mi IdIK IN DE BIOSCOOP VERGEET |E DAT HET FILM IS SCHg)P ©DE HAVENLOODS chef metaalbedrijf (v/m) tvs. plv. hoofd 35.- medewerker arbeid metaal (v/m) (t.b.v. metaalspuiterij) 4 medewerkers arbeid metaal medewerker arbeid huiswasserij (,/mi UIT IN ROTTERDAM LIVE MUZIEK Trio Attica NLFHI UNIEKE GOUDVERKOOP EXTRA HOGE KORTING!!! JUWELIER SATIVAR _i Lj:na D sr^T AUTO RIJLESKAMP 06-0221515 grafisch vormgever «n Pm»» VLAKDRUKMONTEUR OFFSETDRUKKER inspecteur/inspectrice doktersassistent m/v HBBi mm Sa™ lm ASSISTENT(E) DONDERDAG 9 FEBRUARI 1 ALHAMBRA 1 COMING TO AMERICA ALHAMBRA 2 BIG CALYPSO 1 A FISH CALLED WANDA CALYPSO 2 BETRAYED S CALYPSO 3 DEAR AMERICA LETTERS HOME FROM VIETNAM 12 TOM CRUISE IN COCKTAIL CINERAMA 2 WHO FRAMED ROGER RABBIT I CINERAMA 3 ME AND HIM CINERAMA 4 WILLOW .a CINERAMA 5 BRUCE WILLIS in "DIE HARP" CORSO A FISH CALLED WANDA In verband met de capaciteitsuitbreidingen bij het Gevangeniswezen (Delinquentenzorg) zal in Rotterdam een nieuwbouwinrichting worden gebouwd. De ingebruikname van deze nieuwbouwinrichting wordt verwacht in het 4e kwartaal van 1989. De inrichting krijgt de (voorlopige) bestemming van Huis van Bewaring voor mannen, met een capaciteit van 252 gedetineerden. In verband hiermede worden de navolgende vacatures opengesteld. 38 uur per week, aanstelling per 1 april 1989 vac.nr. 9-018/0410 LUMIERE 2 LICENSE TO DRIVE LUMIÈRE 3 COCOON the return LUMIERE 4 WHO FRAMED ROGER RABBIT PRILLE POESJES p. MEISJES VAN STAVAST p» GORILLAS IN THE MIST r* A FISH CALLED WANDA M, CALYPSO 2 9V2 WEEKS CALYPSO 3 MONTY PYTHON J toVcruis7in COCKTAIL" LUMIÈRE 2 LICENSE TO DRIVE LUMIÈRE 3 COCOON the return ALHAMBRA 1 WALT DISNEY'S FRANK EN FREY" SI: CINEMA NRC KEMMKESl; f"*08" 03 ,12 39 MOONWALKER WALT DISNEY'S "FRANK EN FREY'' Ifll VENSTER 1 HET RODE KORENVELD (R, VENSTER 4 HERMETISCH ZWART iiiMaïifi VENSTER 1 HET RODE KORENVELD VENSTER 2 DEKOMMISSARISZ.™^ Venster 3 een verhaal h VENSTER 4 HERMETISCH ZWART donderdag t/m zondag IE! te IE LE IE aDlsSËElalslalslalsSIala 14 KARAATS 1e klas rijksgekeurde SIERADEN Gourmetcolliers Closed for ever geen 85.- Figarocolliers Koordarmbanden maar Koningscolliers Figaro armbanden Chanelcolliers Plaatarmbanden en vele andere ook in 1, 2 en 3 kleuren goud P-gr. Deze ENORME COLLECTIE is er in ALLE lengten en gewichten HORLOGES, RINGEN en BRILJANTSIERADEN met garantie en certificaat in EIGEN ATELIER graveren en maken wij uw aankoop DIRECT en GRATIS op maat MEER DAN 20 JAAR EEN BEGRIP OP R'DAM-ZUID Van Haeftenstraat 4-6 I I r— STADION GROENE KILLE DIJK rrj Bel voor info 010-4329493 maandag gesloten Het werk: de chef metaalbedrijf - geeft leiding aan 5 medewerkers binnen het metaalbedrijf - voert functioneringsgesprekken en stelt beoor delingen op - geeft instructie en houdt toezicht op de gedeti neerden die op de metaalafdeling werkzaam zijn - is verantwoordelijk voor het doelmatig functio neren van het metaalbedrijf - is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van het arbeidsproces - distribueert het werk - houdt regelmatig werkoverleg met zijn/haar medewerkers - informeert het hoofd arbeidsvoorzieningen over de voortgang van de productie - vervangt het hoofd arbeidsvoorzieningen bij diens afwezigheid - houdt contact met de afdeling arbeid van het ministerie van Justitie en met opdrachtgevers en leveranciers. Wij vragen: - diploma MTS-werktuigbouw - minimaal 5 jaar ervaring in de metaalbewerking -leeftijd vanaf 30 jaar - leidinggevende capaciteiten - goede contactuele eigenschappen - bereidheid: tot het volgen van interne opleidingen mee te werken aan een vaktest, een psycholo gisch, medisch en antecedentenonderzoek. Wij bieden: - een salaris van minimaal 2.654,- en maximaal 4.115,- bruto per maand - 8% vakantietoeslag. 38 uur per week, aanstelling per 1 april 1989 vac.nr. 9-019/0410 Het werk: de medewerker arbeid metaal - coördineert de werkzaamheden binnen de spuitafdeling in relatie tot de activiteiten van de diverse afdelingen - instrueert en begeleidt de bij de spuitafdeling werkzame gedetineerden (ongeveer 5) - controleert het produktieproces, zowel kwali tatief als kwantitatief - is belast met het dagelijks onderhoud van machines, gereedschappen en apparatuur - verricht de benodigde administratieve handelingen - neemt deel aan het werkoverleg, Wij vragen: - diploma LTS spuit- en afwerktechniek of industrie-schilderen met b.v.k. een gezel diploma of een hiermee vergelijkbare opleiding - ruime ervaring met spuit- en afwerktechnieken - leeftijd 24 - 48 jaar - kennis en ervaring m.b.t. de werkwijze c.q. het onderhoud van diverse speciale apparatuur van de spuitafdeling - goede contactuele eigenschappen - bereidheid: tot het volgen'vah interne opleidingen mee te werken aan een vaktest, een psycho logisch, medisch en antecedentenonderzoek. Wij bieden: - een salaris van minimaal 2.273,- en maximaal 2.972,- bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring - een doorgroeimogelijkheid in deze functie tot een maximum van 3.284,- bruto per maand - 8% vakantietoeslag. 38 uur per week, aanstelling per 1 april 1989 vac.nr. 9-020/0410 (v/m) Het werk: de medewerker arbeid - is verantwoordelijk voor het doelmatig functio neren van het metaalbedrijf - coördineert mede de werkzaamheden binnen het metaalbedrijf - instrueert en begeleidt de bij het metaal bedrijf werkzame gedetineerden (ongeveer 5) - controleert het productieproces zowel kwalita tief als kwantitatief - is belast met het dagelijks onderhoud van machines, gereedschappen en apparatuur van de afdeling - verricht de benodigde administratieve hande lingen - neemt deel aan het werkoverleg Wij vragen: - diploma LTS-metaalbewerken, bemetel, smeco - minimaal 5 jaar ervaring in verspanende bewerkingen of als constructie-plaatwerker - lasdiploma electrisch lassen of CO/2 lassen strekt tot aanbeveling -leeftijd 24-48 jaar - goede contactuele eigenschappen - bereidheid: tot het volgen van interne opleidingen mee te werken aan een vaktest, een psycho logisch, medisch en antecedentenonderzoek. Wij bieden: - een aanvangssalaris van minimaal 2.273,- en maximaal 2.972,- bruto per maand, afhanke lijk van leeftijden ervaring - een doorgroeimogelijkheid in deze functie tot een maximum, van 3.284,- bruto per maand - 8% vakantietoeslag. 38 uur per week, aanstelling per 1 april 1989 'vac.nr. 9-021/0410 Het werk: de medewerker arbeid huiswasserij - plant, organiseert en coördineert de werk zaamheden - begeleidt en instrueert de in de wasserette werkzame gedetineerden (ongeveer 6) - is verantwoordelijk voor een doelmatig functio neren van de wasserette - controleert het produktieproces zowel kwalita tief als kwantitatief - voert overlet met het hoofd werkvoorziening en met de badmeesters - verricht de benodigde administratieve werk zaamheden - beheert de materialen zowel in de verbruiks- sfeer als in de kapitaalgoederensfeer - neemt deel aan het werkoverleg. Wij vragen: - opleiding op LTS-niveau, b.v.k. textiel - vakdiploma nat-wasbedrijf c.q. n.v.w. deelcursus - ruime praktische ervaring met het wasserette- gebeuren - brede kennis van en ervaring met wasserette- apparatuur - goede contactuele eigenschappen -leeftijd 24-48 jaar - bereidheid: tot het volgen van een interne opleiding bij een penitentiaire inrichtingswasserij mee te werken aan een vaktest, een psycho logisch, medisch en antecedentenonderzoek. Wij bieden: - een aanvangssalaris van minimaal 2.223,- en maximaal 2.736,- bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring - een doorgroeimogelijkheid in deze functie tot een maximum van 2.972,- bruto per maand met een uitloop op grond van diensttijd tot 3.130,- bruto per maand - 8% vakantietoeslag. Bijzonderheden: de te benoemen functionarissen - waarvan de vermoedelijke datum van aanstelling is vermeld onder de functienaam - zullen tot aan de opening mede worden belast met het opstarten van deze nieuwbouwinrichting. Sollicitaties binnen 2 weken, onder vermelding van het desbetreffende vacaturenummer, richten aan.'de directeur van het Huis van Bewaring "De Schie" te Rotterdam, de heer L.R. Jansen Postbus 61300,3002 HH Rotterdam. Telefonische inlichtingen over deze functies worden verstrekt door mevrouw M.C.F. Verdonk, plv. directeur, te bereiken onder nummer 010-4377488. Justitie wil een bijdrage leveren aan het wegwerken van de achterstand op de arbeidsmarkt van leden van etnische minderheden, zij worden dan ook met nadruk uitgenodigd te solliciteren. MINISTERIE VAN JUSTITIE Nationale Verkeersopleidingen organiseert een unieke rij-opleiding, die 8/10/12 of 14 dagen duurt; deze rij-opleiding wordt afge sloten met het officiële CBR rij-examen. Bel gratis voor informatie Voor onze afdeling voorbereiding zoeken wij op korte termijn een ervaren De werkzaamheden bestaan o.a. uit mikro- en makromontage, doka- en tekenwerk. Wij bieden afwisselend werk m.b.v. moderne apparatuur voor iemand die zelfstandig en nauw keurig kan werken. Gerenommeerde Spaarinstelling zoekt: 1. Medewerkers voor telefonische acquisitie m/v Werktijden in overleg 2. Buitendienst Verkoopmedewerkers m/v voor de regio groot Rotterdam Inlichtingen: B.C. Karman, S 01883-21464 STICHTING UIT PROMOTIE ROTTERDAM 29; Mozart Trio in C, KV 548; Beethoven Trio in c op. 1 nr. 3 *110,- f 15,- f 20,- Pas 65/CJP f 7,50f 11,- f 15,- ROBERT HOLL bas en JOZEF DE BEENHOUWER piano SCHUBERTIAOE Die schóne eigen werk) 110,- Pas 65/CJP 17,50 FRANZ SCHUBERT KWARTET, schubertiade. Strijkkwartet in a, i Wij zoeken een ervaren DRUKKERIJ ROMER B.V. Bokelweg 64 - Schiedam - Tel. 010-4150377* Na 18.00 uur 01116-1873 (dhr. E. Romer) Coppejans Verenigde Bedrijven b.v. zoekt in de regio Rotterdam een part-time voor 15 uur per week. Functie-inhoud: - controle van werkzaamheden op schoonmaak-objecten; - administratief bijhouden van materiaaluitgifte; - urenregistratie van uitvoerend personeel; - plannen van personeelsbezetting op de objecten. Functie-eisen: - opleiding op MBO-niveau; - enige affiniteit met de schoonmaakbranche: - het bezit van rijbewijs BE en auto; - leeftijd vanaf 24 jaar. Heeft u interesse in deze afwisselende functie, waarbij enige uitbreiding van werkuren in de nabije toekomst tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u uw schriftelijke sollicita tie sturen naar: Coppejans Verenigde Bedrijven b.v., 's Gravelandseweg 258, 3125 BK Schiedam, t.a.v. afd. Personeelszaken. Telefonische inlichtingen: 010-4 62 33 33. PROTESTANTS CHRISTELIJK ZIEKENHUIS IKAZIA ROTTERDAM (full-time) U beschikt hiervoor over het diploma dokters assistente) en enige ervaring op een polikliniek. Uw leeftijd is tenminste 21 jaar. Een protestants christelijke levensovertuiging is gewenst. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan de afdeling personeelszaken, Montessoriweg 13083 AN Rotterdam. VRAAGT VOOR HET SEIZOEN 1989 VERKOOPSTERS voor onze SOUVENIRWINKEL (30 uur/4 dagen per week) J Voor deze funkties denken wij aan kandidaten die. - representatief zijn - minstens in het bezit zijn van een MAVO-diploma - ervaring hebben in het hanteren van vreemde valuta - leeftijd vanaf 20 jaar VOOR HET SELF SERVICE RESTAURANT C0UNTER-MEDEWERK(ST)ERS SERVEERSTERS Voor deze funktie denken wij aan kandidaten vanaf 18 jaar, die kennis hebben van de horeca en tenminste een vreemde taal spreken, (min. Mavo) MEDEWERK(ST)ERS ALGEMENE DIENST voor de afwaskeuken en schoon- maakwerkzaamheden. Leeftijd vanaf De werktijden zijn variabel, ook geduren- Sollicitaties voor alle bovengenoemde funkties, vergezeld van een recente pas foto, kunnen worden gericht aan: EUROMAST B.V. Parkhaven 20, 3016 GM Rotterdam t.a.v. de directie. Theater de Evenaar Do.9 INEZ VAN DULLEMEN: jVIVA MÉXICO! voordracht (feb. Mexicomaand), 20.15 Zo. 12 HEIN REEDIJK, directeur Museum voor Volkenkunde PRIMITIVISME VERSUS INSPIRATIE lezing Kunst uit een andere wereld14.00. Benthemstraat 13. reserveren dagelijl Degel.t/mZo.12 Jeugdtheater Hofplein Kaartverkoop kassa dagelijks van 12.00-14.00 uur. Telefonisch MEISJE LOOS van Jeugdtheater Hofplein voor iedereen vanaf 5 jaar f 5.- en f 7,50. Zondag alleen 14.00 uur KLASSIEK KINDERCONCERT 01° 467 70 14 J Theater't Kapelletje Van der Sluysstraat 176. Reserveren: alleen telefonisch Vr.10 en Za.11 YESTERDAY'S WINE nieuwe mimegreep Theater Zenit 20.30 10.- Pas 65/CJP (7,50 I 010 1 143649981 Lantaren/Venster avond beh^Ma.' v. a 20.30 FOX EN COYOTE IN DE GOOTvanM.tthi|.wi..en MET DANK AAN.... van deep Filer Do.9 t/m Za.11 ANGELS BEYOND REASON van Barbara Duijf|es en 01° 1 141383 26 1 Luxor Theater tlmza.11 BRIGITTE KAAN DORP met haar nieuwe programma 20.15 Kouwe Drukte AVNER EISENBERG mlme-clown inde traditie van Chaplin en Keaton. Verbazingwekkende voorstelling voor jong en oud DUl't/m'ztS JASPERINA DE JONG victoria Laatste voorstellingen in Ftotterdam 010 1 426 95 63 1 Passage Theater Passage 9-13, Sc hiedam. Kassa geopend: Di - Za. 12.00-14.00 uur. Telefonisch Do.9 21.30 Za.11 2015 THE WEAZELS Rock Roll show in Theatercafé de Tender SEPARATION Linda van Dijck ft Kees Bruaae f 22,- f 19,- f 16.- 01° 1 411 81 10 Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein Wondlmss^^op^on^g^ Wma/één'uur'wo'aan^lrg"1 Wo.8 DE NACHT VAN DE MOORDENAARS van jo«é Wo.8 en Do.9 Grote Zaal 20.15 l DE VERBROKEN CODEvanHughWhltemoremetinde hoofdrol Willem NIJholt als Alan Turing. Regie: Jo Dua f 27,50 f 22,50 f 17,50 Pas 65/CJP f 22,- f 18,- f 14.- Za.'?iVr'120.30 ROTH EATER: MASTER CLASS van David Pownall Café Floor PATRICIA BEYSENS TRIO Patricia zingt Oost-Duitse liederen met als thema de man-vrouw-relatie Toegang gratis M24*nr9TUH™palS6^/°S^20 7l5 "m* Ma''|nen DE ROTTERDAMSE DANSGROEP dans. WemeZaal OH PA, ARME PA, JIJ HANGT IN DE KAST VAN MA EN HET HUILEN STAAT MIJ NA van OVER DE GRENS van Lodewiik de Boer. Gespeeld dop, Olga Zuiderhoek, Peter Faber en Helmert Woudenberg. f 27,50 f 22,50 f 17,50 Pas 65/CJP f 22,- f 18.- f 14,- Wo.15 an Do. 16 BADELOCH van Rob de Graaf door Nieuw West i.s.m. Vr.17en Za.18 I Grote Zaal l 20.15 I Rob de Graat en Marien Jongewaard. f 12,50 Pas 65/CJP f 9,- MEDEA van Euripides door Toneelgroep Amsterdam. Met Kitty Courbois als Medea. Regie: Gerardjan Rijnders. f 24,- f 19.- f 14.- Pas 65/CJP f 20,- f 15.- f 10,- 010 1 42694 55 1 Theater de Teerstoof Nieuwstraat 12, Sc hiedam. Tal. ros.: Di. - Vr. 10.00-16.00 uur, Za. 12.00-14.00 uur. Wo1i°5#nZH(i) LUK Wl JNS Alleen (20.30 uur) f 12,50 Pas 65/CJP f 10.- 0E TOVENAAR VAN OZ Jeugdfilm f 3.75 Zaal de Unie CONCERT UOJLtiTfeb. LEZING op 14 feb Theater Zuidplein Dagelijks van 10.00-16.00 uur. Zo. vai LQ. Schmli Vr.10 t/m Zo.12 THE MOUSETRAP Ag Grote Zaal Eric van Ingen, Filip Bolluyt, Elsje Scherjon en Vr.10en Za.11 MICHEL EN MARTIN cabaret Arlecchino De Grote Verwarring Dl.1« en Wo.15 PURPER cabaret Dit Verhaal D^Te DIE FLEDERMAUSjohann Strauss Grote Zaal theater München. muz.leiding: Tamés Sulyok. regie: Kurt Röster. BART STULTIENS cabaret VLEESWAREN- EN CONSERVENFABRIEK ROTTERDAM BV vraagt een voor de loonadministratie Voor deze funktie is accuratesse een eerste vereis te met daarnaast een behoorlijke opleiding op HA- VO/MEAO-niveau. Enige ervaring strekt tot aanbe veling. Sollicitanten gelieve hun handgeschreven brieven te richten aan: Schop Vleeswaren- en Conser- venfabriek Rotterdam BV, Van Helmontstraat 21, 3029 AA Rotterdam, t.a.v. Afd. Personeels zaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 12