m mmmim MnkemoUer laas MIMS E~^LürSF' 1SS itiilt SS» ilISi Deze kleurige bikini maakt bruin nog bruiner sa?- SCHOONMAKERS/ STERS KORVEEERS POETSERS ssssr gag£i»u 3=»- 515«.gS£Sa™S5 ;STC5j.'aL- gSSSÊSr SSfSSifr- SSF""- S5jS--£ mrvraarana s s t*a ^arwtaw». Ègggjgfe N.V. GEKRO sKt."n»«r T' ÜSS" ppsïülxS «^sss^n^s 5=r™"ir.'- ||SSSr EHiSü s;=?£- WOENSDAGMORGEN10 ÜÏR 5SS« DE HAVENLOODS DONDERDAG 12 JUNI Te^ocT Taunns X2M bi~ÏW3 HK.V1ÏT— PIENTERE JONGEN K;AT.;'sn»"S".k Betaal niet meer dan nodig Is nen piqué bikini e jsen exclqsief t witte en gele -g N.V. toonaangevend in foundation mode vV n, silo s, zand 132 Rotterdam-Noord r„vl. .pprlin» nl'iatwerker eiding. naar prestatie en 9fd. DOCUMENTENFOTOGRAFIE EN KANTOORBINDERIJ vrijdag van 8.15- 00 uur wordt gezorgd n kan rekening ing, kun- personeelsdienst CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR HUIS HOUD-EN NIJVERHEIDSONDERWIJS 'K«Tl Z ROTTER DAM-25 TELEFOON 010-27 37 en" en eindpunt vlakbij busstation „Zuidplein". ive nieuwe leerlingen: OPLEIDING TOT LERARES IN DE NAALDVAKKEN 4 jaar na Vormingsklas of na diploma Middelbare school. VORMINGSKLAS ULO of MAVO, of delbare school of

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 31