Huisvuil ligt ten grondslag aan welvaart oud-Vlaardingen LH Slijterij Wijnhandel Archeoloog wil het dynamische wordingsverhaal van de stad boven water krijgen Uitslaande brand aan Rotterdamsedijk MEDEWERKERS MAGAZIJN EN PRODUKTIE (m/v) BEL 06-350.150.04 Wonen in de groene ruimte van de Randstad jsssssy Prince d'Harcy Gymimoff 22,45 8-379 DE HAVENLOODS - DONDERDAG 25 FEBRUARI 1993 SCHIEDAM De brandweer moest maandagavond rond 23.00 uur met groot materieel uitrukken voor een uitslaande brand in een woning aan de Rotterdamsedijk. Hoe de brand ontstond is nog altijd onduidelijk. De betreffende panden staan sinds een paar weken leeg. De benedenwoning was echter nog bewoond en liep aanzienlijke waterschade op. De bewoners ervan zagen zich gedwongen (tijdelijk) andere huisvesting te zoeken. Alle panden zijn inmiddels afgedicht. SCHIEDAM Kerkdiensten: Diensten zondag 28. februari HERV. KERK Grote Kerk: 10.00 uur ds. H.W. Hemmes, Oestgeest; 17.00 uurds. P. Kolijn, Krimpen a/d IJssel. Opstandingskerk: 10.00 uur ds. G. de Lang. Huize Thomas: 10.00 uur dhr. A. Bruin, Rijswijk. Bethei-kapel: 10.00 uur ds. A. van Zetten, Vlaardingen. GEREFORMEERDE KERK De Ark: 10.00 uur ds. W.R. van Wieren, viering. H.A. Magnalia de kerk: 10.00 uur ds. A. van der Klauw, Schiedam. Bethelkapel: 10.00 uur ds. A. van Zetten, Vlaardingen; 17.00 uur avondgebed. HERV. GEMEENTE KETHEL EN SPALAND Dorpskerk: 10.00 uur ds J. Sosef; 19.00 uur avondmuziek. St. Martinuskerk: 9.30 uur ds. N.K. Mos. VRIJZINNIGE GELOOFSGE MEENSCHAP NPB Westvest 92, 10.30 uur ds. J. van Rossum, Leidschendam. HERV. EVANGELISATIE OP GEREF. GRONDSLAG 10.00 uur in Aula Scholengem. de Burcht ds. A.F. Kaars, Papendrecht; 17.00 uur in de Grote Kerk: ds. P. Kolijn, Krimpen a/d IJssel. EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE Lange Nieuwstraat 219: 10.00 uur ds. R E. v.d. Berg, viering H.A.. JOHAN MAASBACH WERELD ZENDING vrijd. 26/2 19.30 uur dhr. R.E. Hol der. za. 26/2 17.30 uur Kabes-club 12 t/m 15 jr.; 20.00 uur Jeugddienst 16 t/m 35 jaar. zo. 28/2 10.00 uur dhr. R.E. Holder, Eredienst. di. 2/3 19.30 uur dhr. R.E. Holder, Bidstond. M M m. |%h m Varta is met 21 produktiebedrijven één van de grootste producenten ter Wk M \w w\ SU;? J w\ wereld op het gebied van accu's, batterijen en grote stationaire electri- w J^k I\ I r^k citeitsvoorzieningssystemen. Het concern is op haar gebied toonaange vend en in meer dan 100 landen vertegenwoordigd. THE BATTERY EXPERTS In de Beneluxmarkt is de divisie Automotive verantwoordelijk voor de verkoop van startaccu's en automate rialen en de divisie Industrie voor de verkoop van tractiebatterijen en stationaire stroomvoorzieningssyste men. Deze divisies bewerken de Nederlandse markt vanuit onze vestiging te Rotterdam en de Voor de verdere uitbouw van onze organisatie vragen wij: (leeftijd tussen de 20 en 30 jaar) Uw takenpakket: - verzamelen en verzendklaar maken van goederen - behandeling, kontrole en administratie van in- en uitgaande goederen - laden en lossen van goederen - assemblage van tractiebatterijen - vullen van accu's en batterijen - administratie t.b.v. lokatiesysteem. U beschikt over. - een opleiding op tenminste MAVO/LBO-nivo en technisch inzicht - ervaring in magazijn- en montagewerkzaamheden en het werken met een hef- of reachtruck - een sérvicegerichte instelling en u bent gewend nauwkeurig te werken - een rijbewijs BE Wij bieden: een funktie met veel verschillende werkzaamheden en doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie, waarbij u gebruik kunt maken van een studiekostenregeling. Nadere informatie over de funktie kan worden verkregen bij de heer J. van Dijk, hoofd Magazijnen, of de heer J. Barendregt, hoofd Produktie, telefoon 010-4221666. Reakties: U kunt uw sollicitatiebrief onder vermelding van de betreffende funktie richten aan: Varta BV, Postbus 10125, 3004 AC Rotterdam, t.a.v. mevrouw A.I. Kaldenbach. Telefoonnummer: 010-4221666. UW DRAAISCHIJF OF DRUKTOETS STAAT VOOR DE VOLGENDE LETTERS: SBSiSOHBiSlSSBEliB: SCHIEDAM: DE VELDEN Het polderlandschap van Delfland geniet grote faam. Terecht, want het is één van die weidse, groene oases in de Randstad waar u naar hartelust kunt genieten van de natuur. Schiedam-Kethel ligt aan de rand van dit uitnodi gende gebied; mabon realiseert hier 34 vrije-sector woningen in vier typen. Royale huizen voor mensen die 'buiten' willen wonen, maar wél met alle voordelen van 'de stad' binnen handbereik. RUIMTELIJK CONCEPT I In het architectonisch concept v bijzondere woonproject vindt u i lis een forse berging 3ij de bouw wordt vei sn energiebesparing, standaard, even- blijkt uit de ng van de hoog niveau. WONINGTYPE D, SERRE WONING MET DAKTERRAS Aan de rand van het project met tuin 0| 1 tuiden, grenzend aa e/tuinkamer over tw (woningen met erke Koopsom v.a.f 247.500,- v.< voering (diepte ri Woonkamer met halfopen keuken, drie slaapkamers, zolder en berging. Koopsom WONINGTYPE PS, POORTWONING Een kopwoning met in grote lijnen dezelfde architectuur als type BS/BT. Zolder geschikt voor twee extra slaap kamers, riant dakterras mogelijk. Koopsom: f 257.500,- v.o.n. WONINGTYPE PT, PRAKTIJKWONING Twee woningen met praktijkruimte op de begane grond (ca. 5x7 meter). Woonge deelte op de eerste verdieping, dakterras over twee aanpandige garages. Koopsom: f 272.500,- v.o.n. gen.spoorlaan 489, rijswijk Aanbiedingen geldig van 24 februari tot en met 9 maart 1 Zwart Janstraat \2Sb, 010-4667364 Kleiweg 32, 010-4611922 I Schiedamse- weg 167a, OIO- 4159484 COTES DU RHONE VIEUX MENIL AC 1UTER Cotes du Rhöne wijnen zijn vurige wijnen die een overvloed aan zon hebben genoten. Het is een aangename wijn met veel smaak, soepel en harmonieus. Hij verenigt kracht en gulheid. Past goed bij vleesmaaltijden, maar ook tijdens een gezellig avondje voldoet deze wijn heel goed. BERGERAC ROUGE LE VIEUX CANTON AC Deze wijn is zacht en fruitig met een lange afdronk en een mooie glinsterende kleur. In de mond komt hij warm en sappig over, balans en een lange male. Hoog niveau voor relatief lage prijs. WATERWEG Om zich te beschermen tegen de veel voorkomende stormvloeden zijn Vlaardingers in de elfde, twaalfde eeuw begonnen met het verspreiden van het huis houdelijk afval op hun erf. Zo ontstonden her en der kleine terpjes die uiteindelijk aan eengroeiden tot één grote terp, van het soort dat ook wel in Vriesland aan te treffen is. Op deze 'kerkheuvel' stond uiteraard de Grote Kerk met in een kleine kring eromheen huizen van ambachtslieden in nauwe straatjes en steegjes en iets verder weg boerderijen met veeteelt en akkerbouw. Zo moet de (wellicht) oudste ambachtelijke nederzetting Vlaardingen er uit hebben ge zien op haar 'hoogtepunt' in de late elfde eeuw. Jeroen ter Brugge, sinds 1 janua ri stadsarcheoloog in gemeente lijke dienst, wil dit alles 'boven water' krijgen. Samen met een handjevol vrijwilligers van de ar cheologische werkgroep Helini- um is hij deze week op de par keerplaats bij de Dijksteeg be gonnen met een inventariserend onderzoek naar de vroegste ont staansgeschiedenis van Vlaar dingen. Wat precies de rol van deze nederzetting in de regio is geweest en wat de betekenis voor het graafschap Holland, dat wil Ter Brugge boven water halen. En ook wil hij ontdekken hoe in de middeleeuwen huizen werden gebouwd en welke huishoudelij ke voorwerpen de mensen in die tijd gebruikten. Zijn voorlopige bevindingen ba seert hij op eerdere opgravingen, bij de voormalige Fonoteek op de hoek van Hoogstraat en Pe perstraat, bij 't Waaigat en de Visbankflat, en op grondborin- Oudste gebouw „Zo hebben we inzicht gekregen in de opbouw van de terp en op grond van de gevonden voor werpen moet Vlaardingen een ambachtelijke nederzetting zijn geweest", vertelt Ter Brugge. „Er zijn resten gevonden die dui den op bewoning in de achtste eeuw. Maandag zijn we begon nen met een voorbereidend on derzoek aan de westflank van de kerkheuvel, ter hoogte van de Dijksteeg. Over twee of drie we ken gaan we ook nog graven in een proefputje aan het West- nieuwland, tegenover de Van Kampenschool. Daar moet in het midden van de vijftiende eeuw een boerderij hebben gele gen die behoorde tot het Tertia rissenklooster aan de Waal straat. Tegen het eind van de 'Spaanse Troebelen' is de boer derij geconfisceerd en in handen gekomen van het stadsbestuur. Dat heeft het landgoed op zijn beurt geschonken aan de kerk. Waarschijnlijk is op de funda menten van de boerderij nadat deze door brand verwoest was een pastorie gebouwd. Die pas torie moet het oudste gebouw van het Westnieuwland zijn. Dat die boerderij er al vroeg heeft gestaan kun je mooi zien aan de 'knik' in het Westnieuwland. Bij de aanleg van de weg is men duidelijk om de boerderij heen gegaan." Gewijde grond De Grote Kerk stond in het cen trum van de terp. De huidige kerk stamt uit de vijftiende eeuw, maar uit opgravingen die in de jaren zestig zijn gedaan blijkt dat er een twaalfde-eeuwse onder moet liggen. En waar schijnlijk ligt een derde, nog ou- Maandag is begonnen m n proefputje' aan de Dijksteeg dere kerk onder. „De kerk stond in dë middeleeuwen op gewijde grond, het was tenslotte een ka tholieke kerk. Dus werd op de fundamenten van de oude steeds een nieuwe kerk opgetrokken. Bovendien was het met het oog op de stormvloeden niet slim om een nieuwe kerk buiten de neder zetting te bouwen", licht Ter Brugge toe. Dat Vlaardingers vroeger hun afval niet bij de stoeprand kwijt konden in afwachting van de vuilniswagen en dus op hun erf moesten gooien blijkt uit de hu- mus-achtige structuur van de grond die telkens bij opgravin gen wordt aangetroffen. „Door het vuil over het erf te spreiden werd de terp steeds hoger. Die ophogingsfase wil ik in kaart bregen, in de tijd vatten. Uit opgravingen bij de Fonotheek blijkt dat er in de twaalfde en dertiende eeuw nog steeds mate riaal op de terp werd aange bracht. Dat gebeurde vanaf de zestiende eeuw steeds minder. Ophoging van de terp was toen kennelijk niet meer nodig." Sinds 1 januari van dit jaar is Jeroen ter Brugge in loondienst bij de gemeente. Nu pas kan hij dus structureel archeologisch onderzoek doen. „Daarvoor deed ik dat slechts incidenteel en we willen een heel groot gebied onderzoeken op z'n archeologi sche waarde. Nu nog met twee proefputjes, daarna ga ik op grond van de uitkomsten een verdere planning maken. Op zoek naar de dynamische wor dingsgeschiedenis van Vlaardin gen", besluit Ter Brugge. Informatie SCHIEDAM ALARM ALARMNUMMER: 06-11 voor elke seconde die telt. MEDISCHE DIENST ARTSEN: Telefonische boodschap pendienst, tel. 420.66.11. KRUISWERK NIEUWE WA TERWEG-NOORD: Van Swindensingel 40, tel. 4739900. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. Uitleen ver- pleegartikelen: van maandag t/m vrijdag 09.00-11.30 uur. Bachplein 588: tel. 4706177. Bereik baar maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. Uitleen verpleegar- tikelen: van maandag t/m vrijdag 09.00-11.30 uur. Lange Haven 145: tel. 4732800. Be reikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. Westerkade 28: tel. 4263129. Ouder Kind-zorg bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30-09.00 uur. Thuiszorg van 12.00-13.00 uur. Weekenddienst informatie: tel. 4602611. TANDARTSEN: Per 1 jan. tan dartsspoedgeval spreekuren voor in het weekend van vrij. 17 uur tot ma.morg. 8.00 uur en in de avond uren bereikbaar via telefoonnummer 010-4748959. E.H.B.O. Elk weekenddienst Schie- land Ziekenhuis, gebouw Stadhou derslaan 98, tel.: 4733733.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 15