I KAN MAAR EEN KIER AFWAS. GROOTJ MANDEK MUZEN! SPEKU. LAAS 398 149 '99 IjssI BAS VAN DER HEIJDEN Ivoor: bloemkool 2100 |7f DRECORA COMPLEET WASMIDDEL l HAMLAPPEN Sap I Suiker TUINLIEDEN SESCWXTVOO»A11E WASMACHINESEMhU WASMcTHOPcS UIT DE BEKENDE MERKENFABRIEK) [fóCOPA rWOR, eurofiesbierW39 WRMESAAMSE KAAS 49 TÖMPUREE 3 BLIKJES 49 Beschuit 2.0 4 3, 59 KOFFIEMELK «0^64 PEPERMUNT S3 ^59 ZDMERZINIJKIES m 59 MENTCSR0LLEN3 69 CHOCOLAATJES^ 115 afwasmippel^79 'wIgwErp! I BEKERS DEUCIOUS HAALVERSTE VICING NU: 500GR. EfWVEN l^o^Qütu:- 1 CARAMELS DOUCHE DE HAVENLOODS DONDERDAG 12 JUNI DEHNERT JANSEN N.V. Groothandel in woningtextiel Conradstraat 52 - Groothandelsgebouw - Rotterdam vraagt voor haar CENTRALE MAGAZIJNEN te Rotter dam, Vlaardingen en Den Haag ENIGE MAGAZIJNBEDIENDEN Wij bieden een interessante werkkring in een modern ge outilleerd magazijn. Aantrekkelijke beloningen reiskostenvergoeding. Zij, die voor deze funktie in aanmerking wensen te ko men, kunnen hun schriftelijke sollicitaties richten aan de Personeelsafdeling van bovengenoemde N.V., of telefo nisch 010-132800, toestel 87. DEHNERT JANSEN N.V. GROOTHANDEL IN WONINGTEXTIEL. Conradstraat 52 Groothandelsgebouw - Rotterdan vraagt voor haar CENTRAAL MAGAZIJN te Vlaardinger enige energieke ADMIN. MEDEWERKERS MULO- of gelijkwaardige opleiding gewenst. Wij bieden een interessante werkkring met goede komstmogelijkheden, aantrekkelijke beloning en rei; tenvergoeding. Zij, die voor deze funktie in aanmerking wensen te men, kunnen hun schriftelijke sollicitatie richten aai personeelsafdeling van bovengenoemde N.V., of mo ling na telefonische afspraak: 010 - 13 28 00, toestel Gemeente Schiedam elektromonteurs en hulpmonteurs Loon afhankelijk van ervaring, bekwaamheid, leeftijd, enz. A.O.W.-premie voor rekening van de gemeente. Vakantietoeslag 6 procent, gratis werkkleding, studiekostenvergoeding. TECHNISCHE BEDRIJVEN ies met volledige gegevens aan de direc- de Technische Bedrijven der gemeente Postbus 79. GEMEENTE SCHIEDAM taak: aanleg en onderhoud van openbare be plantingen en van beplantingen op de be graafplaats. Diploma vakbekwaamheid hovenier of aankomend hovenier en ervaring zijn vereist. Leeftijd 25 40 jaar. Salaris: 25 jaar én ouder f 764,76 26 jaar en ouder f814,23 bruto per maand. 6 procent vakantietoeslag, IZA-ziektekostenver- zekering, AOW/AWW-premie voor rekening van de gemeente, studiekostenregeling. GEMEENTEWERKEN Schriftelijke sollicitaties graag binnen 10 da gen aan de directeur. Korte Haven 33. GEMEENTE SCHIEDAM De secretarieafdeling Personeelszaken zoekt een jonge medewerkster die aan de chef velerlei admi nistratieve service kan verlenen: gegevens verza melen; documentatie bijhouden, incidenteel ty pen, controlewerk e.d. administratief assistente Het werk is afwisselend, ten dele vertrouwelijk en biedt kans tot verdere ontplooiing: het eist op leiding op mulo-niveau en typediploma. Leeftijd bij voorkeur 17—19 jaar. PERSONEELSZAKEN Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen zenden aan burgemeester en wethouders. Wanneer U stukken gemaakt De expert de schade heeft afgemaakt Betalen wij u rap vlug, dezelfde dag terug. TELEFOON 343840 Inlichtingen: SURINAMLSINGEL 65 VLAARDINGEN II 2OC0EQK09P KUIP VAN 3 KG. GEEN MAAR s; a DE BESTE OOK VOOR UW HANDEN FLACON 59 DEZE WEEK |(~ROENTE<h fruit! HOLLANDIA FAAM- GILDA .jw LUXE Ci50GR) HAMDZAC-HT "VAN DOORN' RAK VAN 500GRAM VAN Th8.....NU HOLLANDSE PER STUK" 98 Hollandse COLDEN 3 FLESJES OP KAART C EEN MAAR AH VERS VLEES ViÜBAMD. WATTEN 10O CR. 1 UITSTEKEN DB KWALITEIT :kq ONVERWOESTBAAR ■HC VtEËSKL£URlO PLASTIC GEROOKT gn ontbijtspek 150gr. 79 TT TONGEWORST 100GR.W 54 _Z£S?F/JN_ Vz ©LIK VCOR: 00 tg ZACHTE VRUCHTEN- PAK A^| ROL CADUM. OF RALM OLIVE_ ■295l "24G. DEZE WEEK K1LOZAK* le MIDDELLANDSTRAAT 87 GELDIG VAN 12 t/m 18 JUNI MATHENESSERPLEIN 8 BR OERSVEST 16 (SCHIEDAM) FRANSELAAN 246 SCHANS 8 PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN ELKE VRIJDAG KOOPAVOND VAN 7—9 UUR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 8