06 - 8381* 04 3 INFOLIJN KINDERMISHANDELING philips JtCEUKEN r» 1697 VIERAMBACHTSSTR. 37 ROTTERDAM iSü'o'S BEDRIJFSLEID(ST)ER BIJ TREKPLEISTER?! Te koop WEISS TECHNIK BENELUX B.V. ADMINISTRATIEVE MEDEWERKSTER WEISS TECHNIK BENELUX B.V. t INFORMATIEBON mm mm mm mm mm mm ^W/93^^' I I I I I I I *1 >i "Een oktieve rol op een heel bijzondere afdeling... spreekt u dat aan?! DE HAVENLOODS - DONDERDAG 21 JANUARI 1993 3-369 398 irlpool WASAUTOMAAT KLEUREN TV 55 cm beeld tormalenprijsjJ9ff:g <VLooT*>eeu> "E/9SY- LOG/d-' QFSWNPSMV/eNlNé, ZANUSSI looo- roe/zen MSMTOMMT™ 6%CH&U>CFMAT£l)t &eELDR>Uló EN 60 vooRkeuRZENpe^S 24 M&peoe,zQMMft 's 4,5 K6 INHOUD, lMS KNOPEN E-P20GZNMME) Whirlpool KOEL/VRIES KOMBI inhoud, priieOslSr1 KoeuvG/eS kZOM&NATie 24O UT£R INHOUP 75 c/reR. vR/£Z£B 4UT0HS>T/<S<?H£ ONTDOOIING STEREO KLEUREN TV 63 cm beeld P)FSTE)NP8-fc£Df£N/N 4UTOH. IGOPPEN-fZaiNIG UI T30HAKEC&EIHR P/£PCl9Y,p//£R8£. OP2oeP-SY8TEM£N HflC TUNER/VERSTERKER Programmeerbaar, 1 B systeem. Normale prijs 297 Normale prijs 1797 meetjes DE GROOTSTE VAN ROTTERDAM EN OMSTREKEN! TELs 010-4774811 VRIJDAGAVOND KOOPAVOND llwl I ■lllrnffll NU OOK BIJ RADIO LEO GEMAKKELIJK BETALEN MET UW BANK OF GIRO PINCODE! mm het werk. Als u eerder funktie heeft gehad - bij voorkeur dan is dat een pré Uiteraard beschikt u over goede kontaktuele digheden, managerskwaliteiten en een dynamische kommerciële instelling leidinggevende drogisterij - elgroeiend Voordeeldrogisterij is een internationaal georiënteerd bedrijf voor de import en export van groenten en fruit Wij hebben per 1.03.93. plaats voor een RECEPTIONISTE/ TELEFONISTE bednjfsleidlstler Wanneer u in het bezit vakdiploma DROGIST is deze funktie echte uitdaging voor u. Want u gaat leiding geven aan meerdere medewerksters en u bent delijk voor de resultaten van uw filiaal Ook heeft u een belangrijke stem bij het menstellen van het (lokaal afgestemde) Als deze verantwoordelijke baan met een goede lariëring en een uitgebreid pakket aan sekundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder diverse (interne) opleidingsmogelijkheden, u aanspreekt sollicitatiebrief, onder vermelding katurenummer TP.001.93.01 naar: TP Voordeeldro gist B.V. T.a.v. personeelszaken, Postbus 25000, 9400 HG ASSEN. Als u meer informatie wilt kunt u 19.00 uur de regiomanager de heer J. Figee bellen, te- lefoonnumer: 04108 -16514 Me mi sa maakt de wereld beter leeftijd: 18-23 jaar Werktijden: 08.00-13.30 uur Gezien de aard van ons bedrijf, is kennis van de moderne talen wel vereist Sollicitaties schriftelijk te richten aan: SAPHIR B.V t.a.v. dhr. J. Oosterman Europoint IV - Marconistraat 16 3029 AK Rotterdam VOORDEELDROGIST TREKPLEISTER WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST ist dat voor nu en in de toekomstige nieuwe wetgeving altijd de vestigingsdiploma's voor het Café- en Restaurantbedrijf vereist blijven. Behaal daarom ni Bedrijfstak Horeca de officiële SVH rijkserkende ve rk en/of hobby. Ook kunt u zelfstandig cafétiou- ant-houder, disco-eigenaar of kantineb worden. Een vooropleiding is niet vereist. Half februari starten de mondelinge ochtend-, middag- ei DIPLOMA'S HORECA-BEDRIJF v.a. 35,- p.mnd. net een GRATIS cursus Horeca-ondernemerschap Begin juni 1993 ku t, Catering, Slijterij, skennis Horeca, Automatisering Horeca, Kelner- rster, Management en Marketing Horecabedrl|ren te Wijnen, zowel mondeling als schriftelijk te ste prijzen. Tevens kan 't V.O.M. Horeca u na h Rijkserkende diploma's begeleiden bij het sfi in een eigen horecabedrijf via haar sigen afdelingen Hi Administraties en Horeca Bemiddelingen. SVH vestigings - RIJKSERKENDE - diploma's Stuur voor een GRATIS studiegids onderstaande cc envelop zonder postzegel naar: 't V.O.M.Antwoordnr 1060,3800 WB A'foort-Hoogland. Of bel: 033 - 80 60 60 of 's avonds 04104 - 75047 Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis studiegids. 027 Naam:Dhr/Mevr Adres: Plaats: *20 cent per minuut Over sommige geheimen moet je praten. is een leidinggevende fabrikant van apparaten en installaties in de klimaat-, lucntbehandelings- en cleanroomtechniek. Wij zoeken op korte termijn een: Taken: - Uittypen en verzorgen van korrespondentie - Verzorgen van administratieve werkzaamheden - Telefonische kontakten met onze klanten onderhouden. Gevraagd: - Ervaring met W.P. 5.1 - Goede kennis van de Duitse taal - Leeftijd tussen de 25 en 45 jaar. Jufferstraat 10, 3011 XM Rotterdam. Algemene Stichting voor Huisvesting en Verzorging van Bejaarden De Algemene Stichting voor Huisvesting en Verzorging van Bejaarden exploiteert o.a. de verzorgingshuizen Drieën-huysen en de Billitonflat en beheert een aantal woon complexen voor ouderen, In de invalpool van de stichting is plaats voor: inval- - bejaardenverzorgende/helpende; - medewerk(st)er technische dienst; - medewerk(st)er huishoudelijke dienst; - keukenassistente; die bij afwezigheid door ziekte en/of ver lof van de vaste medewerk(st)ers opge roepen kunnen worden. De mogelijkheid is aanwezig dat men voor een langere pe riode ingezet wordt. Informatie over de inhoud van de functie is voor wat betreft de functie bejaarden- verzorgende te verkrijgen bij de heer J.C.M. Delhez, voor de functie mede- werk(st)er technische dienst bij de heer J. Korver en voor de twee laatstgenoem de functies bij mevr. A. de Man, allen te bereiken via tel. 4741311. Sollicitaties kunnen tot 1 februari a.s. worden gezonden aan de P&O afdeling van de vakdienst welzijn, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen onder vermelding van vacaturenummer 93-8/1 op de brief en enveloppe. iRi Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Dnderwl]s Het bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, Koningin Emmaplein 7 te Rotterdam, bestuurt en beheert 48 basisscholen en 5 mavo-scholen. Deze scholen zijn gevestigd in Rotterdam en directe omgeving. Wij vragen per zo spoedig mogelijk GROEPSLEERKRACHTEN M/v voor diverse full- en parttime vacatures en voor vervanging tijdens ziekteverlof. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: in het bezit Is van de vereiste bevoegdheid; flexibel is en goede contactuele eigenschappen heeft; graag met anderen samenwerkt; de doelstelling van de vereniging onderschrijft; breed inzetbaar is. Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatiebrief binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan bovengenoemd bestuur, t.a.v. mevrouw C.M.H. Zwaan-van Schijndel, postbus 23409, 3001 KK Rotterdam. Streekschool Rijnmond Noord organiseert opleidingen en cürsussen voor jongeren en volwassenen. Door om-, her- en/of bijscholing kunt u uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Streekschool Rijnmond Noord is u behulpzaam bij het zoeken naar een passende werkkring. WINDOWS HET BESTURINGSSYSTEEM WP 5.1 VOOR WINDOWS WP 5.1 (van DOS naar Windows) WP 5.1 Basisdiploma tekstverwerken COMPUTER TYPEN PRAKTUKDIPLOMA INFORMATICA -1 mg.l BEDRIJFSCORRESPONDENTIE NEDERLANDS (nivo 1 BEDRIJFSCORRESPONDENTIE ENGELS (nivo 1) NOTULEREN PRAKTUKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE PRAKTUKDIPLOMA BOEKHOUDEN OPSTAPCURSUS PD - BOEKHOUDEN I Stuur dan vandaag nog de bon ir bellen kan natuurlijk ook: 010 - 418 04 33 U krijgt dan gerichte informatie toegestuurd. STREEKSCHOOL RIJNMOND NOORD deeltijd kort middelbaar beroepsonderwijl. i JA ikwi'meer weten over de <"V cursussen.Stuur mij meer Adres Postcode Plaats Telefoon Leeftijdmh Vooropleiding I Interesse in I Bon in gesloten envelop zonder postzegel sturen naar Streekschool Rijnmond Noord, Afdeling economie en administratie Antwoordnummer 3347, ELEKTROWEG 22 - 3051 NC ROTTERDAM - TEL. 010-4180433 B um um mmm an A 3000 WB Rotterdam Wij zoeken, voor onze psychogeriatrische zorgafdeling, een enthousiaste aktiviteitenbegeleider11 (m/v) voor 32 uur per week FRANKELAND, Woon-, zorg- en dienstencentrum Woon-, zorg- en dienstencentrum Frankeland is een klantgerichte en vooruitstrevende organisatie. Onze betrokkenheid met de ouderenzorg is groot en we zijn gewend om slagvaardig en direkt op nieuwe vragen ontwikkelingen in te spelen. Wij bieden daardoor een breed pakket aan voorzieningen, waarbij niet alleen onze medewerkers, maar vooral ook onze bewoners en ouderen uit de wijk wel bij blijken te varen. Voor u betekent onze vernieuwende aanpak dat we een enthousiaste inzet en aktieve rol verwachten om de kwaliteit van zorg verder te bewaken en te verbeteren. Op de afdeling zult u samen met de verzorgenden het aktiviteitenprogramma verder moeten uitbouwen en ontwikkelen. Inzet, flair en een grote betrokkenheid waarderen wij zeer. We verwachten van u minimaal een afgeronde opleiding AB, AT of BT, ervaring in het werken met - en een warme belangstelling voor de ouderen. Ons aanbod zou u nu eigenlijk duidelijk moeten zijn. We bieden een hele leuke baan in een plezierige open werksfeer binnen een enthousiast team in een vernieuwende organisatie. De salariëring is conform de CAO-bejaardentehuizen. Is uw nieuwsgierigheid gewekt, maar wilt u meer informatie, neem dan kontakt op met Roel van Tongeren, hoofd verzorging/verpleging, telefoon (010) 4 26 49 25. Of kom vrijblijvend eens langs, dan kunt u zelf zien hoe het er bij ons aan toegaat. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, graag binnen 14 dagen sturen aan de afdeling Personeelszaken van Frankeland, St. Liduinastraat 10, 3117 CS Schiedam. FRANKELAND, DAAR DOEN ZE HET GEWOON!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 17