Titelkansen Damclub slinken na pijnlijke nederlaag Schiedammers op Midwintermarathon Succes verliest Sterke start SW in derde periode Schiedams Nieuwsblad Sportprofiel Succes voor Feike Waque Mark Korsloot Jubileum Juventus Hardenbol vierde Sportnieuws naar redactie Puntverlies Rijnmondvrouwen Weeland valt in de prijzen OPEL.-0- Bordpunten brengen mogelijk beslissing TOP 20 Soepele winst DHS in inhaalwedstrijd TOP 20 DE HAVENLOODS- DINSDAG 31 JANUARI 1989 5-498 SCHIEDAM Onder uit stekende omstandigheden werd op zaterdag 28 janua ri de eerste marathon van dit jaar gelopen. Meer dan duizend deelnemers gingen in Apeldoorn van start. Winnaar werd Matti van Vught met een tijd van 2 uur, 22 minuten en 35 se conden. De resultaten van de Schiedammers waren als volgt: Karei Leeuwhangh (2.44.03 winnaar van Vete ranen 2-klasse), Henk Lan- kester (3.10.44), Hans Klei nevoort (3.13.30), Peter Vlak (3.13.35), Ed Schlaer- mann (3.17.00), Anne de Bruyn (3.22.32), Ton Holle man (3.23.00), Corvan Pelt (3.28.00) en Len Oosterom (3.35.00). Tevens werd een mini-ma rathon over 18.6 kilometer georganiseerd, waar ook enige Schiedammers fi nishten: Piet de Nijs (1.22.00), Koos Lansbergen (1.22.00), Henk Pieters (1.27.00) en Flip de Jong (1.32.00). SCHIEDAMSucces is er niet in geslaagd Harga dat vrij was op de ranglijst te naderen. In de uitwedstrijd tegen DKC verloren de Schiedammers, na een 6-4 ruststand, met 12-8. Topscorers waren Ed de Jong en Leo Kruining die respectie velijk drie en twee keer scoor den. Trainer Ton van Nunspeet toonde zich tevreden over het spel van zijn ploeg, maar ver borg zijn irritaties over arbi ter Bakker niet. „Die man heeft de wedstrijd stuk gefloten, probeerde voortdurend, met zinloze ge baartjes, de show te stelen en gaf DKC een aantal onver diende strafworpen. Verder beloofde hij onze spelers bij de volgende overtreding van DKC een strafworp. Dat wek te weerzin. Nee, deze arbiter hoeft van mij niet meer". Komend weekeinde staat het degradatieduel tegen ODO op het Succes-programma. SCHIEDAM— De Schie- damse basketbalvereni ging Juventus viert dit jaar haar 25-jarige bestaan. Het jubileumfeest wordt geor ganiseerd op 2 september '89. Oud-leden die nog geen bericht hebben ont vangen kunnen zich aan melden, dan wel informa tie inwinnen bij: Marianne de Wijs, tel. 4269647. VLAARDINGEN Chris Hardenbol van de Vlaardingse biljartvereniging 't Spinne wiel behaalde op de Neder landse kampioenschappen vijfde klas libre een vierde plaats. De Vlaardinger plaatste zich voor deze titelstrijd door kampioen te worden van het Gewest West Nederland. Har denbol speelde lang mee om de nationale titel. Pas in de laatste ronde viel de beslissing en legde hij beslag op die toch wel eervolle vierde plaats. SCHIEDAM De 12-jari- ge Feike Waque, lid van De Ooievaars, heeft op de Ne derlandse Winterkampi oenschappen zwemmen voor gehandicapten, die dit weekeinde in Oosterhout werden georganiseerd, groot succes geboekt. Op de 50 meter schoolslag behaalde hij in de handi capklasse LA-2 het Neder lands juniorenrecord met 0.58.26 minuten. Op de 100 meter vrije slag bracht Wa que het junioren- en senio renrecord op 1.40.24 min. Op de 50 meter vrije slag wederom het Nederlands junioren- en seniorenre cord met 0.46.41 min. Tot slot werd op de 50 meter rugslag zelfs het wereldre cord verbeterd door Feike Waque met 0.55.89 minu ten. SCHIEDAM Clubbladen en berichten voor deze pagina kunt u sturen naar de sportre dactie van het Schiedams Nieuwsblad, Postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. Het is ook mogelijk berichten telefo nisch door te geven, tel. 435 29 11. SCHIEDAM SW heeft de zegereeks van Go Ahead on derbroken. Zaterdagavond versloeg de ploeg van Jan van der Velden de Deventenaren met 1-0. Pier Tol was matc hwinner. De Schiedammers hadden de hele wedstrijd het beste van het spel. In de eerste helft kre gen achtereenvolgens Goree, Tol (paal), Salari, Ridderhof en wederom Tol goede kansen, maar alle werden gemist waarbij doelman Bos van Go Ahead zich overigens onder- scheidde. Aan de andere zijde was Go Ahead slechts een maal gevaarlijk, maar Pelle7 boer kopte via de grond op de lat. Na rust hetzelfde beeld. SW dominerend, Go Ahead af wachtend. In de 73e minutt viel de beslissing. Pier Tol maakte de bal knap vrij op de rand van het strafschopgebied en trof doel met een uitsteken de volley. De Deventenaren protesteerden nog bij arbiter Van Mierlo, die na de klop partij bij AZ-DS'79 zijn ren tree maakte, maar dat haalde niets uit. SW is met deze zege prima gestart in de derde periode en staat op de ranglijst nu negen de met 20 punten uit 19 wed strijden. SCHIEDAM Tegen Intermezzo hebben de volleybalsters van Rijnmond verrassend puntverlies geleden. Nadat de eerste twee sets met 15-12 verloren gingen bracht pas de derde set Schiedam het herstel. Met hangen en wurgen (setstanden 12-15, 8-15 en 11-15) werd toch de zege gepakt door het team van trainer Jaap Spijk. Wel is de voorsprong op TOP met één punt geslonken. Beide mannenteams, uitkomend in de tweede divisie, pakten wel drie punten, tegen respectievelijk Sliedrecht en Zevenhuizen. De Weeland-karateka's, staand Van Zoomeren en Narain, zittend Koorendijk, Lussenburg en Mutueel. SCHIEDAM— Op de Zuid hollandse karatekampioen- schappen in Zoetermeer heeft Budo Instituut Weeland een aantal knappe prestaties gele verd. In de klasse tot 80 kilogram en vanaf 80 kilo werden respec tievelijk Frederik Koorendijk en Peter Lussenburg met gro te overmacht kampioen door al hun partijen te winnen. In de klasse tot 60 kg. werd Djin Narain tweede. Tenslotte wer den derde plaatsen veroverd door Sydney Mutueel (tot 70 kg.) en Luc van Zoomeren (tot 80 kg.). Bovengenoemde prijswin naars mogen alleen deelne men aan de Nederlandse B- kampioenschappen die op 19 februari van dit jaar worden georganiseerd in Veenendaal. De Magnolia Deë-kerk, kon de Schiedammers niet inspireren tot grootse daden. ligen en Ron Heusdens, die beiden tegenover beduidend zwakkere Haagse opponenten zaten en voor minimaal drie Schiedamse punten dienden te zorgen. Van Willigen raakte echter, na een dubbele drei ging met bijbehorend schij- noffer, verstrikt in een kans loze affaire, die door RDG'er Bruins knap werd afgewik keld. Heusdens, tegen Bak- soellah opererend, verkeek zich welhaast fataal in het middenspel. Hij miste een kansrijke voortzetting en moest tenslotte genoegen ne men met een uiterst teleur stellende remise. Rob van Eijk daarentegen voerde zijn opdracht prima uit en forceerde tegen Bron- string een geplande puntende- ling, waardoor de stand 7-7 werd. Helaas voor de Schie dammers verliep ook de partij van Sjaak Prins geheel vol gens het vooraf opgestelde scenario. Tegen Fred Ivens (topscorer in de eerste klasse met 17 bordpunten uit 9 par tijen) kwam Prins er niet aan te pas en moest een ingecalcu leerde 'nul' worden geïncas seerd, waardoor Damclub Schiedam op achterstand kwam. Open Ronald van Egmond speelde een open partij en had zeker winstkansen tegen Molahee, maar miste in tijdnood twee mogelijkheden en gaf de strijd uit handen. Tenslotte slaagde Van Egmond er toch in remise te forceren. Daarna werd alle aandacht verlegd naar de par tij tussen Tiny Mous en Slag ter. Na een vlak verloop leek Mous plotseling licht voordeel af te dwingen en maakte een zekere nervositeit zich mees ter van het RDC-team. Het minimale voordeel bleek evenwel niet voldoende om winst binnen te halen, de par tij eindigde in remise. De eindstand werd hierdoor 9-11 in het voordeel van de Hage- De eerste plaats wordt nu door drie verenigingen ge deeld. Dordrecht (zegevierde met 9-11 bij Excelsior), RDG en Schiedam hebben ieder 13 punten uit 9 duels binnenge haald. Excelsior en De Lier staan samen in de subtop met 12 punten. Op 25 februari a.s. gaat Damclub Schiedam op bezoek bij Alblasserdam en voor de slotronde, 11 maart, komt Dordrecht naar Schie dam. Zonder twijfel een zwaar programma. In samenwerking mat 1. Joop Hiele Feyenoord 6.91 13. 2. Ed de Goeij Sparta 6.88 14. 3. Michel van Wattum Excelsior 6.83 4. Bart Latuheru Excelsior 6.81 5. Errol Refos Excelsior 6.74 6. Steve Wasiman Excelsior 6.73 18. 7. Martin van Geel Feyenoord 6.59 19. Dean Gorré S.V.V. 6.59 20. 9. Henk van Goozen Excelsior 6.58 10. Alfred Knippenberg D.S.79 6.54 John van de Zwan D.S.79 André Wasiman Excelsior Steef Buijs Excelsior Marcel van der Net D.S.79 Aad Leenheer Excelsior Warry van Wattum Excelsior Hans Loovens S.V.V. Ardie Oosterlee S.V.V. Theo Speelmeyer D.S.79 Peter Barendse Feyenoord Piet Wijnberg Sparta In deze rubriek treedt weke lijks een Schiedamse sport vrouw of -man voor het voet licht. Geboortedatum en -plaats. - 8 december 1964 te Amster dam. Beroep. - Assistent in opleiding (AIO) op de TH in Delft, vakgebied electrotechniek. Vereniging. - Ik ben spelverdeler in het eerste team van volleybalver eniging Rijnmond, dat na de degradatie van vorig seizoen nu uitkomt in de landelijke tweede divisie. Tevens ben ik aanvoerder van het zestal. Vorige clubs - Ik ben met volleyballen be gonnen, als 8-jarige, bij SW in Soest. Door mijn studie in Delft was ik gedwongen te verhuizen en heb me toen aan gemeld bij Radius in Gouda. Doordat zich daar op een ge geven moment, na degradatie, een ware leegloop voltrok ben ik ook opgestapt. Ik ben toen terecht gekomen bij Vlaardin gen, ik wist dat Joop Tinkhof daar trainde, en later, na de fusie, bij Rijnmond. Tot mijn tiende jaar heb ik nog gevoet bald, bij SEC, maar koos toen definitief voor de volleybal- sport. Grootste sportieve succes. - Met het aspirantenteam, vijf- en zestienjarigen, van Soest ben ik zo'n tien jaar ge leden als tweede geëindigd op de Open Nederlandse Club kampioenschappen, die toen in het Twentse Losser werder georganiseerd. Grootste teleurstelling. - De degradatie vorig seizoen. Zowel het eerste, als het twee de team van Rijnmond viel toen terug naar de tweede di visie. Halverwege de competi tie had de toenmalige coach, Berwers, nog een poging ge daan de zaak te redden door de spelverdelers van beide zestallen om te wisselen. Zo kwam ik medio december in het tweede team terecht, maar het baatte allemaal niet. We draaiden gewoon niet en mis ten tenslotte op 2 punten de prolongatie in de eerste divi sie. Grootste blunder. - Volleybal is typisch een sport met een aaneenschake ling van acties. Je kunt niet één individuele actie isoleren en die als blunder typeren, foute en geslaagde acties wis selen elkaar in razend tempo af. Dat maakt de sport juist zo aantrekkelijk. Sportieve ambities. - Ik wil ooit nog eens op eredi- KORFBAL Christiaan van Leeuwen, speler bij de korfbal vereniging Spirit is geselecteerd voor het afdelingszaalkorfbal- team, dat binnenkort een aantal wedstrijden zal spelen. SCHIEDAM Een katerig gevoel was afgelopen zater dagmiddag, na het topduel tegen het Haagse RDG, alles wat Damclub Schiedam restte. Vooraf was er sprake van een onmiskenbaar optimistische stemming in het Schie damse kamp: bij winst zou de titel (en daarmee promotie naar de hoofdklasse) bijna binnen handbereik komen en RDG leek een te kloppen ploeg. Het pakte echter geheel anders uit. Na een tactisch sterke start en zelfs een kortstondige voorsprong misten de Schiedammers in de vijfde en zesde partij de kans om definitief toe te slaan. Zelfs een gelijkspel, als pleister op de wonde, gleed hen door de vingers. Met nog twee wedstrijdronden voor de boeg, behoudt Damclub Schiedam de gedeelde eerste positie op de ranglijst, maar aangezien het aantal Schie damse bordpunten (bij gelijke stand beslissend!) relatief laag is lijken de kampioenskansen minimaal. deling. Zo werd de tussen stand, precies volgens schema, 3-3. Kort daarop toonde Wim Vrijland zich van zijn beste kant. Tegen Aad Ivens strafte de Schiedammer genadeloos de fouten van zijn tegenspeler af en bracht de thuisploeg op voorsprong. Het Schiedamse optimisme was nauwelijks nog te temperen. De genadeklap moest worden toegediend door Gert van Wil- Gezien het uitzonderlijke be lang van de topper tegen RDG hadden de Schiedammers vooraf een strikt strategisch plan opgesteld, dat aanvanke lijk prima werkte. Piet Bastiaanse en Paul Boer- rigter realiseerden, in op dracht, beiden een even vlotte als vlakke remise. Ook Peter Poot zorgde na een bijzonder sterke partij tegen topdammer Frits Lutyn voor een punten- Winstkansen waren er wel, maar werden niet benut door de thuis ploeg. visie-niveau spelen. Daarbij moet je wel in ogenschouw ne men dat het niet ten koste mag gaan van andere belangrijke zaken in het leven. Ik wil met alle plezier harder en meer trainen, maar er zijn natuur lijk grenzen. Als het binnen die beperkingen mogelijk is, liefst met Rijnmond uiteraard, de eredivisie te bereiken stap ik er zo in. Hobby's. - Ik lees veel, tennis graag en verzamel postzegels. Favoriete muziek. - Nogal gevarieerd, van punk tot klassiek. Artiesten die er uit springen zijn U2, Gianna Nanini, BAP en de componist Johannes Brahms. Film, tv. - Ik kijk weinig televisie en volg eigenlijk uitsluitend de sportprogramma's en het journaal. In de bioscoop heb ik onlangs twee toppers ge zien, namelijk Roger Rabbit en A fish called Wanda. Lectuur. - Romans van W.F. Hermans, Harry Mulish en Günter Grass, diverse detectives en vakliteratuur. Opinie over sportfaciliteiten in Schiedam. - Zoals bekend is volleybal vereniging Rijnmond ontstaan uit een fusie. Hierdoor is onze accomodatie verdeeld over Vlaardingen en Schiedam. In de Vlaardingse Westwijkhal, waar ons eerste team normali ter speelt en eens per week door ons getraind wordt, is de zaalvloer van beduidend bete re kwaliteit dan in Sporthal Oost in Schiedam. In Oost hebben wij echter de beschik king over een min of meer eigen kantineruimte, slechts gedeeld met basketbalvereni ging Juventus. Dat is een groot voordeel met het oog op de sfeer en gezelligheid bin nen de club. Ideaal zou het zijn indien er één veld meer beschikbaar was in Sporthal Oost, dan kon onze hele vere niging er spelen en trainen. Hoe verloopt de competitie? - Toe nu toe geheel naar wens. Na de degradatie van het af gelopen seizoen hadden wij ons dit jaar als doel gesteld bovenin mee te draaien in de tweede divisie met kans op promotie. Het eerste team is behoorlijk omgegooid, min of meer een mengelmoes gewor den van de voormalige twee hoogste selecties. Kwalitatief hebben we niets te vrezen, het probleem ligt meer op het vlak van de concentratie. Dat wreekt zich met name tegen de 'mindere' tegenstanders, dat wil bij ons de scherpte wel eens te wensen over laten. Vooralsnog staan we echter bovenaan met drie punten voorsprong op onze naaste concurrent, Ekspalvo. Die ploeg ontmoeten we op 18 maart a.s., dan valt waar schijnlijk de beslissing. De Selinger-impuls. - Ik denk dat de impuls van bondstrainer Selinger onmis kenbaar is binnen de Neder landse sportwereld, maar dan ik hoofdzaak buiten de volley- balsport. Zijn injectie, geba seerd op frequenter en inten siever trainen, was binnen de volleybalwereld eigenlijk al bekend. Bij ons moeten de im pulsen toch meer van ambities binnen de vereniging, dan wel van sponsors komen, die iets opzetten. Sportief zijn de in zichten van Selinger eigenlijk, in iets bescheidener mate ui teraard, al doorgevoerd in de volleybalsport. Tenslotte wil ik nog kwijt dat,... - ...ik hoop dat het weer in midden-Europa snel omslaat. Ik ga namelijk begin deze week op wintersportvakantie en wil dan wel mijn skies on der kunnen binden. Mark Korsloot SCHIEDAMTegen het decor van het verrijzend clubgebouw deden de spe lers van DHS zondagmid dag goede zaken. De in haalwedstrijd tegen VOB leverde weinig problemen op en werd met 3-1 gewon nen. In de vierde klasse G, waar de modieuze wie- Ierbroeken hun intreden deden, blijven de geel zwarten theoretisch koplo per, met 18 punten uit 12 duels. Al in de eerste minuut had de thuispoeg bijna succes. Debu tant Robert den Hartog (ex- SW) kreeg een uitstekende mogelijkheid, maar faalde al leen voor de doelman. Daarna bepaalde de Overschiese te genstander lange tijd het wed strijdbeeld, waarbij het tempo evenwel te laag bleef. Hierdoor ontstonden slechts zelden moeilijkheden voor de Schiedammers die vanuit hun sterke defensie loerden op de counter. In de 22e minuut was het raak. Den Hartog werd bij een van de uitvallen onregle mentair gestuit, wat een di recte vrije trap net buiten het strafschopgebied opleverde. Laatste verdediger Hennie Righters schoot ineens op doel, maar had de graaiende, falende handen van de VOB- goalie nodig om te scoren. Te gen de verhouding in kwam DHS zo zeer goedkoop op voorsprong. Kort daaop moest routinier Nol Roozen, een belangrijke schakel in het DHS-concept, met een spierverrekking naar de kant. Voor rust zette VOB nog even aan, maar volhardde in de aanvalsstategie van ein deloos breedtespel en een en kel afstandsschot, wat keeper André Heine geen enkel pro bleem opleverde. Rebound Meteen na de pauze sloeg DHS opnieuw toe uit een vrije schop. Cavit Tuncer bedacht zich geen moment toen de bal uit de rebound voor zijn voe ten viel en haalde doeltreffend uit, 2-0. In de 17e minuut be ging doelman Heine zijn enige fout van de wedstrijd. Een af standsschot werd door hem niet goed verwerkt en meteen profiterde VOB. Nog geen vijf minuten later besliste DHS het duel. Uit een aanval over veel schijven, waaraan overi gens niet door de arbiter ge signaleerd buitenspel vooraf was gegaan, mocht Edwin Ko- nings afronden. Trainer Ron van Dijk kon niet anders dan tevreden terug blikken op de wedstrijd. „Be langrijk is dat we vrijwel geen kans hebben weggegeven, de defensie sluit bijzonder goed. Aanvallend missen we nog wat ritme, de spitsen moeten meer als eenheid gaan opere ren, zonder daarbij indivi dueel in te leveren uiteraard". Weinig problemen voor DHS tegen VOB.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 5