25 29.50 379 eesw 199 39 139 li - Nieuwe Van Brienenoordbrug maakt spectaculaire tocht Whiplashpatiënten willen vereniging jaar SMS lel. 010-4.618.600 ©DE HAVENLOODS NAt 2 VOOR maxEll 0 V00R iiiiiift MSwrnwcmmmMUh Aiecto Transport wordt precisiewerk onder drie bruggen door 'We willen proberen het onbegrip weg te nemen' Uitreiking Buddingh'prijs op Poetry International DONDERDAG 9 FEBRUARI 1989 vergeet t dan maar! SONY SONY E-240 OX VHS VIDEOCASSETTE Uitstekende VHS videocassette met een extra lange speelduur van maar liefst 4 uur! PER STUK13.95 10 VOOR122.50 VIDEOTAPES AKAI E-60 KODAK P5-90 VIDEO S KODAK E-180 3 UUR VHS FUJI E-30 SXG VHS-MASTER FUJI E-180 FUJI E-180 SHG GOEDE TEST BASF E-180 SHG MAXELL E-180 EX MAXELL E-240 EX POM VCC360 POM VCC480 POM VCC480 SHG-HIFI BASF E 200 EQ BASF VCC 480 BASF P5-30 VI0E0-8 TDK HDX-PRO 30 MAXELL L-830 SONY E-180 HG 25.00 9.95 25.00 9.95 14.95 14.95 9.95 13.95 22.50 25.00 32.50 14.95 25.00 12.50 29.50 12.95 12.95 2 VOOR 10 VOOR 19.50 47.50 17.00 47.50 19.50 29.00 27.50 19.00 27.50 42.50 47.50 59.50 27.50 47.50 23.50 57.50 25.00 25.00 59.00 229.00 79.00 234.00 82.00 126.00 129.00 95.00 135.00 199.00 229.00 295.00 135.00 229.00 115.00 279.00 115.00 115.00 f j' UIML l MAXELL UD-l-90 AUDIOCASSETTE Ultra dynamic audiocassette met 11 2x45 minuten uitstekende opname/ 11 weergave kwaliteit. PER STUK 3.50 100 VOOR 289.00 AUDIOCASSETTES P.STUK 2 V00R 10 V00R FUJI 0R 90 2.95 8.50 22.50 FUJI 0R 120 4.75 13.50 44.50 FUJI FR 90 CHROOM 4.95 13.95 37.50 TEAC SOUND 52 0IV. KLEUREN 4.95 13.50 39.00 MAXELL UD 190 3.50 9.95 29.50 MAXELL XL II90 CHROOM GOED GETEST 5.50 15.00 45.00 MAXELL MX 46 METAL 5.95 16.50 49.50 MAXELL XL IIS 90 6.95 19.50 59.90 SONY HFS-60 3.50 9.75 29.00 SONY HFS-90 4.50 11.50 35.00 SONY UX-90 CHROOM 5.50 15.00 35.00 SONY UX-S 60 4.95 12.95 42.50 SONY METAL FS-90 18.95 52.50 159.00 SONY SQM-10 COMPUTER CASSETTE 1.95 5.50 17.90 THAT'S RX-90 3.95 11.00 35.00 BASF FERR0 EXTRA 160 2.45 6.95 19.95 BASF CHROOM SUPER II90 6.50 15.95 42.50 PHILIPS PHILIPS OC-664 AUTORADIO MET INFO Kompleet met verkeerdecoder. EN AUTOREVERSE CASSETTESPELER In zwarte uitvoering. stereo, MG en LG. Voorzien voorkeuzezenders, 4x FM, 4x MG en 4x Lg. Cassettespeler met autoreverse. De versterker levert een vermogen van 2x5 Watt. Voorzien van fader en toonregeling. OUDE C0RRECTPRIJS499, Ctó PIONEER PIONEER TS-R 200 INBOUW Inbouwdiepte slechts 3.7 cm. AUTO-LUIDSPREKER PER PAAR 2-weg auto-luidspreker met een oude CORRECTPRIJS 259 - maximaal vermogen van 2x60 Watt. Het cross-axial ontwerp zorgt voor een verbeterd stereo geluid en verruimde hoog weergave. Frekwentiebereik: 48-20.000 Hz. AKAI ARM-80 DRAADLOZE MICROFOON Rondom gevoelige draadloze FM- electret microfoon. Modulatiesoort: FM. Voeding: 1 penlight-cel 1.5 V. D.m.v. een instelschroef is de draaggolflengte variabel van 76-90 MHz. Maximale reikwijdte ca. 25 meter. Te ontvangen via b.v. uw portable radio met FM. OUDE CORRECTPRIJS 99, ALECT0 PRO 33 MENGPANEEL 5-kanaals stereo mengpaneel met vooraf luistering per kanaal. Aansluitingen voor 2 draaitafels, 2 tapedecks en één microfoon. Voorzien van twee verlichte VU- meters en twee stereo uitgangen. 220 Volt. In zwart uitgevoerd. Afm.: 32x21x6 cm. OUDE CORRECTPRIJS 159, BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Met de tram, lijn 4. 6 en 9. Mel de bus: 170 171 en 173 sloppen praktisch voor de deur en bus 35. 39 en 40 sloppen bij Slation Noord, ook vlakbij. Mei de auto. volg de diverse aanwijsborden. MAANDAG 11.00-18.00 UUR dinsdag 9.00-18.00 uur mmM Berqwea 110Rotterdam WOENSDAG 9.00-18.00 UUR i? v«-»«i DONDERDAG 9.00-18.00 UUR "7~_ A f\ A A C\ In Zwijndrecht worden de laatste voorbereidingen ge troffen voor het transport van de tweede Van Brienenoord brug. Het gevaarte ligt nu nog in de haven bij het construc tiebedrijf Grootint. Volgende week moet het worden ver voerd naar Rotterdam. Het nieuwe brugdek moet daar een bijdrage leveren aan het oplossen van het filepro bleem. Momenteel passeren per werkdag 140.000 motor voertuigen de Van Brienen oordbrug. Dit leidt gemiddeld twee maal per dag tot files. Om dit knelpunt op te lossen, gaf de minister van Verkeer en Waterstaat in 1984 opdracht tot het bouwen van een twee de Van Brienenoordbrug. Deze nieuwe boogbrug is nu gereed. Uiterlijk lijkt deze brug sterk op de eerste, die in 1965 werd opengesteld. Vol gens technici zijn er tussen de twee bruggen wel enkele ver schillen. Zo is het nieuwe brugdek iets breder. De gloednieuwe boogbrug is 300 meter lang en 45 meter hoog. Het gewicht bedraagt 4.800 ton (4.800.000 kilo gram). Het gevaarte hoeft nu alleen nog naar Rotterdam te worden gevaren en op 25 me ter boven het water te Worden geïnstalleerd. Pontons Het transport van de brug van Zwijndrecht naar Rotterdam moet aanstaande maandag plaatsvinden. De voorberei dingen zijn echter vandaag al in volle gang. Vandaag en vrijdag wordt de brug op twee pontons geplaatst. Op maandag 13 februari zul len vier sleepboten en twee duwboten de pontons vanuit de Zwijndrechtse Drechtha- Ven vervoeren naar de kade van vervat (voorheen Piet Smit) in Rotterdam. „Als het zicht minder is dan 1.000 meter of als de wind harder is dan windkracht vijf, gaat het transport niet door. Er Wordt ook niet gevaren bij een temperatuur lager dan het vriespunt", legt de commer cieel directeur van Grootint, de heer Wirts uit. Deze voorzichtigheid is be grijpelijk, als men bedenkt da het transport bij het passeren van de Botlekbrug in de hoog te een speling heeft van 30 centimeter. In de breedte be draagt de vrije ruimte 60 cen timeter. Stroomsnelheid De waterstand is voor het transport van groot belang. De brug verlaat Zwijndrecht met hoog water, om 10.00 uur, <?m bij eb de Spijkenisserbrug en de Botlekbrug te passeren. „De stroomsnelheid is voor ons ook een belangrijke fac tor", vertelt ir. H. Crucq, pro jectleider van Rijkswater staat. „De- stroomsnelheid is te regelen door via de Haring- vlietdam extra water te laten spuien. Er wordt voor gezorgd dat er daar zoveel water wordt gespuid, dat de stroomsnelheid voor ons zo gunstig mogelijk is". Vijzels Er wordt verwacht dat het uitzonderlijke transport op 14 februari om 5.00 uur zal aan komen bij de kade van Vervat in Rotterdam. Op donderdag 16 februari zal de brug wor den ingevaren tussen de pei lers. Door middel van vijzels wordt het dek dan op de juiste hoogte gebracht. Dit duurt circa negen uur. Op zaterdag 18 februari zal minister Smit-Kroes de brug officieel plaatsen op tijdelijke ondersteuningen. Dit zal ge beuren om 12.50 uur. Deze gé- beurtenis wordt rechtstreeks door de televisie uitgezonden. Het zal nog tot 1990 durtn voordat de nieuwe Van Brie nenoordbrug door het verkeer zal kunnen worden gebruikt. Twee jaar later zal ook de be staande brug zijn aangepast. Het transport t Maandag 13 februari: 10.00 uur: Vertrek' vanuit de Drechthaven in Zwijn drecht 13.00 uur: Het Spui wordt gepasseerd 17.00 uur: Passage Spijkenisserbrug 18.30 uur: Passage Botlekbrug 19.30 uur: Transport draait de Nieuwe Maas op 22.00 uur: Aankomst bij de Koninginnebrug 22.40 uur: Passage Koninginnebrug en spoorbrug Dinsdag 14 februari 05.00 uur: Aankomst bij Vervat (voorheen Piet Smit) volle kunnen worden benut. e boogbrug ligt nog enkele dagen Zwijndrecht. (Foto: Pim RaslCor Vos). ROTTERDAM Een aan tal whiplashpatiënten, mensen die door beschadi gingen aan nekwervels, wervelkolom en soms een lichte hersenbeschadiging, veroorzaakt door een (au- to)ongeluk blijvend last houden van hoofdpijn, dui zelingen, oorsuizingen, uit- valsverschijselen aan bij voorbeeld armen en benen, tintelende ledematen en nekpijn, wil in contact ko men met andere whiplash patiënten om met elkaar een patiëntenvereniging op te zetten. Met het begrip 'whiplash' (zweepslag) doelt men in het medisch spraakgebruik op de wijze waarop de beschadigin gen worden veroorzaakt: als een zweepslag. In het geval van Jacqueline Overdevest een auto die in volle vaart achter op die van haar knalde. „In eerste instantie dacht ik er goed vanaf te zijn gekomen. Wat pijn in m'n hoofd en schouders, maar verder niets. Na een paar dagen echter werd de pijn alsmaar erger, ging ik aan geheugenverlies lijden en sloeg regelmatig te gen de vlakte. Het werd zo erg dat ik in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Daar hoorde ik voor het eerst de naam 'whiplash'. ging, zat op paardrijles, surfte en tenniste. Na het ongeluk kan ik alleen nog wat in huis rondlummelen. Jarenlang heeft men getracht mij wijs te maken dat de pijnen, duize lingen en uitvalsverschijselen waardoor ik niet meer nor maal kan functioneren, psy chisch zijn. Mijn echtgenoot krijgt soms te horen dat die vrouw van hem zich aanstelt en niet helemaal lekker in haar bovenkamer is. Ook al wist ik zeker dat dit niet het geval was, ga je toch aan jezelf twijfelen". Een aantal maanden geleden is Jacqueline met twee andere whiplashpatiënten in aanra king gekomen. Al pratend kwamen zij erachter dezelfde klachten en dezelfde ver schijnselen te hebben, maar ook een zelfde omgeving die vond dat ze nu maar weer eens 'gewoon' moesten gaan doen. Met d'n drieën zijn zij ervan overtuigd dat er in Nederland veel mensen zijn die, net als zij, na een (auto)ongeluk lang durig en vaak blijvende licha melijke klachten en ongemak ken hebben gekregen en door hun omgeving niet worden be grepen. Met het oprichten van een pa tiëntenverenging willen zij el kaar steunen en zich ook in zetten om het onbegrip dat in de omgeving, maar ook bij de medici bestaat, weg te nemen. Geïnteresserden kunnen con tact opnemen met Jacqueline Overdevest, telefoon 01892- 18314 of A.Smit, telefoon 02972-2362 of M. Smit, tele foon 02990-41483. Onbegrip De medische diagnose bete kende echter niet, dat de art sen een genezende behande lingsmethode voorhanden hadden. Integendeel. Sinds kort is Jacqueline erachter dat er geen ^enkele behandelings methode voor whiplashpatiëi- ten bestaat. Na jarenlang al lerlei artsen en fysiotherapeu ten te hebben bezocht, is het haar hoofdzakelijk duidelijk geworden dat je het als whi- plashpatiënt zelf maar moet uitzoeken en in je omgeving tegen veel onbegrip opbotst. „Zo op het eerste oog is aan mij niets te zien. Vier jaar ge leden werkte ik in de verple- Jacqueline Overdevest: 'Je gaat aan jezelf twijfelen' ROTTERDAM Poetry In ternational zal dit gehouden worden van 17 tot en met 24 juni. Het is de twintigste maal dat dit poëziefestival plaats vindt, waarvan, zoals ook dit maal, de meeste keren in de Doelen. De deelnemers komen zoals men gewend is uit alle delen van de wereld. Tot de uitgeno digde dichters behoren onder meer Rita Dove (Verenigde Staten), Nevzat Celik (Tur kije) en Wislawa Szymborska uit Polen. Er worden ook jon gere Russische dichters uitge nodigd. Over de diverse festivalonder delen wordt nog druk over legd, waarbij het de bedoeling is de banden tussen publiek en dichters nauwer aan te halen,r dan in voorgaande jaren. Eén programmapunt staat wel vast, namelijk de uitreiking, -j voor de tweede keer, van de C. Buddingh'prijs voor de nieu- - we Nederlandse poëzie. De prijs, f 2.500.- groot, is be- stemd voor een Nederlandsta- lige dichter van wie na het laatstgehouden Poetry Inter- national een eerste poëzie- bundel in boekvorm is ver- ,m schenen. De sluitdatum voor de inzen- dingen is 1 mei. Debuutbun- T, dels kunnen in drievoud wor- -> den ingestuurd naar het bu- reau van Poetry International, v De Doelen, Kruisstraat 2, 3012 CT Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 5