Open Dag e. It OPEN MIDDAG M A HlR 13? polec Welzijn/ Arbeidsverhoudingen/ Gezondheidszorg HAVO voor Muziek en Dans OPEN DAGEN AW CCD INTAS Leer Engels van Britse leraren PABO ROTTERDAM AUTORIJLES INSTITUUT PRAEHEP <j": c Cursus Installatietekenaar CV-, AC- en Sanitairtechniek Opleidingen Faculteit DONDERDAG 26 JANUARI 1989 4-376 De HAVO voor Muziek en Dans vormt samen met De Rotterdamse Dansacademie en Het Rotterdams Conservatorium één onderwijs- gemeenschap: De Hogeschool voor Muziek en Theater Rotterdam. De HAVO voor Muziek en Dans is een vol waardige 5-jarige HAVO met een geïnte greerde voorbereidende vakopleiding voor muziek of dans. Leerlingen kunnen dus niet muziek én dans volgen; ze moeten kiezen voor één van de twee. Na afronding van de opleiding heeft men toe gang tot de toelatingsauditie van de dansaca demie of het conservatorium. TOELATINGSEISEN: Men dient voor HAVO-1 over een HAVO-ad- vies van de basisschool te beschikken én over aanleg voor muziek of dans. Dat laatste wordt getest in een toelatingsauditie. Men kan worden getest voor beide discipli nes, maar slechts één vak kan gevolgd wor den naast de reguliere HAVO-vakken. Voor alle andere HAVO-klassen geldt: of di ploma MAVO-4 met 6 vakken op D-niveau of overgangsbewijzen én voldoende aanleg/ni veau voor muziek of dans. De informatieavond zal gehouden worden op woensdag 22 februari 1989 in het gebouw van de Rotterdamse Dansacademie, Tandwielstraat 1, 3083 AV Rotterdam (nabij het Ikazia-zieken- huis). Aanvang: 19.30 uur. Voor verdere informatie: HAVO VOOR MUZIEK EN DANS: AVO en muziekinformatie: Haverlandstraat 10-12 3031 TK R'dam. Tel. 010-4145518 Dansinformatie: Voorschoterlaan 73, 3062 WJ Rotterdam, 010-4121561. lucas lyceum voor beroepsonderwijs Breitnerstraat 94 3015 XJ Rotterdam Telefoon 010-4363551 vrijdag 27 januari van 15.00 tot 20.00 uur zaterdag 28 januari van 11.00 tot 14.00 uur R.K. M D G O Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorgonderwijs Opleidingen een driejarige opleiding voor agogisch werk (cultureel werk of inrichtingswerk). een driejarige opleiding op het gebied van civiele diensten of consumptieve technieken. een opleiding van een jaar; oriënteren op en schakelen naar beroepsopleidingen. Den Haag - AVONDCURSUSSEN - Rotterdam Waarom kiezen zij voor ons? U wordt getest alvorens deel te nemen Hiema kunt u kiezen uit Algemene-, Business- en Spreek- vaardigheidscursussen SPOED-cursussen van één week. Cursussen starten in Den Haag op 13 februari '89, in Rotterdam op 14 februari '89. Inschrijving Den Haag: 6 en 8 februari, Rotterdam: 7 en 9 februari. Geïnteresseerd, u wilt meer weten? Bel voor een brochure: The jBritish School in The Netherlands Chairman of the Board of Governors H.E. Tel. 070-52 05 54 fldi bouwvereniging voor het huisgezin De Bouwvereniging voor het Huisgezin beheert ca. 9.000 woningen, winkels en bedrijfsruimten en heeft ruim 80 personeelsleden in dienst. Het werkgebied omvat de wijken: Schiebroek/Kleiwegkwartier, Ommoord, Zevenkamp, IJsselmonde, Bergpolder, Hoogvliet en het stadsvernieuwingsgebied Liskwartier in de Gemeente Rotterdam. Wij zoeken: 4 ALL-ROUND ONDERHOUDSMEDEWERKERS m waarvan een drietal medewerkers werkzaamheden ver richten met het zwaartepunt op timmerwerk en één medewerker met het zwaartepunt op loodgieterswerk zaamheden. Uw taak: Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden bij onze huurders verspreid door het gehele woningbezit, waarvoor eventueel een dienst-auto ter beschikking wordt gesteld. Afhankelijk van de soort klus werkt u zelfstandig danwel in groepsverband. Functie-eis: Minimaal 10 jaar ervaring in één van de genoemde onderhoudsvakgebieden Wij kennen een gemiddelde 36-urige werkweek, waardoor de kantoren eens in de veertien dagen op vrijdag gesloten zijn. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor woningcorporaties. Salarisindicatie tussen de f 2.500.- en f 3.000.- bruto. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 5 februari a.s. richten aan de bouwvereniging Voor het Huisgezin, Postbus 81015,3009 GA Rotterdam, ter attentie van mevrouw M.A.M. van de Graaf-Sonntag, Personeelsfunctionaris. Maandag 30 januari 1989 aanvang 09.30 uur. Een uit- Leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben, krijgen het Informatie: tel. (010) 455 57 00. gebreid programma waarin je eerste jaar extra ondersteuning, kennismaakt met opleiding, beroep en stage. LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS Kreeftstraat 44. FACULTEIT EDUCATIEVE OPLEIDINGEN WOENSDAG 1 FEBRUARI A.S. VAN 15.00 - 17.00 UUR SLINGEPLEIN 8 - ROTTERDAM DOE JE EXAMEN VWO OF HAVO? Met een ALFA College éénjarige dagopleiding heb je nog betere carrièrekansen. Wil je een uitdagende, afwisselende baan? Kun je stevig aanpakken en zelfstandig werken? Kom je dan informeren op de open middag. Of vraag de informatieve brochure aan, bel 010-4819066 (CAR). M ANAGEMENT-ASSISTENT E) DIRECTIE-SECRETARESSE BEDRUFSINFORMATICA College Slingeplein 8, Rotterdam, tel. 010-4819066 Klimmen doe je op eigen kracht... ALFA College zorgt voor de juiste uitrusting 1 OPEN DAG: 27 januari 1989 van 13.00-16.00 uur. I BOLWERK" Informatie: 010-467 19 49 M.D.G.O. Aktiviteitenbegeleiding Teldersweg 80, Rotterdam (Schiebroek). M.D.G.O. Uiterlijke verzorging Leerlingwezen/Particuliere cursussen Benthemstraat 17, Rotterdam (Hofplein-theater) Zoekt u werk Dan een advertentie in ons blad /V Kursus bestaande uit 17 praktijklessen en 8 theorielessen; ook voor 17-jarigen 17 praktijklessen: FdSB 1: De grondbeginselen van het wegrijden, sturen, schakelen, etc. worden je bijgebracht. Als je dit al kunt, mag je deze fase overslaan. Fase 2: Op een van al het overige verkeer afge sloten terrein leer je de auto spelenderwijs be heersen. Stap voor stap wordt je uitgelegd en voorgedaan hoe een auto werkt. Na iedere stap krijg je de gelegenheid dit zelf te oefenen, eerst onder begeleiding en, als het goed gaat, alleen in de auto zittend. Zonder gevaar! De auto kan op afstand bediend worden en er is continu via de radio kontakt met de instrukteur. Fase 3: Pas nu je de auto góed beheerst, ga je met je vaste instrukteur verder op de openbare weg. 8 theorielessen: volgens het CBR ja/neen" systeem inclusief gratis proefexamen. Alle lessen 50 minuten. Deze aanbieding is geldig tot 1-3-1989. 7Stegemann's 'Autorijscholen Autonjleskamp: Ook kunt u binnen 8,10 of 14 dagen Binnenkort beginnen kursussen voor 8KB - PDB - MBA - SPD - AA Inlichtingen: (R'dam Mathenesserlaan443 Tel. 010-425.76.39f477.01.22 I MERCATUSCOLLEGE Chr. S.G. voor Lager- en Middelbaar Handelsonderwijs Spinozaweg 400 - 3076 ET Rotterdam. Tel.: 010-4323166 VOORLICHTINGSDAGEN M.M.O. Middelbaar Handelsonderwijs Groothandel Internationale Handel mercatuscollege Christelijke Scholengemeenschap voor Lager en Middelbaar Handelsonderwijs Spinozaweg 400 3076 ET Rotterdam Tel. 010-4323166 MERCATRAINING ROTTERDAM Spinozaweg 400 - 3076 ET Rotterdam. Tel. 010-4323166 Opleidingen: Nederlands - Vreemde talen Boekhouden - Machineschrijven Computertechnieken etc. Met ingang van maart hopen wij weer te starten met de volgende cursussen: CURSUS ALG. BEGINSELEN V.H. RECHT 3 mnd. V/2 uur per week CURSUS SOCIALE EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2 mnd. 1 avond per week CURSUS PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 3 mnd. 1 avond per week Dokumentatie wordt u óp verzoek toegezonden. Vragen naar mw. J. van Vliet. Oók een Mercatus mercatuscollege Christelijke Scholengemeenschap v Handelsonderwijs r Lager en Middelbaar Spinozaweg 400 3076 ET Rotterdam Tel. 010-4323166 INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL Spinozaweg 400 - 3076 ET Rotterdam. Tel. 010-4323166 Opleiding EXPORT MANAGER 1. Commerciële Economie 16 avonden 2. Recht en Administratie 16 avonden 3. Transport 10 avonden 4. Moderne vreemde talen Elk onderdeel wordt afgesloten met een tentamen. Inschrijving per onderdeel is mogelijk. Dokumentatie wordt u op verzoek toegezonden. Vragen naar dhr. Vroegindeweij. Oók een Mercatus opleiding. mercatuscollege Christelijke Scholengemeenschap voor Lager en Middelbaar Handelsonderwijs Spinozaweg 400 3076 ET Rotterdam Tel. 010-4323166 OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR PARA-MEDISCHE BEROEPEN v/h LENY MOOLDUK sinds 1945 ÓPLEIDING TOT: DOKTERSASSISTENT(E) in één of twee jaren DIERENARTSASSISTENT(E) SCHOONHEIDSSPECIALISTE PEDICURE/VOETVERZORGING in één of twee jaren NAGELSTYLIST(E) en MANICURE COMBINATIE DOKTERS-DIERENARTS-ASSISTENT(E) SCHOONHEIDSZELFVERZORGING en MAKE-UP INLICHTINGEN EN AANVRAGEN PROSPECTUS: Bergweg 37d t/m 45d - 3037 EA Rotterdam Telefoon 010 - 4.66.00.45 b.g.g. 4.66.54.69. Als gevolg van de aanhoudende vraag van het bedrijfsleven naar installatie- tekenaars, gaat Polec Rijnmond op 14 februari van start met een gerichte opleiding voor tekenaars in de vakgebieden centrale verwarming, airconditioning en sanitaire techniek. Cursusduur en lestijd De duur van de opleiding bedraagt 9 maanden en zal circa 37 lesavonden van 3 uur omvatten. De lessen worden gegeven op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Locatie De cursus vindt plaats in Vlaardingen. Vooropleiding Kandidaten zijn bij voorkeur in het bezit van een MTS-opleiding. Minimaal is een voltooide LTS-opleiding in een der technische vakken vereist. In overleg met en ter beoordeling van de cursusleiding zal het mogelijk zijn deel te nemen met een andere vooropleiding. Aanmelding Kandidaten kunnen zich aanmelden bij Polec Rijnmond, tel. 010-4117111. HOGESCHOOL ROTTERDAM OMSTREKEN Hoger Gezondheidszorg Onderwijs Catullusweg 440, o 1 o - 419 3100 Fysiotherapie G.J. deJonghweg34, 010-4366622 Logopedie Adriaan Pauwlaan 7,010-4187500 Kader/Docentenopleiding Hollands Tuin 77, 010-4790821 Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs Personeelswerk vt Inrichtingswerk dt Maatschappelijk werk vt+dt Kultureel werk vt+dt Leerspoor etnische minderheden vt+dt Nieuwstraat 15,010-4004199 leugdwekijnswerk vt Graaf Florisstraat 45, 010-4771166 Middelbaar Dienstver lenings- en Gezondheids zorg Onderwijs Sociale dienstverlening Oriëntatiejaar Nieuwstraat 15,01 o - 4004199 Nieuwe studierichtingen! Catullusweg 440, 010-41931 c Personeelswerk Nieuwstraat 15,010-400419 - voltijd opleiding - deeltijd opleiding

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 8