ABN Wereldtennis. 6 t/m 12 februari 1989. Tennistoernooi ook dit jaar sterk bezet vensson en Cahill tennissterren in opmars Jacob Hlasek sterk terug na ongeluk Schapers wacht moeilijke taak Nieuwe courts Eerste drie niet in Ahoy' Noah, Edberg en Mecir de grote trekpleisters Connors uitgeschakeld Masur: bedwinger Noah WERELDTENNIS BEGINT BIJ UW TENNISCLUB Michiel Schapers Michiel Schapers zorgde vorig jaar tijdens het ABN-wereld- tennistoernooi voor een aan gename verrassing. De huidi ge nummer 50 van de wereld ranglijst drong door tot de halve finale, na achtereenvol gens Hooper, Goldie en Saceanu te verslaan. In de halve finale werd hem de voet dwars gezet door de latere winnaar Stefan Edberg. De Zweed won vrij simpel met 6-3, 6-3. Niettemin was de prestatie an Schapers uniek. Voor het eerst sinds Tom Ok- ker had een Nederlander zich in Ahoy' bij de laatste vier geplaatst. Schapers staat dit jaar dus voor de moeilijke opgave dit resultaat te Een auto-ongeluk nu ruim een jaar geleden leek een abrupt einde te maken aan de tenniscarrière van de talentvolle Hlasek. De in Praag geobren en getogen Jacob, tegenwoordig woonachtig in Zürich, kwam er echter met een een aantal gebroken ribben en een gebroken arm nog redelijk goed vanaf. Al snel hervatte Hlasek de condi tietraining en ging er, toen het eenmaal kon, met dub bele energie tegenaan op de baan. Het resultaat is er ook naar. Hlasek staat momen teel op de achtste plaats op de wereldranglijst en als zijn prestaties tijdens de 'Masters' eind vorig jaar in New York maatstafgevend is, dan zal de 24-jarige Tsjech ongetwijfeld nog enkele plaatsjes stijgen. Tijdens de Master versloeg hij namelijk in zijn poule Lendl, Mayotte, de 18-jari- ge coming star, Agassi en Hlasek sneuvelde uiteinde lijk tegen Becker in de hal ve finale. Wel won hij in 1988 de toernooien van Wembley en Johannesburg en be reikte de finales in Bazel en Brussel, waar hij zijn meerdere moest erkennen in respectievelijk Edberg en Leconte. Hlasek staat als tweede geplaatst in Rotterdam en als hij er in derdaad in slaagt de finale te bereiken dan bestaat er een kans dat hij tegen nummer één Stefan Ed berg, revanche kan nemen voor het voor het verlies in De zestiende editie van het als het oefencourt in één van wereldtennistoernooi wordt de naastgelegen hallen is verspeeld op twee nieuwe blauwe courts. Zowel het exact hetzelfde. Kosten per hoofdeourt in het sportpaleis court: circa 35.000 gulden. De eerste drie van de wereld ranglijst zijn niet aanwezig in Ahoy'. Mc Enroe speelt een demonstratie-toernooi in Amerika, Agassi draaft op in het Amerikaanse Davis cup team en Becker heeft gedu rende de ABN-week vrijgeno- men. Onder druk van manager Tiri- ac? De man immers die jaren terug, toen nog als manager van Vilas, betrokken was bij een zwart geld affaire in Rot terdam. Buitendijk: „Ik heb geen problemen met Tiriac, we zeggen elkaar altijd vrien delijk gedag. Alleen, als hij bij wijze van spreken op de Blaak een ongeluk krijgt, dan rijdt hij nooit meer over de Blaak, zo'n man is het". "T" Natuurlijk had toer nooidirecteur Wim Bui tendijk graag de eerste drie van de wereldrang lijst in Rotterdam be groet, maar het veld dat tussen 6 en 12 februari in het sportpaleis Ahoy' is te zien mag ei beslist zijn. Stefan Edberg, de afgelopen twee jaar win naar van het ABN-we- reldtennistoernooi en Wimbledonkampioen, Olympisch kampioen Marislav Mecir en de publiekstrekker Yan- nick Noah, waarborgen een succesvolle voort zetting van de tennistra- ditie in Ahoy'. Noah de buteerde in 1981 in Ahoy' en zijn carrière verliep daarna grillig. Feit is dat als hij in vorm is voor attractief tennis kan zorgen. Heel wat re gelmatiger presteert Stefan Edberg, met Mats Wilander de meest suc cesvolle Zweden van dit moment. Mecir oogst veel bewondering voor zijn, technisch gezien, perfecte tennis. En dat Yannick Noah. niet alleen krachttennis zaligmakend hoeft te zijn, bewijst hij door zijn hoge klassering op de wereldranglijst. En wat te denken van mensen als Hlasek, Svensson, Jarryd, Cahill, Schapers en Nyström. Ze zijn ook in Ahoy' te zien. Met de komst van Noah is een wens van Buitendijk in ver vulling gegaan. „Reeds jaren probeer ik hem naar Rotter dam te halen. Het is een avon tuurlijke tennisser. Maar het strikken van toppers is nooit eenvoudig. Ik loop echter wat langer in dit wereldje mee en bezit daardoor uiteraard over voldoende contacten. Niette min blijf je afhankelijk van de andere verplichtingen die de toppers eventueel hebben. Of als er een aantrekkelijk exhi bitie gespeeld wordt, ben je ook vaak kansloos. Daarnaast moeten ze graag naar Rotter dam willen komen. Gelukkig heeft het ABN-toernooi in de tenniswereld een goede naam". Ondanks die goede naam is het ABN-toernooi niet opge nomen in de categorie cham- pionserie van het ATP-circuit (de spelersvakbond) dat vanaf 1990 gaat draaien. Rotterdam wordt een open week. Een nieuw circuit zonder de MTC (Mens Tennis Council), de or ganisatie die nu nog het Grand Prixtenniscircus orga niseert. De tennissers vinden dat ze in de oude opzet teveel toernooien moesten spelen. Er worden er buiten de Grand Slam-toernooien en Davis Cupwedstrijden, 35 georgani seerd. Ze zijn verplicht aan 14 toernooien deel te nemen. Vol gend jaar zijn er nog 19 super- toernooien en wordt dé aan wezigheid van de toppers in slechts elf daarvan verwacht. Pro Tennis Europe Er leefde ook bij Buitendijk net als bij de andere Europese tennisdirecteuren onvrede over het functioneren van de MTC. Dit leiddé reeds tot de oprichting van de Pro Tennis Europa, waarin zij stuk voor stuk zitting hebben. Buiten dijk: „Deze organisatie kan de Europese belangen beter be hartigen dan de MTC, waar de Amerikanen een te dikke vin ger in de pap hadden. Ten on rechte overigens, want 65 pro cent van de toernooien vindt plaats in Europa en bovendien bestaat de wereldtop uit Eu ropeanen. Niettemin zet ik vraagtekens bij de kritiek dié de spelers op MTC hebben. Kijk, ook al zeggen ze dat het niet zo is, het draait natuur lijk om het verdienen van meer geld De toppers willen minder spelen en meer geld verdienen. De demonstratie- Wedstrijden zijn financieel aantrekkelijker. Ze hebben echter wel de Grand Prixtoer- nooien nodig. Daar kunnen ze namelijk punten verdienen voor de ranglijst en hun klas sering daarop bepaalt hun marktwaarde. Als je dan het MTC-programma voor 1990 naast de ATP-agenda legt, dan kunnen ze bij MTC meer geld verdienen. Maar goed, voor het eerst was er in de tennistop sprake van solidari teit. Maar liefst 22 van de top- 25 spelers stonden achter het ATP-voorstel. Toch in zee gaan met MTC zou gezichts verlies hebben betekend". Teleurstelling Dat Rotterdam niet één van de negentien super-toernooien in 1990 wordt, betekende een lichte teleurstelling voor Bui tendijk, die vooraf ervan over tuigd was dat Rotterdam er wel van deel uit zou maken. Buitendijk: „Het zijn Brussel en Stuttgart geworden. Er is mij toevertrouwd dat Stutt gart de status heeft gekregen om de organisator Tiriac (ma- Stefan Edberg, nager van Becker en Graf) te eren voor zijn verdiensten voor het tennis. Stuttgart en Brussel zijn nu verzekerd van de deelname van twee top tien-spelers. In Rotterdam zijn wel punten te verdienen voor de ranking, maar door de open week sta tus, moeten we zelf spelers contracteren, iets wat vroeger niet mogelijk was. Op die ma nier kan ik toch enkele top tien-spelers naar Rotterdam halen voor bedragen die va riëren van 35.000 tot 125.000 dollar. Het netto prijzengeld voor de bonuspooi en het MTC-pensioenfonds, be draagt momenteel 325.000 dollar. Dat wordt in 1990 waarschijnlijk 400.000 dollar. Dat betekent dus dat het toer nooi zo'n 150.000 dollar meer gaat kosten. Daar had ik rekel ning mee gehouden". Dit jaar is alles echter nog bij het oude. Er zijn reeds meer dan 40.000 kaarten verkocht en het toernooi komt ook op de buis. In het weekend valt het samen met het wk-schaat- sen in Oslo. Geen concurrentie vindt Buitendijk. Hij zegt: „Het is zelfs een promotie voor de tennissport eri het toernooi. De kans is groot dat, doordat het een schakelpro gramma is, veel mensen die anders niet met tennis in aan raking komen, zullen kijken". NOS Studio Sport zal uitge breid aandacht besteden aan het 16e ABN Wereldtennis toernooi. De uitzendingen, overigens gecombineerd met beelden van de W.K. schaat sen staan onder regie van Martijn Lindenberg en het commentaar zal worden gege ven door Marcella Mesker. Het zendschema ziet er als volgt uit: Woensdag 8 februari: in de reguliere uitzending van Stu dio Sport. Donderdag 9 febru ari: van 21.40 - 23.40 uur. Vrijdag 10 februari: live van 15.00 - 17.00 uur, samenvat tingvan 22.40 - 23.55 uur. Za terdag 11 februari: schaatsen 13.00 - 13.50, 14.15 - 15.30 uur, tennis 13.50-14.10, 15.30 - 16.30 uur, 22.30 - 23.40 uur. Zondag 12 februa ri: schaatsen 13.00 - 14.05, 14.30 - 16.15 uur, tennis 14.00 - 14.30 uur live, 16.15 - 17.15 uur. 'Jimbo' Connors is er dit jaar in Ahoy' niet bij. Toer- nooi-directeur Wim Bui tendijk had vorig jaar zijn principe-toezegging om in Rotterdam aanwezig te zijn binnen, maar de Ame rikaanse tennismiljonair besloot eind 1988 zich aan een slepende voetblessure te laten helpen. Door deze operatie is Connors enkele maanden uitgeschakeld. Men verwacht hem eind fe bruari weer op de baan. Ze zijn alle twee 23 jaar verbazen zo geregeld de ten niswereld met bijzondere prestaties. Echt doorgebroken tot de top tien zijn ze echter nog niet. Jonas B. Svensson 22ste op de wereldranglijst en Darren Cahill 27ste. De hoog blonde Zweed en de donkere vaak verbeten kijkende Au straliër lijken de tennissers voor de nabije toekomst. Vooral voor een man als Ca hill is dat bijzonder. Pas sinds 1980 tennist hij. Binnen twee jaar sloeg hij zijn balletje in de top al mee en sinds 1985 is hij professioneel tennisspeler. De uit Adelaide afkomstige Cahill, die ook graag een par tijtje Australisch voetbal mag spelen, brak in 1987 door. En een paar weken terug nog baasde hij vriend en vijand toen hij wist door te dringen tot de halve finale van de US- open. Hij elimineerde daar 5 onder meer Duncan, Becker, 4 Laurendau en Krieckstein, a toen Mats Wilander hem in de halve finale een halt toe riep. s; De Zweed won met tweemaal 6-4 en 6-2. Cahill vormt bo- Jonas B. Svensson vendien met landgenoot Kratzmann (22) een sterk duo. Een tweetal dat in Ahoy' ze ker tot één van de belangrijke kanshebbers voor de dubbel- speltitel kan worden be schouwd. De trouwe wereldtennisbe- zoekers zullen ongetwijfeld de kwartfinale van vorig jaar tussen Svensson en Connors herinneren. Na tweeëneenhalf uur spelen wist Connors in de tiebreak eindelijk een wed- strijdpunt te halen. Hij was slechts één klap verwijderd van een halve finaleplaats en de zo vurig gehoopte finale Connors - Edberg leek dich terbij te komen. Svensson bleek echter taai en Connors stapelde juist op dat moment dat hij op matchpoint stond, fout op fout. Zo kreeg één van de beste wedstrijden ooit tij dens het ABN-toernooi ge speeld, een ongekende apo theose, die na voortdurende wisseling van kansen werd ge wonnen door Svensson. Ahoy' stond op z'n kop, maar Con nors was woedend. In de kleedkamers sloeg hij een stoel met zijn racket in stuk jes, dronk vier blikjes bier en stortte zich in het Rotterdam se nachtleven. De volgende morgen stond hij echter weer om negen uur op de baan. Het leven van een prof gaat im mers door. Een kampioenendoder, zo kan je Wally Masur, de 25- jarige in Southamton gebo ren Australiër, het beste om schrijven. De man die vier jaar nadat hij met tennissen begon, reeds juniorkampi oen US Open werd, versloeg in 1987 tijdens een gedenk waardige vijfsetter Wimble donkampioen Boris Becker, tijdens de Australian Open. Een paar maanden later was hij finalist in Adelaide en werd toen verslagen door landgenoot Woodforde. Vo rige week won Masur tijdens de A ustralian Open van Noah. Vorig jaar won hij het toernooi in Valkenswaard. Het 16e ABN-Wereldtennis toernooi brengt absolute topsport in een aantrekkelij ke sfeer. Een groots evene ment, van een kwaliteit die ook de Koninklijke Neder landse Lawn Tennis Bond (KNLTB) in al zijn activiteiten nastreeft. In evenementen, opleidingen, service en ad viezen, op nationaal-, dis tricts- en verenigingsniveau. Niet voor niets groeit het le dental van de KNLTB het snelst van alle sporten. Een lidmaatschap van een van de bijna 1700 KNLTB-ver- enigingen biedt vele extra voordelen. Als binnenkort de buitenbanen weer open gaan, draaien de tennisver enigingen op volle toeren. Dichtbij huis bereiden vele honderdduizenden zich al voor op hun eigen wereld partij. Begeleid door deskun dig kader dat door de KNLTB zelf is opgeleid. Edberg, Mecir, Schapers en Brenda Schultz. Waar—denkt u-zijn—zij ooit begonnen? koninklijke nederlandse lawn tennis bond Bondsbureau: postbus 107,1200 AC HILVERSUM Voor meer informatie: tel. 035-46941 ttmny Connor i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 17