Pientere Nederlander Daf 750 Van alle 73 in ons land geproduceerde automerken is de Van Doorne's Automobiel Fabriek toch wel het meest bekende. Nog dagelijks zien we in het verkeer de Dafjes rijden. Om de Daf-historie te laten herleven, kozen we voor een ritje per Daf 750 uit 1963 en een Daffodil uit 1966, beide voorlopers van de Daf 33. AUTOGIDS NR. 3 WEEK 6 PAGINA 9 Daf produceerde in 1949 zijn eerste vrachtwagen, nadat het bedrijf als cons tructiewerkplaats en later als aan hangwagenfabriekje was gestart. Techneut Hub en zakenman Wim van Doorne bleken ook in de crisisjaren bijzonder goed te sco ren. In 1932 werd het tegen de ver drukking in gegroeide bedrijf tot NV omgevormd, de van Doorne's Aanhangwagen Fabriek. Een bijzondere constructie van vlak voor de oorlog was het Trado-stel, een aangedreven tandemas die makkelijk onder een bestaande vrachtwagen kon worden gesch roefd. Hierdoor kon op eenvoudige wijze een vrachtwagen terreinvaar dig worden gemaakt. Variomatic Toen de gebroeders Van Doorne in de oorlog door de bezetters op non-actief wer den gesteld, werden plannen ge maakt voor na de oorlog. Zo ontst ond de eerste vrachtwagen van Daf. In 1953 ontstond het idee om aan een perso nenauto te gaan wer ken. Dat deze auto klein moest zijn en een automatische transmissie moest hebben, stond al bij voorbaat vast. Het uiteindelijke resultaat van vijf jaar ontwikke ling was de Daf 600 die zijn wereldpre mière beleef de op de Am sterdamse Auto Rai in 1958. De kleine vierper- soons au to met redelijke koffer ruimte beschikte als eerste over een Vario-matic, een automatische versnellingsbak van 90 km/u. Typische kenmerken zijn de motorkap die tussen de twee koplampen diep omlaag liep, de kleine achterlichtjes en de bol aflopende daklijn achter. Twee jaar na de verkoopstart werd het leveringsprogramma uitgebreid met de 750 en de Daffodil (Narcis). Een belangrijke wijziging betrof de motor die wat betreft cy- linderinhoud steeg naar 746 cc. Met 30 pk werd een top van 105 km/u behaald. Ook de koeling en details van de Variomatic werden aangepast. Uiterlijk is de 750 ei genlijk maar door één onderdeel van de lichter 600 te onderschei den. De grille heeft een dikke chro men rand. Michelotti De auto is inderdaad, gezien zijn afmetingen, heel ruim. Het interieur is uiterst eenvoudig. Het witte dashboard herbergt slechts één klok die voor namelijk door de snelheidsmeter wordt ingenomen. Op de car- dantunnel zit en dikke witte knop voor de bediening van de Vario matic. De auto wordt gestart als de mechaniek in z'n vooruit staat, met als gevolgd dat hij altijd iets naar voren schiet (niet te dicht tegen een boom parkeren). De mid denstand is de neutraal, maar wordt eigenlijk niet gebruik. De witte knop naar achter zorgt voor achteruitrijden. De bak wordt gewoon omge keerd, De ontwikkeling stond echter niet stil en Michelotti bemoeide zich met het ontwerp. De daklijn werd recht naar achter doorgetrokken. Dit vernieuwde model kreeg de naam Daffodil 31. Er was een standaard uitgave met zeer kaal in terieur, een aardige normale uitvoering en de zeer complete LE met uitzetbare achterramen, tapijt op de vloer en een benzine- en olietemperatuurmeter. Facelift Technisch veranderde er echter weinig. Er werden al len grotere wielen (13 inch) gemonteerd, waardoor de topsnel heid toenam tot 110 km/u. Hierdoor was de Daf regelmatig te zien op de linker rijstrook van de autosnelwegen. Er werd nogal wat kritiek geuit op de diep weglopende motorkap. Deze kreeg in 1965 een facelift. De kap liep vanaf dat moment veel vlakker en er ontstond zodoende ruimte voor een hogere grille. De auto kreeg de naam Daffodil 32. Ondanks het feit dat er ten op zichte van de oude 750 weinig be langrijke zaken waren veranderd, reed het door ons beproefde exem plaar van dit type net iets moder ner. De auto oogt vrijwel gelijk aan de 33, een model wat we hier en daar nog wel eens tegenkomen. De laatste Daffodil is de 32S, waarbij de S voor Speciaal staat. De auto werd alleen in de kleur wit geleverd met speciale stoelbekle- ding en een snel- h e i d s - bestaande uit twee diabolo's met er tussenin een riem. Door de dia bolohelften in af stand ten opzichte van elkaar te varie ren, kon traploos een andere over brenging worden gerealiseerd. Het systeem werkte feilloos, maar kampte in aanvang nog met wat kwa liteitsproblemen. De eer-ste Daf had een 590 cc 2 cylin der motortje met een vermogen van 22 pk en een top zodat achte ruit even hard kan wor den gereden als vooruit (vandaar <de bekende races). Opvallend is dat de auto'gezien zijn leeftijd al zo'n groot glasoppervlak heeft. Het uitzicht is daarom erg goed. De Daf 750 was ook in een luxueuze uitgave verkrijgbaar, de Daffodil. Technisch en wat betreft de carrosserie bestond er geen en kel verschil. De Daffodil had echter een zwaar chromen grille, andere achterlichten, witte zijvlak ken op de banden en gewijzigde wieldeksels. Ook het dashboard was wat fraaier. meter waarop 140 in plaats van 120 kon wor den aan gegeven. De iets op- gevoer-de motor had een open 1 u c h t f i 11 e r voor het ge luid. Op de voorwielen wer den schijfrem men gemonteerd. De 33 verscheen in 1967 en bleef tot en met 1974 in produktie. De hele 30-serie kende varianten als de pick-up en bestel. Daarnaast werden verschillende exemplaren door vlijtige lieden omgebouwd tot bijvoorbeeld een cabriolet. De Daf Club Nederland hoopt nog veel exemplaren voor het Daf-loze na geslacht te kunnen bewaren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 17