m C Op een leerling-bouwplaats voel je je een echte bouwvakker SCHOOLVERLATERS LTS-E, MAVO EN MTS-E VINDEN BIJ CROON EEN STARTFUNCTIE OP MAAT 0 J KIES Ac ici 'ji i h Wegvervoer OPEN HUIS OP 13 FEBRUARI CROON OPEN DAG Praktijkleerwerkplaats Stukadoren Samen goed voorwerk WAT DOE JIJ MET JE LBO/MAVO? HOGEFA Antwoordcoupon SLAGERS DOEN MESSCHERPE AANBIEDINGEN IN DE KRANT Prinses Margriet School Salarisadministrateur m/v Start van een horecabedrijf? S|P|E|H horeca-o^e" GRATIS BOEKEN Kiezen voor een opleiding in de bouw staat gelijk aan ver zekerd zijn van een toekomst. Een vooruitzicht met moge lijkheden, want de opleidings faciliteiten na de basisoplei ding zijn legio. Opgeleid wor den op een 'leerlingbouw plaats' betekent dat je meteen in het diepe wordt gegooid. Meteen in aanraking met de werkplek komt. Een fantati- sche manier om het vak onder de knie te krijgen. Want, als je kiest voor werken in de bouw is niets mooier dan di rect aan een huis te mogen bouwen. Een fijne bijkomstig heid is dat je nodig bent: de bouw zit te springen om vak mensen! Momenteel werken een aantal toekomstige 'bouwvakkers' on der leiding van leermeesters op een leerlingbouwplaats van Fraanje in Ridderkerk aan 17 koopwoningen, waarvan 16 met een eenmalige bijdrage. Ze wor den gebouwd in drie bijna aan eengesloten blokken van twee maal zes en eenmaal vier gespie gelde uitvoeringen, met aan het blok van vier een verspringende 'echte' vrije sector woning. Het is de tiende leerlingbouw plaats van het aannemersbedrijf. De negende werd in juli opgele verd. Concessies aan kwaliteit zijn uit den boze. Zowel de leermeesters als leerlingen zetten zich name lijk volledig in voor het resul taat. Alles dat leidt tot 'nog be ter' kan en mag. Dat schept een band. Zodanig dat de meeste leerlingen na hun opleiding kie zen voor een verdere carrière bij Fraanje. „Wie jeugd heeft, heeft toekomst", zegt projectleider Bas Vonk. „Als die jeugd goed is opgeleid, het naar de zin heeft en zich betrokken voelt bij het be drijf dan kan je als werkgever niet meer stuk", vervolgt hij. 'Jouw' huis Bouw je een huis dan wordt dat 'jouw' huis. Of je er nu woont of niet, die woning blijft van jou. Het is jouw product datje samen met je maten van de grond af hebt opgebouwd. Een leerlingbouwplaats wil niet zeggen dat er op zo'n bouw maar wat aangeknutseld wordt. Niets is minder waar. Het wa kend oog van de leermeesters zorgt dat er wordt gewerkt met kwaliteitsnormen die hoogwaar dig zijn. Acht uur per dag geven de leermeesters de toekomstige metselaars en timmerlieden in structies. Zien ze dat er iets fout gaat? Dan springen ze er meteen op in. De woningen worden gebouwd met een grote verscheidenheid in toegepaste materialen. Dit ge beurt om de leerlingen zoveel mogelijk met verschillende ma nieren van verwerking in aanra king te laten komen. Achterliggende gedachte van een leerlingbouwplaats naast het doorgeven van praktische en theoretische kennis is, is het chronische tekort aan bouwvak kers. Vonk „Een project als dit biedt de leerling de perfecte kans een allround opleiding te geven. Hebben ze die genoten? Dan proberen we ze natuurlijk voor het bedrijf te behouden. En dat lukt redelijk goed, mag ik wel zeggen." Het feit dat dit al de tiende leer- lingboiiwplaats van Fraanje is, komt omdat de door de leerlin gen gebouwde woningen erg in trek zijn. „De woningen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op aanstaande bewoners. Regel matig blijken de kopers kennis sen of familieleden te zijn van mensen die van één van de eerde re fasen van deze leerlingbouw plaatsen hebben gekocht. De 'jongens' zijn er terecht trots op dat 'hun' huizen zo in trek zijn. Het bewijs dat de woningen be schouwd worden als huizen die door 'rotten in het vak' gebouwd zijn", vertelt Vonk niet minder trots. De leerlingen gaan één dag naar school. Zonder theorie kan je uiteindelijk geen praktijkmens worden. Wat je uit de boeken opsteekt heeft regelrecht te ma ken met wat je op de werkplek doet. Saai kan je die boekenwijs heid dus niet noemen. W Binnenkort haal je je diploma LTS-E, MAVO De opleiding duurt circa 2 jaar en leidt op tot (met exact vakkenpakket) of MTS-E. Wordt het vakman/-vrouw in de richting Monteur Elektrische werken, verder leren of kies je voor de combinatie: Bedrijf si nsta I laties (MBI) via het leerlingstelsel van de met je diploma op zak aan de slag, direct ervaring VEV. Je sluit de opleiding af met een landelijk opdoen en praktijkgericht verder leren. erkend' waardevo' diPloma. Je wordt Als die keuze je aanspreekt, maak i dan eens kennis met Croon Elektrotechniek B.V. Een bedrijf waar je kunt rekenen op prima bege leiding, interessant werk, een goede werksfeer en prima collega's. Een bedrijf dat je niet alleen nu, maar ook in de toekomst iets te bieden heeft. Croon Elektrotechniek B.V. is een van de grote elektrotechnische aannemers in Nederland en groeit nog steeds. Met zo'n 1500 medewerkers, verspreid over het hoofdkantoor in Rotterdam en kantoren in heel Nederland brengen èn houden wij de spanning erin. Elke dag opnieuw. Voor klanten en medewerkers. Je mogelijkheden als LTS-er of MAVO-er LTS-ers en MAVO-ers starten met een opleiding waarin leren, werken en verdienen samen gaan. De opleiding wordt verzorgd door de Stichting Metalektro Opleidingen - Rijndelta. gedeeltelijk opgeleid in de praktijk. Daarnaast word je geschoold op een streekschool (theorie) en krijg je professionele ondersteuning in de vorm van een taakbespreking en waar nodig praktijkoefeningen. Tijdens de opleiding via de SMO-Rijndelta ontvang je een vergoeding, afhankelijk van de leersituatie, van 600,- of 750,- bruto per maand in het eerste jaar en 900,- bruto per maand in het tweede jaar. Daarnaast kun je rekenen op een vergoeding van de studie- en reiskosten. Croon kan je volgens de CAO-Metaalindustrie een diploma toeslag bieden van 2.200,-. r elektrotechniek Mogelijkheden voor MTS-ers E MTS-ers E komen direct in loondienst bij Croon, hebben direct een goed salaris en starten over het algemeen als monteur. Afhankelijk van hun kwaliteiten en ambitie werken zij snel zelfstandig. Ook voor hen zijn er vele mogelijkheden om aanvullende (erkende) opleidingen te volgen. Croon biedt, naast goede primaire, ook uitstekende secundaire arbeids voorwaarden. Open Huis bij Croon Wanneer je belangstelling hebt, dan ben je op zaterdag 13 februari van harte welkom op ons hoofdkantoor Schiemond 20-22 in Rotterdam. Tussen 10.00 en 16.00 uur kun je met ons komen praten over je mogelijkheden bij Croon. Tevens kun je dan rondkijken binnen en kennis maken met ons bedrijf. Kun je niet komen, maar je hebt wel belang stelling? Vraag'dan informatiemateriaal en een sol licitatieformulier aan bij: Croon Elektrotechniek B.V., afdeling Personeelszaken, Antwoordnummer 20138< 3020 VB Rotterdam. Telefdon 010-4761144. 5 februari 1993 - 13.00-21.00 uur Stukadoren is een beroep vol afwisseling en creatieve uitdaging. Een uitdaging op vakman/ vakvrouwschap, die kan worden aangegaan met een opleiding die even afwisselend is als het vak zelf; namelijk via het werkend leren in het leerlingwezen. Op vrijdag 5 februari a.s. kunt u daar kennis mee maken tijdens de landelijke Open Dag, die in deze regio door de streekschool Rijnmond Noord en de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Stukadoren (SSPS) Rotterdam en Dordrecht wordt georganiseerd. Direct creatief aan de slag? Kom dan naar de Open Dag! De praktijkleerwerkplaats is gevestigd aan de Ringersstraat 21 (CentrumVakopleiding Rijnmond) Schiedam Centrua^Vakopleiding jm STREEKSCHOOL .<□1 RIJNMOND NOORD x beroepsonderwijs Schoolverlaters die toekomstgericht verder willen leren, opgelet! Bij HOGEFA B.V. kan je solliciteren naar een leerplaats voor de tweejarige opleiding tot: MACHINE BANKWERKER IN DE WERKTUIGBOUW Tijdens deze 2 jaar ben je in dienst van de SMO-Rijndelta en na het behalen van je diploma kunnen wij je een vast dienstverband aanbieden met vele mogelijkheden voor vervolgopleidingen. Wil je eerst komen kijken, ook dat kan. Wij houden "OPEN DAG op ZATERDAG 13-02-1993 van 10.00 tot 14.00 uur" >N PAK JE DE TOEKOMST w informatie kan je kc de heer V. S. van den Berg Telefoon 010-4152655 Hogefa is een middelgrote onderneming die speciale industriële gereedschappen fabriceert voor de massafabricage van metalen produkten m.n. voor de emballage-industrie, precisieonderdelen in enkelfabricage en in kleine series, en slijtplaten voor de betonindustrie. Het personeelsbestand omvat circa 40 gespecialiseerde werknemers, die voor het merendeel in eigen bedrijf zijn opgeleid. De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer zoekt kandidaten (m/v) die in aanmerking willen komen voor het STUDIEFONDS CHAUFFEUR BEROEPSGOEDERENVERVOER De bedrijfstak beroepsgoederenvervoer geeft jongeren via het studiefonds de kans de benodigde rij-opleiding te volgen voor het vak van chauffeur beroepsgoederenvervoer. Wie komen ervoor in aanmerking Werkende jongeren (m/v), niet werkzaam in de bedrijfstak, tussen de 18 en 22 jaar die: - in het bezit zijn van het rijbewijs B; - een goede gezondheid bezitten; - goed gemotiveerd zijn voor het beroep van chauffeur; - minimaal een lbo-diploma of 3-4 MAVO bezitten; - een minimum inkomen verdienen. De opleiding De opleiding wordt gegeven in de avonduren en op de zaterdagen en omvat de volgende onderdelen: - het volgen van een korte praktijkscholing; - het behalen van de rijbewijzen C en E (aanhanger); - het behalen van het CCV-B ('chauffeursdiploma'); - het afleggen van de vakrijproef. Renteloze lening De kosten van de opleiding worden door de GPdWegvervoer voorgeschoten. Daardoor ontstaat een renteloze lening, die na de opleiding in maandelijkse termijnen moet worden terugbetaald. Kwijtschelding Indien je na afloop van de opleiding als chauffeur gaat werken in het beroepsgoederenvervoer wordt per half gewerkt jaar één kwart (25%) van de totale schuld kwijtgescholden. Dus na twee jaar werken, heb je de opleiding gratis kunnen volgen. Informatie Voor meer informatie of voor het bestellen van een folder kun je de antwoordcoupon invullen en zonder postzegel sturen aan: GPdWegvervoer, afdeling Studiefonds, Antwoordnummer 10506, 2800 WB Gouda. Ik wil meer informatie over het Studiefonds. I Naam: Adres: I Postcode: Telefoonnummer: Zonder postzegel in envelop sturen naar: GPdWegvervoer, afdeling Studiefonds, antwoordnummer 10506, 2800 WB, Gouda. Vestigingen in: Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Doetinchem, Eindhoven, Geleen, Goes, Groningen, Heerenveen, 's-Hertogenbosch, Hoogeveen, Nieuwegein, Nijmegen, Oldenzaal, Rotterdam en Venlo. Uw krant. Een onmisbaar medium. Christelijke school tot opleiding in de Gezondheidszorg ROTTERDAM DELFT De Prinses Margriet School verzorgt voor 18 zieken- en verpleeghuizen in Rotterdam, Delft en omstreken, de basisopleidingen tot A-verpleeg- kundige en Ziekenverzorgende, full-time en part-time. Tevens wordt een veelheid aan her-, bij- en nascholingsactiviteiten verzorgd ten behoeve van een groot aantal instellingen en organisaties in de intra- en extramu rale gezondheidszorg. De school telt momenteel ongeveer 2000 leerlin gen en cursisten. Ten behoeve van onze afdeling PERSONEELS- EN SALARIS ADMINISTRATIE zoeken wij een voor 0,6 weektaak in vast dienstverband De salarisadministrateur verricht met een grote mate van zelfstandigheid werkzaamheden op het terrein van salarissen en rechtspositie. De sala risadministrateur wordt daarbij ondersteund door een administratief me dewerkster. De salarisadministrateur legt verantwoording af aan de admi nistrateur van de school. Functie-inhoud: - verzorgen van de geautomatiseerde salarisadministratie (plm. 120 werknemers) - verzorgen van het geautomatiseerde Personeels Informatie Systeem - verzorgen van periodieke rapportage ten behoeve van het manage ment vanuit het geautomatiseerde systeem - verzorgen van de informatievoorziening ten aanzien van rechtspositio nele zaken ten behoeve van personeel en management - ondersteunen van beleidsontwikkelingen binnen het aandachtsgebied van de salaris- en personeelsadministratie Functie-eisen: - Een opleiding op tenminste HAVO/MEAO niveau; - Aanvullende scholing gericht op de loonadministratie; - Relevante werkervaring; - Goede contactuele eigenschappen. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Salariëring en rechtspositie conform de CAO voor net Ziekenhuiswezen. (Functiegroep 40 minimaal f 2.795.- maximaal f 3.893.- per maand bij een volledige werkweek). Wij bieden een plezierige werkplek in het centrum van Rotterdam. Schriftelijke sollicitaties kunnen tot 10 dagen na het verschijnen van dit blad worden gericht aan de directie van de Prinses Margriet School, 's-Gravendijkwal 28-36, 3014 EA Rotterdam. Stichting Kontraktonderwijs voor Rotterdam e.o ijs\ door horecavakscholen Schrijf nü in voor de cursus: cafébedrijf restaurantbedrijf handelskennis wijncertificaat Bel voor de brochure en studieadvies 010-4660533 010-4367249

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 19