Edberg heeft een hekel aan 'Stardom' M GRENZELOOS GOED(KOOP) SSmW Bestbetaalde speler van 1988 weigerde filmrol j Met korting naar toptennis j 168,- 148.- 198,- OPRUIMLAND 188,- 15,48 DE HAVENLOODS HET ZUIDEN HOLLAND SILHOUET DONDERDAG 26 JANUARI 1989 Als voormalig verzamelaar van postzegels en munten - wegens tijdgebrek is zijn collectie overgegaan in handen van zijn broertje - heeft Stefan Edberg men selijke contacten altijd tot een minimum beperkt. In terviews beschouwt de 23- jarig Zweed als een nood zakelijk kwaad en met zijn vestiging in Londen heeft hij de anonimiteit van de wereldstad verkozen boven het sociale verkeer van het belastingparadijs Monaco, waar veel van zijn landge noten en collega-tennissers thans wonen. En eenmaal thuis, in de Britse hoofd stad bedekt de Wimble- don-kampioen zijn oren het liefst met een koptele foon, terwijl zijn vriendin Anette Olsson een brei werkje ter hand neemt. Stefan Edberg heeft dan ook meer weg van het wel iswaar welgestelde, maar toch gezapige gezinshoofd van de familie Doorzon dan van de sprankelende showmaster in dit circuit vol glitter en glamour. Stefan Edberg is geen enter tainer als John McEnroe en Jimmy Connors nu en Ilie Nastase vroeger. Stafen Ed berg is nu eenmaal een Zweed en Zweden hebben de ge woonte het zingen over te la ten aan hun bossen. De titel houder van het ABN-wereld- tennistournooi, die deze week hier in Sportpaleis Ahoy' zijn derde achtereenvolgende eindzege kan boeken, wekt de indruk zijn mond alleen te ge bruiken om te eten en te drin ken. Maar om hem om die re den ook af te doen als een saaie diender, gaat ons toch ies te ver. Sefan Edberg praat namelijk wel, alleen niet zelf. Hij laat dat over aan zijn ra cket. En als we het zo bekij ken, kunnen we niets anders concluderen dan dat Stefan Edberg duidelijke taal spreekt. Wat dat betreft heeft de Zweed al heel wat mondi ger tennispersoonlijkheden op hun nummer gezet, met als mooiste attractie natuurlijk de Wimbledon-finale van af gelopen jaar, waarin Stefan Edberg tussen alle regenbuien door Boris Becker trakteerde op een lesje in modern tennis. Na de schitterende eindstrijd - één van de mooiste ooit - die vier sets (4-6, 7-6, 6-4, 6-2) in beslag nam, kon Stefan Ed berg zich, onder het goedkeu rend oog van zijn Britse coach Tony Pickard, laten kronen tot de eerste Zweedse Wim- bledon-kampioen sinds het tijperk Björn Borg. Becker Het was vorig jaar overigens pas de tweede keer dat Stefan Edberg en Boris Becker op het gras van Wimbledon tegen over elkaar stonden. De eerste ontmoeting dateert uit 1983. De Zweed en de Westduitser troffen elkaar toen in de eer ste ronde van het jeugdtoer- nooi en Edberg won met 6-2. 6-4. De op 19 januari 1966 in Vastervik - een kustplaatsje zo'n 300 kilometer ten zuiden van Stockholm - geboren Scandinaviër zou dat jaar dan ook het Grand Slam verove ren door behalve in Londen ook de jeugdtoernooien in Melbourne, Parijs en New York te winnen. Het was in feite het begin van een glan zende carrière, die weliswaar minder stormachtig verliep dan van tweevoudig Wimble- don-kampioen Becker, maar wel regelmatiger. Lijkt de loopbaan van de Westduitser nog steeds e#n zaak van vallen en opstaan, Edberg dieselt, sinds hij in 1982 professional is geworden, veel constanter; mischien met minder 'ups' dan het kanon uit Leinen, maar in elk geval ook met veel minder 'downs'. Veldmaarschalk Stefan Edberg mag thans worden beschouwd als de veldmaarschalk van de Zweedse compagnie. Hij staat als meest aanvallende van alle Zweden voortdurend in de frontlinie en vuurt met uiter ste precisie. Men noemt hem niet voor niets de beste serve- /volleyspeler ter wereld. Zijn service is niet hard, maar wel uitermate doeltreffend. En behalve over een uitstekende eerste volley beschikt Edberg ook over een dodelijke back- hand-passeerslag. Die back hand is trouwens lange tijd een stiefkindje geweest. Ook Stefan Edberg werd - in na volging van Björn Borg - aan vankelijk geleerd om de back hand dubbelhandig te slaan. „Maar", zegt Edberg zelf, „naarmate ik ouder werd, bleef die slag achter bij de rest. Toen ik ook nog eens een stuk langer werd (Edberg meet nu 1.88 meter, red.) kon ik met die dubbelhandige backhand niet meer goed on der de bal komen. Ik moest dus iets aan die slag gaan ver anderen". Percy Rosberg, ook de ontdek ker van Borg, kreeg de on dankbare taak om Edberg te gen alle Zweedse wetten van die tijd in een enkelhandige badkhand aan te leren. 'Ik was toen 14 en als je op die leeftijd opeens een heel ande re techniek moet aanleren, is dat natuurlijk niet prettig. Minder depressief Mijn backhand was in die pe riode dan ook het zwakke punt. En iedere tegenstander speelde dan ook op mijn back hand. Maar je begrijpt, dat dit mij juist enorm heeft geholpen en inmiddels durf ik te bewe ren dat mijn backhand beter is dan mijn forehand', aldus de 71 kilo zware Zweedse sti list. Sinds 1984 wordt Stefan Ed berg begeleid door een andere coach en wel de Engelsman Tony Pickard, die in de jaren vijftig in eigen land furore maakte en nadien nog even coach was van het Britse Da- vis-Cup-team. Pickard heeft van zijn pupil in vier jaar tijd een persoonlijkheid gemaakt, die tegenwoordig op de baan veel minder depressief oogt dan voorheen. Stefan Edberg heeft lange tijd de indruk ge wekt geen plezier te hebben in tennis, zijn hoofd hing regel matig op zijn sokken, maar thans blijkt Stefan Edberg het tennisleven toch veel frisser en fruitiger tegemoet te willen treden dan eerst werd aange nomen. Pickard: „Het is niet erg om verlegen te zijn. Maar het wordt anders als je de nummer één van de wereld wenst te worden. Dan moet je glans en hardheid kunnen tonen. Stefan had inderdaad de gewoonte om zijn hoofd te laten hangen, als hij een keer een punt verloor. Vergeet dat puntverlies, heb ik hem ver teld, denk alleen aan de pun ten die gaan komen. Boven dien ziet de tegenstander het ook als je je hoofd laat hangen en daaruit kan hij dan moed putten. Vaak betekent dat net het verschil tussen winst en verlies". En Edberg: „Ik kan er niets aan doen dat ik soms de indruk wek teneergeslagen te zijn. Het is nu eenmaal mijn manier van concentreren. Maar ik geef toe dat ik ook te vaak mijn hoofd heb laten hangen. Wat dat betreft heeft Tony mij geleerd positief te denken. Het betekent nu ook dat ik in staat ben terug te knokken op het moment dat ik in wezen verloren sta. Mijn partij op Wimbledon tegen Mecir, waarin ik twee sets achterstond om vervolgens alsnog te winnen, is daar een voorbeeld van". Eindelijk opgeruimd van aard, maakt Stefan Edberg begin vorig jaar ook kenbaar een gooi naar de eerste plaats op de wereldranglijst te willen doen. Die aanval is vooralsnog afgeslagen, omdat de Zweed na Rotterdam en Wimbledon (hij had al twee Grand Slam- titels op zak: Melbourne'85 en '87) alleen nog het grand Prix- toernooi van Basel had ge wonnen. Stefan Edberg staat dan ook nog steeds op de vijf de plaats van de wereldrang lijst, maar die klassering bete kent wel, dat hij deze week in Ahoy' toch weer als absolute favoriet van start gaat, al is de rest van het deelnemersveld met namen als Miloslav Mecir, Yannick Noah en Jakob Hla- sek natuurlijk opnieuw ijzer- sterk. Het is overigens de vijfde keer dat Edberg deelneemt aan het ABN-wereldtennistoernooi. In 1984 werd hij in de halve finale uitgeschakeld door Ivan Lendl, in 1986 verloor hij in de kwartfinale van Guy For get (na de ronde daarvoor te gen Michiel Schapers door het oog van de naald te zijn ge kropen), maar in 1987 en 1988 was het dus eindelijk zijn toernooi. Edberg won beide keren. Ondanks het geringe aantal overwnningen van vo rig jaar overigens, heeft Ste fan Edberg in dat Grand Prix- seizoen - dat 75 toernooien omvatte met een toaal prij- zenbedrag van 30 miljoen dol lar - wel het meest verdiend: zo'n 930.000 dollar. De consequentie van zijn vastberadenheid om de ladder verder te beklimmen, was ook dat hij de dubbelspelen vorig jaar links liet liggen. Edberg wilde zich nu eenmaal volle dig op het enkelspel concen treren. Had hij tot dan toe een gerenommeerd koppel ge vormd met Anders Jarryd, zijn landgenoot moest in '88 omzien naar een andere part ner en koos de Australiër John Fitzgerald, met wie Jarryd eind vorig jaar nog doordrong tot de beste acht koppels bij de Nabisco Masters Doubles in de Londense Royal Albert Hall. Edberg en Jarryd vorm den daarvoor een geducht duo, dat bijvoorbeeld in 1984 tijdens de Davis Cup-finale tegen de Verenigde Staten nog voor het beslissende, derde punt zorgde door het onver slaanbaar geachte koppel John MacEnroe/Peter Fle ming te elimineren. Dat het loslaten van het dubbelspel ook negatieve gevolgen kan hebben, bewees de Davis Cup finale van december vorig jaar, toen Edberg en Jarryd verloren van Boris Becker en Eric Jelen, ook aanwezig in Ahoy' waardoor West-Duits- land de felbegeerde bokaal reeds na twee dagen in het bezit kreeg: voor het eerst in de geschiedenis ook. Inmiddels is Stefan Edberg - die met Zweden drie keer de Davis Cup heeft gewonnen - natuurlijk over die teleurstel ling heen en lijkt hij ook zijn knieblessure te hebben over wonnen; een blessure waar door de winnaar van de bron zen medaille in Seoel de laat ste maanden van '88 niet vol uit kon gaan. Maar thans is het weer geheel en al tennis dat de klok slaat. Wat dat be treft kan Rotterdam erop re kenen, dat er weer een gretige Zweed op de baan staat, Bo vendien is het supreme court - de baansoort in Ahoy' - zijn favoriete vloeroppervlak. En zoals het er nu naar uitziet, zullen we nog wel wat langer van de kwaliteiten van deze kampioen zonder opsmuk kunnen genieten. Edberg heeft weliswaar van een Ja panse filmproducent een aan bieding gekregen om furore te maken op het witte doek, maar die heeft de Zweed la chend van de hand gewezen. Aan 'stardom' heeft Stefan Edberg sowieso een broertje dood en bovendien heeft hij weinig trek in dialogen. Die laat hij liever aan zijn racket over... ->b-n j Tennisliefhebbers die het leverd. De eerste wedstrijd I spektakel in Ahoy' maan- bgint om 19.00 uur. I I dagavond 6 februari en willen meebeleven, krijgen maar 20 giilden voor een j kan uitsluitend aan de kas- ba van Ahoy' worden inge- j GORDIJNEN OPRUIMLAND RESTANT ROLLEN GORDIJNSTOF 120 br. Mooie drukstoffen, KVT KARPETTEN 160 x 230. Fraaie moderne dessins Van 775,- en 525 22,90/27,90/32,90 Nu balansprijs Balansprijs ZUIVER WOLLEN KARPETTEN 170 x 240. Mooie klassieke 4,88 7,88 9,88 PRACHTIGE UNI GGRDUNSTOF 120 br. Zeer iuxe kwaliteits uitvoering. In fraaie modische kleuren. Van 32,90 Balansprijs Van 495,- Balansprijs strekt MATRASSEN DEKBEDDEN ETC OPRUIMLAND MEKKA NEPTUNES 400 br. Prachtige Multi-colour. Leuke grove bouclé. Makkelijk toepasbaar in alle vertrekken Van 129,- Inclusief leggen. ATLANTIS 400 br. Prachtige 1e kwaliteit soft-velours in zeer fraaie kleuren. Van 189,- Inclusief 400 br. Prachtige zware hoogpooi-shag. Een stukje kwaliteit in 3 kleuren. Van 275,- Inclusief leggen en ondertapijt 400 br. Met foutjes. In alle fractie van de en 20,15 Balansprijs vanaf SÜPMR SYNTHETISCH Met 2 )aar volle garantie. Gemakkelijk zelf te reinigen. 1 pers. van 119, MEKKA FLORIDA TAPIJT 400 br. Zeer fraai bloem dessin op gesneden pool. Dubbele jute backing. Van 169,- inclusief leggen en ondertapijt MEKKA ALBION 400 br. Zéér grove bouclé met specifieke kleurnuances. Van 219,- Inclusief leggen en onder tapijt. BONAPARTE PIRETTE 400 br. Zéér decoratief shagtapijt in zeer mooie zachte kleuren. Van 259,- Inclusief leggen en ondeitapijt MEKKA TOSCA 400 br. Zeer fraai bloemdessin. Oerdegelijk en ijzersterk. Van 249,- Inclusief leggen en 2 pers. van 195,-128,- lits-jumeaux van 239,-158,- VENTILATIE-MATRAS Kwaliteits-matras met alles erop en eraan, 15 jaar garantie op het binnen veringsinterieur. In allerlei maten verkrijgbaar. MEKKA RIBTEGEL 50 x 50. Leuke ribtegel, van 7,95 Balansprijs BOx 190 Van 279 Balansprijs 140 x 200 Van 569,- voor 388,- ESCO HAARTEGEL 50 x 50. Rose en zachtgroen. 1e kwaliteit Van 14,65 Balansprijs MEKKA KEUKENTEGEL 50 x 50. De bekende keukentegel. Diverse kleuren. Van 1 2,95 Balansprijs 50 x 50. Wollen berbertegel. Prachtige kwaliteitsuitvoering. Van 23,50 TAPIJTEN OPRUIMLAND 400 br. Leuke soft-velours kwaliteit in diverse pastel kleuren. Van 95,- Exclusief leggen. Balansprijs MEKKA VOLUME 400 br. Leuke space-bouclé in 5 kleuren. Van 109,- Inclusief leggen. Balansprijs ROTTERDAM-ZUID-Pleinweg 196, Tel. 010-4862055. Vrijdag koopavond (Hoek Wolphaertsbocht/ Pieinweg, net uit de tunnel) SPIJKENISSE- Hoogwerfsingei 2, Tel. 01880-12303. Donderdag koopavond (Vlakbij de Groene Kruisweg, v.a. de Spijkenissebrug aan de rechterkant) DELFT- Asvest 24, Tel. 015 -12 33 71Vrijdag koopavond (Winkelcentrum "de Veste"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 28