factu riste liftbediende energieke medewerkers LAJ BEKWAME ETALEUR BEKWAME DEKORATEUR D1KEIVSA CHABOT JONG BETONTIMMERMAN SHOWROOM- CORYEiER N.V.SLAVENBURGS BANK JEUGDIGE KRACHTER TYPIST(E) mannelijke administratieve medewerkers TYPISTE ACCURATE TYPISTE PONSTYPISTE DE HAVENLOODS DONDERDAG'12 JUNI 1969 - een administratieve kracht voor haar Verkoopkanfoor Scheepsverven te Rotterdam. Aan hem zal de verantwoording van onze orderbehandeling worden toevertrouwd, terwijl hij zich tevens zal bezighouden met de telefo nische en schriftelijke kontakten met afnemers. Een MULO-opleiding is voor het vervullen van deze funktie noodzakelijk. Een diploma Nederlandse handelscorrespon dentie strekt tot aanbeveling. Leeftijd: 20 tot 25 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: sikkens smits n.v., kantoor scheepsverven vierhavensstraat 73a, rotterdam Vereist worden een goede vooropleiding gevolgd door een meerjarige ervaring op all-round basis. Gelegenheid tot solliciteren: Rotterdam, personeeldienst Hoogstraat, ingang Leeuwenstraat, dagelijks van 9.00-1200 uur en van 14.30-16.00 uur. Vlaardingen, personeeldienst Veerplein, dinsdags en don derdags van 14.30-16.00 uur. VROOM DREESMANN POSTBUS 1176 ROTTERDAM De Spaarbank is behalve de instelling voor alle geldzaken ook een dynamisch bedrijf. Het werkterrein breidt steeds verder uit; met bijkan - toren, met nieuwe standplaatsen voor Spaarbank- Auto's, maar ook met nieuwe mogelijkheden voor de 625.000 rekeninghouders. Daarom heeft De Spaarbank goede toekomstmogelijkheden voor op vele afdelingen. ULO- of gelijkwaardige opleiding is een vereiste. Leeftijd tot 35 jaar. (de dienstplicht moet zijn vervuld). Naast goede vooruitzichten biedt De Spaarbank een aantrekkelijk salaris, prima sociale voorzieningen en uiteraard een vrije zaterdag. (Met vakantie-afspraken wordt natuurlijk rekening gehouden). Heeft U interesse? Schrijf dan aan: De Spaarbank te Rotterdam, Botersloot 25, Postbus 1005, telefoon 11.26.00, Rotterdam. Heemraadssingel 147- Rotterdam - tel. (010)2566 60 Voor ons nieuwe kantoor aan de Eenihavcnweg vragen wij op korte termijn een een dame die hiertoe wil worden opgeleid. n Zuid kan worden ge- Wij bieden e i goede salariëring en reiskostenvergoeding. STAAL, BUIZEN ©r» VERWARMING ADVIESBUREAU VOOR GEWAPEND-BETON CONSTRUCTIES TE ROTTE F(pAM Stoomvaart Maatschappij Zeeland vraagt voor spoedige indiensttreding a. EEN EMPLOYÉ voor haar afdeling Boekhouding. Vereist worden het MULO-diploma en het praktijk diploma Boekhouden. Zij, die in het bezit zijn van het MBA-diploma c.q. daarvoor studerende zijn, genieten de voorkeur. b. EEN EMPLOYÉ voor haar afdeling Passage. Vereist wordt het MULO-diploma. Zij, die in het bezit zijn van de praktijk diploma's Engelse- en Duitse Handelscor respondentie, genieten de voorkeur. Minimum leeftijd 23 jaar. Geboden wordt: Reiskostenvergoeding tussen woonplaats en Hoek van Holland Reisfaciliteiten bij buitenlandse vakanties. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te Stoomvaart Maatschappij Zeeland Afd. Personeelszaken Postbus 2, HOEK. VAN HOLLAND STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAHD AUTOMOBIELINDUSTRIE „ROTTERDAM" N.V. ii ii.T OFFICIAL <V/.—DEALER vraagt voor spoedige indiensttreding voor het onderhoud van de tentoongestelde auto mobielen en het schoonhouden van de showroom. Sollicitaties aan het hoofdkantoor, afd. Personeels zaken, Marconiplein, Rotterdam, of tel. afspraak voor oproep soil, bezoek onder nr. 235790, toestel Rotterdam Wij bieden de mogelijkheid tot plaatsing op diverse j afdelingen van enige (MNL. en VRL.) Hun wordt ruimschoots de gelegenheid geboden zich een toekomst op te bouwen. Ook jongelui die binnen kort de (M)ULO of HBS gaan verlaten wordt ver zocht nu reeds te solliciteren. Tevens kunnen wij plaatsen een WAAROM ZOU EEN MEISJE MET HUISHOUDSCHOOL NIET OP KANTOOR KUNNEN WERKEN Bij Stokvis ben je welkom. Ook als je een paar jaar ULO.hebt. Er is prettig en afwisselend werk op de administratieve afdelingen. Als je 16, 17 of 18 jaar bent en op een modern handelskantoor wilt werken, pak dan de tele foon en maak een afspraak voor een sollici tatiegesprek. Ons telefoonnummer is 235080, toestel 3228 of 3428. Het hoofdkantoor van R. S. Stokvis Zonen N.V. in Rotterdam is gelegen aan het Heiman Dullaertplein en de Westzeedijk, tussen de Parksluizen en het Hudsonplein. Voor ons stukgoed overslagbedrijf, dat verpakte chemicaliën voor verder# expeditie naar de Europese markt verzorgt, zoeken wij expeditie- en pakhuispersoneel Wij biedenarbeidsvoorwaarden volgens C.A.O. 6% vakantietoeslag jaarbonus van 1 maandsalaris gratis personeelsvervoer Rotterdam-Botlek v.v. bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid tot opleiding vorktruckrijder. Indien u belangstelling hebt voor deze functie, verzoeken wij u uw sollicitatie te richten aan de personeelsafdeling op onderstaand adres, telefonisch 010- 160600, of schriftelijk ander referentienummer 292 DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. Hl. POSTBUS 7500, ROTTERDAM-BOTLEK. MX E N.V. Levensverzekering-Maatschappij HAV Bank N.V Verzekering Maatschappij Holland (leden van de AMEV-groep)* Bij onze maatschappijen bestaat momenteel de gelegenheid tot plaatsing van enkele oudere in de leeftijd van ongeveer 60 jaar, die zullen worden belast met o.a. dossier- en kartotheekwerkzaamheden. Accuratesse en enige administratieve ervaring zijn vereist Vroeg-gepensioneerden uit de overheidssfeer genieten onze voorkeur. Naast de salariëring bieden wij o.m. de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden: extra-uitkering (een maand) AMEV-gratificatie (verband houdende met het dividend) vakantietoeslag reiskostenregeling. Telefonische informatie en voor het maken van een afspraak: tel.: 010 - 269304, toestel 124. Brieven aan: Personeelsdienst HAV Bank - Holland, Gerrit Verboonstraat 14 te Schiedam. Tot de AMEV-groep behoren o.m.: levensverzekeringmaatschappijen: De Utrecht, HAV Bank en V.V.M. schadeverzekeringmaatschappijen: De Holland en de Holland van 1859. Aangezien ten volle met uw plannen rekening zal worden gehouden kunt u eerst onbezorgd van uw vakantie genieten. Prettige sfeer, goede salariëring eb een uitstekende' gratificatieregeling. Belt u ons maar even voor het maken van een afspraak tel. 141488, toestel 155 of kom even langs op ons kantoor, Coolsingel 63, Rotterdam. ARCHITECTENBUREAU TOL,NOORDHOEK en DE RUIJTER GOUDSESINGEL 168 - ROTTERDAM TEL. 010- 111T28 vraagt voor spoedige in diensttreding wegens hu welijk een leeftijd plm. 19 jaar. Typediploma vereist. Schr. sollicitaties of teief. informaties aan 'bo venstaand adres. RIJNMOND n.v. verzekeringsmaatschappij In ons modern ingerichte kantoor is plaats voor enkele dames, die naast de juiste waardering van hun prestaties, prijs stellen op goede werksfeer. Wij hebben nodig: die hoofdzakelijk tot taak krijgt het typen van polissen e.d. en brieven in de Nederlandse taal (geen steno) die na haar inwerkperiode beslist mag rekenen op afwis seling, b.v. administratief en typewerk. Zij verricht haar bezigheden NIET op een ponskamer. Met reeds gemaakte vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden. Sollicitaties, schriftelijk of telefonisch te richten aan ons adres: Westblaak 22, Rotterdam 2, tel. 010- 11.00.04 toestel 4. Kantoortijden 8.30 - 5 uur. Wij vragen voor spoedige indiensttreding een mannelijke Een rustige baan, bijzonder geschikt voor een gepensioneerde. Werktijd in overleg te regelen. lijks van 10 - 14 uur bij de bedrijfsleider, Binnenweg 7 Rotterdam telefoon 010-117700.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 23