duo's F11 Q3IQ3Miil Bazen Wilton-Fijenoord optimistisch Projectgroep jeugdtandzorg wil risicogroepen apart benaderen BüHEEHS EXOTISCH THAILAND Toneel ©DE HAVENLOODS Jubilerende Spoorwegen zoeken de mooiste vakantiekiekjes Acties voor Nicaragua Stedelijk Museum herdenkt Piet van Stuivenberg Cursussen in de Erker 'Alleen' in De Teerstoof Novib-actie 15 DAAGSE Vogelliefhebbers doen beroep op gemeenten DONDERDAG 9 FEBRUARI 1 SCHIEDAMDe Bazenver eniging Wilton-Fijenoord be staat in 1989 zeventig jaar. Om dit te vieren wordt op za terdag 18 februari een feest gegeven in zaal Irene. Ooit tel de de vereniging, in de jaren vijftig toen er zo'n 8000 men sen bij de werf werkten, 200 leden. Na het RSV-debacle en de reorganisatie zijn er nu nog 52 leden over. Ook de leden die het bedrijf onvrijwillig hebben verlaten zijn uitgeno digd voor het lustrumfeest. De bazenvereniging is in 1919 opgericht met als doel de be vordering van de vriendschap dat de vereniging nooit gods dienstige op politieke belan gen mocht voorstaan. Ook nu nog trachten de leden van de bazenvereniging dat doel te bereiken door het or ganiseren van vergaderingen, het verstrekken van uitkerin gen aan weduwen en wezen van leden en het aandacht schenken aan bijzondere ge beurtenissen, zoals jubilea en pensionering. De leden gaan ook regelmatig met elkaar op excursie. Eens in het jaar wordt er een vergadering be legd waarna een feestelijke bijeenkomst met de vrouwen volgt. van de regering, als gevolg van het RSV-drama, de werf in moeilijkheden kwam en moest reorganiseren. Dat leid de er zelfs toe dat vorig jaar de gehele nieuwbouwafdeling werd gesloten. Toch geloven de bazen nog in de toekomst. "Wilton-Fije noord is 160 jaar een grandi oos bedrijf geweest. Een be drijf met veel vakkennis. Deze kennis is er nog steeds. Te mo gen vechten voor dit bedrijf is een erezaak", aldus voorzitter W. Kruidenier. "Onze werf is het waard, de mensen zijn het waard. Daarom, gelet op het elan, de technische know-how i van de bazen behartigen. goed tot uiting in de afgelopen in de erbij werd wel aangetekend vijf jaar toen door het beleid van d reis en win een prijs'. Deelnc SCHIEDAM De vereniging het kader van 10 jaar vrij Ni caragua (in juli 1989) allerlei culturele activiteiten plaats- I Werk van de vorig SCHIEDAM— In het^wijk- SCHIEDAM— De Vlaamse acteur Luk Wijns treedt dit weekeinde op in De Teerstoof hand van spullen die hij aan treft in een grote kist. De voorstelling begint om 14.00 kerk diensten HERV. GEMEENTE: Grote Kerk: 10 uur ds. J.D. Wuister Opstandingskerk: 10 uur ds. A. van Zetten, Vlaardingen, 17 uur ds. W.G. Gerritsen, Alblasserdam Bethel-Kapel: 10 uur ds. G. de Lang Huize Thomas: 10 uur Dr. A.J. Lam ping, Rotterdam. HERV. GEMEENTE KETHEL: Dorpskerk: 10.00 uur: ds. N.K. Mos, bed. H.Doop. De Ark: 19.00 uur: Pastor W. Flapper, oec. jeugddienst. St. Martinuskerk: 09.30 uur: dhr. G.J. Robbemond, Melissant NED. PROTESTANTENBOND: Westvest 92: zond. 5 febr10.30 uur ds.G.Koelman. GEMEENTE VAN CHRISTUS: Swammerdamsingel 27a, zondag 10.30 uur samenkomst 11.30 uur bij belstudie, ook kinderbijbelklassen voor alle leeftijden. Woensdag 14.15 uur tot 16.30 uur kinderbijbelclub (Ift. 5 t/m 10). Donderdag 10.00 uur da mesklas, thema: Hoe studeer je de De aflevering van 14 februari >edansen kunnen de kij- tafel Den Haag, onder vermel- geld overmaken via tele- ding van 'Werk mee aan hun BANGKOK-PATTAYA 5 en 19 i. Wat 4e dag Ter vrije bi historische Vereniging, af deling Waterweg-Noord, dan ook al meer dan dui- tal schilderijen. De kijkdagen zijn op zondag 12 februari tot en met dinsdag 14 februari van 11.00 tot 18.00 uur. De DE HAVENLOODS/HET ZUIDEN BON voor het c BEL VOOR INLICHTINGEN 010 - i 37-63 67-73 S van'^mlni'sIrTtiekosten^^heven ond^nUmeMncL''9'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 7