COLUMN Autobedrijf Nooteboom B.V. Na twee jaar einde voor Yue Loong Auto Carmada COLOFON Modeluitbreiding bij BMW Nederlandse combinatie AUTOSTRADA Lancia Delta blijft Delta Nieuwe Seat Ibiza vanaf mei AUTOGIDS NR. 3 WEEK 6 PAGINA 3 COMMERCIEEL Waar je ook ter wereld komt, com mercieel ingestelde mensen vind je overal. Dat bleek wel tijdens de in troductie van de Peugeot 306 in de Sinaï. Tijdens onze testrit door het rotsachtige landschap kwamen we verschillende prachtige verge zichten tegen. Eén spande daarbij de kroon, zodat het een ware op stopping werd van hagelnieuwe Peugeots. Twee Egyptenaren wa ren hierop duidelijk voorbereid en hadden deze toeristisch interes sante plek als hun stekje uitgeko zen. Het uitgebreide assortiment van hoofddoeken, sierraden, ste nen e.d. waren op een muurtje uit gestald. Als je niet spontaan inte resse in deze 'handel' toonde, kwa men ze wel op je af gelopen om de ze artikelen aan te prijzen. Was je dan uiteindelijk overge haald om iets te kopen, dan bleken de heren in kwestie harde onder handelaars. Immers, je weet dat men in Arabische landen gewoon is af te dingen. Een hoofddoek van 8 dollar ging niet voor 5 dollar weg. Ook niet voor 6 en zelfs niet voor 7. Ik wilde echter wel een foto maken bij één van de twee kamelen en hielp een collega die over de hoofd doek in onderhandeling was door te zeggen, dat we die 8 dollar wil den betalen inclusief het maken van de foto. Op deze belofte werd de deal afgesloten. Op het moment dat ik keurig in de plooi bij de kameel ging staan en een foto gemaakt moest worden, sprong de tweede Egyptenaar voor de lens. We moesten eerst betalen om een foto te mogen maken. Enigs zins verontwaardigd bracht ik de afspraak met zijn collega als verde diging aan. Waarop hij zeer zake lijk naar voren bracht: u hebt mijn collega betaald, maar het is mijn kameel... Tony Vos AUTOGIDS ROTTERDAM BV Oplage Schiedam 35.183 ex. Oplage Vlaardingen 34.056 ex. Postbus 8648 3009 AP Rotterdam Tel.: 010-455 65 60 Fax: 010-455 61 85 DIREKTIE R Klomp M. Storm REDAKTIE Tony Vos ADVERTENTIEVERKOOP g. Flater/T. de Reus TELEFOON /FAX 010-4556560/010-45561 85 VERSCHIJNING Elke veertien dagen DE AUTOGIDS Verschijnt in een totaal oplage van méér dan 1 MILJOEN EXEMPLAREN in: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Schiedam, Vlaardingen, IJssel- en Lekstreek en Gouda/Waddinxveen. BMW brengt naast de bestaande 525 tds met intercooler nu ook een 525 tdr. Deze versie mist de inter cooler en heeft exact dezelfde con figuratie als in de 325 td. Het ver mogen loopt door deze ingreep te rug van 143 tot 115 pk. De 525 td kost f.73.900- tegen f.80.325,- voor de 525 tds. Een andere noviteit bij BMW be treft een nieuwe benzine-variant van de 8-serie. De 840 Ci bechikt over de 4 liter V8 gekoppeld aan een automatische versnellingsbak. De 8 cilinder 32-klepper levert 286 pk en brengt de 840 naar een afgeregelde topsnelheid van 250 km/u. Het motorvermogen van de 840 Ci komt exact overeen met dat van de 635 CSi, tot voor enkele jaren terug de sportieve top van BMW. Bij deze auto heeft nooit iemand geklaagd over gebrek aan vermogen, zodat de 4 liter V8 ook absoluut niet kinder achtig genoemd mag worden. Het programma van de 8-serie bestaat nu uit de 840 Ci voor f.200.0Ó0de 850 Ci voor f.253.850 - en de 850 CSi voor exact f.300.000,-. Precies twee jaar geleden introdu ceerde importeur Eurimpo de Yue Loong Feeling uit Taiwan op de Amsterdamse Rai-autotentoon- stelling. Veel lof oogste deze op de oude Nissan Stanza gebaseerde vijfdeurs auto niet, toen de vader landse pers er kennis mee kon ma ken. Bovendien was de Feeling prijstechnisch ook niet een 'aanbie ding'. Korte tijd na introductie werden de prijzen dan ook dras tisch aangepast. Wie reeds een Yue Loong gekocht had, kreeg het prijsverschil zelfs terugbetaald. Ook werd er eind vorig jaar nog een stevige reclamecampagne aan besteed om Yue Loong als merk in Nederland bekendheid te geven. Het mocht allemaal niet baten. Met de opvolger van de Feeling al in het land, klaar om op de Rai te worden tentoongesteld stopt, de fabriek met de export. Overigens was Nederland het enige export land voor dit merk. De banden tussen Yue Loong Motor Compa ny en Eurimpo blijven echter bestaan, zodat een herintroductie in de toekomst mogelijk is. Vorig jaar werden er 112 Feelings op kenteken gezet. De koper van een Yue Loong wordt door de im porteur op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling evenals de dea lers en consumentenorganisaties. Iedere berijder wordt een passend voorstel gedaan. Immers binnen dezelfde organisatie zijn ook de merken FSO, Hyundai en Mitsu bishi te vinden. Uiteraard is de importeur zeer teleurgesteld door deze ontwikkeling. Volvo introduceert de 440 en 460 met een continu variabele trans- Advertentie RÖTAM is dealer voor Rotterdam van Nissan personenauto's, sportwagens, 4x4 drive cars en bedrijfswagens. Toepad 19, Rotterdam Tel. 010 - 453 19 19 Advertentie J Zwaluwlaan 84, Schiedam, Tel. 010-4708122 Taanderijstraat 15, Vlaardingen, Tel. 010-4603833 noemt, is gekoppeld aan de 1.8 liter benzinemotor van 90 pk. Grappig is dat deze automaat sneller is dan een handgeschakelde versie van O tot 80 km/u en bij een inhaalmanoeuvre van 80 tot 120 km/u. Het brand stofverbruik ligt op hetzelfde ni veau als bij de versies met vijfbak. Bovendien zijn de 440 en 460 met automaat stiller. Beide auto's wor den met CVT geleverd als 1.8i DL, terwijl de 2 liter met de traditionele viertraps automaat leverbaar blijft. missie. Het is een unieke combi natie van een in Nederland ontwor pen en gebouwde auto met puur Ne derlandse techniek van Van Door- ne's Transmissie. De Hi-tech Auto maat, zoals Volvo deze voorziening Eind mei introduceert Seat de volle- markt. Het gaat hier om een auto die dig nieuwe Ibiza op de Nederlandse absoluut niet meer aan zijn voor- ganger doet denken, maar ook wat betreft onderstel en motorisering volledig nieuw is. Toch is hierbij gekozen voor de bestaande naam "Ibiza". De koets heeft een hoge taillelijn, waardoor een robuuste uitstraling is verkregen. De nieuwe Ibiza meet 3,81 meter bij 1,64 meter en biedt binnen deze bescheiden af metingen behoorlijk veel binnen ruimte. Er zal direct een drie- en vijfdeurs carrosserie t beschikbaar komen en een ruime keuze aan motoren en uitrustingsniveau's. Het motorenprogramma loopt uiteen van een 1 liter van 45 pk tot een 2 liter met 115 paarden. Ook komen er diesels beschikbaar met oxyda- tiekatalysator. Seat profiteert van het veiligheidsinzicht van moeder bedrijf Volkswagen. De Ibiza heeft veiligheidsprofielen in de portieren en kan tegen meerprijs zelfs met een dubbele airbag worden uitgevoerd. Over de prijzen is nog niets bekend. Lancia heeft de eerste foto vrijge geven van de langverwachte opvol ger van de in 1979 gepresenteerde Delta. Het is een vijfdeurs auto op hetzelfde onderstel als de Lancia Dedra, waarvan zelfs het front en de portieren zijn overgenomen. Lancia heeft besloten de 4 meter lange nieuweling onder de naam Delta te laten voortbestaan. Geheel syn chroon aan het Dedra-programma kan worden gekozen voor een 76 pk 1.6 liter, een 105 pk leverende 1.8, een 2 liter 16-klepper van 142 pk en een zeer snelle turbo met 190 pk. Alle genoemde motorisaties wor den in twee uitrustingsvarianten aangeboden. Lancia zal de nieuwe Delta in de maand april aan de pers introduceren. Overigens blijft voor lopig de Delta Integrale van het hui dige model gewoon in produktie en is in een opvolger van dit model nog niet direct voorzien. HYUNDAI Met gepaste trots introduceerde Hyundai-importeur Greenib op de Amsterdamse Rai als wereld primeur de Grandeur, de eerste Hyundai boven de f. 100.000,-. Echter de reakties van het publiek moeten bepalen of de auto ook daadwerkelijk in het leverings programma zal worden opgeno men. Greenib directeur B. Kreber kan echter niet anders dan tevreden op het afgelopen jaar terugkijken: "In een stabiele markt hebben we betere resultaten weten te berei ken. De kar wordt op dit moment vooral door de Lantra getrokken. Na de zomer verschijnt er ook een zeer moderne Sonata-opvolger die de lijn naar boven moet gaan doorzetten. De groei van Hyundai startte eigenlijk pas goed na de in troductie van de eerste voorwiel- aangedreven Pony in 1987. Overi gens heeft de fabriek zich ten doel gesteld te gaan behoren tot de grote autofabrikanten ter wereld. Gestart als assemblage-fabriek voor de Ford Cortina in 1967 is de produktie uitgegroeid tot 1,2 mil joen eenheden per jaar, wat in 2000 moet zijn toegenomen tot 2 miljoen". Hyundai is dan ook nog heel wat van plan en dat zullen we in Ne derland ook gaan meken. Kreber: "Aan het einde van dit jaar komen we met bedrijfsauto's van Hyundai met een 2 liter dieselmotor en 2.4 liter benzine. Over twee jaar volgt een kleine auto met 3,50 meter lengte en een 1 liter motor, maar ook staan er 4x4's, ruimte-auto's en statjonwagons vrijwel klaar om te worden uitgebracht. De experi mentele HCD-1 en HCD-2 tonen wat Hyundai van plan is op sport auto-gebied". In de vernieuwde Scoupé kwam Hyundai met de eerste eigen motor. Deze serie wordt volgens Kreber weldra gevolgd door nieuwe 1.6 en 2.0 liter 4 cilinder 16-kleppers en 2.5 en 3.0 liter V6. Kortom, wat Hyun dai betreft staat er nog heel wat te gebeuren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 11