TSB voelt zich het haasje na vertrek trainer Van der Laan VOORDHLVam [uJJjYu 1299a ISoA SPORT iMMssWSMig 948,r DE HAVENLOODS AgGJldjEl Contract bij Fortuna was al rond voordat eigen clubbestuur groen licht gaf Thor krijgt weer bestuur Excelsior'20: een seizoen vol pieken en veel 'dalletjes' Fortuna handelde onzorgvuldig De Vree (Fortuna): „Geen behoefte aan ruzie" Winst voor judo-pupillen Geen toernooi A-junioren teletekst iSstSHtSsQ** a teletekst I DONDERDAG 25 FEBRUARI 1993 voor donderdag 25 februari I woensdag 3 maart SCHIEDAM VOETBAL - zaterdag: GSS- Doto( 14.30 uur). GTB- HSC/za(l3.45 uur), WFBVVK. DOS'32-PPSC(da) en de oefenwed strijden HBSS-Die Haghe( 14.30 uur), Duno-PPSC( 14.30 uur). Zondag: SMC-Zwijndrecht(beker 14 uur), Olympus S-Antibarbari( 14 uur) en de oefenwedstrijden DRZ- Schiedam(14 uur). SVV-Excel- sior'20( 13 uur), Demos-RKWIK 2(12 uur), DJCSR-DHS. ZAALVOETBAL: maandag REC-SVV, De Sprint/CVV-Hermes DVS, DVO'32-DHS, Hogenboom- Ursus, Margriethal 19 uur DRZ- MVV'27, 20.30 uur HBSSSpar- taan'20. 20.35 uur Excelsior'20- VVK, 21.25 uur Groenoord-Activi- tas, Rotterdam Erhal 20.35 uur SPSV-GSS; woensdag Leonidas- PPSC. HOCKEY: zondag BASKETBALL, zaterdag Blitz- Juventus(h), sporthal Oost 19 uur Juventus-Midland(h). KORFBAL, zondag Actief-Har- ga, ALO-Succes. BILJARTEN: vrijdag, zaterdag en zondag café De Kleine Confiance- (Rotterdamsedijk 58) gewestelijke fi nale hoofdklasse libre. HANDBAL: zondag EDH 2-Lu- k/UVG(h), Margriethal 12.30 uur HVCHercules(h). 13.40 uur DWS- Groene Ster(da), 13.50 uur Lu- k/UVGBollenstreek(da), 14.55 uur DWS-Velo(h). HOCKEY: zondag Delftse Stu- denten-Asvion(h), Krimpen-Spi- rit(h), Hargalaan 12.30 uur Spirit- Kromhouters(da), Thurlede 12.30 uur AsvionDodrecht(da). VLAARDINGEN VOETBAL - zaterdag: Cion- GOZ( 14.30 uur), GTB- HSC/za( 13.45 uur), Katwijk-Del- tasport(da) en de oefenwedstrijden DVO'32-Papendrecht( 14.30 uur). NSVV-Deltasport( 14.30 uur). Zondag: Siod-RKWIK, VFC-Hille- sluis 2(da) 14.30 uur) en de oefen wedstrijden Fortuna-SV Om- moord(14 uur), Hillesluis- HSC/zo(14 uur). ZAALVOETBAL: maandag Maassluis Olympiahal 20.30 uur RKWIK-WRW; sporthal Maasland 20.30 uur DVO'32-DHS. HOCKEY: zondag HDS-Pollux- (da). Broekpolder 14.30 uur Pollux- Made(h). WATERPOLO: zaterdag RZV-De Walrus(h), Barendrecht 14.20 uur VZCStormvogel(h), Kolpabad 19.15 uur Shell-RWV(da), 20 uur VZC- ZCR(da). KORFBAL: zaterdag Westw.ijkhal 20 uur Oranje Nassau-Ventura Sport en Spirit-Stormvogels/W: zondag Het Zuiden-Vlaardingen. HANDBAL: zondag AAC 1899- WIK(h), Sprongschot-WIK(da), Westwijkhal 10.40 uur Hollandiaan- Treffers(h), 11.50 uur Hollandiaan- Ancora 2(da). SCHIEDAM - De gymnastiek vereniging Thor heeft voor het eerst sinds jaren weer een com pleet bestuur. De nieuwe leiding trad aan tijdens de onlangs ge houden ledenvergadering. Of dat nog niet feestelijk genoeg was, zorgde de turnleiding voor een extraatje door diverse jubila rissen te huldigen. Twee van hen zijn zelfs al zestig jaar lid. door GERARD S. VERVER VLAARDINGEN - Even leek het erop dat trainer Jan van der Laan de hand van voorzitter Martin Brusse via een vluchtweg over de heg mis wilde lopen. Dat compliment je was een logisch uitvloeisel van de periodetitel die TSB die middag dankzij een 3-0 zege op het povere Lombar- dijen had behaald. Daar was men in sportpark De Vijfslui zen apetrots op („Het is lang geleden dat we wat te vieren hadden"). En vandaar ook dat de clubleiding zijn trainer - ondanks het conflict over zijn nakende overstap naar Fortu na - best even aan de borst wilde drukken. Van der Laan ontliep dat. Overigens niet om de confrontatie met Brusse te omzeilen. Zo bleek. Die volg de later inclusief handdruk toch. Hij wilde echter eerst zijn echtgenote te omhelzen. Die twee hadden een hectisch weekje achter de rug. Omdat zijn ambities niet ophouden bij het trainen van een afdelingsclub meldde hij zich (is de lezing van Fortuna) aan de Marathonweg, waar men een opvolger zocht voor Hans Buitendijk. Er was een hindernis, want in januari had hij zijn contract bij TSB al verlengd. De vacature bij Fortu na was echter een buitenkansje. Wie niet waagt, die niet wint. Spraakverwarring Dat was de inleiding tot een Ba bylonische spraakverwarring. Immers, zo legt voorzitter Mar tin Brusse de vinger op de voor zijn club pijnlijke wonde, „For tuna heeft niet eens de moeite genomen om ons in een vroeg stadium in te lichten. Was dat gebeurd dan hadden we norma liter zonder veel verzet en onder het motto 'jammer, maar zoiets kan gebeuren' het groene licht gegeven. Een telefoontje kon er echter niet van af. Ik dacht dat de Vlaardingse clubs bezig wa ren om de onderlinge banden te verstevigen. Een paar maanden geleden hebben de voorzitters - nota bene onder andere op initi atief van Fortuna - rond de tafel gezeten en is er de afspraak ge maakt om geen spelers bij elkaar weg te halen. Of het nu om spe lers of trainers gaat maakt me niets uit. Fortuna lijkt nu geen boodschap aan afspraken te hebben. 'Jammer voor jullie', was het enige dat Theo de Vree- (voorzitter Fortuna - red) me zei toen hij ons maandagavond ein delijk belde. Erger is dat Fortu na zelfs doet voorkomen alsof Van der Laan hen benaderd heeft. Wij weten op zeker dat het tegendeel het geval is". Brusse geeft ruiterlijk toe, dat TSB van meet af aan de verlie zende partij was. „We staan voor een voldongen feit. Alles was al rond en het persbericht lag al bij de kranten voordat wij een standpunt konden innemen. Dat vooral heeft ons tegen de haren in gestreken. Om maar niet te spreken van de verhalen die er nu de wereld ingeslingerd worden. Daaruit begrijp ik dat wij dwarsliggen. Ongehoord. Trouwens Fortuna heeft niet eens de moeite genomen om in houdelijk in te gaan op een brief die wij hen vorige week gezon den hebben. Er wordt slechts verwezen naar zaken die niets met Van der Laans vertrek en de manier waarop dat is verkocht te maken hebben. Weet je, ik heb de indruk dat Fortuna de Zwar te Piet bij ons neerlegt. Dat is een kwalijke zaak. De pot ver wijt de ketel dat 'ie zwart ziet". Op de vlakte TSB's lijdensweg begint op het moment dat Van der Laan con tact zoekt met vice-voorzitter Arjo Peters, hem meldt dat hij in beeld is bij Fortuna en vraagt hem wat hij daarvan vindt. Vol gens Brusse houdt Peters zich op de vlakte. „Hij heeft hem gezegd dat hij er persoonlijk geen pro bleem mee zou hebben, maar, werd er meteen ook aan toege voegd, ik - Peters dus - kan daar over niet alleen beslissen. Dat is een zaak van het bestuur. Daar op heeft Peters me gemeld dat er op de bestuursvergadering van maandag over Van der Laan ge praat zou worden. Details heb ik niet gevraagd. Dat zou ik tijdens de vergadering wel horen". Maar voor het zover was lag het verhaal 'Van der Laan' al op straat. „Fortuna had voor ons besloten: de zaak was rond. Is het dan zo gek dat er binnen ons bestuur nijdig gereageerd wordt. Dat we ons afvragen of er bij Fortuna geen fatsoensnormen zijn. We zijn teleurgesteld in Fortuna én in Jan van der Laan". Martin Brusse meldt nadrukke lijk dat hij het conflict met For tuna het liefst buiten de pers had gehouden. „We communiceren niet graag via de kranten. Nu word ik daartoe gedwongen, omdat Fortuna in de pers het verhaal opdist dat we wel dege lijk door hen in de procedure gekend zijn. Wanneer Fortuna op Van der Laans gesprek met Peters duidt dan moet er een misverstand bestaan, want aan de Marathonweg weten ze don- derds goed dat één bestuurslid daarover geen beslissing kan ne men". TSB had graag met Van der Laan doorgegaan. „Hij werkt hier nu 2 1/2 jaar. Als trainer zijn we zeer tevreden over hem, als mens heeft hij ons zeer teleur gesteld. Bovendien zullen we geen medewerking verlenen aan een contract-ontbinding zolang Fortuna ons geen bevredigend antwoord geeft. We hebben geen haast. Volgende week zullen we ons verder beraden". De spelers maken minder ophef over het vertrek van hun immens populaire voorman, waarmee ze zondag in Bergen op Zoom car naval vierden. Zegt doelman en aanvoerder Peter Schaap: „We zullen hem missen. Hij past per fect in de groep, maar we gun nen hem graag de kans om bij Fortuna aan de slag te gaan". SCHIEDAM - Vreemd ploegje dat Excelsior'20. De ene week krijgen ze een pak slaag van ja- welste om de week erop zelf uit te halen. Resultaat: zestien pun ten uit evenzovele wedstrijden, goed voor een eervolle plaats in de middenmoot en een doelsaldo van 45 voor en 48 tegen. Lukt het Ed van der Roer dan echt niet om zijn manschappen op de rails te krijgen? De vertrekkende coach windt er geen doekjes om en reageert adrem met een 'mo menteel niet'. Hij vertikt het om excuses aan te dragen. „Dat zou goedkoop zijn". Wel noemt hij het 'dalletje' het gevolg van het vorige in de slotfase mislukte seizoen. „Dat dreunt nog steeds na. Anderzijds vormt discipline een belangrijke pijler onder de huidige strategie. Daaraan ontbreekt het inciden teel. Het heeft alles te maken met concentratie. Wanneer er één speler een bevlieging krijgt en op avontuur gaat, zwemmen tien anderen. Dan functioneert het systeem niet meer". Van der Roer geeft grif toe dat dat tactische concept risico's met zich meebrengt. „Waarom zou ik dat ontkennen. De groep is jong en nagenoeg inherent daar aan is dat ze grillig opereren. Dat neem ik ze niets eens kwa lijk. Het is een groeiproces. Deze ploeg kan alles aan. Er is zoveel kwaliteit dat we eigenlijk geen tegenstander hoeven te vrezen". Van der Roer verder:„Excel- sior'20 verkeert in een over gangsfase. Daar moet het door heen. Met geduld. Ik heb geko zen voor een beleid waarbij voet bal centraal staat. Bij mij draait het om het gevecht om en creati viteit met de bal. Dat is toch de essentie van het voetbal. Jammer dat veel andere trainers dat ver geten en aanvallende ploegen op een verkeerde wijze aanpakken. Dat holt het voetbal uit". Over enkele maanden zet Ed van der Roer een punt achter zijn optreden bij Excelsior'20. Dan verlaat hij de manschappen die hij ooit als elftal-onder-de-23 naar de hoofdmacht loodste. Véronique van Delden reikte de haI topscorer Oscar Biesheuvel ,.Nee, men moet van mijn opvol- werken. Want geloof me succes ger (Roel den Hartog - red) niet is voor dit meteen verwachten dat hij deze Excelsior'20 een kwestie van ploeg in de vaart der volkeren tijd. Binnen twee jaar bereikt dit omhoog stuwt. Gun hem de tijd team het niveau waar het hoort, om zijn plannen lekker uit te Welk? De tweede klas". De transfer van trainer Jan van der Laan van RVB- hoofdklasser TSB naar twee- deklasser(hoe lang nog) For tuna heeft voor de nodige deining gezorgd. Niet zozeer omdat hem de promotie mis gunt wordt, maar veel meer omdat er rondom de manier waarop Fortuna en Van der Laan de overstap regelden een waas van geheimzinnig heid gedrapeerd werd. Bovendien kondigde Fortu na met een voor deze club ongekende arrogantie het aantrekken van Van der Laan aan alsof de laatste zijn zaakjes met zijn huidige broodheer al lang en breed geregeld had. Sterker nog zijn aantreden aan de Mara thonweg lag als het ware al in etalage voordat het bestuur van TSB de kans had gekre gen hem het groene licht te geven. Zo ga je niet met elkaar om. Jan van der Laan had, dat mag niet uit het verhaal gela ten worden, een mondeling verlengd schriftelijk contract met TSB. Vanuit die kon tekst had het bestuur van die club het volste recht om zich te beraden. Dat Fortuna het bestond om pas in een (te) laat stadium het TSB-besttiur te benaderen geeft blijk van een volkomen verkeerde in schatting. Het geeft geen pas om te ver wijzen naar het eigen begrip- voor-desituatie toen destijds de a! aangetrokken Jan van der Velden alsnog naar SVV mocht gaan. Of naar Van der Laans veronderstelling) dat zijn huidige club accoord was. Fortuna had zelf con tact moeten zoeken. Een beetje tact had wonderen ge daan. Nu gooide men een kruiwagen zout in de bij TSB geslagen wonde door al op dinsdag in een persbericht te verklaren dat Van der Laans overstap in kannen en krui ken was. Op dat moment moest het TSB-bestuur nog aan de vergadertafel plaats nemen. Dat wist men. Fortuna, dat zich door een clubblad-artikel ook al niet erg populair bij Deltasport weet, lijkt er op uit te zijn meer Vlaardingse voetbal clubs van zich te vervreem den. Het wordt tijd dat men zich dat aan de Marathon weg eens goed gaat realise ren. GSV VLAARDINGEN - Hoewel TSB-voorzitter Martin Brusse 'op zeker' weet, dat Fortuna Jan van der Laan heeft benaderd houdt zijn collega Theo de Vree het tegendeel staande. „Hij heeft mij gebeld. Dat is, omdat we collega's zijn, best te begrijpen", aldus de Fortuna-praeses. „Ik heb hem echter terstond door verwezen naar de technische commissie". Dat Fortuna met zevenmijlslaar zen door TSB's porceleinkast wandelde, begreep hij pas toen het 'onheil' al was geschied. „We zijn helemaal blindgevaren op de indruk die Van der Laan bij ons wekte. Die zei, dat hij zijn zaak jes bij TSB geregeld had. Wie wel of niet gelijk heeft maakt me nu eigenlijk niet veel uit. Achter af besef ik dat het beter geweest was wanneer we toch in een eer-- der stadium het TSB-bestuur ge- raadplaagd hadden. Ik heb na melijk absoluut geen behoefte aan een ruzie". De Vree laat het er dan ook niet bij zitten. „Er is deze week een vergadering op het bondsbureau 1 in Rotterdam. Daar zal onge twijfeld iemand van TSB zijn. 1 Dan hoop ik het conflict uit de wereld te helpen". SCHIEDAM - Een zestal pupil len van Sportinstituut Schiedam won zondag in Den Haag het Zuidhollands team-toernooi. De jonge judoka's, geboren tussen 1981 en 1984, maakten slechts één misstap door in de poule wedstrijden van De Bijl te verlie zen. Die fout werd later in de finale, toen de Spijkenisser ploeg opnieuw de opponent was, rechtgezet. Eerder werden zege's geboekt op Gouweleeuw(4-l), Yotosama(3-l) en in de halve finale op Westland(3-2). Het. Schiedamse team, dat getraind' wordt door Arthur den Hamer, bestond uit Marco Schaap/Jef- frey Koekebakker, Rick de Graaf, Mark Boom, Irving Pen- gel en Huseyin Tekin. SCHIEDAM - De Schiedamse destijds overnam van initiatief- A-junioren moeten het dit jaar nemer Martinit, heeft de reeks stellen zonder het toernooi om van de rol schema gehaald om- het plaatselijk kampioenschap. dat het de leiding van de tweede- Hermes DVS, dat de organisatie klasser aan tijd ontbreekt. - PHIUPS TELETEKST KLEURENTELEVISIE 21 GR 2554 #55 cm FSGtöL I Presets Teletekst met geheu- I gen HxBxO ca.: 47x50x47 cm. Kompleet met duo afstands- j bediening (eenvoudig en'funk- ReJJh 1 Pr°9ramma's Snofic»are /Jlperatuur TELETEKST KLEURENTELEVISIE SR 255 TT 63 cm Black Matrix 40 Presets 2x20 Watt vermogen i Teletekst met geheugen Sleeptimer I.M.C. afstandsbedie ning HxBxD ca.: 49x72x46 cm. 1 WITTE UrWOERINn MHC-500 Tuner/timer met 30 Presets 2x25 Watt 2x 5-Bands equalizer Surround Sound Dubbel cassettedeckDolby1 Repeat en Program PI: Luidsprekerboxen r Systeembreedte: 215 mm. MFTOV wi "rö'öï"BOXEN N 32 T Digitale tuner met 24 presets 2x28 Watt Smart Operation P-Bass «Dubbel autoreverse cassettedeck Dolby B Programmeerbare CD- speler«Muziekkalender 2-Weg luidsprekersystee Afstandsbediening. VR 522 42 Presets •foppen s^uick Start* Today I Introscan Vooruit tot 1 ïx, achteruit tot 9x Synchro edit Tot 8 uur I beeld/geluid op een E-240 cassette Programmeerbare afstandsbedie- SONY MONTAGE VIDEORECORDER 1 maand 3 Koppen Dual Mode Shuttle Perfect stilstaand beeld «Auto Replay I On Screen Display «Programmeerbare' afstandsbediening, p S 52-B 4-5 kg. Wasgoed Wisselende draairichting Koude R1521 L« 127 Liter netto koelen 19 Liter vriezen Semi-automatische ontdooing Deur links/rechts te mon teren HxBxD ca. 85x55x60 cm. TïJoriw a Tot minuten RVS trommel HxBxD ca.: 85x60x56 cm BOSCH MEER IN ÉÉN MAGNETRON COMBINATIE-OVEN HMG 8422-WIT 27 Liter Magnetron Hetelucht Boven- en onderwarmte Infra-grill Circulatie-grill HxBxD ca.: 45x56x29 cm. maa GAS/EIEKTRO FORNUIS Delige pan- ARG 647 Koel ruimte netto 156 liter Automatische ontdooi are rek ken Vriesruimte netto 60 liter Deuren linksdraai end te maken HxBxD ca 139x55x60 cm Conventionele oven Grill Plus Grill Dubbel roterend 5 STUKS HxBxD ca.: 88x51x62 cm TAM 18X«Spraakmodule voor meidtekst Opname- gesprekken met cassette sluisteren Opname van eigen telefoongesprek Compact van vorm «S5EMB1* m. VETRONS AF 298H reggae nits. Met o.a. UB 40 Edrfu Sü?"!,?la®l( Uhuru, Maxi Priest n£9y Marie^ Mmazulu B 95 SUPERWINKEL SCHIEDAM: Nieuwpoortweg 2, tel. 010-4157344 OVERIGE WINKELS: Rotterdam: 8 winkels Capelle a/d IJssel Delft Rijswijk - Voorburg Wassenaar Den Haag: 4 winkels Zoetermeer: 2 winkels SCHIEDAM: Hoogstraat 25, tel. 010-4261929 VLAARDINGEN: Winkelcentrum Liesveld 6, tel. 010-4346330 MAASSLUIS: Koopcentrum Koningshoek 7, tel. 01899-19477 Gorinchem Hoogvliet Spijkenisse Hellevoetsluis SUPERWINKELS IN: DORDRECHT GOUDA DEN HAAG LEIDSCHENDAM LISSE NAALDWIJK ALPHEN A/D RIJN RIDDERKERK. 12 Alle aaitiedingen uit deze advertentie zijn geldig t/m lart 1993 (tenzij anders aangegeven) SERVICECENTRUM 010-46 22 300 giflSSSfflffl zijn inwisselbaar voor direkte korting )op van 5 april t/m 1 mei 1993

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 11