IE SMIT Jl N.V. GEROUTINEERDE TYPISTE voor een goede Bemetel- of V.E.V.-opleiding leerling-technici bedrijfsschool Wij zoeken vakbekwame medewerkers e strekkers oonbouwers lassers e autogeen lassers branders e stuiken branders e afschrijvers samenstellers e electrisch gutsers e hakkers ekotteroars e draaiers efrezers e carrouseldraaiers INGENIEURSBUREAU JONGEN N.V. péü, M v INSTRUCTRICES telefoniste HOLLAND ELECTRO MEDEWERKSTER Adverteer ook in „DE HAVENLOODS" HENSEN-ROTTERQAm IN DE VOORHOEDE VAN DE TECHNISCHE VOORUITGANG Met 650 medewerkers fabriceren wij zware kranen, liften en transportinstallaties voor binnen- en buitenland. UiïlF grootste deel uitmakend Gezien de snelle ontwikkeling van onze tecflnieken en de voortdurende groei van onze onderneming, hebben wij plaats voor op onze Wij leiden op voor: draaier, lasser, frezer, machinebankwerker, kon- struktiebankwerker en elektro technisch bankwerker. De opleiding is gericht op het rijksdiploma Bemetel en VEV en vindt plaats op onze bedrijfsschool. Indien u verzekerd wilt zijn van een goede vaktechnische opleiding en in de toekomst graag werkt in een dynamische onder neming. kunt u ons opbellen (tel. 010-172860, toestel 26, 50 of 49) of vul onderstaande coupon in en u ontvangt een interessante brochure over onze opleidingsmogelijk heden. Wij zijn gaarne bereid u thuis of op het bedrijf uitvoerig in te lichten. Coupon Ja, ik wil graag nadere inlichtingen ontvangen d.m.v. uw brochure over opleidingsmogelijkheden. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Schoolopleiding: Uitknippen en opzenden aan Hensen- Rotterdam. Afdeling Personeelszaken, Eemhavenweg 125, Rotterdam. Onze afdeling Scheepsbouw zoekt: (hand/machine) Onze afdeling Machinebouw zoekt: Ook zij die voor één van deze functie» willen worden opgeleid, kunnen solliciteren. Dagelijks (behalve op zaterdag) gelegenheid tot solliciteren op het bedrijf. Voor telefonische inlichtingen of afspraken kunt U bellen (010) 19.33.00, toestel 137. eigen personeelsbussen. Naar vele plaatsen in Zuid-Holland rijden Voor werknemers buiten Rotterdam die van deze bussen geen gebruik kunnen maken, bestaat een uitstekende reiskostenvergoeding, zowel indien men individueel dan wel collectief reist met eigen vervoer. Er zijn uitstekende verbindingen. Het bedrijf ligt 10 minuten lopen van Station Rotterdam-Zuid, tegenover stadion Feijenoord. MACHINEFABRIEK en SCHEEPSWERF van Voor onze afdeling korrespondentie zoeken wij: a. EEN ERVAREN TYPISTE dat wil zeggen een jonge vrouw met opleiding op MULO-niveau die in de praktijk geleerd heeft snel en akkuraat te typen. Haar wacht een veelzijdige baan. Zij krijgt brieven te typen (ook in het Engels, Duits en Frans), maar tevens verslagen, technische repporten en bestekken. b. EEN AANKOMEND TYPISTE zich schriftelijk of telefonisch (010-341622) i tot het Hoofd Perse i 110, V een prettige werkkring met een goed aanvangssalaris en ruime sociale voorzieningen. Met Uw vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Uw schriftelijke of mondelinge sollicitaties na telefonische afspraak - worden gaarne ingewacht DOORNBOS, DE BREY, SPITS CO. ACCOUNTANTS Mathenesserlaan 339-341. Rotterdam. Tel. 010 23 97 11 ARCHITECTENBURÉAU VAN DEN BROEK EN BAKEMA LID VAN DE I RIJN-SCHELDE GROEP 1 NIEUWBOUW en REPARATIE STADIONWEG 85 ROTTERDAM 27 TEL. (010) 193300 heeft plaats voor een HOOFD TYPEKAMER schriftelijke sollicitaties richten aan het bureau posthoornstraat 12b te rotterdam mondelinge sollicitaties na telefonische afspraak tel. 010-134780 raagt: HET SINT FRANCISCUS GASTHUIS Schiekade 80, Rotterdam, vraagt voor spoedige indienst treding een ervaren Haar taak zal bestaan uit het bedienen van de telefooncen trale en het personen-oproep systeem. De gedachten gaan uit naar een jongedame met ULO-opleiding die, in samenwerking met een collega en een vijftal telefo nisten receptionisten, dit be langrijke werk in dagdienst correct kan doen. Inlichtingen worden verstrekt door het hoofd van de Civiele Dienst, tel. (010) 28.27.50, toestel 320. Uw sollicitatie te richten aan de afdeling personeels- Gevraagd: JONG MEDEWERKER als assistent voor ónze administratie. Leeftijd 17 jaar. U.L.O.-opleiding gewenst. Geboden wordt een interessante werkkring op een modern kantoor. Stigter Messemaeckers Verwarmingstechniek Rotterdam N.V. STOFZUIGERFABRIEK N.V. Koninklijke Pharmaceutlseh. Fabrieken v/H BROCADES-STHEEMAN PHARMACIA Struisenburgstraat 8-10 Rotterdam voor de Inkoopafdeling. Leeftijd 16-16 jaar. Datum indiensttreding half juni, begin juli. Goede sociale voorzieningen. Met vakantieafspraken kan rekening worden gehouden. Sollicitaties schriftelijk of zich te melden aan bovengenoemd adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 24