Verdeeldheid bij MW'27 over ontslag trainer Wim Mulder sa SPORT Agenda teletekst teletekst Warnaar voorzitter en trainer bij GSS W DE HAVENLOODS Lezingen over het 'waarom'staan haaks op elkaar Prestatieloop AV Fortuna Fusieclub zoekt naam Lekker sfeertje bij SSV m DONDERDAG 21 JANUARI 1993 voor donderdag 21 t/m woens dag 26 januari VLAARDINGEN VOETBAL - zaterdag: Sport- vereniging'35-HVO, BVCB- DVO'32, Zwaluwen-RCL( 14.30 uur), Strijen-Deltasport, Doto- Cion, GTB-HSC(za), TSB- WOH(14.30 uur), Deltasport- Oegstgeest(da 14.30 uur), HBSS 2Zwaluwen(da), DVO'32-Zwer- vers(da 10 uur). Zondag: Gouda-Fortuna, Ger- minal-VFC, RKWIK-Hille- sluis( 14.30 uur), HSC/zo-Swift Boys(14 uur), Belvedere 2- VFC(da). ZAALVOETBAL: woensdag Westwijkhal 21 uur DVO'32- DCMR, 21.45 uur RKWIK-Ex- crlsior P. WATERPOLO: zaterdag Hieronymus-De Walrus(h), De- vel-VZC(h), DevelShell(da), Kolpabad 20.45 uur VZC- Kempvis(da). HANDBAL: zondag ETC- Hollandiaan(da), Noav- WIK(h), Verburch-WIK(da), Westwijkhal 15.10 uur Hollan- diaan-Ancora(h). BADMINTON: donderdag Zeemeeuwen 3-Refoba. VOLLEYBAL: vrijdag West wijkhal 19.45 uur Holy-Yum(h); zaterdag KwiekHoly(da). KORFBAL: zaterdag ACKZ- Oranje Nassau, Westwijkhal 20 uur VlaardingenSwift/M en Spi- rit-Luctor. SCHIEDAM VOETBAL - zaterdag: 's Gra- venzande SV-HBSS, PPSC-De Zwerver( 14.30 uur), Herkingen- GSS, WK-ZBVH(14.30 uur), GTBHSC/za( 13.45 uur), HBSS- Stedeco(da 14.30 uur), MVV'27- PPSC(da). Zondag: Hermes DVS-Oli- veo(14 uur), ASW-DRZ, Excel- sior'20-DHZ(14 uur), VOC- DHS, SW-SMC( 14.30 uur), Ursus-Lodewijk/Pioniers( 14.30 uur), Animo/H-Demos, Schie- dam-SVDPW(14 uur), Olympus S-Schiedamse Boys(14 uur). ZAALVOETBAL: maandag Leonidas-Groenoord, HWD- Excelsior'20, LMO-Ursus, Spar- taan'20-Hermes DVS, Margriet hal 19.45 uur SPSV-SW, 20.30 uur PPSCEDS en DRZ-Croatia, 21.25 uur GSS-Portiigues en Schiedam-RFC. HANDBAL: zondag SEW- Luk/UVG(da), EDH 2- HVC(h), Snelwiek-DWS(h), Snelwiek-DWS(da), Margriet hal 11.20 uur HVC-Actief(da), 15 uur Luk/UVGAtomium(h). KORFBAL: zaterdag Mar griethal 19.45 uur Succes-Jodan Boys, 20 uur ODI-Reeuwijk. BADMINTON: vrijdag Ke- thelhaghe-hal 19.30 uur TSF- Schollevaar. door GERARD S. VERVER MAASLAND Volgens MVV'27-trainer Wim Mul der zijn de spelers zaterdag na de gewonnen wedstrijd te gen Loosduinen massaal te hoop gelopen tegen het be stuursbesluit hem aan het eind van het seizoen aan de dijk te zetten. Aanvoerder Wim Put heeft nauwelijks iets van een opstand gemerkt, maar geeft - na enig diep nadenken - toch toe dat er (hooguit) enkele spelers de mond geroerd heb ben, terwijl PRfunctionaris Hein Swanenburg zegt hele maal niets van een spelersop stand (hoe klein dan ook) te weten. Kortom, de verwarring is compleet. De beschuldigin gen over en weer eveneens. Niet eens onder vier ogen. De heren lijken uitsluitend via de pers met elkaar te communi ceren en rollebollen voor het oog van de - ongetwijfeld smullende - lezer door de modder. Ondanks het onverkwikkelijke 'nietes-welles' zijn beide partijen niet van plan elkaar vóór de laatste competitie-wedstrijd naar de keel te vliegen. Swanen burg: „Het is bedoeling om met Mulder het einde van de compe titie te halen". De Hagenaar: „Ik maak mijn job gewoon af. Dat het bestuur me nauwelijks nog groet, doet me niets. Leuk is het allemaal niet. Ik zal even op de tanden moeten bijten, maar over vijf maanden is het voorbij, denk ik dan maar. Dan ben ik van dat geheimzinnige stel verlost". Ingewikkeld Volgens de Haagse trainer had hij met het bestuur afgesproken de in voetballand de te pas en te onpas gebruikte terminologie te bezigen(„we gaan na goed over leg uit elkaar") als verklaring voor het al na één jaar verbreken van het contract. Mulder ont stak in woede toen hij werd ge confronteerd met openbare uit spraken van bestuurszijde, die dieper ingingen op het 'waarom' achter zijn vertrek. Vervolgens haalde hij eveneens zijn gram. Eigenlijk had Mulder niets eens veel zin om er nog meer woor- den aan vuil te maken dan er al besmeurd waren. 'De hele situa tie zit nogal ingewikkeld in el kaar. Laat ik er het zwijgen Hoewel de foto anders doet vermoeden is MVV'27-trainer Wim Mulder tweede van links) ondanks de gerezen r, plan om de koffers te pakken. „Ik maak het seizoen af', lanceert hij vastberaden maar toe doen'. Na enig aan dringen doet hij vervolgens toch zijn beklag. Daarna 'horen' we Swanenburg en later ook Wim Put en komen vervolgens tot de opzienbarende conclusie dat de drie verhalen elkaar nauwelijks dekken. Hoezo ingewikkeld Volgens Mulder zaten het be stuur en hij absoluut niet op dezelfde lijn. „Het is niet onge bruikelijk", begint hij zijn lezing, „dat een bestuur halverwege het seizoen met zijn trainer wil bij praten en wil weten wat ik vol gend seizoen van plan ben. Ik kreeg twee man tegenover me. Die heb ik uitgelegd, dat ik best wel wat donkere wolken zag: ik vind namelijk dat ik over een te kleine selectie beschik en dat spelers wat al, te makkelijk ver zuimen". Bredere basis De MW-trainer had uit de ge sprekken die vooraf gingen aan zijn komst naar Maasland be grepen, dat de clubleiding niet 'vies' was van presteren en van uit die optiek een hogere klasse ring nastreefde. Mulder: „Toen ik echter opperde dat er - om aan die wens tegemoet te komen - een bredere basis moest ko men, werd dat afgeweerd. Om de concurrentie binnen de groep aan te wakkeren - nu lopen som mige spelers er de kantjes af, omdat ze weten dat ik toch geen vervanger voor hen heb - moeten er aan vulling gehaald worden. Het be stuur zegt daaraan niet te kun nen beginnen. Wanneer dat ech ter niet bespreekbaar is kan je dat hogerop ook wel vergeten". Overigens had Mulder, zegt hij, van meet af aan al geen hoge hoed op van de hoge heren in Maasland. „Een vreemd stel", meent hij nog steeds. „Al in het begin werd er erg geheimzinnig gedaan. Het lijkt wel of ze het allemaal achter de ellebogen hebben". Dergelijke aantijgin gen worden door de MW-lei- ding niet in dank afgenomen. „Natuurlijk niet", beaamt Swa nenburg. „Wat bereik je er nu mee om op zo'n manier de vuile was over straat te gooien. Wij beschadigen Mulder niet en je mag dat ook van hem in onze richting verwachten". Volgens voorzitter Sjaak Franken is er in ieder geval door het bestuur geen onwelvoegelijke taal ge bruikt. „Daar was ook geen aan leiding toe. We hebben slechts verklaard dat het tussen hem en de groep niet klikte. Zeggen we daar iets verkeerd mee? We kun nen er nu eenmaal niet omheen dat de groep en de trainer niet op dezelfde golflengte zaten. Dan heeft het geen zin om met die oefenmeester door te gaan. Dat zou vroeg of laat tot een frontale botsing leiden. Je kunt moeilijk aan het einde van het seizoen de complete selectie weg sturen". Mulder wijst echter - en de feiten geven hem gelijk - naar de pres taties die hij met zijn 'rebeleren- de' spelers op de mat legde. 'De start was lang niet slecht. Het bestuur heeft zomaar een beslis sing genomen. Bovendien is niet de hele selectie gevraagd hoe er binnen de groep over mij ge dacht werd. Ze zijn slechts afge- gaan op de mening van enke len". Enquête Hein Swanenburg poneert een visie die parallel loopt aan de inbreng van Franken. „De selec tie heeft wel degelijk zijn mening aangedragen en gezegd dat ze niet met die man konden praten. Dan ontstaan er fricties". Aan voerder Wim Put, die vorig jaar wel in de spelersadviesraad zat, die betrokken was bij het aan trekken van een nieuwe trainer, ontkent echter dat hem om een mening over het functioneren van Mulder gevraagd is. „Nee hoor, mij is niets gevraagd. Ster ker nog ik heb de indruk dat hoooguit enkele spelers door het bestuur gepolst zijn". Niettemin gelooft de aanvoerder dat zijn trainer weinig vertrouwen bij de spelers geniet. „Wanneer er een enquête gehouden zou worden denk ik dat de meerderheid hem niet zou steunen". Resteert de vraag of de drie par tijen, die nu verklaren met el kaar het seizoen te willen vol tooien, de eindstreep inderdaad bereiken. Voorzitter Sjaak Fran ken: „Wij zullen Mulder in ieder geval niet op non-actief stellen". VLAARDINGEN - De atletiek vereniging Fortuna organiseert op zondag 24 januari een reeks prestatielopen met een keuze uit vier afstanden: 5, 10, 15 en 20 km. Vanaf 10 uur kunnen deelne mers zich melden in het clubge bouw van Fortuna op de atle tiekbaan aan de Marnixlaan. De start is om 11 uur. Het inschrijf geld is f 4,50(met herinnering) of f 2,50(zonder medaille). Infor matie: Ans en Ger van Walsum, tel. 010-4744969. TRIATHLON - Tijdens de kwart-triathlon van Albrands- waard finishte veteraan Peter van Klaveren(van TV Rijn mond) in zijn klasse als tweede in een tijd van 2 uur en 29 minu ten. Resultaten van andere Rijn- mond-triathleten: Coen van Vooren 14e in 2.34, Edwin Ooms klokte na 2.41 en Jan van Pelt kwam, ondanks banden- pech, tot 2.44. Ron van Dijk mag toch blijven SCHIEDAM - Het bestuur van WK, dat aanvankelijk het be sloten niet verder te gaan met trainer Ron van Dijk, is op ver zoek van de spelersgroep op zijn besluit teruggekomen. Dinsdag avond is besloten om het con tract te verlengen. SCHIEDAM - GSS en Olympus S zijn naarstig op zoek naar een nieuwe naam. Daarvoor is een wedstrijd uitgeschreven, die vóór 1 februari uitsluitsel moet geven over de roepnaam van de nieuwe vereniging. Grappend meldt Olympus-voor- zitter Jan Gordijn dat het eigen lijk geen probleem mag zijn om een nieuwe naam te vinden: „SFC", is zijn vondst. „Schie- damse Fusieclub. Maar ik geloof dat ze dat in Thurlede (waar het voormalige SFC nu is onderge bracht in SMC/ red) niet zo leuk vinden". De zaterdag- en zondagclub ma ken haast, omdat men de fusie uiterlijk 1 september rond wil hebben. Gordijn: 'De maanden die daaraan vooraf gaan hebben we hard nodig om de hele pa pierwinkel af te handelen". SCHIEDAM - Leen Warnaar is tot aan het einde van het seizoen bij vierdeklasser GSS zowel werkgever als 'werknemer'. De voormalige SW-er was na zijn vertrek als trainer enige maan den 'ambteloos burger' maar volgde onlangs voorzitter Wim van Deurzen op. Zaterdag zat Warnaar weer als trainer op de bank tijdens de wedstrijd tegen het Vlaardingse Cion. Dat deed hij dit seizoen al eerder toen trainer René Oomen enige tijd afwezig was. De laatste meldde zich onlangs definitief af. Warnaar: „We wilden toen meteen op zoek gaan naar een nieuwe trainer. De spelersgroep heeft me echter dringend ge vraagd om tot het einde van het seizoen de training te verzorgen. Ik kon daar moeilijk omheen". Inmiddels heeft het GSS-bestuur ook al voor een opvolger van Oomen gezorgd en voor het sei zoen 1993/94 Ruud van Dijk vastgelegd. De oudSW-er traint momenteel de B-jeugd bij het Vlaardingse Zwaluwen. Hij doet dat met veel plezier. „Ik vind liet fijn om met jongeren te werken en hen op te leiden", zegt hij. „Dat zal ongetwijfeld iets te ma ken hebben met de indrukken die ik zelf als jonge voetballer bij SW heb opgedaan. Daar was de jeugdopleiding goed verzorgd en dat wil ik graag aan een vol gende generatie doorgeven". Van Dijk had eigenlijk niet de ambitie om nu al een job bij een standaardelftal te zoeken. „Het is dat GSS me benaderde. Daar na heb ik alle plussen en minnen naast elkaar gezet. Eigenlijk heb ik er niet eens lang over nage dacht. De uitdaging leek me wel wat. In Schiedam kan ik mijn grenzen gaan verleggen". In de hoop overigens dat het GSS zal lukken om het vierdeklasser schap zeker te stellen. 'Het zou zeker een teleurstelling zijn wan neer de ploeg naar de afdeling zou degraderen'. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst huldigde de SSV twee jubilarissen. COVS-bestuurslid Frans Slavenburg)midden) speldde Cor Webers(40 jaar lid) en Herman van der Reijden(25 jaar) de honds speld op SCHIEDAM De nieuwjaars bijeenkomst van de Schiedamse Scheidsrechtersvereniging krijgt beetje bij beetje weer iets van zijn oude glorie terug. Enige jaren heeft er de klad in gezeten, maar dankzij de inzet van het SSV- bestuur, die zelf het voortouw nam en nagenoeg alle nieuw jaarsrecepties van de verenigin gen bezocht, keren ook de club bestuurders weer terug op de sessie, die vroeger een 'must' was voor de voetbal-incrowd. Niet alleen talloze clubs lieten zich vertegenwoordigen ook prominente ex-arbiters zoals Henk van der Veer, Lou van Ravens en Cees de Bruijn waren aanwezig. „Het was ouderwets gezellig", beschreef bestuurslid Theo Kloos de sfeer. /j ■ÉKoeldeei PELGRIM LUXE GAS/ELECTRO AWL 350 14 programma' Temperatuur apart regelbaar 1000-1200 toeren, traploos Kunststof kuip «HxBxD ca: 175 liter netto Automatische ontdooing Vriesdeel 49 liter netto Deuren links/rechts draaiend HxBxD ca 140x55x59 cm. VAN 8997 EM 20 Electro-oven Grill Spitmotor Geheel witte uitvoering 49x52x47 cm VANJ99T- HxBxD ca.: 88x51x62 cm. VANJ2997- VAN 998r- VAN11497- SR 255 TT 63 cm. Black Matnx 40 Presets «2x20 Watt Teletekst met geheugen Scart/Hoofdtelefoon R-5A51 850 Watt 33 liter 3 stappen programmeerbaar HxBxD ca: 31x55x42 VAN m- VR 702/01 48 Voorkeurstations HiFi/stereo snelheden LP/SP Audiodubbing Dial Jog beeld beeld montageknop VISS en Introscan Display taalkeuze VPT-_en VPS voorbereid Talloze stand-by toets I.M.C. Afstandsbed 49x72x46 cm. VAN 1399". beeldmogelijkheden OTER ma's 31 dagen Regelbare hoofdtelefoonaansluiting. LCD afstandsbediening VAN 15997- OP IS OP Picture Control Express Start LCD afstandsbediening. van 1209:- r/yy OP SOP AUDIQSYyTEEM TWIN CD SPELER EN BOXEN N-72 T Losse componenten Digitale tuner 36 Presets 2x50 Watt Super P-Bass Surround Sound Smart equalizer met Sound J Sound Field Control Dubbel autoreverse cassettedeck Dolby Programmeerbare Twin CD 'KMW"«e 137 liter speler Muziekkalender 3-weg luidsprekersysteem Afstandsbediening VAN 10997- 60 presets Menustunng O.S.D. 2x25 Watt Teletekst met pagina geheugen 16$ schakeling Scart SS-A 207 «3-weg systeem 60 Watt. vanW S 228 i Regelbare zuigkracht Vermogen max. 1150 Watt Automatisch oprolsnoer Metalen zuigbuis Beige uitvoering KOMPLEET MET CD SPELER EN BOXEN! bediening HxBxD ca: 49x61x44 cm SUPERWINKEL SCHIEDAM: Nieuwpoortweg 2, tel. 010-4157344 OVERIGE WINKELS: Rotterdam: 8 winkels Capelle a/d IJssel Delft Rijswijk eruiEn«u. »«i n«n me «non «Voorburg «Wassenaar «Den Haag: 4 winkels Zoetermeer: 2 SCHIEDAM. Hoogstraat 25, tel. 010-4261929 Gorinchem Hoogvliet Spijkenisse Hellevoetsluis VLAARDINGEN: Winkelcentrum Liesveld 6, tel. 010-4346330 MAASSLUIS: Koopcentrum Koningshoek 7, tel. 01899-19477 SERVICECENTRUM 010-46 22 300

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 13