl. tel. 196326. R'dam. Tel. gevr winkeltje echtpaar zoeiet huis vergunning of inwoning eigen keuken. Tegen betoning 1 f 100.- Tei. 283721. Te huur gevraagd huis met badgelegenheid, geschikt voor eventueel rud'jen voor grote 4- kamerfïat, beneden. Br. o. nr. dit blad. Spoed! Studiën,t (derdejaars) p. 1 maart gem. zit-s-I.-fcamer in Blijdorp. Br. O. nr. Bij slagen betoning. Tel 91730-35293 o:<" - btod. Gevr. 2 gestoff. kamers 1 Dir. maaitsch. bureau wil graag trouwen. Kan dat niet zonder hui® Wie kan hem aan (bij woning helpen? Tel. tot 6 121005. Portugees zoekt kleine zit- slaapkamer omgeving Mareo- nipiein Br o. nr 8606 bur. - lp! drie Jeugdtedders zoeken damesrij Snelbrommer H.M.W. aohterte>5coop_ o'.:dy-..eai KramerstTaai 74, Alexander I Morris, zijklepper, goede ^rtefe^n Cov*rdkg H6840. Aangeb Lambretta 1581 LD ■^-Ininlbe - Autoverhuurbedrijf en Autorijschool „Leemans". Lessen door ervaren instructeurs. Alle wagens lid ANWB en Wegenwacht. De Sav Lohmanlaan 111b. telefoon 280035 koop bromfiets I.z.g Met heel jaar verz. keri. ng, vaste prijs f 150.- Enfelaar, Van Ppevkstrn at utrou, u.g.®. etuwJU. zonder chauffeur Ford Cortina 1300, Taunus 17 M. VW. de Luxe. VW Bestel. V.W Bus 196f Schrijfmachines verhuren veek. per maand en 1 Handelsondern A. v. Henegouweriaan 25- Rotterdam, telef. 254793. fta pr. si., event voor kl. personenwagen. soorten inruil rijwielen, achterzijde CS- Werkster gevraagd vergoed. A v. Foggio. Campenstraat 1 Tel. 291795. Bandenpech? Alle maten getff autobanden. Ook 16 ^ch. In- verk. ruilen. Ook zaterdags- middags 6 T.an« Hdlieweg 6. PERSONEEL AANGEBODEN Timmerman heeft nog 3 dgn p.w. disponibel voor dlv. tim merwerken. Br. o. nr. 7823 Stenotypiste z. adressen. Br. blad. .j—i verzorging van boekhoo- dlngen, administraties, belas ting-zaken, J ae. Catsstr. 77, Tel. 289683. luwingen. Moderniseren ring meubilering, linoleum, rubber vloeren en trapbekle- ding J. G Poot. Staten weg Welk accountantskantoor heeft ■nkele avonden en zaterdags verk voor net persoon voor bijhouden van administraüe -nr. 8619 bur, v. d. blad. Werkster biedt zich aan 3 da gen per week, f2,39 per uur Brieven ouder nr. 8613 bur. v. dit blad. zoekt administratief of boek- houdwerk, geen archiefwerk 30 uur per week Telef. Br. o. nr. 8826 bur. blad Huisnaaisters voor verst bijhouden van de was i middaguren f2,35 per u B z.a 3 ervaren werksters voor school of kantooronder- houd Werktijden van 8—3 u. Loon nader te bespreker. Liefst particulier. Br. o. nr Jeugdhuis Teresia. s-Graven- dljkval 132, tel. 232743, vraagt werkster. R.K. klnderverzorgster zag zich gaarne geplaatst met kleine Milderen r 8694 bur. blad. Aanmelden: Semper werkster dondert. ,delis, Sdhiedamsedijk 9 (t- te bepalen. Blij- genover beeld Zadklme) of ti 63369. 1129183 van 9-13 uur u 1-5 ■k, geen 67. bur. Autobanden. Bandenha«rte4 Het Noorden, grote nieuwe en gecoverde banden tegen voordeel prijzen. v,in' weaéw <u PMam. Tel. ja&r zekerd na 3 schadevrije Ja- ..j, geen eigen risico. W-A. vanaf f95 ,sfln werkster maandag Waard, tel 195719. Inruil auto's maatje Rege,ma tig diverse wagen® ln voorraad Garage Maatje, Rotterdamse Rijweg 9-14 Overschle Tel. 194414 Te koop aangeboden dames-, heren-, kinder- e- •nortrtlwte len ais nieuw, v< C. R. Hoffman, 51. R'dam. Hulpverkoopster b.z.a. v. enke. le of halve dlgn p.w. omg. Noord J. Sebolte, Rletvlnkctr. Costuumnaalster heeft nog tijd besohikb. v. Adriohemweg hulpverkoopster voor brood en banketbakkerij. Al leen zat. Br. Mej. W. Berger, Franselaan 226c. R'dam z.a. Jongeman, 21 jr. v. zat. >.v. rijbewijs B E Enige erv. radio en TV-branche. Tel. 1 6 uur 285767 dame met veel vrije wzh., b.v. bij Milderen met lichte verpleging, uish.werk. Extern Br. 19, bur. blad. v.d stad. 14 jr. kantoorervaring. Brieven o nr blad. AUTO'S - RIJWIELEN - MOTOREN Te huur auto's zonder chauf. feur, 4-S-6 pers. Ook VW Sam babusjes eh bestelwagens. Ga rage Davos. Oudaenstr. 8—14, R'dam, tel. 138744. na 6 uur. 118908—154956 inr van stoelen tafels. glaswerk, porselein enz v~* gelegenheid. Gebr B ixi N V., Lombardkade 1- tel. 118825. eigen transport. Bouiman, Lange sportrtjwie- r lage prijs. Havenstraat Ruim 1( Tel- 242176— V.W. '34 prijs f800,-. J Vermeer, Wïldersekade 5, - kei (ZH.). Tel. 91891 3079. staat, met open laadbak, laadvermogen 1500 Mlo. f 1200 Houthandel J. H. Tammtnga. Grote Visserijstraat 12-14-16-39 telefoo 237730. leerling verpleegsters zoeken 3 kamers m«t kookgele genheid, omgeving Dijkzigt Ziekenhuis. Tel. tussen 6-7 uur 132260, toestel 201. Zuster El ferink of zuster Grotemaat. gevr. Overname ged. imb geen bezw. In bezit v. Huurmachti- Urg. verfcl. Anna Maria- Te huur gevraagd 2 k 3 kam. wonting in vrije sector. Huur tot f200,- per maand of oude woning zonder vergunning. Br 8610 bur, v.d blad. Maro vr. voor haar rela ties gemeub. woonhuizen, vil la's of flats, étages en apparte- *en in en buiten R'dam. -„„-venBur. Maro. tel. 919- 252401, woensdags v. 14-17 uur, rest, werkdgn. v. 10.39-16 30 u. Gevr. 4 5 5 k.woning Goede stand. Huiurmaohtiging a-amw. Tel 238710. TE HUUR AANGEBODEN Zoomstr 71 ..uur a-angeboden 2 onge meubileerde gestoffeerde ka- Met gebruik van keu- 2 vrienden of 2 vriendin- Tei. 266319 Bellen na Aangeboden voor nette heer. zit-slaapkamer zonder pension b.bJih. Westen. Brieven onder Aangeboden vrije inwoning. _art gemeubileerd ka mertje met keuken voor net meisje. Nieuwe Binnenweg. Telefoon 259616. jubeld te huur f 370.- per maand, nieuwe rutme boven hoekwoning. 3 süpk. en dakter ras. N.-rand Rotterdam. Br. onder nr 8622 bur. van dit onlng 2 rudra kamers, beneden, daarboven 3 slaapkamers en douche 1 zolderkamer. Hoekhuis vrij uitzicht. Huur f 199,50 p. mrad. Telefonisch te bereiken onder gestoffeerde kamer balkon en vaste wastafel per maart, geen echtparen, r f85. per maand. Brie onder 1-'- Op goede stand Krallngen vvoor 2 zussen of vri plm. 40 jaar, apar- Brieven onder Voor antwoord tel jit. opgeven postzegel Insluiten. kamers. I t schuifdak. Ar. J Strücker. Speykstr. 33. Tel. 238660, Rotterdam. Te huur vrij bovenhuis Kralin gen, zonder vergunning. Moet gemod. worden. Uitvoerige br. Grote gemod. moderne gemeu bileerde kamer met aparte kookgelegenheid en toilet voor jongedame, b.b.hh.. Rotter- -Noord. Tel. 188189. kamerwoning met vergunning in het westen, geheel gestoffeerd en gemeubi- leert prijs te.r overname f 4009.-. Brieven onder no. 8859 d. Wad. LESSEN EN CLUBS Dcuen inschrijving nieuwe leerlingen Rotterdamse riauo eenoog Privé onderricht, studeergelegenheid Tel- 253670. Graaf Florisstraat 73 talen, boekhouden en middenstandsdiploma. Inl dageU.1t» van 2 tui 9 uur. behalve zaterdag. Gitaarlessen m'Oderne metho den. speciale kinderclubs, bil lijke prijzen. Zaal Meidioorn- maandag van tel. 91898-1936. Te koop wegens aanschaf auto Te koop Heinkel scooter t jaar '81 1 pr.st. geheel pleet met valbeugels, v Bondsrijschool De Groot lest -ti heden met mewwe Cortl- Simca, Taunus 12 M, f 85 per cursus. Veapa. Lambretta, NSU-scooters f40 per cursus Hooidrift 85 Tel. 236548-239619 Slmca-Rijschool J P Wyers Erkend Gedipi NBA Arons kelkstraat Te hoop Veapa scooter grand sport bouwjaar '62 km stand 22.000 1.pr.st. geheel comolfft - veel acoessoires Telef oop scooter Zurdapp Bel- _A) cc taouwj '38 met ver zekering. f IOO.-. moet 'iets aan gesleuteld worden, v. Zwol, Meikever sir aat 17a. MULO door doctoraal student econo mie, tarief f 4.90 per uur. Tel. 182027. Enige tijd beschikbaar voor stencilwerk. J. Vis. Lisstraiat - telefoon Autorijschool PoelwIJk lest m ;e Ford Corur.a's Deskun- theorie te! 192484— 19032) Nog enkele dagen inschrijven f 40,- door gediplomeerde in. structeurs Thuis halen en brengen Auto-_ en Scooterrlj- tijd be schikbaar voor bijlessen. Brie onder nummer 8843 bur dit blad. Gevr. leerkracht 4 x p w voce ole op huiswerk. Leerling as L.O. te Schiebroek. Br. 2714, Adv. Bur. Harte. Bergweg 218. R'dam-11. merk! Zoekt u eer sax tiompet of klarinet? Van Krogten heeft het! Rou terdamsedijk 146. Tel 26702».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 15