'Ik voel diep in Eva Perón een grote woede' Muzikaal Rotterdam viert aflevering twee van 09-to-05 Verdi in swingend jasje DOE PARKET Evita nog lang niet versleten j Naar Chris Barber Band met vijf gulden korting HET ZUIDEN DE HAVENLOODS - DONDERDAG 26 JANUARI 1989 4-581 NIEUW IN VLAARDINGEN Schiedamseweg 2a - Vlaardingen Tel.: 010-4349923 GOED EN NIET DUUR Madeline Bell, Vicki Brown, Gordon Neville en Tom Parker geven op dins dag 14 en woensdag 15 fe bruari extra concerten in De Doelen in Rotterdam met het programma The Young Verdi. Samen met The New Lon don Choir and Orchestra verzorgen de solisten een reprise van het concert in december, waarvoor veel belangstellenden teleurge steld moesten worden; het concert was volledig uit verkocht. Wie dus in december achter het net viste, kan nu de schade inhalen. The Young Verdi is een vervolg op The Young Amadeus en The Young Messiah. Het pro gramma biedt voor de pau ze een terugblik op de hoogtepunten uit The Young Amadeus en The Young Messiah, eerdere muzikale projecten van componist/arrangeur Tom Parker, en na de pauze een kennismaking met de mu ziek van Verdi, in een mo dern jasje. Een groot symfonieorkest, een ritmegroep en een koor van 150 personen geeft een uitvoering van de beroem de melodieën van Verdi, van Aida tot La Traviata, in een bewerking van Tom Parker. Het Slavenkoor uit Nabucco krijgt een koor uitvoering als 'Wings of gold'. Verdi maakte 'Libia- mo ne lieto calici' beroemd, Tom Parker gaf het lied de titel 'Almost a memory', en maakte Verdi's operafrag ment zo een song uit 1989. Het orkest dat ook The Young Amadeus en The Young Messiah begeleidde, is voor The Young Verdi uitgebreid: Verdi hield van blazers. Tijdens de finale komt zelfs een batterij doe- Tom Parker, Vicki Brown, Mc de solisten in The Young Verdi. delzakspelers op het podi- Tom Parker wil met zijn 'Young'-programma's ope raliefhebbers en liefhebbers line Bell en Gordon Neville zijn van popmuziek bij elkaar brengen, en zo verschillen de generaties een zanga vond van niveau presente ren. 't Venster aan de Gouverne- straat in Rotterdam bestaat op 27 januari 30 jaar. Hoewel er veel veranderd is, is Venster I nog steeds een belangrijke ver- toningsplek voor film. Met de vertoning van de allereerste film die ooit in het Venster draaide, wordt het jubileum van het theater gevierd: Goupi Mains Rouges van Jacques Bec ker, met een voorwoord van de zoon van de architect van 't Venster. Aanvang 17.00 uur. Op 28 januari begint een tentoon stelling met werk uit Kunstcen trum 't Venster, en verder zijn er, ook in het kader van het Filmfestival Rotterdam '89 veel films in alle Vensters. De Nederlandse poëzie in de jaren '80 is het onderwerp van een serie lezingen in Zaal de Unie. Rob Schouten, criticus en dichter, redacteur van Maatstaf, spreekt in deze serie op 31 janu ari in Zaal de Unie, Mauritsweg 34 in Rotterdam. Aanvang van de lezing is 21.00 uur. La Pat (foto Erwin Olaf) 0 Het Berenei aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid brengt dit weekeinde twee spetterende acts. Op vrijdag 27 januari tre den The Radio's op vanaf 22.30 uur, op zaterdag 28 januari geeft de extravagante, extraver te en spectaculaire La Pat(ti Trossèl) een try-out van haar nieuwe show. Haar optreden begint om 22.00 uur, de toe gangsprijs is 5. Ariadne auf Naxos is een ope ra van Richard Strauss, te zien in de Rotterdamse Schouwburg op 2 februari in een uitvoering van de Nederlandse Opera. Hoewel Strauss en libretto schrijver Hugo von Hofmann- stal Ariadne op Naxos plaatsen, een kaal eiland, zou Naxos even goed in een grote stad kunnen liggen: Ariadnes eenzaamheid is er niet minder om. De voorstel ling begint om 20.15 uur. Marianne Kweksilber zingt in de tweede aflevering in de serie Het Lied in de XXste eeuwlie deren van Berg, Zemlinsky, We- 1 bern en Schönberg in Zaal De Unie. Aanvang van het concert is 21.00 uur, om 20.15 uur be gint een inleiding. In het eerste uit een serie van drie Divertissementsconcerten brengt de Rotterdamse Kunst- stichting twee spectaculaire blaasorkesten op het podium van De Doelen. Op zondag 29 januari spelen Het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Arie van Beek en het Rot terdams Harmonie Orkest onder leiding van Jaap Koops werken van grote componisten als Men delssohn, Badings, Glinka en Rimsy-Korsakow. Leden van hafabra-orkesten krijgen op vertoon van hun lidmaatschaps kaart een grote korting op de toegangsprijs. Het concert be- gint om 14.15 uur. 0 Close Harmony met vier vrouwenstemmen is op vrijdag 27 januari het muziekgenre in Café Floor. No Place for Jenni fer noemen zich de vier vrouwen die a capella pop brengen vanaf 23.30 uur. Toegang gratis. 01n de voorjaarsvakantie zijn er drie kindervoorstellingen in het Bibliotheektheater. Op woensdag 8 februari speelt aad Wieman De Tovenaarsleerling voor kinderen vanaf 6 jaar, op vrijdag 10 februari komst Jaco bus Wieman met De Kermis baas en het Elfje voor alle leef tijden en op zaterdag 11 februa ri tenslotte brengt Wees! de pre mière van Op reis naar terug en verder voor kinderen van 5 jaar en ouder. De voorstellingen be ginnen om 15.00 uur in het Bi bliotheektheater aan de Hoog straat in Rotterdam. Kaarten kosten 5. telandskind, een meisje dat zich op haar vijftiende wist te ontworstelen aan haar uit- zichtsloze bestaan door met haar minnaar naar Buenos Ai res mee te gaan. Via het bed en de tangolokalen klom ze op tot actrice en werd ze bekend als radio-presentatrice. Ze ge bruikte alle middelen op weg naar de top. Haar ontmoeting met Perón, op een moment dat Argentinië zich in een labiele situatie bevond, was het begin van een politieke carrière zon der weerga. „Ze gebruikte Perón om macht te krijgen, maar Perón misbruikte haar net zo goed," vindt Florence Lacey. „Hij pronkte met haar, was trots dat hij met zo'n mooie jonge vrouw voor de dag kon ko men. Dat ze ziek werd en stierf kon hij niet verdragen. Zijn eerste vrouw had hij ook al aan kanker verloren. Hij keerde zich van haar af toen bleek dat ze niet meer beter kon worden." Microfoons Naast Florence Lacey is er een minstens even belangrijke en indrukwekkende rol in 'Evita' voor James Sbano als Ché (Guevara). Ook Sbano is een oude rot in het vak, een Broadwayster. Ook hij snelde als commentator en criticus van Evita duizenden malen over het podium. De band tus sen Evita en Ché is denkbeel dig, een theatrale interpreta tie. Ché was een Argentijn, studeerde tijdens het Perón- regime in Buenos Aires, maar heeft Evita nooit ontmoet. „Hij analyseert haar succes, laat zien welke rol de media hebben gespeeld in haar loop baan, hoe we nu nog gemani puleerd worden door de media. Hij wijst erop dat het begon met die microfoons." Ovatie Hoewel het reizen zwaar is, geniet Florence Lacey met volle teugen van de toernee. „Ik kan nu vier weken achter elkaar in hetzelfde hotel blij ven. Dat is voor mij een onge kende luxe. De telefoonreke ning is wel hoog, want mijn man, die de muzikaal leider van deze musical is, is op het ogenblik bezig met een nieu we musical op Broadway. Ik heb hem al twee maanden niet gezien. Het Europese publiek rea geert anders op de musical dan de actrice in de VS ge wend was. „Ik krijg wel de indruk dat het verhaal en de muziek goed overkomen, er is niet zo'n grote taalbarrière. Wat ik heerlijk vind, is dat het publiek ons hier zo vaak ont haalt op een staande ovatie." Wat dat betreft heeft Florence Lacey inderdaad iets gemeen met haar theatercreatie: ze is dol op applaus. De musical Evita met een groot deel van de oorspronke lijke Broadway-cast en een live-orkest is nog zeven maal te zien in De Doelen, op 26 januari (uitverkocht), 30 en 31 januari, 1 en 2 februari (alleen nog kaarten van 75 gulden), alle voorstellingen om 20.30 uur; op 4 februari om 17.00 uur (kaarten van 75 en 60 gul den nog verkrijgbaar) en op 4 feb om 20.30 uur (uitver kocht). Maria Neele dermeer cardashes, inhaalma noeuvres, de Brieneroord, fi les en de Maastunnel. De presentatie in de grote zaal is in handen van de Berini's, in de gangen zaaien de Belgi sche Laggende Armen ver warring door hun 'animaties met infiltrerend karakter' en in Lantaren 2 bezingen Tina Trucker en Hans van de Berg het 'romantische' leven van de vrachtwagenchauffeur en zijn gezin. Ascon de Nijs zal zoals inmid dels bekend van hem begint te worden, autodeuren beschil deren met taferelen die aan de vijftiger jaren doen denken toen er nog veel op de achter banken van auto's gescharreld werd. Robin Groenveld heeft, mèt zijn team, maandenlang nage dacht over de vorm die 09-to- 05 dit jaar zou moeten heb ben. Dit getob lijkt meer dan de moeite waard te zijn ge weest. „Maar", zoals hij zelf toevoegt: „niets zou mogelijk geweest zijn zonder de mede werking van al die Rotter damse muzikanten. Die mo gen wel eens in het zonnetje worden gezet! Kaarten voor het festival kun nen telefonisch gereserveerd worden via nummer: 010- 4364998. Ze kosten vijftien gulden. Aan de kapstok in de kleedkamer hangt de vijftien kilo wegende witte avondjurk, waarin Florence La cey avond aan avond schittert als Evita in de gelijk namige musical. Op het podium is de jurk indruk wekkend, stralend wit en groots, van dichtbij is goed te zien hoe de tand des tijds aan het vele lagen tellende gewaad heeft geknaagd. In de acht-jarige loopbaan van Florence Lacey als Evita is dit al het derde galakostuum dat ze heeft versleten. Ze laat zien hoe ingewikkeld de japon in elkaar zit. „Deze heeft het ook bijna begeven. Het binnenwerk is nieuw, maar van de kanten bovenlaag is niet veel meer over. Er wordt in New York gewerkt aan een vierde." Aan de kapstok in de kleedkamer hangt de vijftien kilo wegende witte avondjurk, waarin Florence Lacey avond aan avond schittert als Evita in de gelijknamige musical. Op het podium is de jurk indrukwek kend, stralend wit en groots, van dichtbij is goed te zien hoe de tand des tijds aan het vele la gen tellende gewaad heeft geknaagd. In de acht-jarige loopbaan van Florence Lacey als Evita is dit al het derde galakostuum dat ze heeft versleten. Ze laat zien hoe ingewikkeld de japon in elkaar zit. „Deze heeft het ook bij na begeven. Het binnen werk is nieuw, maar van de kanten bovenlaag is niet veel meer over. Er ijzeren gestel. „Het is een on gebruikelijk lange tijd om dit vol te houden, maar het ver veelt me nog steeds niet. Evita is een van de weinige grote musicalrollen voor vrouwen. Het zal moeilijk zijn een rol te vinden na die volgt op Evita. Evita is een klassieker." Complex Florence Lacey's roem is niet het gevolg van een gemakke lijk succes. Net als Evita Pe rón moet ze hard werken om haar droom te verwezenlijken. „Ik ben voor deze musical aan één stuk door bezig. Ook als ik niet op het toneel ben, ben ik druk in de weer met omkle den, grimeren en mijn haar. Zelf de pauze gaat daaraan op. Het enige rustpunt is de scène waarin de maitresse van Perón haar lied zingt. Dan keer ik tien minuten in mezelf om me volkomen te ontspan nen." Inmiddels is de Broadway ster zo vergroeid met haar Florence Lacey over Evita: „Ei creatie, dat Evita min of meer een deel van haar leven is ge worden. „Ze was een vrouw met een heel complex karak ter. Ik blijf over haar lezen, de films over haar leven heb ik heel vaak bekeken. Evita deelt mee in mijn eigen stemmingen en gevoelens. Als ik vermoeid ben, is dat aan haar te mer ken, als ik me opgewekt, vro lijk en dynamisch voel, is Evi ta op het podium dat ook. Ik heb nu zo lang met haar ge leefd, ze is me heel vertrouwd geworden. Ik ben nog nooit in Buenos Aires geweest, maar als ik een Argentijn ontmoet, kwetsbare vrouw." voel ik dat ik iets met zijn volk te delen heb." Kwetsbaar „In het begin, acht jaar gele den, had ik een heel ander beeld van Eva Perón dan nu. Ik vond haar niet veel meer dan een heel ambitieuze vrouw met veel glamour. A real tough cookie. Ik had een heel negatief beeld van haar, maar dat is veranderd. Ik zie het nu veel genuanceerder, er speelt ook medelijden mee. Ze was arm, had geen vader, ze was een vrouw van haar tijd, in haar land, ze had gewoon haar mond te houden. „Zelfs toen ze de hoogste posi tie had bereikt die ze kon be reiken, werd ze niet door de aristrocratie geaccepteerd. Ze bleef kwetsbaar. Ze moest al de kritiek incasseren, terwijl ze werkelijk probeerde om iets voor de armen te doen. Ik voel een grote woede diep in haar, die onder de oppervlak te zit, maar die een grote in vloed had op haar handelen." Misbruik Eva Duarte was een arm plat- wordt in New York ge werkt aan een vierde." De slijtage is niet verwonder lijk. Acht jaar lang, acht maal in de week, in meer dan twee duizend voorstellingen in to taal, betrad Florence Lacey de podia van New York en de grote Amerikaanse en Euro pese steden. Al die keren speelde zij de geweldige meta morfose van het straatarme Argentijnse meisje Eva Duar te, zoals verteld in het verhaal van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Eva Duarte klimt op, gedreven door een sterke ambitie, tot de aanbeden pre sidentsvrouw van Juan Perón, en wordt de lieveling van het Argentijnse volk, Evita. Ze eindigt, geveld door kanker, als een schim van de sterke vrouw die zij ooit was. Anders dan de beroemde jurk oogt Florence Lacey nog lang niet versleten. Ze heeft dan ook een oersterke stem en een Tuxedomoon begeleidt première plan Delta ROTTERDAM— Huub Bals selecteerde Plan Delta nog persoonlijk voor het Filmfes tival Rotterdam. Als een van de weinige Nederlandse pro ducties. De première van deze film van Bob Visser vindt dan ook plaats op 31 januari; tij dens het festival en in het Luxor Theater. Aanvang 19.30 uur. Vier jaar duurde het voordat Bob Visser zijn 'time-fiction' produktie Plan Delta afhad. Vier jaar en een financiële be proeving. De romatische lij densweg van een man die zijn film draaide in het duurste decor aller tijden: de 10 miljard gulden kostende Del tawerken; Neerlands trots en bescherming tegen het was sende water. Luctor et Emer- go! Een onmisbaar onderdeel van de film vormt de muziek. In 1986 werd een gedeelte van de hoe dan ook te maken heb ben met Cadillacs, Route 66, Chevy's en hitchhikers. En met zo'n 100 Rotterdamse muzikanten die - als in een hoge hoed - door elkaar ge husseld zijn en vanuit welke chaos tien zeer bijzondere ge legenheidsformaties aan het werk werden gezet. Zij zullen een programma van 10 sessies gaan verzorgen die elk een veel bands al snel na het eer ste levenslicht aanschouwd te hebben, weer het loodje leg gen. Ze gaan kapot aan al dat gemuts in de oefenruimtes. Van optreden leer je tien keer zoveel. Door de hele zooi eens door elkaar te smijten bereik je twee dingen: je zet mensen aan tot muzikale actie èn je brengt ze met elkaar in con tact. (Resultaten van deze mooie samenwerking waren bij de vorige aflevering van 09-to-05 de Moonrunners, de nieuwe Rick de Vitoformatie en Zuperzinc). Bovendien le vert het gehussel extra span ning op. De muzikanten móe ten na enige tijd wel met een product komen. Dat is span nend voor het publiek en voor de bandleden. Ze hebben iets om naar toe te leven". Om het geheel in de sfeer van autoliedjes te komen en te blijven wordt in de grote zaal tussen de sessies door disco gehouden. De deejee mixt door zijn platen/tapes autoge luiden die ook op de toiletten en in de foyer te horen zijn. Links en rechts van het podi um wordt een speciale clip vertoond met beelden van on- Tina Trucker herself. (foto: F ons Evers) ROTTERDAM Vorig jaar was het een door slaand succes: het 09-to- 05-festival. Om dit jaar op dezelfde formule voort te borduren vond hij te mak kelijk en maar flauw: Ro bin Groenveld. Na veel ge tob en gepieker viel in be sloten kring dan toch het muntje: het thema werd automuziek. En zo kwam het dat volgend weekend, op zaterdag 4 februari, Lantaren/Venster bol staat. Van composities die film opgevoerd in verschillen de steden in het land met ach ter de filmdoek live-muziek van de Amerikaanse formatie Tuxedomoon. De band werd gefilmd tijdens de opnamen en de resultaten hiervan zijn verwerkt in het uiteindelijke resultaat. Op bijna het laatste moment liet Tuxedomoon weten de première met een concert te zullen opluisteren. Dit vindt plaats in Nighttown, aanvang 22.30 uur. De bezetting is een combinatie van een voormali ge en de huidige. De muzikan ten hebben elkaar nooit ont moet. Toegang tot het gebeu ren kost f 12,50. Na afloop van Tuxedomoon speelt in Airplane van Night town Interranean, bekend van de filmmuziek voor 'Het veld van eer' en 'Neon'. De kaart verkoop geschiedt via de gangbare voorverkoopadres sen. Oude Amerikaanse bakken en Rotterdamse muzikanten half uur duren. Een zwaar we gende verplichting aan het huiswerk was dat er minstens drie echte autonummers in de creaties verweven moeten zit ten. Daartoe hebben alle deel nemers een lijst plus cassette met automuziek mee gekre gen. Er bleken honderden lie deren te bestaan die iets met auto's te maken hebben. Het wordt groot feest. Mede door de medewerking van Lantaren/Venster dat voor een avond/nacht muziek thea terfaciliteiten beschikbaar stelt. In de (theater)praktijk betekent dit dat men enkele dagen vooraf al over de zaal kan beschikken om decors te bouwen en andere versiering aan te brengen. Benodigdhe den voor dit decor en verdere aankleding worden groten deels geleverd door autoslope rij voor oude Amerikaanse bakken 'Car Creche Rock en Billy' Robin Groenveld van One Only Productions, animator van het festival, vindt het au toplan zeer zeker humor om te lachen. Maar nog belangrijker vindt hij het dat een groot aantal Rotterdamse muzikan ten eens de behandeling krijgt die ze verdient. „Rotterdamse muzikanten worden in eigen stad niet zo best behandeld", legt hij uit. „Terwijl wij toch zo veel goe de muziekmakers hebben. Met dit festival geven we hen ten minste een keer per jaar eens een goed podium, perfect ge luid, een uitgekiende belich ting en een fatsoenlijke kleed kamer. Er zijn zo weinig mogelijkhe den en podia in deze stad dat ROTTERDAM recente j band was een groot succes. I band geeft op 5 februari in de grote zaal van De Doelen een I avondvullend concert, waarin Lezers van De Havenloods en I rangen" VIJF GULDEN RE- %|H DUCT IE. De kaarten bij de I f^H j kassa van De Doelen kosten J mHB met deze bon dus geen 20 J maar ƒ15 en geen ƒ27,50 I maar 22,50 en de goedkoop- ste kaarten zijn in plaats van Chris Barber j 13 nu 8. j I1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 21