.4SHV ■Ei «ilJLï PTT autohersteller >1 I>| ll ■■■ipiiiia AKTIEVE MEDEWERKERS AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK gemeente politie rotterdam WAALHAVEN 4 ijzerwerkers- aanbouwers 4 branders ONGESCHOOLDEN INSTRUCTEURS administratief medewerker Adverteer ook „DE HAVENLOODS' enige vrouwelijke administratieve employés onderhoudslasser BOEKHOUDSTER DE HAVENLOODS DONDERDAG 12 JUNI 1969 HPil' Op ons Hoofdkantoor aan de Coolsingel te Rotterdam kunnen wij plaatsen enige VOOR DE POSTKAMER, leeftijd tot 55 jaar, ter assistentie bij de dagelijkse postverzending. Werktijden van 15.30 tot ca. 19.30 uur. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken, Coolsingel 119, Rotterdam. bestaat gelegenheid tot plaatsing van: 1. MATROZEN bij de RIVIERPOLITIE 2. BODEN Leeftijd van 16—18 jaar, enige jaren (M)ULO gewenst. Salaris voor matrozen van f 209,tot f 316,bruto per maand en voor de boden van f 259,tot f 320,bruto per maand, af hankelijk van leeftijd. Vijfdaagse werkweek, 6% vakantietoeslag, kledingtoelage, gun stige ziekteverzekering, geen inhouding AOW-premie. Op 21-jarige leeftijd komen allen, bij gebleken geschiktheid, in aanmerking voor opleiding tot agent van de politie. i de Hoofdcommissaris van Politie, Haagseveer Persoonlijke inlichtingen maandag t/m vrijdag van 917 uur, kamer 142, hoofdbureau van politie, Haagseveer 23, Rotterdam, of telefonisch onder nr. 143144, toestel 3657. De Rijksautomobielcentrale te Rotterdam vraagt een autohersteller met LTS-diploma en ervaring in het autobedrijf. Rijbewijs gewenst. Beloning geschiedt volgens Rijksregeling. 6% vakantietoelage. Minimum vakantie 15 werkdagen per jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directeur Rijksautomobielcentrale, 1e Van der Kunstraat 345 te 's-Gravenhage. Mondelinge of telefonische informatie Hofdijk 51 te Rotterdam, (010) 28 25 50. RIJKSAUTOMOBIELCENTRALE N.V. SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK LID VAN DE RIJN.SCHELDE GROEP Wij vragen op korte termijn: (20 tot 45 jaar) kunnen via de leerschool opge leid worden tot IJZERWERKÊR en BRANDER. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan: N.V. Waalhaven, Waalhaven O.Z. 119, Rotterdam (te bereiken met trambus 68 vanaf metro Zuidplein). Indien U telefonische, inlichtingen wenst, bel dan 290411 en vraag naar Afd. Personeelszaken. ACCOUNTANTS KANTOOR L. J. SPRINGEUNG Registeraccountant Rotterdam, Koningin Emmaplein 10, Tel. 13 27 05. HBS-EXAMINANDI in de funktie van ASSISTENT-ACCOUNTANT Naast een afwisselende werkkring met toekomstmogelijkheden wordt een aan trekkelijk salaris- en studiekostenvergoe ding geboden. r indiensttreding 1 gen 1 augustus of 1 september kunn thans reeds worden gezonden aan bove staand adres. aagt: De Steenkolen-Handelsvereeniging nv vraagt voor haar Financiële afdeling te Rotterdam voor spoedige indiensttreding een in het bezit van het Praktijkdiploma Boekhouden. MULO-opleiding strekt tot aanbeveling. Zij die studerende zijn voor het diploma MBA genieten de voorkeur. Leeftijd tot 25 jaar. Wij bieden. - goede salariëring met diverse gratificaties - studiekostenvergoeding - gunstige vakantieregeling. Sollicitaties te richten aan: Personeelsdienst SHV, Westerkade 2 te Rotterdam. Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van de Financiële afdeling, de heer J. Donker. Tel. 11 0380, toestel 94. Wij vragen een (STENO)-TYPISTE Aan een akkuraat medewerkster - met als minimum een Ulo-opleiding - wordt een interessante, behoorlijk gesalarieerde funk tie geboden. Stigter Messemaeckers Verwarmingstechniek Rotterdam N.V. Noordsingel 168 te Rotterdam Telefoon (010) - 28 71 20 Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V. zoekt voor het kantoor van de afdeling Transport Opslag gelegen op de terreinen van Shell Nederland Raffinaderij N.V. te Pernis/Vlaardingen voor de vervulling van diverse administratieve functies. Er zijn vacatures zowel voor hen die dit jaar examen MULO/MAVO/MMS/HBS doen als voor ervaren vrouwelijke krachten in de leeftijd van 15-35 jaar. Goed salaris met ruime promotiemogelijkheden (financieel en t.z.t. ook plaatsing op één van de overige kantoren te Rotterdam). Extra maand salaris in december, alsmede gunstige spaarregeling met maatschappij-bijdrage 6% vakantietoeslag. Studiekosten voor de helft voor maatschappij-rekening. Reis-/pensionkosten in sommige gevallen, afhankelijk van afstand woonplaats en leeftijd. Sport en recreatie in ruime mate mogelijk o.a. op het sportpark De Vijf Sluizen te Vlaardingen. Gratis vervoer naar ons kantoor vanaf Rotterdam-Zuid en Vlaardingen v.v. Thuiskomst ca. 17.30 uur. Wij stellen het zeer op prijs met ieder van de belangstellenden voor één der functies in een persoonlijk onderhoud vast te stellen in welke richting zij het beste kan worden geplaatst. Met reeds gemaakte vakantie-afspraken zal rekening worden gehouden. Telefonisch kan hiertoe dagelijks een afspraak worden gemaakt van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-16.00 uur, telefoon 010 - 311508. Of schrijf even een kort briefje aan SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ N.V. Transport Opslag, Postbus 7010, Rotterdam. Voor de versterking van onze onderhoudsdienst op onze vestiging in het Botlekgebied zoeken wij een die behalve met autogeen en electrisch lassen, vertrouwd is met het lassen van aluminium en roestvrij staaL Leeftijd tot 35 jaar. Diploma's L.T.S. en N.V.L. zijn vereist. Gratis personeelsvervoer Rotterdam-Botlek v.v. Indien u geïnteresseerd bent in een positie bij een groeiend bedrijf, solliciteert of informeert U dan eens op onderstaand adres bij de afdeling Personeelszaken, onder referentienummer 298 Hl1 Desgewenst telefonisch 010-160600, toestel 229. Men zal U graag meer vertellen over de werkzaamheden, verdiensten, het gratis personeelsvervoer, etc. DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. POSTBUS 7500, ROTTERDAM/BOTLEK y—yy Amsterdom Gouda /a W/ Rotterdam Groningen 's-Grovenhoge Hoorlem 1 Almelo Heerlen Beverwijk Leeuwarden Z/L_7LJ Enschede Brussel nederlandse accountants-maatschap vraagt voor het Algemeen Secretariaat een administratie overzichten, i klein tear Sollicitaties te richten aan het ALGEMEEN SECRETARIAAT DYNAMISCH VOORUITSTREVEND ACTUEEL STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP STENOTYP GROOTHANDELSGEBOUW A5 STATIONSPLEIN 45 ROTTERDAM TELEFOON 010-113150 Als U tijdelijk kantoorwerkzaamheden wilt verrichten, dan bent U welkom op boven- genoemd adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 21