Doelverdediger spits Paul Gunter hoofdrolspeler bij WK-DES'67 Sjoelen: oud spel, een nieuwe sport Schiedams Nieuwsblad Schiedammers incasseren onverwachte remise Trainer Beun stapt op Sportprofiel Johan de Maar Jan pakt titel Succes voor Musis- Sacrum Sportnieuws naar redactie Bridge Korfbalstrijd bijna gestreden 1* DINSDAG 7 FEBRUARI 1989 il IJ 6 497 DE HAVENLOODS - SCHIEDAM— Het leek een pure sportpersiflage. Een doelverdediger die hopeloos blundert bij de enige tegen- goal, zich later van zijn kee perstrui ontdoet en met een fenomenale omhaal de gelijk maker scoort om tenslotte in de laatste minuut van de offi ciële speeltijd een penalty te missen waardoor zijn ploeg de overwinning ontgaat. Paul Gunter draaide er zijn hand echter niet voor om en was zaterdagmiddag, bij VVK- DES'67, de meest besproken man van het veld. De Schie dammers leden met deze on verwachte remise wel kost baar puntverlies en moeten de koppositie in de eerste klasse B van de Rotterdamse afde ling nu delen met WFB. WK had zich terdege voorbe reid op de start van de tweede competitiehelft. Eind januari had de selectie van Frans Beun zelfs een trainingskamp in de Zeister bossen belegd en aldaar een volledig oefenpro gramma afgewerkt. Daar stond tegenover dat WK in het duel tegen DES'67 twee belangrijke pionnen miste. Aanvoerder Theo Smit en Ge rard Heijdra prefereerden een wintersportvakantie boven competitievoetbal. Open doel De Schiedammers openden sterk. Vanaf het eerste fluit signaal van arbiter Wilson, die nogal warrig leidde, zette WK de matig geklasseerde opponent uit Dirksland vast rond het strafschopgebied en creëerde een aantal goede kansen. Vooral vanaf de rech terkant, waar Hans van Gogh prima startte, werden openin gen geforceerd in de DES-fe- fensie. In de 19e minuut leidde dat tot de beste mogelijkheid van de eerste helft. Van Gogh gleed op snelheid langs zijn directe tegenstander en pro duceerde een strakke voort zet. Na een korte interceptie van de doelman viel de bal SCHIEDAM Nadat eer der dit jaar VVK-voorzit- ter Theuerzeit zijn aftre den bekendmaakte, heb ben nu ook trainer Frans Beun en verzorger Rob van der Zeeuw hun beslissing naar buiten gebracht aan het eind van dit voetbalsei zoen op te stappen. Beun: 'Er bestaat in het geheel geen verband tussen het afscheid van ons drieën. Ieder heeft zijn eigen rede nen om terug te treden. Voor mij persoonlijk is het een combinatie van werk- verplichtingen en huiselij ke omstandigheden. Ik heb drie jaar lang heel veel ple zier beleefd bij WK, maar het slokt een enorme hoe veelheid tijd van je op. Ik 'oen dan ook totaal niet uit gekeken op deze spelers groep of de voerbalsport, maar wil gewoon weer eens de vrijheid hebben mijn tijd anders in te delen. Ik sluit beslist niet uit nog eens terug te keren in de voetballerij'. Theuerzeit: 'Bij WK be treurt men het vertrek van Frans Beun in hoge mate, want hij ligt goed in de groep. Hetzelfde geldt voor verzorger Rob van der Zeeuw, maar het is niet an ders. De consequentie is wel dat gegadigden zich voor beide functies bij ons kunnen melden'. ft Een hardwerkend WK profiteerde niet voldoende van het aantal scoringskansen. voor de voeten van Marcel Keizer. Op een meter afstand van het geheel verlaten doel leverde de blonde interim captain echter de niet geringe prestatie de bal over de lat te plaatsen. Op slag van rust kwam WK- keeper Paul Gunter voor de eerste maal in beeld. Bij één van de zeer zeldzame uitval len van DES'67 besloot de ge ïsoleerde spits in wanhoop een schot/voorzet richting doel te wagen. Van circa 25 meter zag Gunter de bal naderen. Tot ieders ontzetting verwerkte hij het krachteloze schot zo onbeholpen (de kou?) dat de bal over de doellijn stuiterde, 0-1. Belegering Na de pauze volgde een ware belegering van het Dirksland- se strafschopgebied. Ger ZuidgeeSt en Jan Lansbergen zagen hun afstandschoten net naast de paal verdwijnen en Van Gogh knalde alleen voor de doelverdediger hoog over. Allengs werd de afwezigheid van met name Smit meer en meer voelbaar. De centrale middenvelder bezit als geen ander binnen het elftal de kwaliteit met een individuele actie het tij te keren en be houdt daarnaast, ook in chao tische situaties, het overzicht. Nu restte trainer Beun niets anders dan een driehoekswis sel. In de 26e minuut zette hij tweede keeper Smallenganger onder lat, haalde verdediger Van der Vlies naar de kant en stuurde Gunter als extra kracht richting frontlinie. De energieke Gunter zorgde met een voor gevaar en had in de 31e minuut bijna succes. Hij werd echter even hardhandig, als onreglementair gestuit door de DES-doelman. Scheidsrechter Wilson wees ieder Schiedams penalty-ap pèl resoluut van de hand. Drie minuten later was het toch raak. Nadat de bal uit de corner van Marcel Vering- meyer in een mêlée van spe lers belandde en plots omhoog sprong reageerde Paul Gunter als een flits. Met een sublieme halve omhaal verraste hij de complete DES-verdediging en scoorde 1-1. WK bleef aan dringen, waarbij het een en kele keer (Lansbergen werd na een zware overtreding te recht geboekt) over de schreef ging en kreeg bijna de belo ning in de 90e minuut alsnog in de schoot geworpen. Ger Zuidgeest rukte het 16-meter- gebied binnen, waar hij geheel volgens de regels werd ge blokkeerd. Scheidsrechter Wilson nam opnieuw een ver keerde beslissing en depo neerde de bal nu wel op de stip. Zelfverzekerd plaatste Gunter zich achter het leder, maar zijn schot miste ditmaal doel, waardoor het 1-1 bleef. Defensie Trainer Frans Beun toonde zich weinig ontdaan door dit verliespunt. "We kunnen hèt gewoon onszelf verwijten. Als je de kansen niet benut ver dien je niet te winnen. Na tuurlijk heeft DES erg defen sief gespeeld, maar daar moet je je als koploper op instellen. Er lopen bij WK genoeg goe de voetballers om het spel te maken, dus eigenlijk mag er geen probleem ontstaan. Het is allemaal erg schlemielig voor ons verlopen, maar nog maals, wie niet scoort zal niet winnen". WK heeft nu, net als WFB (dat wel won), 24 punten bin nengehaald uit 15 wedstrij den. Beide ploegen delen de eerste plaats op de ranglijst. In deze rubriek treedt weke lijks een Schiedamse sport vrouw of -man voor het voet licht. Geboortedatum en -plaats - 6 mei 1970 te Schiedam. Beroep - VWO-scholier. Vereniging - Ik ben doelverdediger in het eerste elftal van voetbalvere niging Ursus, dat uitkomt in de eerste klasse RVB. Na het afgelopen seizoen enkele ke ren als invaller gefungeerd te hebben ben ik nu vaste keus. Vorige clubs - Die zijn er niet. Vanaf de mini-pups speel ik bij Ursus, dit is mijn dertiende seizoen al. Grootste sportieve succes - Het feit dat ik aan het begin van deze competitie de con currentiestrijd om een vaste plaats in het eerste team in mijn voordeel heb beslist. Door blessures was ik vorig seizoen al een paar maal stand-in, maar ik moest me nu toch werkelijk als eerste doel man manifesteren. Dat is pri ma gelukt, mag ik wel zeggen. Grootste teleurstelling - Het afgelopen seizoen heb ik de degradatie uit de hoofd klasse, weliswaar vanaf de bank want Hoppe keepte de slotwedstrijden, meegemaakt. Zo'n ervaring is altijd onple zierig. Grootste blunder - Keepersfouten dragen altijd iets fataals in zich, dat maakt dat buitenstaanders ze snel als blunders karakteriseren. Vaak ten onrechte, vind ik. Vorig weekeinde, in de beker wedstrijd tegen FCS, had ik ook zo'n ongelukkig moment. Nadat we met 2-0 hadden voorgestaan, kwam FCS vijf minuten voor tijd weer op ge lijke hoogte met ons. Twee mi nuten later kreeg ik opnieuw een aanval te verwerken, waarbij ik de bal in de korte hoek verwachtte. Totaal on voorzien schoot een FCS-aan- valler de bal echter strak over de grond recht op mij af. Ik reageerde nog wel, maar te laat. De bal verdween door mijn benen in het doel en we verloren het RVB-bekerduel met 2-3. Sommigen zullen die actie als een blunder bestem pelen, zelf vind ik zoiets ge hoon MëëttïSleter ongelukkige manoeuvre. Sportieve ambities - Ik hoop nog steeds dat we dit seizoen kampioen worden. Momenteel staan we vier pun ten achter op MSV'71, dus we hebben het niet meer in eigen hand.'Op de wat langere ter mijn moet dat KNVB-niveau, waarop Ursus zo lang heeft gespeeld, voor ons haalbaar zijn. Idolen - Echte idolen heb ik niet. Wel heb ik veel bewondering en respect voor trainers in het algemeen. Ze krijgen voortdu rend te maken met zeer uit eenlopende karakters binnen een spelersgroep, worden al tijd gemeten naar de behaalde resultaten en doen het volgens velen nooit goed, want de be slissingen die ze nemen gaan steeds wel ten koste van ie mand. Er kunnen natuurlijk maar 11 spelers opgesteld worden. Hobby's - Ik zaalvoetbal regelmatig en loop vooral 's zomers veel hard. Verder ga ik graag uit en luister veel naar muziek. Favoriete muziek - Popmuziek van behoorlijk peil, zoals U2, Simple Minds en Talking Heads Film, tv - Op tv volg ik de sportpro gramma's, sommige comedie- series bijvoorbeeld Perfect strangers. Op filmgebied ben ik vooral fan van het James Bond-genre. Lectuur - Momenteel ben ik druk be zig mijn examen boekenlijsten vol te krijgen. Een auteur die me daarbij zeker bevalt is Kees van Kooten. Opinie over sportfaciliteiten in Schiedam - Die vind ik over het alge meen vrij goed. Het is wel jammer dat de herstructure ring van de voetbalterreinen nu wordt doorgezet, want Ur sus is één van de verenigingen die daarvan de dupe wordt. Per maart trekken wij bij HBSS, in het Harga-park, in en verlaten we definitief onze relatief nieuwe accommoda tie, de Lang en Bogert, aan de Parallelweg. Dat zal toch een omschakeling betekenen, want je krijgt dan ineens te maken met een gedeeld club huis en meer van dat soort zaken. Overigens blijven HBSS en Ursus verder twee geheel gescheiden clubs. Daarnaast moet de gemeente t mijns inziens nu echt wat gaan doen aan de trainingsfa ciliteiten van sommige voet balverenigingen. Wij tonen nu onze goede wil, laat de ge meente dat ook eens doen en een goed oefenveld neerleg gen. Hoe verloopt je eerste seizoen in de basis-elf? - Tot nu toe ben ik zeker niet ontevreden. De aanpassing verliep soepel, met name om dat nog twee voormalige jeugdspelers doorstroomden naar het eerste team. Zo heb je toch wat steun aan elkaar, je kunt elkaar opzoeken. Door de oudere spelers werd ik ove rigens ook meteen geaccep teerd, problemen hebben zich nooit voorgedaan. Wel merkte ik dat ik aan het begin van deze competitie wat meer ge spannen in het doel stond dan normaal bij mij het geval was. Zo'n eerste elftal doet je dan toch iets. Op het ogenblik zijn we hard aan het werk om mijn zwakke punten te verbeteren. Mijn uitkomen, vooral bij hoge ballen, en mijn timing zijn nog verre van optimaal. Vooral met onze trainer, Jaap van de Nol - zelf oud-keeper dus dat is mooi meegenomen - ben ik nu druk bezig verbete ring aan te brengen op die punten. Tenslotte wil ik nog kwijt, dat... ...ik van harte hoop dat ik dit jaar mag slagen voor mijn VW O-eindexamen GEVULDE KOEKEN NATUURLIJK BIJ: VINCENT v.d. BOSCH Westfrankelandsestraat 93 Tel. 426.88.83 SCHIEDAM— Eind januari werd het districtkampioen schap vijfde klas bandstoten georganiseerd. In de laatste ronde stonden de twee grote kanshebbers voor de eerste plaats tegenover elkaar: de geroutineerde Jan van der Mark en de zestienjarige Cy- riel Hardenbol. Laatstge noemde had aan een remise genoeg om de titel in de wacht te slepen. Zover kwam het echter niet, de ervaring van Van der Mark gaf de doorslag. Door een hoger moyenne werd Van der Mark kampioen, want beide biljarters eindigden op 12 punten. Ook Coeni Jans be haalde de eindscore, zij verte genwoordigt hierdoor het dis trict Nieuwe Waterweg Noord bij de Gewestelijke Kampi oenschappen die op 10, 11 en 12. maart a.s. in Den Haag worden gehouden. De einduitslag: 1. J. v.d. Mark 12 pnt. 1.20 moyenne (promo tie); 2. C. Hardenbol 12 pnt. 1.17 moyenne (promotie); 3. C. Jans 12 pnt. 0.93 moyenne; 4. E. v. Weel 7 pnt.; 5. J. Om- merling 5 pnt.; 6. C. Vervoort 4 pnt.; 7. R. Herrera 4 pnt.; 8. R. Philips 0 pnt. plaatsen steeg door de enorme score van 78.76% De stand: 1. echtpaar Meerwaldt, score 48.96% totaal 1076.15% 2. Brusse-Van der Dool score 54.17% totaal 1073.39% 3. Marrevee-Tamboer score 54.17% totaal 1053.31% 4. echtpaar Akkermans score '60.94% totaal 995.82% 5. Brokerhof-Smits score 38.54% totaal 981.81%. Schiedamse vereniging floreert Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., HOOFDKANTOOR: Prins Hendrikkade 12-16, Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam kantooruren: maandag t/m donder dag 08.30-17.00, vrijdag 08.30-16.00 Telefoon (centrale): 010 - 4.699.911 Telex 23196 Telefax 010-4699362. DIRECTIE: V. Doorn/P. Bakker/J. Parser WEGENER-bladen verschijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplaag van ruim een miljoen exempla ren. Hiertoe behoort: Schiedams Nieuwsblad Verschijnt elke dinsdag huis-aan-huis in Schiedam, Groenoord en Kethel. Nwe Vlaardingse Courant Verschijnt elke dinsdag huis-aan-huis in Vlaardingen. DUO'S (rubrieksadvertenties): 010- 4.699.444 KANTOOR: Hoogstraat 122,3110 AH Vlaardingen, Postadres: postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Kantooruren: zie hoofdkantoor. 010- 4.346.711 DISTRICTVERKOOPLEIDER: Th.J. Bravenboer (tel privé 010-4.353.883) ACCOUNTMANAGER: G.H. Adams (tel privé 01891-13230) ADVERTENTIEVERKOOP: SCHIEDAM: Hans Ivo (tel. privé: 010-4.650.272). VLAARDINGEN: Hans Post, Nico Heynen (tel. privé: 010-4.101.215). REDAKTIE: Hoogstraat 122, 3131 BP Vlaardingen, postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. tel.: 010-4.352.911 RED M. Ames, L. Visser, S. de Ligt. CORRESPONDENT Schiedam: W Meijboom. Sportcorrespondent: B. Wesdorp Sportcorrespondent Vlaardingen: P.Spek (010-4.352.615). ADMINISTRATIE: Pr. Hendrikkade 12-16, postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam, tel. 010-4.699 911. BEZORGING. Interlanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.201 KERSEN GEBAKJES NATUURLIJK BIJ: VINCENT v.d. BOSCH Westfrankelandsestraat 93 Tel. 426.88.83 SCHIEDAM Tijdens de Stedenkampioenschappen voor jeugdteams, die zaterdag 28 januari in Maarsen werden georganiseerd hebben de jon geren van Bowling Bond Mu sis Sacrum uitstekend gepres teerd. Bij de aspriranten wer den de Schiedammers voor de tweede achtereenvolgende keer kampioen van Neder land, terwijl bij de junioren een derde plaats veroverd werd. Op de zondag 29 januari ge houden senioren stedenont- moeting gooide Musis-Sa- crum-lid Thienpondt een bij na perfecte game van 290. (één spare en elf opeenvolgende strikes). Het was tevens de hoogste game van de dag. Zegereeks Juventus SCHIEDAM— De lopende competitie blijft voor de bas ketballers van Juventus het karakter van een oefencam pagne houden. Ook tegen Charlois kende de ploeg van Frans Wentholt geen enkele probleem en won afgetekend met 123-48. Topscorers waren Peter van der Waal en Willem Doornik die respectievelijk 25 en 23 scores op hun naam brachten. Nog steeds zonder puntverlies (26 uit 13) komt de titel en promotie naar het dis trict steeds dichterbij. SCHIEDAM Clubbladen en berichten voor deze pagina kunt u sturen naar de sportre dactie van het Schiedams Nieuwblad, Postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. Het is ook mogelijk berichten telefonisch door te geven, tel. 4352911. AMANDEL BROODJES NATUURLIJK BIJ: VINCENT v.d. BOSCH Westfrankelandsestraat 93 Tel. 426.88.83 VOLLEYBALHet damesteam van de volleybalvereniging Rijn mond komt vanavond, dinsdag 7 februari uit tegen Flits in de strijd om de districtsbeker. De wed strijd wordt gespeeld in Papen- drecht en begint om 20.15 uur. SCHIEDAM Bridgesocie- teit Tamboer heeft in verband met de krokusvakantie een korte competitiepauze inge last. In de top van het klasse ment is weinig veranderd. De grootste sprong op de ranglijst werd gemaakt door het paar Hafkamp-Holierhoek dat 10 SCHIEDAM Nadat sjoelen zich lang louter als huiska mervertier deed gelden kwam in 1977 de omslag. Toen werd door een aantal kleinschalige verenigingen de Algemene Nederlandse Sjoelbond opge richt. In '84 werd de ANS als lid van de Nederlandse Sportfedera tie opgenomen, waarmee het sjoelen als volwaardige sport werd erkend. Op 4 februari 1987 werd ook een Schiedam se sjoelvereniging De Erker, opgericht, die in twee jaar tijd een ware opmars doormaakte. Voorzitter Simons van sjoel vereniging De Erkerk doet nauwelijks moeite zijn ent housiasme in te tomen. „Het eerste jaar stond voor ons echt in het teken van verkenning. Binnen de Sjoelbond hebben we goed rondgekeken en daarnaast werd er natuurlijk flink geoefend. Het tweede jaar kwamen de successen vrij snel. Er vonden in kort tijds bestek maar liefst 8 promoties plaats, dat is toch niet niets." Indeling De sjoelsport heeft een klasse indeling van A t/m E, over tien bakken, naar gelang het aantal punten dat men gooit: Dames Jeugd-klasse A. 128 en hoger; B. 118-128; C. 108- 118; D. 98-108; E. 0-98. Heren-klasse A. 138 en hoger; B. 128-138; C. 118-128; D. 108-118; E. 0-108. Een werpbeurt bestaat uit 3 onderbeurten die worden ge gooid op één van bovenstaan de bakken (klassen). Opnieuw Simons: „Gooide men bij De Erker in het eerste jaar van ons bestaan over 10 bakken gemiddeld 800 pun ten, nu is dat al opgeschroefd naar zo'n 900 tot 1300 punten. Achttien leden van onze sjoel vereniging spelen nu al bin nen de bondsklassen en ne men geregeld deel aan wed strijden en toernooien, die door de Nederlandse sjoel bond worden georganiseerd. Zo gaan er op 11 februari a.s. weer acht van onze mensen naar individuele selectiewed strijden in Oosterhout. Daar- nast bestaat de kans dat een aantal Schiedammers wordt afgevaardigd naar de Neder landse Kampioenschappen die op 1 april in Barneveld worden gehouden. Dat is alle maal binnen twee jaar gerea liseerd door onze vereniging, toch niet gering dacht ik." Informatie over de sjoelsport is te krijgen in Wijkcentrum De Erker, op woensdagavond van 19.30 tot 22.30 uur en op zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Ook telefonisch is informatie te verkrijgen, tel. 4267449 of 4267767. In twee jaar tijd werden de prestaties van De Erker naar beduidend hoger niveau getild. het vertrekkende koppel: trainer Frans Beun (links) en verzorger Rob van der Zeeuw. Succes SCHIEDAM— Met nog vier duels voor de boeg in de zaal- korfbalcompetitie lijkt de de finitieve beslissing voor beide Schiedamse ploegen zeer na bij. Harga veroverde het afge lopen weekend een punt bij Quick in Dordrecht (12-12) en Succes kwam thuis net tekort tegen ODO (9-10). Hierdoor heeft Harga een gat van drie punten ten opzichte van Suc ces geslagen. Harga reisde met slechts één intentie naar Dordrecht, na melijk minimaal een punt mee naar huis te brengen. Dat luk te prima. Van het begin af ontwikkelde zich een gelijk- opgaande strijd, waarbij aan Harga-zijde met name Onno Sluimer zich onderscheidde met een aantal sterke scores. Na een ruststand van 5-5, fi nishte men op 12-12, een re sultaat waarmee Rob van der Graaff zich bijzonder ingeno men voelde. "Het was op nieuw een prestatie van het complete team. We zijn geen moment de mindere geweest van Quick, we hebben zelfs de wetstrijd in hoge mate be paald". 9 Succes kwam net tekort in het degradatieduel tegen ODO en verloor met 9-10. Succes kende in de thuis- match tegen ODO een desas treuze start. Tussenstanden van 1-6 en 2-9 gaven dat beeld aardig weer. Trainer Ton van Nunspeet: "In de begingase lukte ons vrijwel niets. Open doelkansen en strafworpen werden gewoon gemist. Nor maal gooit Leo Kruining die ballen erin, nu liep het totaal niet". Pas tien minuten voor tijd hervonden de Schiedam mers zichzelf. Robert Zwa- nink en Cathy Posthoorn wis ten plotseling de korf wel te vinden en scoorden respectie velijk drie en twee maal. Bij de stand 9-10 viel echter het doek. Van Nunspeet: "Als het duel twee minuten langer had geduurd, hadden we ODO nog gepakt, het is ongelooflijk. Deze nederlaag komt natuur lijk keihard aan binnen de ploeg, maar we zijn in mijn ogen nog steeds niet kansloos in de strijd tegen degradatie". Harga heeft na 10 wedstrijden 7 punten veroverd, succes bleef op 4 punten staan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 4