Flitsend startschot Succes beslist tumultueuze derby Tweede team Rijnmond zorgt voor spektakel SVV puntloos uit Breda Schiedams Nieuwsblad xXÜIjtff Wim Vrijland Lopen bij RWC Ahoy Indoorrecord Schiedamse korfbalstrijd tegen degradatie blijft open Sportnieuws naar redactie Uitzicht SZC op play-offs OPEL© Geblesseerde Hiele op eerste plaats Opnieuw sportweekend zonder puntverlies TOP 20 TOP 20 Harga vocht meer tegen zichzelf, dan tegen Suca DE HAVENLOODS DINSDAG 24 JANUARI 1989 4-494 SCHIEDAM Rijwielclub Ahoy organiseert zondag 29 januari een halve marathon en daaraan voorafgaand een loop over 6 kilometer. Start en finish vinden plaats op het terrein van RWC Ahoy, Landscheiding 101, Rotter dam. De 6 kilometerloop, ge heel op het parcours van Ahoy, start om 11.00 uur en inschrijving kost f 4.-. De hal ve marathon, voor de vijfde maal georganiseerd, wordt om 12.00 uur weggeschoten en hiervoor bedraagt het in schrijfgeld f 7.50. Men loopt door het polderlandschap in Overschie. Voor inlichtingen, tel. 4123713. SCHIEDAM Tijdens de 'Indoor Zeeland'-wedstrijd op 21 januari j.l. te Goes heeft AVR/Ooievaars at leet Willem Noorduin het Nederlands indoorrecord kogelstoten verbeterd. Noteerde Noorduin een jaar geleden 10.54 meter, in Goes ging hij daar met 11.32 meter ruim overheen. SCHIEDAM SW is niet in geslaagd minimaal een punt weg te slepen uit Breda. Za terdagavond ging de uitwed strijd tegen NAC met 2-1 ver loren, waardoor de Schiedam mers enige plaatsen op de ranglijst moesten prijsgeven. Het grote SW-nieuws van de afgelopen week betrof even wel de komst van Dick Advo caat als nieuwe hoofdtrainer voor de komende twee seizoe nen. De beginfase van het duel was duidelijk voor NAC, dat SW van meet af onder druk zette. Dit resulteerde in de 27e mi nuut in een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg, via een score van Cornelissen. SW, met Robin van der Laan als mandekker, herstelde zich enigszins, maar wist de zaak voor rust niet recht te trekken, waarbij overigens tot twee maal toe aan een Schiedamse penalty-appel door arbiter Kok werd weggewuifd. In de tweede helft was SW de aanvallende ploeg, maar pro fiteerde NAC tenslotte. In de 69e minuut scoorde Van Gils uit een counter (Jan van der Velden: "Het was zeker een meter of zeven buitenspel, on gelooflijk dat die treffer werd goedgekeurd".) 2-0. Uit een individuele actie maakte Hans Loovens er nog 2-1 van, maar deze aansluiting kwam te laat tot stand om nog wezenlijk gevaar voor NAC op te leve ren. Advocaat In samenspraak met tech- nisch-directeur Wim Jansen heeft voorzitter en geldschie ter John van Dijk de oud-in ternational en bonds trainer Dick Advocaat als Schiedam se hoofdcoach aangetrokken. De Hagenaar koos voor SW vanwege de zeer ambitieuze plannen. "Het proces van groei op diverse fronten, zo wel sportief, als materieel, spreekt mij bijzonder aan. Ik heb het al de KV Mechelen- toer genoemd, maar dat is in derdaad wat mij voor ogen staat. Een professionele aan pak die zal leiden tot een plaats in de eredivisie. "Jan van der Velden heeft aan het begin van deze week beslist over zijn toekomst. De Schie dammer die slechts het B-di ploma bezit (en nu door de papieren-constructie met A- trainer Piet de Wolf ongehin derd kan functioneren) wordt assistent-trainer van Advo caat of vertrekt bij SW. In het eerste geval start Van der Velden aan he eind van dit jaar met de cursus oefenmees- ter-A. nen. Van Nunspeet was hel der: „Als wij vandaag verlo ren hadden was het seizoen voor ons voorbij geweest. Dat was onze instelling vooraf. Door deze winst hebben we de laatste strohalm met beide handen gegrepen. Die winst hebben we, vind ik, afge dwongen door in het begin van dit duel zo offensief, dus gedurfd, te spelen. „Rob van der Graaff was het deels met zijn collega eens: „Natuurlijk verraste Succes ons met die aanvallende opening en die vroege voorsprong. Dat wij naderhand niet echt in de wedstrijd gezeten hebben is echter voor een groot deel te wijten aan de weinig overtui gende arbitrage van vandaag. Als de irritaties oplopen gedu rende een duel is de ploeg met de voorsprong altijd in het voordeel. Het is de verdienste van Succes dat het dat goed heeft afgemaakt." ODO blijft onderaan, terwijl Harga en Succes hun strijd tegen degradatie vervolgen, met respectievelijk zes en vier punten. SCHIEDAM Clubbladen en berichten voor deze pagina kunt u sturen naar de sportre dactie van het Schiedams Nieuwsblad, Postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. Het is ook mogelijk berichten telefo nisch door te geven, tel. 4352911. SCHIEDAM De waterpo- loërs van SZC hebben de win terstop prima doorstaan. In de eerste wedstrijd van dit jaar, tegen VZV uit IJmuiden, ken den de Schiedammers weinig problemen. Na een sterke eer ste periode bouwde de SZC de voorsprong uit tot een 9-7 eindoverwinning. SZC troefde VZV meteen af door de taktiek af te stellen op het trage spel van de IJmui- ders. Met snel, goed verzorgd aanvalsspel kwamen de Schiedammers, via scores van Ruud Kramer-Freher en Onno Sloterdijk, vlot op 2-0. Na een lichte terugval in de tweede periode (3-2), sloeg SZC in de derde periode definitief toe. Doelpunten van Jos Nieuwen- dijk (2 maal) en Onno Sloter dijk zorgden voor een riante 6-3 tussenstand. Na een kort stondige opleving van VZV in de laatste periode maakte de thuisploeg het karwei met glans af. Tweemaal Jos Nieu- wendijk en Erwin Zwerver bepaalden de eindstand op 9- 7. Met nog twee duels voor de boeg voordat de beslissing over de play-offs valt neemt SZC (12 uit 12) nu de vierde plaats in. De eerste vier ploe gen op de ranglijst strijden aan het eind van dit seizoen om de titel. krijgen. Als Damclub Schie dam zijn wij doorlopend aan gewezen op huurzaaltjes, vaak te klein om competitie wedstrijden in af te werken. Het cliché 'de damclub zit achterin de kerk of café' klopt nog steeds. Van zo'n denk sportcentrum gaat meteen veel meer uitstraling uit. Ik vind dan ook dat met name de gemeente wat dat betreft wel eens het initiatief mag nemen. Hoe blijf je op niveau? - Door vrijwel dagelijks par tijen te spelen, te analyseren, dan wel na te spelen. Het gro te voordeel bij dammen is dat het nooit verveelt, je voelt het nimmer als een opgave om te 'trainen'. Per week besteedt een gemiddeld dammer op dit niveau toch wel een uur of vijftien aan zijn sport. Dit seizoen en de mogelijke promotie - Damclub Schiedam zit nu al een aantal jaren in het groepje verenigingen in de eerste klas se, dat kans maakt op promo tie naar de hoofdklasse. Daar bij speelt de factor geluk een aanzienlijke rol. Dit seizoen lijkt eindelijk die promotie werkelijkheid te worden. Met nog drie wedstrijdronden voor de boeg staan we bovenaan met één punt voorsprong op de naaste concurrenten. We hebben dus alles in eigen hand. Mocht het kampioen schap en promotie feit worden dan geloof ik wel dat we ons moeten versterken met mini maal één dam-grotmeester. Zo'n speler is ook in de hoofd klasse altijd goed voor de eer ste punten en die zijn onont beerlijk. Daartoe zal overi gens wel een sponsor moeten worden aangetrokken. Al met al geloof ik niet dat zulks ten koste van de echte vereni gingssfeer binnen onze dam club zal gaan. Damclub Schiedam is een vereniging in de juiste zin van het woord, op clubavonden lopen alle spe lers door elkaar en spelen ge regeld tegen elkaar. Voor ran gen en standen is men bij ons aan het verkeerde adres. Tenslotte wil ik nog kwijt, dat.. - ...ik het betreur dat ziende rogen meer en meer stukjes historisch Schiedam verdwij nen. Pandjes worden met de grond gelijk gemaakt, pakhui zen omgebouwd e.d. Dat is geen goede zaak, oud-Schie- dam moet behouden blijven. In samenwerking mei t 10. Aad Leenheer Het Zuiden en De Havenl oods Excelsior 6.55 SPELER VAN DE WEEK: 11. Alfred Knippenberg D.S.79 André Wasiman 6.54 Dean Gorre S.V.V.) 1. Joop Hiele Excelsior 6.54 Feyenoord 6.91 Steef Buijs 2. Bart Latuheru 13. Excelsior 6.87 Excelsior 6.50 Ed de Goeij Dean Gorré Sparta 6.87 S.V.V. 6.50 4. Michel van Wattum Hans Loovens Excelsior 6.82 S.V.V. 6.50 5. Errol Refos 16. Marcel van der Net Excelsior 6.78 D.S.79 6.47 6. Steve Wasiman Warry van Wattum Excelsior 6.73 Excelsior 6.47 7. John van de Zwan Ardie Oosterlee D.S.79 6.67 S.V.V. 6.47 Henk van Goozen Edwin Vurens Excelsior 6.67 Sparta 6.47 9. Martin van Geel 20. Theo Speelmeyer Feyenoord 6.59 D.S.79 6.44 ROTTERDAM— Joop Hiele is zonder te spelen op (hij is herstellende van een kniebles sure) op de eerste plaats geko men van de Radio Rijnmond Voetballer van het Jaar ver kiezing. Hij streefde Bart La- tuheru die slechts een zes ont ving, voorbij. Ed de Goeij ont ving ondanks het verlies dat Sparta leed een zeven en de Sparta-goalie is hierdoor wat vaster op de derde plaats ge komen. Errol Refos, die wekenlang aan de top stond, is gezakt naar de vijfde plaats. Na de zes die hij dit weekend ont ving staat hij nu op een ge middelde van 6.78. Ook Henk van Goozen en Martin van Geel vielen terug. Van Geel is de enige Feyenoorder die zich nog (net) in de top-tien hand haaft. De speler van de week komt dit keer uit Schiedam, Het is Dean Gorre van SW e: hij scoorde een acht, waar door hij naar de 13de plaats is geslopen. Bij de topscores bereikte Mi chel van Wattum de tweede plaats, door zijn twee doel punten van afgelopen week end. Hij scoorde nu evenveel goals als Martin van Geel. Ar- die Oosterlee blijft Rijnmond topscorer met 9 treffers. SCHIEDAM Het blijft vol leybalvereniging Rijnmond sportief voor de wind gaan. Het afgelopen weekeinde vie len opnieuw slechts afgete kende (3-0 in sets) overwin ningen te noteren voor de toonaangevende teams binnen de Schiedams/Vlaardingse sportclub. De vrouwenploeg kende weinig problemen te gen middenmoter MVC en ook het eerste mannenteam hoefde lang niet alle kwaliteit aan te spreken tegen Trivos. Beide zestallen behouden derhalve hun toppositie op de ranglijst. Spectaculair waren de ver richtingen van het tweede mannenteam. Tegen het hoog- genoteerde Tornado trok de runner-up van de tweede divi sie in drie uitstekend gespeel de sets aan het langste eind en verkreeg daardoor plotseling promotiekansen. Alleen in de derde set moest de vrouwenploeg van Rijn mond door coach Jaap Spijk worden terechtgewezen. Na twee simpele setzeges (15-5 en 15-10) keken de Schiedamsen in de derde set, na 6 serveer- Na een time-out werd echter weer op het bekende patroon overgeschakeld. Met spelver- deelster Winnie Dijksman, die enige malen het vijandelijke blok volledig wegspeelde, de aanvallende aspiraties van Danielle Bot, Desiré Lichten berg en Marieke van Willigen, en Karin de Leede die defen sief (blok) prima op dreef was werd ook die derde set ten slotte binnengehaald (15-10). Mannen Het eerste zestal van trainer Joop Tinkhof begon niet bij ster geïnspireerd tegen Trivos, nadat midden vorige week het topduel om de beker tegen Youngstar/Revok door de Schiedammers was gewon nen. Toonde Rijnmond tegen Revok (koploper eerste divi sie!) zijn war gezicht, in een ouderwetse vijfsetter pakte het de zege, tegen Trivos daar entegen leek alles op halve kracht te gaan. Desondanks werd het een probleemloze 3- Door een knappe zege klom het tweede mannenteam naar de derde plaats op de ranglijst. 0 winst, maar dat was meer te wijten aan matig Trivosspel dan aan Schiedams/Vlaar dingse inspanning. Het tweede zestal doorstond een ware krachtproef tegen het Delftse Tornado met suc ces. Met wederom spelverde ler Remco van Oerle als weg bereider en aanvaller Rob Wassenaar als tweede uitblin ker verkeerde Rijnmond nim mer in problemen. Met set standen van 15-8, 15-1 en 15- 7 werd de overwinning, na een fantastische strijd van Schie damse kant, veilig gesteld. Rijnmond 2 heeft nu 25 pun ten uit 12 duels vergaard en heeft hierdoor uitzicht gekre gen op promotiewedstrijden aan het eind van dit seizoen: voor het vooraf als degrada tiekandidaat bestempelde volleybalteam geen slechte prestatie. zo veel mogelijk wat met dam men te maken heeft. Favoriete muziek Binnen het kader van Ameri kaanse muziek vooral Texaanse blues, van onder meer Ronnie Earl and the Broadcasters, the Fabulous Thunderbirds en Anson Fun- derburgh and the Rockets en country, van Dwight Yoakam en Randy Travis. Film, tv. - Op filmgebied ben ik boven al fan van Humphrey Bogart. Op tv kijk in hoofdzakelijk naar films, series met John Cleese en tenslotte het half- Journaal. Lectuur - Het meeste plezier beleef ik aan brieven- en dagboeken, o.a. van Paul Léautaud. Ik lees graag W.F. Hermans en verzamel damboeken. Zo be zit ik onder meer het eerste Nederlandse damboek uit 1785. Opinie over sportfaciliteiten in Schiedam Het zou ideaal zijn indien er in Schiedam een soort 'denk sportcentrum' werd neerge zet. Daarin zouden dan dam mers, schakers en bridgers him vast onderkomen kunnen Grootste blunder Tijdens onderlinge wedstrij den heb ik éénmaal een tegen speler een zet 'terug laten ne men'. Normaal geldt 'aanra ken is zetten', maar daar week ik toen vanaf. Dat ik die partij alsnog verloor was een goede les, ik heb daarna altijd vol gens de vaste stelregels ge speeld. Sportieve ambities - Op mijn leeftijd kun je je werkelijke ambities in de SCHIEDAM Afgelopen zondagmiddag waren de rol len omgedraaid in de Schie damse korfbalderby. In de be ginfase van het duel werd dit maal Harga, de ploeg met de befaamde openings tactiek, door opponent Succes met de rug tegen de muur, en op ach terstand, gezet. Door bekeken spel van Succes, alsmede het enigszins chaotische karakter (met alle bijkomende irrita ties) van de wedstrijd slaagde Harga er niet in de vroeg op gelopen achterstand te elimi neren en moest het een pijnlij ke 11-9 nederlaag slikken. Na afloop liepen de gemoederen nog even hoog op toen enkele spelers en begeleiders het sta dium van verbale strijd pas seerden en daadwerkelijk eni ge klappen werden uitge deeld. In zijn laatste voorbereidings- speech had Succes-coach Ton van Nunspeet zijn manschap pen voorgehouden dat de eer ste klap een daalder waard was in een beladen duel als dit. Beide teams vechten na melijk tegen degradatie uit de districtsklasse. De uitwerking van deze pep-talk was niet ge ring. Na 23 seconden zette captain Leo Kruining Succes op voorsprong en twee minu- Harga en Succes blijven verwikkeld in een interessante strijd ten later maakte Robert Zwa- nink er 2-0 van. Harga moest duidelijk even wennen. Sfeertje Het bekende derbysfeertje werd snel opgebouwd. Sup porters van beide kampen roerden zich luidruchtig, ar biter Spierenburg grossierde in dubieuze beslissingen (het aantal strafworpen groeide de pan uit), coach van Nunspeet (spuitwater om stembanden te smeren bij de hand!ijsberend langs de lijn en spelers die elkaar nauwelijks toegaven en regelmatig op de rand van het toelaatbare balanceerden. Geforceerd trachtte Harga de opgelopen achterstand onge daan te maken, maar vocht daarbij voortdurend tegen zichzelf, terwijl Succes met meer behoudend spel zijn voorsprong consolideerde. Tot de rust bleef de marge van twee scores ongewijzigd, 6-4. Blessure Na de pauze veranderde het spelbeeld niet of nauwelijks. Harga probeerde het tempo op tot op één punt, namelijk toen Ed Pak een strafworp (alweer) benutte en de stand op 10-9 bracht. Trainer Rob van der Graaff gooide meteen alles over de boeg van het opportu nistisch aanvallen en bracht Koos van Leeuwen als storm ram binnen de lijnen. Het hielp niet. Succes scoorde via Ed de Jong nog éénmaal en haalde met deze 11-9 zege twee zeer kostbare punten binnen. Nadat het boven aangehaalde vechtpartijtje, waarbij ook Rob van der Graaff een tik opliep, alsnog in de kiem was gesmoord lieten beide coaches hun licht over de derby schij- te voeren door nog strakker te dekken, terwijl Succes, met veel lengte- en breedtepassa ges, de snelheid juist uit de wedstrijd trachtte te halen. De emotionele Onno Sluimer bracht tot tweemaal toe Har ga op slechts één punt afstand (7-6 en 9-8) van Succes, maar het baatte niet. De verhitte situatie ontplofte bijna toen Cees Jonkman na een sprong plotseling kronke lend van de pijn op de zaal vloer lag. Volgens enige Harga-spelers speelde Jonkman komedie en probeerde hij slechts tijd te winnen. Scheidsrechter Spie renburg legde het spel even wel een paar minuten stil en liet Jonkman, tot ongenoegen van het Harga-team, op het veld verzorgen. Degradatie Nog eenmaal naderde Harga In deze rubriek treedt weke lijks een Schiedamse sport vrouw of -man voor het voet licht. Geboortedatum en -plaats - 9 november 1952 te Schie dam. Beroep - Hoofd-administrateur bankwezen. Vereniging. - Ik speel in het eerste tiental van Damclub Schiedam, dat uitkomt in de landelijke eerste klasse. Het afgelopen jaar was ik twintig jaar lid van deze vereniging, al die tijd heb ik in het eerste team geopereerd. Vorige clubs - Tot mijn achttiende jaar heb ik naast de damsport gevoet bald bij PPSC. Ik heb bij die vereniging zelfs in het eerste elftal gespeeld, als spitsspeler, maar het grote aantal blessu res in samenhang met het vele trainen heeft mij destijds doen besluiten definitief voor de damsport te kiezen. Grootste sportieve succes - De prestatie die mij het meest is bijgebleven is mijn eerste clubkampioenschap in 1969. Ik was toen 17 jaar en pakte die titel zeer verras send. De beker die ik ontving is de enife die ik altijd be waard heb. Grootste teleurstelling - In '71 werd ik jeugdkampi oenschap van Zuid-Holland, wat recht gaf op deelname aan de Nederlandse titelstrijd voor jeugddammers. Op het moment dat het nationale kampioenschap werd georga niseerd was ik echter net 19 jaar geworden, viel daarom buiten de leeftijdscategorie en mocht derhalve niet deelne men. Dat was een behoorlijke klap voor mij, want het zou natuurlijk een zeer leerzame ervaring zijn geweest met te vens nogal wat kansen je 'damblik' te verruimen. damsport niet meer veroorlo ven, dat is gewoon voorbij. Wel kan je proberen je niveau zo lang mogelijk vast te hou den. Daar vanuit moet het mogelijk zijn me nog zeker een aantal jaren te handhaven in het eerste team van onze damclub. Dat promotie naar de hoofdklasse, het hoogste nationale peil, daarbij moge lijk in het verschiet ligt is na tuurlijk een extra uitdaging. Idolen - De beste dammer aller tij den, Ton Sijbrands. Zijn ana lytisch vermogen lijkt onbe grensd. Ik vind het bijzonder prettig dat Sijbrands na een afwezigheid van bijna 15 jaar weer terug is in de nationale en internationale damtop, hoewel je het gevoel hebt dat hij nooit werkelijk is wegge weest. Hobby's - Eigenlijk heb ik teveel be zigheden. Eens per week be zoek ik de Vrije Academie en maak zeefdrukken, doe aan boekbinden en schilder en boetseer er. Ik luister graag naar muziek en op damgebied ben ik hoofdredacteur van het verenigingsblad van Damclub Schiedam, doe aan correspo- dentie-dammen en verzamel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 9