gti carpet-land Woninginrichting: dynamische branche met veel mogelijkheden OTtPJ) Met LTS of MAVO in de techniek Bij Europa's grootste tapijtspecialist spelen Part-timers een belangrijke rol. Hl Opfriscursus basisonderwijs ADMINISTRATIEF BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER m/v GRAFISCH LYCElHVl EUROPA'S UGROOTSTE TAPIJTSPECIALIST 4©^ Dpolec Zoekt u werk? DE HAVENLOODS - DONDERDAG 25 FEBRUARI 1993 8-372 door LIANNE VAN ECK „Een goede verkoper in de woninginrichting is iemand die kan aanvoelen wat de con sument wil en bedoelt zonder zich op te dringen. Of de klant nu wel of niet met een aankoop de deur uitgaat, hij of zij moet een tevreden ge voel hebben. De klant moet weten dat er aandacht aan hem is besteed en dat de ver koper wist waarover hij sprak. Zo'n klant komt altijd weer terug." Aan het woord is Rob Boot, sinds kort verko per op de afdeling leren meu belen van ZuiderSter. Hij zit al jaren in de 'woningin richting'. Toen Rob als 18-jarige van school kwam stond vast dat hij deze kant opging. In de avonduren volgde hij een oplei ding van de Stichting Vakoplei ding Meubileringsbedrijven in Utrecht. Later volgde hij de schriftelijke middelbare oplei ding Intérieurtechniek. De cur sus is voor woninginrichting, meubelverkoop, binnenhuis- en keukenadvisering, woning- en winkelinrichting en voor inte rieurtekenaars. De interieurt,ech- nicus weet dus de 'ins en outs' van interieurinrichting. Vakbekwaam De inrichting van het interieur is Rob Boot wil dat zijn klanten een belangrijk aspect van het 'binnenmilieu'. Of het nu gaat om interieurs van woningen of kantoren, van winkels of van openbare gebouwen en restau rants, overal worden aan de in richting hoge en soms zeer speci fieke eisen gesteld. Om daaraan te kunnen voldoen zijn creatief ingestelde en vakbekwame men sen nodig. „Meestal weet de con sument wat hij wil. Soms twijfelt hij nog tussen een stoffen bekle ding of bekleding van leer bij een bankgroep. Je vertelt dan de voor- en de nadelen en tegelij kertijd probeer je er achter te komen hoe de gezinssituatie is. Of er kleine kinderen en huisdie ren zijn bijvoorbeeld. En hoe de ruimte er uitziet waarin het nieuw te kopen meubelstuk prettig gevoel de winkel verlaten. komt te staan. Als het nodig is, adviseer je en wijs je op moge lijkheden. Je doel is dat de con sument een stuk aanschaft waar mee hij zich thuis prettig zal voe len. Je merkt steeds meer dat de consument goed op de hoogte is. Je moet dus echt vakbekwaam met de klant omgaan", vertelt de verkoper van ZuiderSter. Bij zijn vorige werkgever ver bleef hij veertien jaar. Boot: „Je wilt dan weieens iets anders. Ko pers van leren bankgroepen zijn vaak kritisch en verlangen meer advies. En terecht, want het zijn kostbare meubelstukken. Dat trekt mij in deze baan. Ik moet er wat voor doen om iets te verkopen. Ik kan mijn opgedane kennis bij de opleidingen goed gebruiken. Wat ik ook fijn vindt is het laagdrempelige van dit be drijf. Je kunt je er op je gemak oriënteren zonder dat gelijk een verkoper op je nek springt." Campagne CbW Zijn werkgever stelt hem en col lega's in de gelegenheid cursus sen te volgen georganiseerd door het Centraal bureau Woningin richting (CbW). Deze organisatie stelt momen teel alles in het werk de belang stelling van jonge mensen te wekken voor werken in de wo ninginrichting. Zo roept het CbW ervaren woninginrichters op om als 'gastdocent' voor de klas in een school het werken in deze branche onder de aandacht te brengen. Het CbW probeert ook herintredende vrouwen warm te maken voor deze dyna mische bedrijfstak, waarin ge kwalificeerd personeel alle kan sen krijgt. De campagne die het CbW voert en die het motto heeft 'Je maakt 't mooi in de woninginrichting' beoogt het vaak verkeerde of onvolledige beeld dat mensen hebben van de branche nader in te vullen en waar nodig bij te stellen. De woninginrichting is een dynamische branche die haar personeel, part- en fullti mers, uitstekende carrièrekansen en talrijke opleidingsmogelijkhe den biedt. En dat vaak in een uiterst plezierige werkomgeving. FACULTEIT EDUCATIEVE OPLEIDINGEN U wordt met open armen ontvangen in het basisonderwijs als u aan de pabo- Dordrecht de verlengde opfriscursus heeft gevolgd. Doel van de cursus: vergroten van de startbekwaamheid en mogelijkheden van vrouwen die in het bezit zijn van een bevoegdheid voor het basisonderwijs. De cursus biedt: io collegedagen op dinsdag (van 9.00 tot 16.00 uur) 4 stagedagen met praktijkbegeleiding aandacht voor onder- en bovenbouw problemen oriëntatie op kaderfuncties differentiatie naar tempo en interesse sollicitatietraining De cursus loopt van maart tot juni en start op 9 maart 1993 met de cursusopzet. Van de maximaal 27 plaatsen zijn nog enkele open. Het Ministerie van Onderwijs neemt de cursuskosten voor zijn rekening. Kom langs of bel voor informatie met de PABO-Dordrecht, S.M. Hugo van Gijnweg 6, 3317 jm Dordrecht. Telefoon (078) 17 35 11. Hogeschool Rotterdam Omstreken Het NIPO, één van de grootste marktonderzoek bureaus van Nederland, zoekt in de regio's Rotterdam, Schiedam, Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel: ENQUÊTEURS ENQUÊTRICES Wanneer u op een prettige manier iets wilt bijverdie nen, daarbij uw tijd voor een belangrijk deel zelf wilt kunnen indelen en graag zelfstandig bezig wilt zijn, is enquêteren voor het NIPO wellicht iets voor u. In opdracht van het NIPO worden wekelijks duizen den gesprekken gehouden met behulp van vragen lijsten. Enquêteurs voeren deze gesprekken zowel overdag als 's avonds bij de mensen thuis. Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid te werken met een portable computer, die u door het NIPO ter beschikking wordt gesteld. Schrijft u dan naar het NIPO, Barentszplein 7, 1013 NJ Amsterdam, t.a.v. Fieneke Cannemeijer. Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het marktonderzoek b.v. Stork Gears Services B.V. - Stork DKS Pannerdenstraat 5, 3087 CH Rotterdam Verlenen industriële diensten op het gebied van rotating equipment, tandwielkasten, hijs werktuigen, vervaardiging en levering van onderdelen, tandwielen en diverse hijsmateri alen. Op de administratieve afdeling waar een klein team samenwerkt, hebben wij op korte termijn een vacature (full-time) voor een enthousiaste die na de benodigde inwerkperiode zelfstandig kan werken, geen angst heeft voor PC's en de nodige flexibiliteit bezit om naaste collega's te vervangen tijdens afwezigheid. De werkzaamheden omvatten o.a.: order- en voorraadadministratie, bijhouden van kas-, bank- en girogegevens, budgetcontrole, factuurcontrole en verwerking van boekhoud kundige gegevens met behulp van een geautomatiseerd administratief systeem. Leeftijd: ca. 25-35 jaar. Een opleiding PDB of MEAO-BA is vereist, een vervolgstudie in de richting MBA, SPD gewenst. Sollicitaties naar: Stork Gears Services B.V., Afd. Personeelszaken, Postbus 5420, 3008 AK Rotterdam. HM Enpros Novelty Products B. V. Wij zijn: een ontwikkelingsbedrijf op het gebied van consumentenartikelen en intelli- gentiespellen. Wij hebben een vacature voor: EEN SECRETARESSE (full-time) De juiste kandidate: heeft HAVO of vergelijkbare opleiding, aangevuld met een secretaresse opleiding. heeft enige jaren ervaring met secretariaatswerk en WordPerfect 5.0 heeft een goede beheersing van de moderne talen. heeft organisatorisch talent en een representatief voorkomen. heeft een commerciële instelling. is bereid tot internationale beursdeelname. Wij bieden voor bovengenoemde functie: Salariëring in overeenstemming met de functie. Prettige werkomgeving. Bent u geïnteresseerd in bovenstaande vacature, stuur dan uw sollicitatie met curriculum vitae aan: ENPROS NOVELTY PRODUCTS B.V. Lorentzstraat 2, 2912 AH Nieuwerkerk a/d IJssel. Tel.: Ó1803- 19133. Je bent welkom bij GTI installatietechniek Ben je geïnteresseerd in Elektrotechniek, Meet- en Regeltechniek of Verwarmingstechniek stuur dan een briefje in een ongefrankeerde envelop naar: GTI Regionaal Opleidingscentrum Rotterdam, Antwoordnummer 80173, 3080 VB Rotterdam of bel 06-0226943 voor een informatiepakket. 9 ^4*, VA/v c Informatie-avond Grafisch Lyceum Rotterdam Heer Bokelweg 255 (naast Hofpleintheater) Basisvorming Voorbereidend Beroepsonderwijs MTO-Vormgeven MTO-Grafische Techniek Korte Vakopleiding Schakelen Avond MTO Aanmelden: 010-4660255 Wie van woninginrichting houdt kan het niet zijn ontgaan dat Carpet- land een onstuimige groei door maakt. In de hele wereld (meer dan 263 vestigingen in 9 landen), maar zeker ook in Nederland. Vanuit een efficiënt hoofdkantoor in Amsterdam zorgen we dat niet alleen die groei doorzet, maar ook dat onze klanten in de bestaande winkels daar alleen de positieve kanten van merken. Dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn wij continu op zoek naar vakmensen die net zo enthousiast en positief zijn ais wij. Wij van onze kant bieden u de moge lijkheid mee te groeien in ons bedrijf. Een goed inkomen en reiskostenver goeding beschouwen wij als een van zelfsprekende beloning voor een hoge inzet. Vindt u, net als uw col lega's, een gezellige sfeer om hard te kunnen werken belangrijk en heeft u zin in een uitdagende baan in ons sterk groeiende bedrijf? Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie zo snel mogelijk naar CARPET-LAND B.V., Anthony Fokkerweg 21, 1059 CN Amsterdam. Tel. 020-6142905, t.a.v. Dhr. W. de Kok. Voor de regio Rotterdam zijn wij op zoek naar Part-time Verkopers (m/v) (voor 12 tot 20 uur per week) Het adviseren over en verkopen van tapijt, vinyl en karpetten is een boeiend en afwisselend vak. Het gaat er bij ons om klanten optimaal te helpen, zodat ze binnen hun budget de juiste keuze maken. Een interessante funktie, ook voor part timers. Kandidaten krijgen op het hoofdkantoor en in de winkels een extra opleiding in produkt- kennis en winkelautomatisering. Naast het goede salaris en de reiskostenvergoeding kennen wij een aantrekkelijk bonussysteem. Een vast dienst verband behoort tot de mogelijkheden. Wij vragen: Enthousiaste medewerk(st)ers met verkooperva ring (bij voorkeur in de woninginrichtingsbran che) die graag in teamverband aan het sukses van onze vestigingen bijdragen. Wij denken aan kan didaten tussen de 35 en 50 jaar, die wat minder willen gaan werken, buiten het arbeidsproces zijn geraakt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar bijvoorbeeld ook vrouwen die 'uit de kinde ren' zijn en weer aan de slag willen. U zult mini maal 12 tot ongeveer 20 uur per week gaan werken en in ieder geval op zaterdag. Ook het invallen bij ziekte en vakantie is belangrijk. Kortom, een afwisselende funktie met volop mogelijkheden voor wie het begrip 'diensver lening' hoog in het vaandel heeft staan. Polec is onbetwist marktleider als het gaat om engineering op projectbasis. Veel bedrijven - en daar zitten hele grote namen tussen - huren regelmatig technici bij Polec. Technicidie voor de duur van een pro ject hun ervaring en vakkennis beschikbaar stellen aan die ene opdrachtgever. En daar na weer aan een andere. Project na project. Op dit moment zoekt Polec technici voor een aantal projecten bij verschillende opdrachtgevers. ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER BOUWKUNDE U gaat zelfstandig diverse bouwkundige werkzaamheden opnemen en begeleiden. U bent een HTS'er Bouwkunde met ervaring in de aannemerswereld en u heeft een klantgerichte instelling. Daarnaast heeft u ervaring met het maken van calculaties en bent u in het bezit van een rijbewijs. WERKVOORBEREIDER WEG- EN WATERBOUW Zowel zelfstandig als in teamverband stelt u de uitvoeringsvoorbereiding op voor m.n. waterbouwkundige- en betonwerken. U heeft een opleiding MTS of HTS W&W, ruime ervaring met werkvoorbereiding en u bent ouder dan 25 jaar. UITVOERDER WEG- EN WATERBOUW U heeft de dagelijkse leiding over uit te voeren kleine en middelgrote werken. U bent een zelfstandige MTS'er W&W met ervaring in een soortgelijke functie. Leeftijd vanaf 25 jaar en in bezit van rijbewijs. AUTOCAD TEKENAAR AC/CV TECHNIEK Voor het tekenen van uiteenlopende AC/CV projecten in zowel woning- als utiliteitsbouw, zoeken wij een MTS'er Wtb en/of MIT. U heeft kennis van AutoCad en minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. ONTWIKKELAAR EN PROJECTLEIDER U werkt op de afdeling Ontwikkeling, waar u software en hardware ontwikkelt voor telecommunicatiesystemen. Dit doet u aan de hand van opgestelde productspecificaties in een DOS, Unix, Progress, X- en C-programmeeromgeving. U heeft een opleiding'TU Informatica of Elektronica. Daarnaast heeft u leidinggevende capaciteiten en relevante werkervaring. Uw leeftijd is max. 35 jaar. ARKEY TEKENAAR BOUWKUNDE Voor het uitwerken van tekeningen voor een renovatieproject in de woningbouw, zoeken wij een MTS'er Bouwkunde die ervaren is in het tekenen met Arkey. U heeft minimaal 2 jaar werkervaring als bouwkundig tekenaar en bent, bij voorkeur bekend met renovatieprojecten Werken op projectbasis biedt veel voordelen. U kunt snel en breed ervaring opdoen in uw vakgebied. U leert veel mensen en bedrijven kennen. Doordat de vraag naar goede technici nog altijd groter is dan het aanbod, wijst de praktijk uit dat u steeds weer op een nieuw project kunt rekenen. Verder biedt Polec een goed salaris en ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk. Spreekt een van bovenstaande functies u aan, neemt u dan kontakt op met Polec Rotterdam, Maasboulevard 124, telefoon (010)411 71 11. ENGINEERING OP PROJECTBASIS Plaats dan een advertentie in ons blad! 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 17