a PTT VREDESTEIN jonge medewerksters inI iiiiiiiiiillUlllllliiiiiiiiinii iiiiiini lllllllllllllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiii administratieve functies bij de telefoondienst computer operateur BOUWKUNDIG TEKENAARS VACANTIEWERKERS MEISJES AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK medewerkers Algemene Bank Nederland Werken en wonen in Twente ASSISTENTEN '■•IIIIIUII' Functies, waarin een zakelijke instelling tot zijn recht komt en waarin een combinatie van verantwoordelijkheidsgevoel en nauwkeurigheid nodig is. Heeft u een HAVO-diploma of een diploma 4-jarige MULO, MAVO, MEAO of een gelijkwaardig diploma, dan kunt u solliciteren, mits u tussen 16 en 25 jaar bent. De telefoondienst betaalt een goed salaris Op 16-jarige leeftijd f 320,- bruto per maand; op 25-jarige leeftijd f 693,- bruto per maand. Met ingang van 1 juli 1969 worden deze salarissen met ongeveer 2% verhoogd. Promotiekansen Dat hangt af van uw prestaties, werklust en studiezin Goede krachten kunnen een rang bereiken waaraan een maximumsalaris van f 1000,- per maand is verbonden. Belangstelling? Vul onderstaande antwoordstrook in en zend deze ongefrankeerd aan de telefoondienst in het district Rotterdam, Afdeling Aanneming Personeel, Botersloot 187, Rotterdam en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. U kunt ons ook opbellen 14 80 22, toestel 465. mijn naam is adres woonplaats leeftijd ik zou graag solliciteren naar de functie van administratief employé bij de telefoondienst. TELEFOONDIENST IN HET DISTRICT ROTTERDAM MX E N.V. AMEV* is een modern, geïnspireerd samengaan van werkmaatschappijen op het gebied van levensverzekering, schadeverzekering, finan ciering en belegging. Deze bundeling van krachten, mogelijk heden en ervaring schept een groep, waarvan de partners zich slagvaardiger en veelzijdiger kunnen bewegen in Nederland en daarbuiten. Bij onze werkmaatschappij In Schiedam, de HAV-Bank, zoeken wij voor de afdeling Mechanische Administratie en Automatisering een tweetal medewerkers, om opgeleid te worden tot Wij vragen aktieve en accurate jonge mensen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar, bij voorkeur in het bezit van een MULO diploma. Wij bieden: een goed salaris een extra maandsalaris een aandeel in de winst een premievrij pensioen vergoeding van studiekosten en diverse andere faciliteiten. Zij, die ervoor voelen zich een toekomst te bouwen op het dynamische terrein van de Computer, nodigen wij uit om zich telefonisch of schriftelijk in verbinding te stellen met de Personeelsdienst van de N.V. Levensverzekering Maatschappij HAV Bank, Gerrit Verboonstraat 14 te Schiedam. Telefoon 010-269304, toestel 124 voor inlichtingen. Tot de AMEV-groep behoren o.m.: levensverzekeringmaatschappijen: de Utrecht, HAV Bank en V.V.M. schadeverzekeringmaatschappijen: de Holland en de Holland van 1859. H S90646 Koninklijke Fabrieken Tromp Rueb MUIJS DE WINTER'S BOUW- en AANNEMINGSBEDRIJVEN N.V HEEMRAADSSINGEL 180 ROTTERDAM heeft talrijke grote SCHOLEN- en UTILITEITSB0UWC0MPLEXEN in het WESTEN, ZUIDEN, OOSTEN en NOORDEN des lands in voorbereiding. Hiervoor zoeken wij voor de bouwkundige tekenkamer in 1 SCHIEDAM ERVAREN en GEROUTINEERDE Prettige en interessante werkkring. Goed salaris. Goede sociale verzorging. Brieven met volledige inlichtingen aan het hoofdkantoor: HEEMRAADSSINGEL 180 ROTTERDAM Stokvis is een moderne en zeer veelzijdige Kan- delmaatschappij. waarbinnen tal van commer ciële groepen zelfstandig opereren. leder van deze groeperingen heeft eigen assisten ten, typistes en steno-typistes, waardoor het mo gelijk is ieder in te passen in de groep, waar zij het beste op haar plaats is. Voor de bezetting van enige vacatures vragen wij en conserven Op ons Hoofdkantoor, Coolsingel 119, hebben wij plaats voor enige nette ter opleiding tot serveerster. Leeftijd; 16-17 jaar. Wij bieden naast een goed salaris, gunstige werk tijden, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zeg procent vakantietoeslag en een jaarlijkse gratifi catie. Met gemaakte vakantie-afspraken houden wij rekening. Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken, Coolsingel 119 te Rotterdam. Ook kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk bezoek. Telefoon: 11 46 60 (m.i.v. 25 juni: 30 4911) toestel 336. leeftijd 15 jaar of ouder. Wij denken bijvoorbeeld aan jongedames, die dezer dagen de ULO- of HBS-opleiding hebben voltooid. Wij zullen gaarne een afspraak maken om over de mogelijkheden in ons bedrijf te spreken. Bel 235080, toestel 3228/3428, of richt een sollicita tiebrief aan R.S. Stokvis Zonen N.V., afdeling Personeelszaken, postbus 426, Rotterdam. Ons hoofdkantoor in Rot terdam is gelegen aan het Heiman Dullaert- plein en de Westzeedijk tussen de Parksluizen en het Hudsonplein. Wij vragen voor ons kantoor Blaak 28-34 te Rotterdam voor de afdeling interne controle Leeftijd tot 30 jaar. Vereist wordt een diploma Ulo, praktijkdiploma Boekhouden en een diploma M.B.A. of daarvoor studerend. Behalve uitstekende vooruitzichten bieden wij een aantrekke lijk salaris, tantième, 6% vakantietoeslag. Sollicitaties te richten aan de afdeling Persorteelzaken, post bus 2 te Rotterdam. Mondelinge sollicitaties na telefonische afspraak, telefoon (010) 112880, toestel 723. Bij onze kantoren te Rotterdam en. 's-Gravenhage is plaats voor Indien U middelbare schoolopleiding hebt genoten en belangstelling hebt voor een administratieve loopbaan komt U in aanmerking voor deze functie. een afwisselende werkkring met uitstekende kansen voor serieuze werkers goede arbeidsvoorwaarden waarin een studiekostenregeling is opgenomen. Met Uw vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Voor sollicitaties kunt U zich richten tot DOORNBOS, DE BREY, SPITS CO. ACCOUNTANTS Rotterdam Mathenesserlaan 339 Tel.. 010 25.97.11 's-Gravenhage Stadhouderslaan 3 Tel. 070 39.98.70 N.V NEDERLANDSCH - AMERIKA ANSCHE AUTOBANDENFABRIEK VREDESTEIN TE ENSCHEDE Deze mogelijkheid biedt U Vredestein, een zich voortdurend uitbreidende autobandenfabriek met 1500 man personeel. Er zijn plaatsingsmogelijkheden in verschillende produktieafdehn gen in de 3 ploegendienst. Het reëel bereikbare bruto inkomen per 4 weken varieert afhankelijk van de funktie tussen gemiddeld 800,en 900, Wilt U meer weten over werken en wonen in Twente, zendt U dan onderstaande strook aan Vredestein, Postbus 27 te Enschede. Naam: Adres: Woonplaats

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 22