In en rond hel Huis er WxHikomfört FRISE TAPIJT 109.- DEKBEDDEN Ouderenhypotheek niet nieuw sigma hifi sigma hifi HOBO rp\iA HOMEO) FLOOR plavuizen Mariëtte 's WinfóCtje Onderstaande bedrijven zijn u graag van dienst! AANBIEDING ÜKÉÉi - MfÜifti» VAH GELDEREN DEALER VAN O.A. PERGO - TARKETT - LAMETT IPO - CORK NIEUWLAND AANBIEDING R.Gouma ZOMAAR 'N VERSTERKER? |i U;f ALS 'T NAUW LUISTERT Beter Leven op Hout... met de Natuur in Huis PAKKET DE HAVENLOODS - DONDERDAG 25 FEBRUARI 1993 D n Q In n KEUKENS MET IDEEEN VAN DE VAKMAN EIGENTIJDS OF KLASSIEK, SPEELS OF STRAK Wij zorgen voor perfektie in kwaliteit en betrouwbare service. Gaat u verbouwen? Wij verzorgen uw totale ver bouwing in uw gehele huis. Speciaal op uw situatie afgestemde informatie en ad vies. Exacte planning van een klasse die u herkent aan de details. ALNO - ROSE - PRO NORM Keukentechniek Schiedam B.V. Keukens, Sanitair, Wand- en Vloertegels Couwenhovenstraat 9-11 - Schiedam - Tel. 4.26.43.10 Maandag t/m vrijdag v. 9.00-17.00 uur Zaterdag v. 9.30-15.00 uur DEALER VAN FORDO - NOVILON BONAPARTE PARADE DERSIMO TERLENZO (ROLLEN OP VOORRAAD). 71 MILLORD - 400 BREED JUTERUG - ROSE - ALBAST - BLAUW VAN 179.- TEVENS BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES VOOR UW KOMPLETE WONINGSTOFFERING O.A. TAPIJT-VINYL- MARMOLEUM-'VITRAGE-OVERGORDIJNEN EN ZONWERING "Eigen stoffeerders en gordijnenotelier HOMEf ri /-\r\rk Hoogstraat 196 - Schiedam rLOUK (nabij het stadhuis) Tel. 010-4.26.26.81 De Texeler wol bekend om zijn bijzondere eigenschappen nu gevat in een schitterend meerkeuze dekbed. 1 Persoons 2 Persoons Lits-jumeaux 200 gr./m2 139.- 206.- 265.- 400 gr./m2 159.- 228.- 280.- 600 gr./m2 177.- 253.- 304.- De dekbedden zijn d.m.v. drukknopen eenvoudig aan elkaar te koppelen VLAARDINGEN. TELEFOON 010-4345685 Ongeveer 50% van de Neder landse ouderen heeft belangstel ling voor een nieuwe hypotheek. Onlangs kwam de gemeente Hengelo in het nieuws door een initiatief op hypotheekgebied. Zij onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een speciale 'hypotheek voor ouderen'. Er blijkt een duidelijke behoefte aan een dergelijke hypotheek, want de telefoon bij de gemeente stond niet stil. Dit mooie initia tief gaat echter voorbij aan de bestaande mogelijkheden, zoals de aflossingsvrije hypotheek. Deze hypotheekvorm, die uitste kend geschikt is voor ouderen, wordt uitgebreid toegelicht in het nieuwe nummer van het tijd schrift Huis Budget, een uitga ve van de NVM Hypotheeks hop. Aflossingsvrij Er is een aantal hypotheken waarbij de mogelijkheid van een eindschuld bestaat. Een deel van de hypotheek wordt dan aflos singsvrij gemaakt. Overigens kan bij deze hypotheek op vrij willige basis extra worden afge lost. Over het restbedrag blijft men dan rente betalen. De eind- schuld-optie wint op dit moment aan populariteit, vooral onder de senioren. Zij kunnen hun kapitaal, dat vastzit in het huis, nu aanspre ken zonder te hoeven verhuizen. Huis Budget gaat uitgebreid in op de mogelijkeheden en de beperkingen. Bovendien worden andere mogelijkheden om de maandlast te verlagen, bespro ken. Lagere maandlast Duidelijk blijkt uit het artikel 'Eindschuld, maar wel een lagere maandlast' dat om de consu ment goed te kunnen adviseren bij het aanpassen van hun be staande hypotheek niet alleen verstand van hypotheken be langrijk is, maar dat de betrok ken adviseur ook over gegevens van de woningmarkt moet kun nen beschikken. Immers, hij zal de huidige waarde van de be trokken woning moeten kennen om zo te kunnen aangeven welke mogelijkheden er zijn. Daar is verstand van het (onder-)pand voor nodig. Bij de NVM Hypo theekshop heeft men naast ver stand van hypotheken ook ken nis van onroerend goed in huis. Het advies van de hypotheekad viseur van de NVM Hypo theekshop is kosteloos, vrijblij vend en onafhankelijk. Het tijd schrift Huis Budget dat in dit nummer ook een informatief overzicht geeft van alle gangbare hyptheekvormen, is er gratis ver krijgbaar. Voor sommige ouderen vergroot de nieuwe hypotheekvorm de mogelijkheid om hun eigen kapitaal aan te spreken zonder te verhuizen. [é^rwwervan alle SOORTEN N zwaar gebruik mcl.onde EEN "SCHITTERENDE COLLECTIE STIJL- MEUBELEN TEGEN betaalbare PRIJZEN PLAVUIZEN - TAPIJT NW HAVEN 107 - 3116 AC SCHIEDAM TEL. 010-4.27.09.09 KURK EN PARKET P.J.Troelstralaan 57 schiedam Tel. 010 - 471 18 53 Fax 010 - 471 12 00 II Maandag gesloten Donderdag koopavi Nieuwstraat 5A Maassluis 01899-10457 Kunststof lamellen in diverse kleuren. 100 cm breed -180 cm hoog 179.30 100 cm breed - 280 cm hoog 192. Gratis meten en ophangen. 50 Honderden soorten tegels Kqmplete badkamers Sanitaire accessoires öv v» WAAROM UW AANSCHAF NOG LANGER UITSTELLEN Bedrag in handen Terug te betalen in maanden Bij Van Geloven 5.000.- 24 36 239.31 (14.6%) 170.11 (14,6%) 7.500.- 36 48 252.13(13,6%) 200,61 (13,6%) 10.000.- 36 48 333.29 (13,0%) 264.52 (13,0%) 15.000.- 48 60 396.78 (13,0%) 335.44 (13,0%) Tussen haakjes vindt u de rente op basis van samengestelde interest. Een lening bij Van Geloven is altijd goedkoop. Vergelijkt u onze tarieven gerust eens met het wettelijk maxi- T T T7 T /"XTTT1 T\T mum, dat veel instellingen berekenen. U ziet dan, dat u y t\ ly Ij Li vJ V Ui 1« bij Van Geloven voordeliger uit bent. Bovendien zijn onze voorwaarden zeer gunstig. Ook senioren zijn bij ons van harte welkom voor een lening. Zij betalen geen cent meer dan andere cliënten. ASSURANTIËN B.V. SINGEL 92 SCHIEDAM - TEL. 4.26.03.46 Boogertstraat 2 Maassluis Tel. 01899-12801 Openingstijden: Di. t/m Vr. 10.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.30 uur Za. 10.00 -16.00 uur 's-Maandags gesloten. jmümËtÊÉÊmËÈiÊÈÈiÉÉÈmMmmY. r. ft NOU NEE WIJ VINDEN DAT UW VERSTERKER IN'TECHIE MOET PRESTEREN DAAROM ZIJN WIJ KRITISCH IN ONS PAKKET KOM EENS LANGS VOOR 'N LUISTERRIJK GESPREK eigen technische dienst donderdag koopavond gerrit verboonstraat 8 schiedam tel. 010 - 473 37 36 Eiken Natuur Lamel QQ 00 4 mm wWi p.m.2 Beuken Lamel Q9 00 4 mm Viii p.m.2 Junckers Beuken Prima 22 mm, V-iklng, iAA en gelegd op ijzeren clips I van 161.50 nu I Vfal p.m.2 Junckers Beuken Standard «fl V-iking, Vfi 50 van 183.50 nu I fcTri p.m,2 Concerto Lamel Rfi 00 4 mm p.m.2 Wij zijn officieel dealer van Junckers en Lamett/Pergo de onderhoudsvrije vloeren uit Zweden!!! VLAARDINGEN, Schiedamseweg 55. Tel. 010 - 435 41 46 MIDDELHARNIS, Secr. Nijghstraat 6. Tel. 01870 - 86454 ROTTERDAM, Stadhoudersweg 130. Tel. 010 - 466 78 79 DORDRECHT, Voorstraat 395. Tel. 078 - 13 09 39

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 7