kreisel 20% tot 80% Kreisel nodigt u uit voor de Sea Travel Show. MuskensSlaapcentrum start nu de scherpste opruiming van Nederland! tariff! 30% tot LJcorting Nieuwe radio-indeling "jawel, en dat zijn MENSEN ZOALS WH!" Windturbine neergehaald ■jg23ïS bo0*"® tw.,. f1.875,- HOOFDPRIJS Kom naar onze showroom en zet koers naar Zweden. MET KORTINGEN VAN MAAR LIEFST cJU ka MUSKENS SLflflPCE NTRUM Medewerk(st)er Personeelszaken Onderlijs Gemeente DE HAVENLOODS - DONDERDAG 21 JANUARI 1993 3 374 SCHIEDAM Kerkdiensten: Diensten zondag 24 januari HERV. KERK Opstandingskerk: 10.00 uur ds. H. Onderstal Grote Kerk: 10.00 uur ds. J. Visser, Rotterdam, 17.00 uur ds. C. van Duijn, Krimpen a.d. IJssel Huize Thomas: 10.00 uur dhr. H.J. van Straalen, Ocstgeest Bethel-kapel: 10.00 uur ds. G. de Lang HERV. GEMEENTE KETHEL Dorpskerk: 10.00 uur ds J. Sosef, 19.00 uur avondmuziek St. Martinuskerk: 9.30 uur ds. N.K. Mos VRIJZINNIGE GELOOFSGE MEENSCHAP NPB Westvest 92, 10.30 uur ds. G.M. Spelberg, Utrecht HERV. EVANGELISATIE OP GEREF. GRONDSLAG 10.00 uur in Aula Scholengem. de Burcht cand. C. Bos, Rotterdam Grote Kerk: 17.00 uur ds. C. van Duijn, Krimpen a.d. IJssel JOHAN MAASBACH WERELD ZENDING Vrijdag 19.30 uur, zon., 10.00 uur. Dinsdag 20.00 uur. EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE Lange Nieuwstraat 219: 10.00 uur ds. W.F. Jensen, Den Haag SCHIEDAM Met ingang van maandag 1 februari neemt het ONS een nieuw FM-raster (uitzendnetwerk) ingebruik. Hierdoor is het mogelijk meer radioprogramma's met een betere ontvangst via de kabel te ontvangen. Tevens wil het ONS inhaken op het bredere aanbod van radioprogramma's. De eerste stap hierbij is de doorgif te van vier nieuwe radiostations: Radio Noordzee Nationaal, Euro Jazz Radio, Holland FM en Radio 538 (voormalige Hit Radio). Alle zijn 24 uur per dag in de lucht. Maar er zijn meer veranderingen. Het geluid van de Nederlandse tv-zenders 1,2 en 3 op de radio komt te vervallen en de klassieke zender BRT 3 wordt (in verband met matige ontvangstkwaliteit) ingeruild voor WDR 3. Ook dichterbij zijn er wijzigingen. Radio Rijnmond gaat naar de frequentie 95,6 MHz (en het tv-mozaiekprogramma op kanaal 39-) en Radio Schiedam verhuist naar 96,1 MHz (en het tv-kanaal van de Kabelkrant op 28 indien Stads-TV niet uitzendt). Beide zenders blijven ook gewoon te beluisteren via de kabel. UW NIEUWE AUTO Uw krant. Een onmisbaar medium Elke dag opnieuw: 30.000 thuislozen... Je schreeuwt, huilt. Het is die een zaamheid, de echtscheiding, alcohol en werkloosheid Je loopt "zomaar" weg. Op zo'n moment is er geen "ander". Nederland telt honderdduizenden als risicogroep. Elke dag gaat het om 30.000 thuislozen! Dak- en thuislozen. Tijdig begrip kan veel ellende voorkomen Bon. Stuur mij nadere informatie. Reageer: (030) 33.15.49 j SCHIEDAM Deze week de monteert het Openbaar Nutsbe drijf Schiedam de rotor en de gondel van de windturbine die op haar terrein staat. Veilig heidsredenen liggen hieraan ten grondslag. Al enige maanden draait de windturbine niet meer wegens een groot mechanisch manke ment. In oktober 1991 open baarden zich slijtageverschijnse- len in de kruilager van de gon del, dat is het lager waarop de turbine in of uit de wind wordt gehouden. Begin 1992 werden de verschijnselen zo hevig dat de windturbine om veiligheidsrede nen stilgezet moest worden. Daaropvolgend heeft ook nog een blikseminslag plaatsgevon den, waardoor een hoeveelheid regel- en besturingsapparatuur defect is geraakt. De kosten voor reparatie van de kruilager waren dermate hoog dat het niet meer verantwoord was deze reparatie te laten uitvoeren. De kosten kunnen gedurende de levenscy clus van deze windturbine niet meer terugverdiend worden. Onlangs is het kruimechanisme ook defect geraakt, waardoor de windturbine niet meer uit de wind gehouden kan worden. Bij harde of stormachtige wind kan dit leiden tot ongelukken in de directe omgeving van de wind turbine. Redenen voor de direc tie van het Openbaar Nutsbe drijf Schiedam om te besluiten een deel van de windturbine te demonteren. „Dan doen we als de weersomstandigheden gun stig zijn. We hopen deze week op weinig wind. Dan worden de ro torbladen en de gondel van de mast getakeld en veilig op het ONS-terrein opgesteld. De mast blijft voorlopig staan", aldus ONS-voorlichter Dingenouts. De windturbine op het terrein van het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam is eind 1983 in gebruik genomen. Deze turbine is toen- dertijd geplaatst in het kader van een experiment. De kosten ervan bedroegen circa 135.000 gulden. „Of we dat er daadwer kelijk uitgehaald hebben? Nee, ik denk het niet", zegt Dinge nouts. „Maar het ging, mede ge zien de milieu-aspecten, om een experiment. Dat hebben we al tijd benadrukt." Clio DRAKKAR noir: uw voordeel: f 2.145,- Een 4-daagse bootreis voor iedere nieuwe Renault-bezitter. Renault viert het nieuwe jaar met een royale aktie: de Renault Sea Travel Show. Met diverse aktiemodellen, allemaal uitgerust met vele aantrekkelijke extra's. Maar we gaan verder. Want iedereen die tot en met 1 februari a.s. een nieuwe Renault koopt krijgt een 4-daagse bootreis naar Zweden kado**. Voor u, uw partner en twee kinderen (niet ouder dan 16). Maak kans op een reis naar Zweden. Daarnaast maakt ook elke bezoeker kans op de 4-daagse reis naar Zweden. En misschien wint u zelfs wel de exclusieve hoofdprijs: een 18-daagse VIP-reis naar Scandinavië voor 4 personen. Dus tot ziens in de showroom! Clio DRAKKAR noir. Een stijlvolle Clio. De standaarduitrusting van de Clio, aan gevuld met een aantal ijzersterke extra's. Accessoires: zonwerend glas achterruitwisser sportieve licht metalen wieldoppen spoiler boven de achterruit in de kleur van de carrosserie stijlvolle DRAKKAR noir-striping èn -badges in de kleuren grafiet grijs metallic en stratos zilver metallic Verkrijgbaar va. f 22.645,-*. Inkl. genoem de accessoires. 18-daagse VIP-reis naar Scandinavië. RENAULT LEVEN KLEU Tot en met 1 februari a.s. Wie Renault kiest, kiest Kreisel. Dat is nou wat Muskens Slaapcentrum bedoelt met opruiming 1 Geen 5% of 10% korting maar meteen de beuk erin met kortingen van 20% en zelfs 80%. Dus wees er snel bij, want op is op en weg is pech Eventueel spiegeldeur gheids-voering. J BOXSPRING KOMBINATIES %/eeA e/i 4^ I, slaapcentrum i SLAPEN ALS EEN Rotterdam Centrum Goudsesingel 442-444 tel. 010-4149719 Rotterdam Ommoord Binnenhof 14c tel. 010-4213917 ROOS Rotterdam Zuid Dorpsweg 56 tel. 010-4801088 Kl Schiedam is een moderne woon-werkstad met een rijk verleden. Een stad met ruim 70.000 inwoners, midden in het economische hart van Nederland. Het gemeentebestuur van Schiedam kiest voor een energieke aanpak op de diverse beleidsterreinen. De verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat staat daar bij centraal. Ruim 1.000 medewerkers, werk zaam in een organisatie die volop in beweging is, leveren hieraan een belangrijke bijdrage. De Dienst Educatie is belast met de zorg in brede zin voor het gemeentelijk onderwijs en het daarin werkzame personeel. Tevens wor den taken vervult ten behoeve van bijzonder onderwijs. Bij dit alles wordt opgetreden als beleidsvoorbereidend, -adviserend en uitvoe rend orgaan voor het gemeentebestuur. Het bureau personeelszaken onderwijs is één van de vier bureaus van de Dienst Educa tie. Het bureau richt zich met name op het per soneelswerk en formatiebeheer. Bij de dienst bestaat een vacature voor een Medewerk(st)er Personeelszaken Onderwijs Functie-inhoud: Werkzaamheden voortvloeiende uit de personeels- en salarisadministratie, zoals - opmaken van akten van aanstelling of ont- B plaatsen van advertentie, zorgen voor (aan- dcnieaam H stellmgs)keuringen - voeren van ziekte-, verlof- en mvaladmini- stratie; - verzorgen van salarismutaties (CASO); - bijhouden geautomatiseerd personeelsre gistratiesysteem; - opstellen van financiële overzichten; - geven van informatie aan werknemer; - archivering personeelsgegevens. Functie-eisen: - opleiding op middelbaar niveau; - door studie of praktijk opgedane ervaring met personeels- en salarisadministratie; - bekendheid met computergebruik (tekst verwerking); - accuratesse en een dienstverlenende instel ling. Salaris: Het salaris bedraagt bij aanstelling, afhan kelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maxi maal 3.303,- bruto per maand bij een 38-urige werkweek. Bij gebleken geschiktheid is een maximum van 3.650,- bruto per maand mogelijk. Nadere informatie en sollicitatie Nadere informatie over de functie kan wor den ingewonnen bij de chef van het bureau personeelszaken onderwijs de heer J. Jutte, telefoon 010-4275412. Belangstellenden worden verzocht om bin nen 10 dagen na het verschijnen van deze op roep hun sollicitatie te sturen aan de directeur van de Dienst Educatie, d.t.v. het Stafbureau POS, Postbus 1501,3100 EA Schiedam, onder vermelding van vacaturenummer 93.001.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 7