<S> MODESHOW it OPEN DAGEN MTS MODE KLEDING hofman zoe termeer bv *=BURGF FABRIEK van WEGTRANSPORTMIDDELEN B.V. telefoniste m/v hoofd-administratie OPEN DAGEN VAN LEEUWENHOEK INSTITUUT FRANKELAND enthousiast subhoofd ^int Liduinastichting Schiedamy Ul»IML»CML>A(j ZO JANUAHI 1989 ROTTERDAM C.S.G. DE POORT, Laanslootseweg 1 Open dag 31 januari 1989 JACOBUS REVIUS, Olijflaan 4-6 Open dag 1 februari 1989 JULIANA SCHOOL, Talingstraat 6 Open dag 26 januari 1989 HUGO DE VRIES, Bosdreef 11 Open dagen 24, 25 en 27 februari 1989 HAVO VOOR MUZIEK EN DANS, Haverlandstraat 10-12 Open dag 22 februari 1989 CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP ROERDOMPLAAN, Roerdomplaan 10 Open dagen 27 en 28 januari 1989 PABO ROTTERDAM, Kreeftstraat 44 Open dag 30 januari 1989 HET BOLWERK, Benthemstraat 17 Open dag 27 januari 1989 LUCAS LYCEUM, Breitnerstraat 94 Open dagen 27 en 28 januari 1989 ALFA COLLEGE Slingeplein 8 Open dag 1 februari 1989 MAASSLUIS CHR. VORMINGSCENTRUM DE MAASKANT, De Vloot 207 Open dag 16 februari 1989 KMBO WATERWEG NOORD, Bosboom Toussaintstr. 4 Open dag 23 februari 1989 CAPELLE A.D. IJSSEL CHR. L.T.S. DE BRUO, P C. Boutensingel 15 Open dag 28 januari 1989 CHR. S.G. DE SCHAKEL, Pelikaanweg 1 Open dag 28 januari 1989 'S GRAVENPOORT, Kanaalweg 52 A Open dag 28 januari 1989 DE GLOPPER, Alkenlaan 83 Open dag 1 februari 1989 DA COSTASCHOOL VOOR MAVO, Lijstersingel 2 Open dagen 27 en 28 januari 1989 KRIMPEN A.D. IJSSEL PRINS WILLEM V. ORANJE, Boezemdreef 1 Open dag 30 januari 1989 DE KRIMPENER VRIJE SCHOOL, Hobbemalaan 2 Open dag 18 februari R.K. BASISSCHOOL LANGELAND, Da Capo 4 Open dag 28 januari 1989 LEKKERKERK V.B.O. DE WEIDEBLOEM, Koninginneweg 13 Open dag: iedere dag RIDDERKERK OPENBARE S.G. GEMINI, Reljetweg 249 Open dag 28 januari 1989 BURG. CREZEESCHOOL, Juliana v. Stolbergstraat 8 Open dag 28 januari 1989 DEN HAAG L EN MTS MODE EN KLEDING, Dorpersdreef 150 Open dag 18 februari 1989 OPEN DAG MET GRATIS ZATERDAG 18 februari 1989 van 10.00-15.00 uur Brochure en inschrijfformulier worden op aanvraag toegestuurd. L en MTS voor MODE en KLEDING Dorpersdreef 150 2542 XG 's-Gravenhage Telefoon 070-669797. is een gezond groeiende onderneming met ruim 10 jaar ervaring in de carrosseriebouw en uniek op het gebied van aluminium laadkleppen. Wij vragen voor spoedige indiensttreding in onze produktieafdelingen: CARROSSERIEBOUWERS voor de produktie van gesloten carrosserieën. LASSERS/BANKWERKERS voor diverse constructieafdelingen. HYDRAULIEKMONTEURS voor de opbouw en onderhoud van diverse merken laadkleppen en andere hydraulische systemen. Belangstellenden voor genoemde funkties kunnen hun schriftelijke of telefonische sollicitatie richten aan: Hofman Zoetermeer B.V. Wiltonstraat 19 2722 NG Zoetermeer t.a.v. de heer M. Hofman tel.: 079-412321 i Stichting l Rheumaverpleeghuis ZIEKENVERZORGENDEN M/V Het betreft zowel full-time als part-time functies. verpleging van bewoners ar verpleeg/behandelplan - Het begeleiden en stimuleren ve door middel overdracht. - Het deelnemen aan diverse overlegvormen Ie afdeling en in voorkomende gevallen an multidisciplinaire besprekingen. Arbeidsvoorwaarden Salariëring geschiedt volgens de NZR-richtlijnen in FWG functiegroep 30. Het betreft aanstellingen -or onbepaalde tijd. Overige arbeids- Nadere informatie over genoemde vacature kunt u inwinnen bij mw. E. Smit, waarnemend hoofd verpleging, verzorging en activiteitenbegeleiding, telefoon 010 - 422 70 88, toestel 223. U gelieve uw schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen na de verschijningsdatum van deze vacature te richten aan de Stichting Rheumaverpleeghuis t.a.v. heer H.J.M. Machiels, is een gezond groeiende onderneming, waar in serie/stukproduktie een grote verscheidenheid aan wegtransportmiddelen zoals o.a. opleggers, aanhangwagens, afzetsystemen en tankwagens, wordt gefabriceerd. Wij vragen voor spoedige indiensttreding in onze produktieafdelingen: REPARATIE-MONTEURS voor reparatie van assen, draaistellen en rem- en lichtinstallaties. ASSEMBLAGE/REMMENMONTEURS voor de opbouw van assen, draaistellen en rem- en lichtinstallaties. BANKWERKERS/LASSERS voor diverse produktieafdelingen. Doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende funkties mogelijk. Belangstellenden voor genoemde funkties kunnen solliciteren bij: BURG, Fabriek van Wegtransportmiddelen B.V. t.a.v. de heer L.G. Elias Katwijkerlaan 75/Postbus 27 - 2640 AA Pijnacker tel. 01736-4340/tst. 210 adriaan-stichting REVALIDATIE-CENTRUM VOOR KINDEREN De Adriaan-Stichting is een revalidatie centrum voor primair motorisch gehandi capte kinderen, met zowel een klinische als een poliklinische funktie. Het cen trum is verbonden met de naastgelegen Gemeentelijke Mytylschool "De Brug". Wij vragen voor spoedige indienst treding een op afroepbasis die samen met een kollega de vaste telefonistes zal vervangen bij afwezig heid gedurende de schoolvakanties, snipperdagen etc. Onze voorkeurgaat uit naar een flexibele persoon, die bekend is met een tele fooncentrale met minimaal 10 lijnen en bereid is alle voorkomende administra tieve werkzaamheden te verrichten. Telefonische informatie wordt verstrekt door de heer P.A. Buitendijk, Head (telefoon 010 - 42269Ö0). Belang stellenden worden uitgenodigd binnen 10 dagen schriftelijk te reageren bij de Adriaan-Stichting, t.a.v. afd. Personeels zaken, Ringdijk 84, 3054 KV Rotterdam. Dekker Transport B.V. Dekker Transport is een dynamisch Nationaal- en Internatio naal Transportbedrijf. Gespecialiseerd in het Tank- en Vries- transport. Door de ingebruikname van ons Tankpark hebben wij de mogelijkheid om binnen de Europese Gemeenschap, door optimale service en uitbreiding van ons wagenpark een belangrijke rol te vervullen. In verband met deze expansie is binnen ons bedrijf een vacature ontstaan van: Taken: U rapporteert aan de directie, u bent verantwoordelijk voor de gehele administratie, budgetbewaking en liquiditeitscontrole. Tevens is het uw taak om de automatisering verder te optimalise ren, om in de toekomst een snellere bedrijfsinformatie te verkrij gen. Functie-eisen: Vakbekwaamheid diploma MBA, en studerend voor SPD, en ruime interesse in automatisering. Ervaring in Internationaal Transportbedrijf strekt tot aanbeveling. Leeftijd 25 tot 30 jaar. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk met c.v. te richten aan de Direktie van Dekker Transport B.V., Postbus 3031, 2935 ZG Ouderkerk a.d. IJssel. 1989 DELFT 27 en 28 JANUARI VAN 9.00 TOT 15.00 UUR DAG- EN AVOND ONDERWIJS KMLO-opleidingen voor LBO/MAVO MLO-opleidingen voor LBO-c/d en MAVO-c/d Keuze uit de studierichtingen De school met de meeste studierichtingen óók in deeltijdcursussen Opleidingen met een grote kans op een baan Botanisch Chemisch Medisch Microbiologisch Diverse cursussen W.O. Proefdier verzorging Informatie over de opleidingen: Kluyverweg 4 2629 HT Delft Tel. 015-610031 Op werkdagen van 8.30 u - 16.00 u. t-rankeland is een verzorgingscentrum rr voorzieningen voor ouderen, van wie er 236 in het centrum wonen. Er zijn omstreeks 160 personeelsleden. Wij zoeken een (m/ v) ten behoeve van onze somatische meerzorgafdeling. Frankeland maakt zijn huis aantrekkelijk voor bewoners èn personeel. Zo streven wij een huiselijke sfeer na, waarbinnen vele aktiviteiten plaatsvinden. Als subhoofd draagt u de mede verantwoordelijkheid voor 36 bewoners. Ook uw contact met hun familie is daarbij van wezenlijk belang. Het team waarbinnen u werkt, is klein en overzichtelijk (circa 13 verzorgenden). Openheid in de werksfeer vinden wij erg belangrijk. We zijn gewend om naar elkaar te luisteren en verwachten van u een nauwe betrokkenheid bij de ontwikke lingen in de zorgverlening. Frankeland heeft een aktief beleid naar de oudere wijkbewoners: dagverzorging, dagvisite, maaltijd verzorging en vele aktiviteiten zijn onder andere belangrijke onderdelen van onze wijkfunctie. Voor deze functie vragen wij een goed gemotiveerde zieken- of bejaardenverzorgende. Hij of zij zal moeten beschikken over goede verzorgende-, sociale- en organisatorische vaardigheden, waarbij een stimulerende houding van groot belang is. Om de bewoners zogoed mogelijk te kunnen begeleiden, is een dienstverband van minimaal 32 uren per week gewenst. De salariëring verloopt volgens de CA O-Bejaardentehuizen. Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer Roel van Tongeren, coördinerend verpleegkundige, telefoon (010) 4.26.49.25. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan ons secretariaat, Sint Liduinastraat 10, 3117 CS Schiedam. SOSA VESTIGINGSPLAATS ROTTERDAM INSCHRIJVING VOOR DE PART-TIME BEROEPSOPLEIDINGEN fMBO-A P/PB ARBEIDSMARKTPOLITIEK/ I PERSONEELSBELEID HBO-AP/PB ARBEIDSMARKTPOLITIEK/ I PERSONEELSBELEID ~h [m De opleidingen zijn gericht op volwassenen die studie en beroepspraktijk willen combineren. De lessen kunnen gevolgd worden op één dag (overdag of middag! avond) of op twee avonden per week. De SOSA-opleidingen worden op zo'n 19 plaatsen in Nederland verzorgd De vanuit de beroepspraktijk ontstane opleidingen zijn van oudsher vrij gestrui toreerd en hechten veel waarde aan bijbrengen van concrete kennis naast de ontwikkeling en training van sociale vaardigheden. TOELATINGSEISEN m Voor MBO: MAVO of gelijkwaardig, b.v. LBO-C, V-MBO, VEMSA. Voor HBO: MBO-SD of MBO-AP/PB (in bepaalde gevallen gelden andere voorwaarden). Leeftijd: 19 jaar of ouder. INFORMATIE EN PROSPECTUS te verkrijgen bij: SOSA Rotterdam, Ericaplein 2, 3073 GX Rotterdam Tel.: 010 - 4858088 SOSA SECTOR OPLEIDINGEN SOCIALE ARBEID CENTRAAL BUREAU, POSTBUS 137, 2000 AC HAARLEM, 023 - 319285. ff* REFORMATORISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP JACOBUS REVIUS" VOOR MAVO, HAVO en ATHENEUM Olijflaan 4-6 Rotterdam-Schiebroek Tel. 010-422.55.66 AANMELDING VOOR HET CURSUSJAAR 1989/1990 is mogelijk voor: - het brugjaar - de vierde klas Havo (voor leerlingen met een Mavo-4 diploma) Voor nadere kennismaking met de school is er D.V. op zaterdag 28 januari OPEN DAG van 9.30 tot 12.30 uur en D.V. op woensdag 1 februari VOORLICHTINGSAVOND v.a. 20.00 uur in de aula van het schoolgebouw. Voorlopige aanmelding voor 15 maart schriftelijk of telefonisch aan het schooladres of via de directeur van de (basis)school. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de schoolleiding. WELK VERVOLGONDERWIJS NA DE BASISSCHOOL? .Een goede keuze is de PRINS BERNHARDSCHOOL VOOR OPENBAAR MAVO Kamerlingh Onnesstraat 4, Nieuwerkerk aan den IJssel Kenmerken o.a. 1kleine en veilige afstand huis-school (per bus en fiets) 2. huiswerkbegeleiding voor de brugklassers 3. maandelijkse rapportage van de schoolresultaten 4. geen spijbelaars Verdere informatie kunnen u worden verstrekt door de heer P. Hoogerwaard, directeur van de school. Telefoon: 01803-12988 of privé 01803-13423.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 15