Jb Ruim baan in de bloemen Capelle ASB vacatures Werkt snel. Bloemen Veiling Holland MC|0|M|B|l|N|A|T|l|E| Capelle twee oproepkrachten voedingsdienst (m/v) Boumanhuis gemeente aandenIJssel medewerker gemalen (m/v) UW NIEUWE AUTO STAAT IN DE KRANT GEPARKEERD Medewerk(st)er crediteuren administratie aandenIJssel lid met onderwijs kundige achtergrond (m/v) DE HAVENLOODS - DONDERDAG 4 FEBRUARI 1993 5-367 Het BOUMANHUIS verzorgt met circa 340 medewerkers preventie, consultatie, reclassering en in brede zin hulpverlening bij verslavingsproblematiek. De alcohol- en drughulpverlening kennen ieder een ambulante en een (semi-)residentiëleAlinische sector. Daarnaast schenkt het Boumanhuis aandacht aan gok- en medicijnverslaving. Op dit moment beschikt het Boumanhuis over 169 erkende bedden en 20 dagbehandelingsplaatsen. Het Boumanhuis kent een geografisch uitgestrekt verzorgingsgebied, te weten de regio Rijnmond inclusief de Zuidhollandse Eilanden, regio Dordrecht en regio Midden-Holland. Binnen de voedingsdienst van de alcoholkliniek "Huis ter Schie" aan de Pieter Postlaan te Rotterdam- Overschie bestaan er vacatures voor minimaal 15 uur per week. Functie-informatie: Boven de 15 vaste wekelijkse uren, ia\ de mede werker zeer regelmatig opgeroepen worden voor extra diensten. De werkzaamheden houden ondermeer in: distributiewerkzaamheden rondom de maaltijd- voorziening; het schoonmaken van de keukenapparatuur en de werkruimte; bovenstaande taken kunnen ook in één van onze andere klinieken in Rotterdam plaats vinden. Functie-eisen: eisen worden gesteld aan representativiteit, ordelijkheid en hygiëne; beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist. Arbeidsvoorwaarden: salariëring conform de CAO-Ziekenhuiswezen, FWG 15 (minimaal f. 2.324,-, maximaal f. 2.984,-); opname in pensioenfonds PGGM. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Zoutenbier, hoofd voedingsdienst, telefoon (010) 4 37 40 55. Schriftelijke sollicitaties met C. V. kunt u, onder vermelding van vacaturenummer 93003, binnen 14 dagen richten aan Het Boumanhuis, Postbus 4193, 3006 AD Rotterdam, t.a.v. de heer A.C. van Tilburg, personeelsfunctionaris. CENTRUM VERSLAVINGSZORG ZUID-HOL1AND-ZUID r Capelle aan den IJssel is een dynamische gemeente met ruim 58.000 inwoners en één goed voorzieningenniveau. Aan de realisering van een centrumplan, van de woonwijk 's-Gravenland, het kantoren- en bedrijvenpark Rivium en aan de aanleg van de sneltram naar wordt hard gewerkt. Als gevolg van da VUT van de huidige functionaris ontstaat bij de af deling Reiniging Sfï,Riolering van de hoofdafdeling Gemeentel|f|liÉ|i per 1 maart 1993 de vacature H»k - bediening, van de riool- en sin gelgemalen; - verrichten van technische in specties en het uitvoeren van onderhoud aan ripol- en singel gemalen; - regelmatig verrichten van revi siewerkzaamheden op zowel werktuigbouwkundig als elec- trotechnisch gebied; - lokaliseren en opheffen van sto ringen; - peilregeling en verversing van het openbare water; - assisteren bij de uitvoering van foto-inspecties van de riolerin gen; - uitvoering van onderhoud aan rioolspindelschuiven, overstor- ten e.d. - een electronische opleiding op minimaal L.T.S.-niveau; - een aanvullende opleiding op werktuigbouwkundig en/of riool- technisch gebied is wenselijk; - bereidheid tot deelname aan de (24 uurs) wachtregeling; - belangstelling voor automatise ring en PLC-techniek; - ervaring in soortgelijke werk zaamheden strekt-tot aanbeve ling; - bezit van het rijbewijs B; - bereidheid tot het volgen van aanvullende cursussen. Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bedraagt het salaris bij aanstelling maximaal 3.303,- Dralopermaand, exclusief toe slag voor vuil werk 107,- per maand) en wachtregeling. Op termijn is een doorgroei naar- maximaal 3.650,- bruto per maand mogelijk. In verband met de aan de functie verbonden wachtregeling is het noodzakelijk dat de functionaris in Capelle aan den IJssel of di recte omgeving woonachtig is, danwel bereid is zich hier te ves tigen. Het gemeentelijk personeelsbe leid is er op gericht de deelname van vrouwen aan het arbeidspro ces te bevorderen. Bij gelijke ge schiktheid van kandidaten zal de voorkeur worden gegeven aan een vrouw. De gemeente be schikt over beperkte mogelijkhe den voor kinderopvang. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de coordinator Riolering, de heer ing. R.W.N. Heyioo, telefoon 010-458 94 63. U kunt uw sollicitatie - met ver melding van vacaturenummer G4006/9301 in de brief en op de enveloppe - binnen 14 dagen richten aan burgemeester en wet houders van Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. ASB Uitzendbureau heeft tal van leuke banen. Zo kunt u direct aan de slag in één van de volgende functies (M/V). Operators/Magazijnmedewerkers. Voor een project in Rotterdam-Zuid zijn wij op zoek naar een groot aantal operators/magazijnmedewerkers. Bent u minimaal 1 jaar werkloos of herintreder dan ligt hier uw kans op een afwisselende baan, voor lan gere tijd, met goede ontwikkelingsmogelijkheden. Voor deze baan worden de volgende functie-eisen gesteld: LBO/MAVO-opleiding, affiniteit met tech niek, ervaring met machines en goede beheersing van de Nederlandse taal. Na een opleiding en inwerkperiode van 6 weken gaat u in teamverband op vaste tijden gemiddeld 20 uur per week werken. In piekperiodes kan dit oplopen tot meerder uren. Enige flexibility if hierin is gewenst. Goede motivatie, inzet, betrokkenheid en nauwkeurigheid zijn vereist. Bent u geïnteresseerd in deze baan neem dan zo snel mogelijk contact op met Hanneke Staal of Ingrid Gillet van ASB Uitzendbureau Beyerlandselaan 106a, 3074 EM Rotterdam. Tel: 010-4329322. Uw krant. Een onmisbaar medium. Bloemenveiling Holland is een coöperatie die bestaat uit twee veilcentra; Naaldwijk en Bleiswijk. Bij deze veilcentra komen vraag en aanbod samen. De coöperatie telt ruim 7.000 aan voerders. Hun produkten worden afgenomen door ongeveer 2.100 kopers, die 80% van de produkten exporteren. In 1992 bedroeg de omzet 2,1 miljard gulden. Bij Bloemenveiling Holland werken 1.800 mensen. Part-time medewerkers voor diverse distributie afdelingen (m/v) 15 of 25 uur per week. Als medewerker van de afdeling Distributie wordt u, al naar behoefte, ingezet bij diverse afdelingen binnen de veiling. Dat kan zijn bij de aanvoer naar de klok, het intern transport nadat de produkten geveild zijn, of bij distributie in het veiling gebouw naar de kopers toe. De lengte eis voor deze functie is gesteld op ten minste 1.65 m. Hier is een goede beheersing van de Nederlandse taal een noodzaak. Een afgeronde opleiding wordt niet gevraagd* maar een redelijke algemene ontwikkeling alsmede een goede en flexibele werkinstelling wel. Uw werktijden: bij ±15 uur per week: 5 dagen, van 7.30 tot 10.30 uur; bij 25 uur per week: 5 dagen, van 6.00 uur tot einde werkzaam heden. De werktijden van deze afdeling kunnen variëren. Voor gebruik van eigen vervoer of terugkeer met openbaar vervoer bestaat een vergoedingsregeling. Part-time distributie medewerkers snijbloemen (m/v) 25 uur per week. Binnen de afdelingsruimte distribueert u door middel van een electro-trekker de geveilde bloemen. Dit is nauwkeurig werk, dat zowel zelfstandig als in teamverband verricht wordt. Hiervoor dient u tenminste 1.65 m. lang te zjjn en de Nederlandse taal goed te beheersen. Een afgeronde opleiding wordt niet gevraagd, maar een redelijke algemene ontwikkeling en een goede werkinstelling wel. Uw werk tijden: bij 25 uur per week: 5 dagen, van 6.00 uur tot einde werkzaamheden. Voor het veilcentrum Naaldwijk zoeken wij nu part-time medewerkers. Wij bieden u een prettige werkkring met een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Wij noemen hier: honore ring die gemiddeld 30% boven het minimum ligt, gratis bedrijfskleding, gratis bedrijfsvervoer of een reiskosten vergoeding voor bepaalde regio's en kinderopvang tijdens de korte schoolvakanties. Tevens kennen wij voor de meeste part time contracten een garantieregeling voor. wat betreft het minimaal uit te betalen uren. Part-time distributie medewerkers planten (m/v) 22 uur per week. Binnen de afdelingsruimte distribueert u door middel van een electro-trekker de geveilde planten. Ook kunt u ingezet worden bij aanvoer naar de klok, alsmede bij afvoerwerk- zaamheden. Dit is nauwkeurig werk, dat zowel zelfstandig als in teamverband verricht wordt. Hiervoor dient u tenminste 1.65 m. lang te zijn en de Nederlandse taal goed te beheersen. Een afgeronde opleiding wordt niet gevraagd, maar een redelijke algemene ontwikkeling en een goede werkinstelling wel. Uw werk tijden: 5 dagen per week, van 6.00 uur tot einde werkzaam heden. Interesse? Kom dan op 8 februari naar de Banen Informatiedag of bel (01740)33784! Op maandag 8 februari houden wij van 8.30 tot 10.30 uur een Banen Infor matiedag in het veilcentrum Naaldwijk. Het adres is Dijkweg 66, Naaldwijk. U kunt zich dan melden bij Restaurant Fleuresto. U bent daar van harte welkom. Voor meer informatie kunt u ook bellen met de afdeling Personeelszaken, (01740) 33784. één veiling, twee veilcentra woningbouwvereniging In verband met ziekte van één van onze collega's, zoeken wij voor de afdeling Financieel Economische Interne Zaken op het hoofdkantoor te Rotterdam- Schiebroek een op PD-niveau (20 uur p.w., 5 ochtenden a 4 uur) Functie-informatie: Registreren en inschrijven binnen gekomen facturen; Met de PC verwerken van de facturen; Bewaken van afwikkeling van facturen; Archiveren; Verzorgen van de overige debiteuren administratie; Ondersteunen van de afdeling bij overige administratieve werkzaamheden De werkzaamheden worden in team verband verricht. Functie-eisen: Kandidaten hebben een opleiding op administratief gebied of MAVO/HAVO aangevuld met PD; ervaring met vergelijkbare werkzaamheden; ervaring met het gebruik van de PC en financiële pakketten; gevoel voor cijfers; en zij zijn accuraat. Salariëring: Het bruto salaris ligt, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen f. 2.774,- en f. 3.456,- per maand (op basis van een 36-urige werkweek). Informatie en sollicitatie: Voor specifieke informatie neemt u con tact op met de heer F.C.W. van de Gevel, Manager Financieel Economische Interne Zaken of mevrouw N. Maris, Projectleidster, telefoon 010 - 461 06 44. Uw sollicitatiebrief zendt u uiterlijk voor 19 februari a.s. naar Woningbouw vereniging "De Combinatie", Postbus 33064, 3005 EB Rotterdam, t.a.v. mevrouw S. Pronk, Personeelsfunctionaris, onder vermelding van vacaturenummer 3011 IDe Beroepscommissie o.s.g. "J.C. de Glopper" (ATHENEUM-HAVO MAVO) besluff op beroepen, ingesteld tegen beslissingen in het kader van toelating, verwijdering, bevordering en examinering van leerlingen. In de commissie is een vacature onstaan door ontslagname van het Ter voorziening in die vacature roepen burgemeester en ders van Capelle aan den IJssel kandidaten op. De commissie bestaat uit drie le den: de wethouder van onderwijs c.a. (voorzitter) en twee leden die niet in enige relatie tot de school staan, van wie bij voorkeur één met een juridische en één met een onderwijskundige achter grond. De op de beroepscommissie be trekking hebbende regelingen en de overige gewenste inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris van de commissie, p/a afdeling U^Swijsen Vorming van de ge meentesecretarie, telefoon 010- 4589275. Belangstellenden vóór de vacatu re gelieven binnen veertien da gen na het verschijnen van dezè publicatie hun schriftelijke reactie te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 17